Jobmonitor. Search results for Visoka

22 Jobs found

Used filters:
 • Visokax
Displaying 1-22 of 22 results.
 • Company MLIJA d.o.o. in Visoka
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis radnih zadataka i odgovornosti: - Mora biti sposoban koordinirati sve aktivnosti u skladištu, - Zaprimanje i izdavanje robe, - Fiziku manipulaciju robe i transport po skladištu - Slaganje i skladištenje robe - Transportni poslovi - Ukrcaj, iskrcaj, dostave - Skladištenje i slaganje robe po skladišnim pozicijama - Odgovarnost za obradu I tonost rada skladišnih naloga - Odgovornost za redovito praenje i odravanje zaliha proizvoda - Voenje skladišne dokumentacije i evidencije - Visoka razina odgovornosti i pedantnosti u obavljanju zadataka - Briga o istoi skladišta i hladnjaa Uvjeti: - Poznavanje rada sa skladišnom mehanizacijom - Fizika sposobnost za rad u skladištu - Komunikativnost - Dinaminost - Spremnost na timski rad - Poznavanje rada na raunalu Vozaka dozvola B kategorije. Posloda...

 • Company MASSIVE LAMELLAS d.o.o. in Visoka
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  POGAJ GRUPA jedan je od najveih i najznaajnijih subjekata hrvatske drvne industrije, s bogatom 30-godišnjom tradicijom. Ukupno zapošljavamo više od 500 djelatnika/ca u pogonima na 4 lokacije diljem Hrvatske. U sastavu naše poslovne grupacije djeluju pilane, tvornica lijepljenih drvenih ploa, tvornica parketa, tvornica namještaja i drvenih kua. Vei dio naših gotovih proizvoda izvozimo na 20-tak nacionalnih trišta diljem Europe i svijeta. Široka paleta proizvoda omoguava nam efikasno iskorištenje drvne sirovine, a dugogodišnje iskustvo rada s drvom u kombinaciji s visokom razinom kontrole u proizvodnim procesima rezultiraju stabilnom kvalitetom proizvoda i pouzdanim rokovima isporuke, što nas ini priznatim proizvoaem i na zahtjevnom meunarodnom trištu. Naši proizvodi ugraeni su u...

 • Company MASSIVE PANELS d.o.o. in Visoka
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  POGAJ GRUPA jedan je od najveih i najznaajnijih subjekata hrvatske drvne industrije, s bogatom 30-godišnjom tradicijom. Ukupno zapošljavamo više od 500 djelatnika/ca u pogonima na 4 lokacije diljem Hrvatske. U sastavu naše poslovne grupacije djeluju pilane, tvornica lijepljenih drvenih ploa, tvornica parketa, tvornica namještaja i drvenih kua. Vei dio naših gotovih proizvoda izvozimo na 20-tak nacionalnih trišta diljem Europe i svijeta. Široka paleta proizvoda omoguava nam efikasno iskorištenje drvne sirovine, a dugogodišnje iskustvo rada s drvom u kombinaciji s visokom razinom kontrole u proizvodnim procesima rezultiraju stabilnom kvalitetom proizvoda i pouzdanim rokovima isporuke, što nas ini priznatim proizvoaem i na zahtjevnom meunarodnom trištu. Naši proizvodi ugraeni su u neke od naj...

 • Company FARMA TOMAŠANCI d.o.o. in Visoka
  27.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  OPIS POSLOVA: Prati zdravlje stada, dijeli terapiju ivotinjama po nalogu veterinara, vodi evidenciju obavljenih veterinarskih pregleda, vodi veterinarske evidencije o potrošnji lijekova POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Tomašanci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 NAPOMENA: Mole se kandidati da navedu u ivotopisu ili da se na drugi nain izjasne pristaju li da...

 • Company C.I.A.K. d.o.o. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Opis posla: rad na skladištu opasnog i neopasnog otpada; zaprimanje, sortiranje i pakiranje otpada; Uvjeti:KV, NKV, SSSvisoka razina odgovornostivozaka dozvola B kategorijeprednost poloen ispit za rukovanje viliarom, te iskustvo rukovanja istim Što nudimo:nudimo posao u radno-pozitivnoj atmosferimogunost usavršavanja vlastitih vještina radom u tvrtci koja je lider na trištustimulativna primanjarad na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci sa mogunošu zapošljavanja na neodreeno vrijeme...

