Jobmonitor. Search results for Visoka

18 Jobs found

Used filters:
 • Visokax
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company HRVATSKO NARODNO KAZALIŠTE IVANA PL. ZAJCA RIJEKA in Visoka
  02.12.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: organiziranje rada, koordiniranje i rukovoenje Slubom nabave i pravnih poslova, sukladno pozitivnim zakonskim i podzakonskim aktima i propisima, internim politikama, aktima, postupcima, pravilnicima i odlukama, a sve u skladu s pravilima struke. Sudjelovanje u analitikoj procjeni radnih mjesta, procesu zapošljavanja, obrazovanja, ocjenjivanja, motiviranja, napredovanja i prestanka radnog odnosa radnika. Sudjelovanje u izradi prijedloga opih akata, planova i programa rada i razvoja, te u izradi prijedloga odluka i zakljuaka Kazališta. Potpisivanje ulaznih rauna na likvidacijskom peatu lijevo te time potvrivanje da je navedena nabava (robe, radova i usluge) izvršena u kvaliteti, kvantiteti i vrijednosti prema postignutim uvjetima iz ugovornih odnosa. Voenje nadzora nad primjeno...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STOJA in Visoka
  30.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  OSNOVNA ŠKOLA STOJA Pula, Brijunska 5 KLASA: 110-04/20-01/60 URBROJ: 2168/01-55-62-20-01 Pula, 27.11.2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) (dalje u tekstu: Zakon) i l. 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovna škola Stoja, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Uitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj na odreeno i puno radno vrijeme do povratka uiteljice s bolovanja Mjesto rada je u sjedištu Škole. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne u...

 • Company SVEUČILIŠNI RAČUNSKI CENTAR SRCE in Visoka
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Srce - Sveuilišni raunski centar, središnja ustanova za izgradnju i primjenu moderne e-infrastrukture u cjelokupnom sustavu hrvatske znanosti i visokog obrazovanja, u potrazi je za novim lanom tima. Pozicija na kojoj nam se imaš priliku pridruiti je Voditelj Središnjeg Helpdeska - slube za podršku korisnicima iji je osnovni zadatak omoguiti korisnicima Srca i onima koji to ele postati, savjetodavnu pomo u primjeni informacijskih tehnologija i Interneta. Više o Helpdesku Srca moeš pronai ovdje. Traimo osobu koja e: • promišljati, predlagati i ostvarivati nove modele podrške korisnikim zajednicama i korisnicima Srca • organizirati aktivnosti u svrhu podizanja kvalitete pruene podrške i poveanja zadovoljstva korisnika • koordinirati i upravljati timom djelatnika i vanjskih suradnika/operatera...

 • Company JLM - PERKOVIĆ d. o. o. in Visoka
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis posla - samostalno obavljanje admistrativnih, raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova - knjienje ulaznih i izlaznih rauna - knjienje kunskih i deviznih izvoda - salda-konti kupaca i dobavljaa (voenje knjiga URA i IRA) - platni promet (aktivno korištenje internet bankarstva) - ostali administrativni, raunovodstveno-knjigovodstveni poslovi prema potrebi Uvjeti - samostalnu i odgovornu osobu s iskustvom u knjigovodstvu minimalno 5 godina - poznavanje raunovodstvenih, poreznih i ostalih potrebnih propisa i standarda (Viša struna sprema, Struni prvostupnik, Sveuilišni prvostupnik, Struni specijalist, Visoka struna sprema) - odlino poznavanje rada u programima cijelog MS Office paketa - osobu sklonu novim tehnologijama, internetu - obavezno znanje engleskog jezika u govoru i ...

 • Company SPAR Hrvatska d.o.o. in Visoka
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: Za našu novu poslovnicu u Ivani Gradu traimo Odgovorne osobe za sljedee odjele: • Odjel voa i povra • Odjel blagajni • Odjel svjeeg mesa • Odjel mlijeka i mlijenih proizvoda • Odjel prijema robe Glavni zadaci i odgovornosti: • voenje i organizacija rada odjela • struna, kvalitetna i ljubazna usluga i savjetovanje kupca • izrada narudbi • odgovornost za izlaganje proizvoda po standardima društva • kontrola kvalitete i roka trajanja proizvoda • koordinacija i kontrola prodaje proizvoda na akciji • odgovornost za poslovne rezultate odjela • sudjelovanje u provoenju inventura Vaš profil i osobine: • SSS • iskustvo rada u trgovini • poznavanje robe iz asortimana • poznavanje rada na raunalu • poeljno je iskustvo u rukovoenju zaposlenika • pouzdanost i urednost pri obavljanju poslo...

 • Company SPAR Hrvatska d.o.o. in Visoka
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Za naše supermarkete u Zagrebu traimo Odgovorne osobe za sljedee odjele: • Odjel delikatesa • Odjel blagajni • Odjel svjeeg mesa • Odjel tekstila • Odjel prijema robe Glavni zadaci i odgovornosti: • voenje i organizacija rada odjela • struna, kvalitetna i ljubazna usluga i savjetovanje kupca • izrada narudbi • odgovornost za izlaganje proizvoda po standardima društva • kontrola kvalitete i roka trajanja proizvoda • koordinacija i kontrola prodaje proizvoda na akciji • odgovornost za poslovne rezultate odjela • sudjelovanje u provoenju inventura Vaš profil i osobine: • SSS • iskustvo rada u trgovini • poznavanje robe iz asortimana • poznavanje rada na raunalu • poeljno je iskustvo u rukovoenju zaposlenika • pouzdanost i urednost pri obavljanju poslova • ustrajnost, dinaminost i visoka motiv...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis posla:Planiranje tekueg odravanja i redovnih servisa strojeva, opreme i objekataSudjelovanje u odabiru proizvodne opreme, organizacija i nadzor nad ugradnjom i implementacijom isteNaruivanje, komunikacija i ovjeravanje naloga vanjskih serviseraNaruivanje rezervnih i potrošnih dijelova za strojeveAnaliza ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanjeBriga o alatima i odravanju istihUvjeti:struna sprema: VŠS, VSS ili više obrazovanje tehnike ili strojarske strukeobavezno ukupno iskustvo od 3 godine od ega 1 godine na istim ili slinim pozicijamaznanje engleskog jezikapoznavanje MS Office paketaPoeljne kvalifikacije:razvijena snana radna etika i pozitivan stav prema poslu i timu s kojim e suraivatiizgraene radne navike, emocionalna inteligencija, visoka odgovornost i prioriti...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis posla: - praenje rada i izvršenja proizvodnog procesa - knjienje radnih naloga - priprema dokumentacije za smjenski rad - voenje brige o cjelokupnoj dokumentaciji za rad proizvodnog procesa, administriranje pripreme proizvodnje, kontrola naruenog u proizvodnju, priprema radnih naloga i davanje u proizvodnju, itd. - administriranje i arhiviranje eventualnih reklamacija - evidencija kadrova u proizvodnji - suradnja sa nabavom i kontrola zaliha potrebnih za proizvodnju i izradu radnih naloga Uvjeti: -struna sprema: SSS, VŠS, VSS - iskustvo u istim ili slinim poslovima nije nuno, ali je prednost - poeljno aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu - aktivno korištenje MS Office paketa Poeljne kvalifikacije:preciznost i orijentacija na detaljefleksibilnostvisoka razina energije...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis posla: rad u proizvodnji garnitura, fotelja, stolica, te ostalog prateeg proizvodnog programa u odjelu tapetarije u jednoj ili dvije smjene, ovisno o obujmu posla Uvjeti:struna sprema: SSSpoeljno iskustvo rada u tapeciranju ojastuenog namještaja Poeljne kvalifikacije:izgraene radne navike, motiviranost, visoka odgovornost i predanost radnim obvezamaVaše nam je zadovoljstvo vano, zato vam nudimo:kod nas nema norme, ali je brzina i efikasnost bitnadodaci i nagrade za inovacije, prijedloge za poboljšanja proizvodnog procesavanjska školovanja i edukacije, osiguranje majstorskih ispitainterna školovanja meu odjelima, tapetar si ali eliš nauiti zavarivati?rad u urednom, ugodnom, novom pogonumlad i dinamian tim Postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company MASSIVE LAMELLAS d.o.o. in Visoka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  POGAJ GRUPA jedan je od najveih i najznaajnijih subjekata hrvatske drvne industrije, s bogatom 30-godišnjom tradicijom. Ukupno zapošljavamo više od 500 djelatnika/ca u pogonima na 4 lokacije diljem Hrvatske. U sastavu naše poslovne grupacije djeluju pilane, tvornica lijepljenih drvenih ploa, tvornica parketa, tvornica namještaja i drvenih kua. Vei dio naših gotovih proizvoda izvozimo na 20-tak nacionalnih trišta diljem Europe i svijeta. Široka paleta proizvoda omoguava nam efikasno iskorištenje drvne sirovine, a dugogodišnje iskustvo rada s drvom u kombinaciji s visokom razinom kontrole u proizvodnim procesima rezultiraju stabilnom kvalitetom proizvoda i pouzdanim rokovima isporuke, što nas ini priznatim proizvoaem i na zahtjevnom meunarodnom trištu. Naši proizvodi ugraeni su u...