 • Company TEHINSPEKT d.o.o. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Opis posla: • samostalno obavljanje poslova ugradnje, programiranja i puštanja u rad sustava tehnike zaštite (videonadzorni sustavi, alarmni sustavi, vatrodojavni i plinodojavni sustavi, SOS sustavi, kontrola pristupa, parlafonski i videoparlafonski sustavi, sustavi ozvuenje, protupanina rasvjeta, rampe i barijere, okretne barijere, nadzor vozila) • odravanje i servisiranje instaliranih sustave tehnike zaštite na objektima korisnika usluga • instalaterski radovi (kabliranje sustava, mrene instalacije) Ostali uvjeti: • Licenca za zaštitara – tehniara je prednost, ali nije uvjet • Visoki stupanj odgovornosti, proaktivnosti i samostalnosti u radu, spremnost na timski rad, visoka razina radne etike i integriteta • Spremnost za rad na terenu (naši klijenti se nalaze na podruju cijele RH) Potreb...

 • Company KRUNA TRADE D.O.O. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Opis posla: - administracija web trgovine - content marketing - izrada pripreme za plakate, mega plakate – wallscapove i bigboard površine, koordiniranje tiskara i tima za postavljanje Uvjeti: - poznavanje Adobe paketa: Ilustrator, Photoshop - poznavanje osnova digitalnog marketinga - visoka razina pismenosti - osnovno poznavanje web dizajna - poznavanje Microsoft Office paketa - organiziranost, sistematinost i odgovornost - znanje engleskog jezika - predlaganje kreativnih rješenja i ideja - poznavanje trendova u digitalnom marketingu, social, kao i tiskanim medijima - poeljno poznavanje Presta Shop platforme (nije uvjet) - timski igra, komunikativnost Molimo poslati molbu i ivotopis na i . Radujemo se vašoj pisanoj prijavi....

 • Company Osnovna škola Hrvatski Leskovac in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 28.10.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) i lanka 20. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN br. 6/19), ravnateljica Osnovne škole Hrvatski Leskovac iz Hrvatskog Leskovca, Ulica Pilinka 2, raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno puno vrijeme Voditelj/-ica raunovodstva - jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (zamjena za porodiljni) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa su završen diplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistiki studij ekonomije odnosno preddiplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno struni studij ekonomije – rau...

 • Company VAPOUR INTERNATIONAL d.o.o. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Opis posla:SURADNIK/SURADNICA U ODJELU NABAVE Tvrtka Vapour International trai radnik u odjelu nabave. Spremni smo ulagati u razvoj mladih, koje dugorono vidimo kao kljune lanove tima, te traimo takve kandidate za ovu poziciju. Traimo:visoka razina odgovornosti i samoinicijativeizraene organizacijske vještineizraene komunikacijske i interpersonalne vještineDobro poznavanje Microsoft Office alata (pogotovo EXCEL)Poznavanje talijanskog il engleskom jezikuObavezno poslati ivotopis ili zamolbu na taljanskog ili engleskom jeziku....

 • Company DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 25.10.2020

  Na osnovi lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19) uz prethodnu suglasnost ministra pravosua i uprave, KLASA: 112-02/20-01/384, URBROJ: 514-U-03-01-02/5-20-2 od 18. rujna 2020. te prethodnu suglasnost ministra financija, KLASA: 100-01/20-01/59, URBROJ: 513-05-01-20-4 od 1. listopada 2020., Dravno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Dravno izborno povjerenstvo) raspisuje OGLAS za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme TAJNIŠTVO Viši struni savjetnik – savjetnik Povjerenstva – 1 izvršitelj/ica – radi zamjene due vrijeme odsutne dravne slubenice Struni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili ...

 • Company C.I.A.K. d.o.o. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Opis posla: rad na skladištu opasnog i neopasnog otpada; zaprimanje, sortiranje i pakiranje otpada; Uvjeti:KV, NKV, SSSvisoka razina odgovornostivozaka dozvola B kategorijeprednost poloen ispit za rukovanje viliarom, te iskustvo rukovanja istim Što nudimo:nudimo posao u radno-pozitivnoj atmosferimogunost usavršavanja vlastitih vještina radom u tvrtci koja je lider na trištustimulativna primanjarad na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci sa mogunošu zapošljavanja na neodreeno vrijeme...