 • Company CDI in Visoka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Opis poslova: administriranje i sortiranje potrebnih informacija i podataka odnosno uvoenje, razvrstavanje i dostava spisarad na bazi podatakaodravanje korespondencije s razliitim dionicima projekataprijem i otprema pošte, arhiviranje i pripremanje dokumentacije za ugovore, kompletiranje i prikupljanje dokumentacije po potpisivanju ugovorapripremanje prezentacijavoenje mjesenih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih evidencija i statistikakomunikacija sa suradnicima i korisnicima, pisanje dopisa,  odgovornost za adekvatnu komunikaciju i koordinaciju s ostalim osobljem, obavljanje i drugih poslova po nalogu direktno nadreenog, za ije se obavljanje zahtijeva ista vrsta i stupanj strune spreme koji su u vezi s poslom koji redovno obavlja, pisanje saetaka, pisanje zapisnika Komunikacijske vješ...

 • Company Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu 'Impress' Daruvar in Visoka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Opis poslova: organiziranje plana i rasporeda projektnih aktivnosti, ostvarivanje rezultata cijelog projekta i organiziranje projektnog tima, upravljanje projektima, planiranje i koordinacija provedbe projekata i pojedinih aktivnosti, praenje napretka projekta prema predvienim aktivnostima, analiza predvienih aktivnosti i definiranih ciljeva, redovito izvještavanje o postignutim rezultatima, izrada internih narativnih i financijskih izvješa, definiranje i nadzor kvalitativnih i kvantitativnih pokazatelja uspješnosti projekta, komunikacija s ugovornim tijelom, upravljanje partnerskim odnosima, motivacija i edukacija suradnika te praenje organizacijske klime i radne uspješnosti te drugi poslovi po nalogu poslodavca Poeljno radno iskustvo na navedenim poslovima, ali nije uvjet. Potrebne komu...

 • Company Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu 'Impress' Daruvar in Visoka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Opis poslova: organiziranje plana i rasporeda aktivnosti, praenje postizanja projektnih rezultata, briga o pravovremenom izvršenju aktivnosti u svom djelokrugu, uspostavljanje sustava pohrane projektne dokumentacije, koordiniranje procesa razvoja i provedbe aktivnosti i projekata, prua potporu neposrednom rukovoditelju i daje prijedloge za rješavanje zadae iz svog djelokruga, nabava oprema i materijala, koordinacija rasporeda radionica, provedba aktivnosti radionica, izrada i upravljanje rasporedom, sastanci s voditeljem te izvještavanje o rezultatima i tijeku aktivnosti, prikupljanje i obrada materijala u sklopu aktivnosti, priprema i organizacija promocija dogaaja, priprema natjeajne dokumentacije, pripremanje prezentacija, voenje mjesenih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih evidencij...