 • Company TEHINSPEKT d.o.o. in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Opis posla: • samostalno obavljanje poslova ugradnje, programiranja i puštanja u rad sustava tehnike zaštite (videonadzorni sustavi, alarmni sustavi, vatrodojavni i plinodojavni sustavi, SOS sustavi, kontrola pristupa, parlafonski i videoparlafonski sustavi, sustavi ozvuenje, protupanina rasvjeta, rampe i barijere, okretne barijere, nadzor vozila) • odravanje i servisiranje instaliranih sustave tehnike zaštite na objektima korisnika usluga • instalaterski radovi (kabliranje sustava, mrene instalacije) Ostali uvjeti: • Licenca za zaštitara – tehniara je prednost, ali nije uvjet • Visoki stupanj odgovornosti, proaktivnosti i samostalnosti u radu, spremnost na timski rad, visoka razina radne etike i integriteta • Spremnost za rad na terenu (naši klijenti se nalaze na podruju cijele RH) Potreb...

 • Company INSTITUT RUĐER BOŠKOVIĆ in Visoka
  25.10.2020 Updated on: 26.10.2020

  Temeljem odluke ravnatelja Instituta Ruer Boškovi raspisuje se N A T J E A J za popunu upranjenog sistematiziranog radnog mjesta 1. Radno mjesto I. vrste – diplomirani knjiniar u Knjinici, Centar za znanstvene informacije, Zajednike jedinice za znanstvenu potporu, -1 izvršitelj/ica, na neodreeno vrijeme. Uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjiniarskog usmjerenja, odnosno studij knjiniarskog usmjerenja kojim je steena visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, - poloen struni i...

 • Company BMD LOG d.o.o. in Visoka
  21.10.2020 Updated on: 23.10.2020

  Opis pozicije i poslova: •rad u mehaniarskoj radionici Poslodavca, te po potrebi i rad na terenu •odravanje i popravak teretnih vozila u vlasništvu društva •dijagnostika, redovni servisi •testiranje, zamjena, centriranje i montaa guma •geometrija kotaa •izmjena ulja i filtera, konica, amortizera i ovjesa •zamjena dijelova, demontaa i montaa istih •samostalnost, organiziranost i strunost u obavljanju postavljenih zadataka •drugi poslovi prema uputama voditelja Uvjeti: •SSS automehaniar •prednost poznavanje rada dijagnostikom •poloena B kategorija •razvijene komunikacijske vještine •sposobnost za rad u timu te spremnost na uenje •visoka motivacija, samostalnost i marljivost •poštivanje postavljenih pravila poslovanja •spremnost na terenski rad po potrebi •lijeniko uvjerenje o zdravstvenom st...

 • Company MDV PLUS d.o.o. in Visoka
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Opis poslova: rukovodei poslovi. Uvjeti: -viša ili visoka struna sprema tehnikog ili ekonomskog usmjerenja -potrebno radno iskustvo u trajanju 5 godina na rukovodeim poslovima -dodatni teajevi su poeljni ali nisu uvjet -smisao za voenje trgovakog centra graevnim materijalom -odanost firmi -zainteresirane osobe moraju pripremiti program rada. Obavezan probni rad....

 • Company PLAVA LAGUNA d.d. in Visoka
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  U Sektoru za ljudske resurse traimo kandidate za poslove zapošljavanja i HR administracije u destinacijama Pore i Umag. Predvieni poetak rada je po završetku selekcijskog postupka. Vaš posao bit e administrativna podrška sektoru s naglaskom na poslove selekcije i zapošljavanja sezonskih radnika. Radit ete na širokom rasponu poslova u procesu zapošljavanja: od provoenja telefonskih intervjua, pripreme potrebne dokumentacije vezane uz dolazak do organizacije dolazaka i prijema sezonskih radnika. Takoer, po potrebi ete biti ukljueni i u administrativnu podršku ostalim projektima unutar sektora. Uvjeti:Poeljna je visoka struna sprema društvenog usmjerenjaRazvijene komunikacijske vještine i sklonost radu s ljudimaIzraene organizacijske i analitike sposobnostiPedantnost i samostalnost u raduSpo...

 • Company MDV PLUS d.o.o. in Visoka
  20.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  Opis poslova: voenje skladišta. Uvjeti: - srednja, viša ili visoka struna sprema ekonomskog ili tehnikog smjera - obavezno iskustvo s drvnim programom i graevinskim materijalom. Primaju se samo molbe koje zadovoljavaju navedene uvjete. Obavezni probni rad....

 • Company MAX-MORIS D.O.O. in Visoka
  17.10.2020 Updated on: 17.10.2020

  Opis poslova: - Dizajn i priprema materijala za tisak (kataloga, asopisa, brošura, plakata, naljepnica, kalendara, logotipa tvrtke i drugih vizualnih informacija) - Dizajn i priprema materijala za potrebe digitalnog marketinga, društvenih mrea i web sjedišta firme - Dizajn i priprema prezentacija - Izrada newsletter-a - Fotografiranje proizvoda - Obrada fotografija ( priprema za tisak i digitalna izdanja) - Podrška u ostalim marketinškim zadatcima Uvjeti: Poeljno 3 godine radnog iskustva, ali nije uvjet. Funkcionalna znanja (hard skills): - poznavanje fontova i upotrebe istih - znanje iz podruja fotografije - rad u Adobe aplikacijama - rad u Microsoft Office aplikacijama - poeljno iskustvo u radu sa CRM alatima Kompetencije (soft skills): - kreativnost i razvijeni smisao za estetiku - prec...

 • Company EKOHOLD d.o.o. in Visoka
  17.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Opis poslova: - SEO optimizacija - upravljanje digitalnim kampanjama za društvene mree Facebook, Instagram, Google Adwords - praenje i analiziranje uspješnosti na društvenim mreama - praenje i obrada statistikih podataka (Google Analytics) - osmišljavanje i realizacija online marketing kampanja - rad na tiskanim materijalima - osmišljavanje i kreiranje promotivnih materijala te njihova priprema za tisak Uvijeti: - izvrsno poznavanje digitalnog marketinga - poznavanje WordPress platforme i osnove rada u HTML-u - visoka razina pismenosti - poznavanje Adobe paketa: Ilustrator, Photoshop, InDesign - osnovno poznavanje web dizajna - poznavanje Microsoft Office paketa - kvalitetna organizacija posla - individualna organizacija usklaena s kolegama u timu - predlaganje kreativnih rješenja i ideja ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Visoka
  17.10.2020 Updated on: 22.10.2020

  Opis poslova: knjienje ulaznih rauna, usklaivanje financijskih kartica i IOS-a kupaca i dobavljaa. Priprema i obraun plae, obraun primitka u naravi, II dohotka. Ostali raunovodstveni poslovi. Dobre organizacijske sposobnosti. Odgovornost i profesionalan pristup poslu, samostalnost, inicijativa i sklonost timskom radu. Potrebno napredno poznavanje rada s financijskim i uredskim raunalnim aplikacijama, prednost kandidatima koji imaju iskustvo sa radom u NAV programu za raunovodstvo i financije. Visoka raina informatike pismenosti (MS Office, Windows, Power Point)....

 • Company Mr. Moo d.o.o. in Visoka
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  KUHAR / ICA (M/)   Opis poslova: - odravanje higijene radnog prostora i opreme prije, tijekom i nakon radnih procesa - poznavanje i provoenje sustava upravljanja kvalitetom poslodavca - poznavanje i provoenje zaštitnih i sanitarnih procesa - pravilno skladištenje i uvanje od kvarenja sirovina namijenjenih pripremi hrane - pripremanje hrane u skladu s dnevnim i tjednim planom (ukljuuje rad s roštiljem) - primjena propisanih i zadanih standarda u ugostiteljstvu - visoka razina odgovornosti - urednost u radu - snalaljivost i brzina   Uvijeti: - minimalno 1 godina radnog iskustva na istoj poziciji u restoranu - visoka razina odgovornosti - poznavanje i rad u HACCP sustavu - razvijene komunikacijske i prodajne vještine - visoka razina ljubaznosti i uslunosti - brzina, okretnost i snalaljivost -...

 • Company Mr. Moo d.o.o. in Visoka
  16.10.2020 Updated on: 21.10.2020

  KONOBAR / ICA (M/)   Opis poslova: - zaprimanje narudbi te posluivanje gosta sukladno propisanim pravilima i visokim standardima - aktivna dodatna prodaja - odravanje istoe i urednosti radnog prostora i opreme - izdavanje rauna i naplata sukladno zakonskim i internim propisima - primjena propisanih i zadanih standarda u ugostiteljstvu - suradnja s kuhinjom - visoka razina odgovornosti - urednost u radu - snalaljivost i brzina   Uvijeti: - minimalno 1 godina radnog iskustva na istoj poziciji u restoranu - visoka razina odgovornosti - poznavanje i rad u HACCP sustavu - razvijene komunikacijske i prodajne vještine - visoka razina ljubaznosti i uslunosti - brzina, okretnost i snalaljivost - orijentiranost na timski rad - poznavanje Engleskog jezika   Što nudimo: - osnovna poetna plaa 5000 kn n...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoka Edit filters