 • Company Udruga za promicanje pozitivne afirmacije mladih u društvu 'Impress' Daruvar in Visoka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Opis poslova: administriranje i sortiranje potrebnih informacija i podataka odnosno uvoenje, razvrstavanje i dostava spisa, rad na bazi podataka, odravanje korespondencije s razliitim dionicima projekata, prijem i otprema pošte, arhiviranje i pripremanje dokumentacije za ugovore, kompletiranje i prikupljanje dokumentacije po potpisivanju ugovora, pripremanje prezentacija, voenje mjesenih, kvartalnih, polugodišnjih i godišnjih evidencija i statistika, komunikacija sa suradnicima i korisnicima, pisanje dopisa, odgovornost za adekvatnu komunikaciju i koordinaciju s ostalim osobljem, obavljanje i drugih poslova po nalogu direktno nadreenog, za ije se obavljanje zahtijeva ista vrsta i stupanj strune spreme koji su u vezi s poslom koji redovno obavlja, pisanje saetaka, pisanje zapisnika Poeljno...

 • Company MASSIVE PANELS d.o.o. in Visoka
  25.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  POGAJ GRUPA jedan je od najveih i najznaajnijih subjekata hrvatske drvne industrije, s bogatom 30-godišnjom tradicijom. Ukupno zapošljavamo više od 500 djelatnika/ca u pogonima na 4 lokacije diljem Hrvatske. U sastavu naše poslovne grupacije djeluju pilane, tvornica lijepljenih drvenih ploa, tvornica parketa, tvornica namještaja i drvenih kua. Vei dio naših gotovih proizvoda izvozimo na 20-tak nacionalnih trišta diljem Europe i svijeta. Široka paleta proizvoda omoguava nam efikasno iskorištenje drvne sirovine, a dugogodišnje iskustvo rada s drvom u kombinaciji s visokom razinom kontrole u proizvodnim procesima rezultiraju stabilnom kvalitetom proizvoda i pouzdanim rokovima isporuke, što nas ini priznatim proizvoaem i na zahtjevnom meunarodnom trištu. Naši proizvodi ugraeni su u neke od naj...

 • Company OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU in Visoka
  22.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17, 70/19 i 98/19) te lanku 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi ("Narodne novine", broj: 78/17 i 89/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua (Klasa:119-02/20-04/445, Urbroj: 514-04-01-01-01/3-20-02) od 6. srpnja 2020. te prethodna odobrenja Ministarstva pravosua i uprave (Klasa:119-02/20-04/385, Urbroj:514-04-01-01-01/3-20-04) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-04/580, Urbroj:514-04-01-01-01/1-20-02) od 28. rujna 2020., (Klasa:119-02/20-...

 • Company 'MEĐIMURJE INSTALACIJSKO PROJEKTANTSKI CENTAR' in Visoka
  21.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  Meimurje IPC trai bacc.ili mag. Raunarstva sa iskustvom: Projektant/programer ERP-a (ERP Maris- naš vlastiti proizvod) (m/) -naglasak na projektiranje vezano uz proizvodne djelatnosti Projektant / programer ERP-a (ERP Maris - naš vlastiti proizvod) (m/) VŠS / VSS (FER, PMF, FESB, FOI) - programer sa iskustvom i potrebnom voljom za uenjem, razvojem i odravanjem poslovnog informatikog sustava, komunikaciju sa klijentima te eljom za dodatnim informatikim usavršavanjem. Uvjeti:VŠS / VSS (FER, PMF, FESB, FOI)Znanje engleskog jezikaPoznavanje principa ERP sustavaVladanje metodama projektiranja informacijskih sustavaPoznavanje principa i rada s relacijskim bazama podatakaPoznavanje modeliranja baze podataka i normalizacijeMinimalno 5 godina radnog iskustvaVozaka dozvola B kategorijeIskustvo u...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Visoka
  20.11.2020 Updated on: 20.11.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: PREHRAMBENI TEHNOLOG POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS – Prehrambeni fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: urevac RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 PRIJAVE PRIMAMO DO 15.11.2020. NA ili na adresu: NOVA NATURA d.o.o. Ulica Grada Vukovara 60 urevac 48350...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoka Edit filters