Jobmonitor. Search results for Visoka

37 Jobs found

Used filters:
 • Visokax
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'IVAN GORAN KOVAČIĆ' in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uvjeti : - završen preddiplomski ili diplomski sveuilišni studij ekonomskog smjera ili preddiplomski   ili specijalistiki diplomski struni studij ekonomskog smjera (viša ili visoka struna sprema     prema ranijim propisima) - najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na poslovima proraunskog raunovodstva u    osnovnoj školi Ostali uvjeti  : opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i                        prema lanku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj    školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12,       94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20); radni odnos ne moe zasnovati      osoba koja je pravomono osuena ili se protiv nje vodi kazneni postupak za    neko od djela iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanj...

 • Company ŠKOLA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) Škola za odgoj i obrazovanje – Pula, Rovinjska 6, Pula, OIB: 95685921387, raspisuje N A T J E A J za radno mjesto Voditelj/ica raunovodstva – 1 izvršitelj (m/) za rad na neodreeno puno radno vrijeme od 40 sati ukupnog tjednog vremena. Pored opih uvjeta za prijem u radni odnos, kandidati moraju ispunjavati i sljedee posebne uvjete:završen diplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno poslijediplomski specijalistiki studij ekonomije odnosno preddiplomski sveuilišni studij ekonomije odnos...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  OPIS POSLOVAAktivno sudjeluje u investicijskim projektimaIzrauje studije izvodivosti i priprema dokumentaciju vezanu uz investicijske projektePrati, analizira i izrauje izvještaje o investicijskim projektima u vidu financijske i dinamike provedbe projekataPrati i nadzire poštivanje ugovornih odredbi iz pojedinih ugovora o investicijskim nabavkamaPrati, analizira i izrauje izvještaje o zakonskoj regulativi vezano za investicijske projektePrati i izvršava preuzete obveze izvještavanja vezane za investicijske projekteRadi na unaprjeenju poslovnih procesa vezano za investicijeSurauje sa drugim odjelima poduzea po pitanju informacija vezano za investicije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS- Ekonomski fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluV...

 • Company HOTEL SAN ANTONIO d.o.o. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Kuhar-a/icu u restoranu hotela San Antonio: - KV kuhar - samostalan u radu - minimalno 1 godina iskustva u samostalnom kuhanju- spremnost na timski rad - traimo urednost i organizacijske vještine - nuna visoka razina odgovornosti prema poslu - smirena i organizirana osoba - potrebna inovativnost i preuzimanje inicijative u poslu Kandidati koji prou predselekciju, bit e pozvani na razgovor tijekom lipanj 2020., a o tonom datumu i vremenu intervjua biti e obaviješteni telefonski. Prijave na e-mail: ...

 • Company ADORO d.o.o. in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis industrije: proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrata. Opis posla: • izrada modela u Solidworks CAD • izrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom) • izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacije • briga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrima • unaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih tehnoloških procesa • briga o strojevima i alatima Uvjeti: • minimalno 1 godina iskustva na istim ili slinim poslovima u drvnoj ili metalnoj industriji • poznavanje proizvodnih i komercijalnih procesa Obavezna znanja i vještine: • poznavanje i sluenje Solidworks CAD • poznavanje i sluenje Solidwork CAM • poznavanje i sluenje MS Office paket Strani jezici: • Engleski  – obavezno • Njemaki - po...

 • Company MONO d.o.o. in
  31.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Uvjet prijave:minimalno 1 godina iskustva u programiranjuportfolio s dosadašnjim radovima i uvid u kododgovarajue socijalne vještine u komunikaciji s timom i klijentima, s naglaskom na dobro znanje engleskog jezikaposveenost detaljima na projektima i poslu openito: svaki 'extra mile' je i dodatno nagraen. Bonus bodovi:aktivno korištenje krosplatformskih alata poput Xamarina, Fluttera ili React Native-a. Opis posla: rad na razvoju mobilnih aplikacija za korisnike u veem broju industrijskih niša,suradnja s kolegama koji razvijaju backend funkcionalnost naših rješenja,sudjelovanje u osmišljavanju, dizajnu, testiranju i odravanju mobilnih rješenja,rad u modernim kros-platformskim alatima. Našim zaposlenicima nudimo izazovno i u mnogoemu iznimno radno okruenje, poticajnu atmosferu, ulaganje u ...

 • Company SENCON D.O.O. in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis industrije: Proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrata Opis posla:izrada modela u Solidworks CADizrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom)izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacijebriga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrimaunaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih tehnoloških procesabriga o strojevima i alatima Uvjeti: VŠS/VSSMinimalno 1 godina iskustva na istim ili slinim poslovima u drvnoj ili metalnoj industriji poznavanje proizvodnih i komercijalnih procesa Obavezna znanja i vještine:poznavanje i sluenje Solidworks CADpoznavanje i sluenje Solidwork CAMpoznavanje i sluenje MS Office paket Strani jezici:Engleski – obaveznoNjemaki - poeljno Prednost:iskustvo u ra...

 • Company ROTATOR d.o.o. in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis industrije: Proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrata Opis posla:izrada modela u Solidworks CADizrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom)izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacijebriga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrimaunaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih tehnoloških procesabriga o strojevima i alatima Uvjeti: VŠS/VSSMinimalno 1 godina iskustva na istim ili slinim poslovima u drvnoj ili metalnoj industriji poznavanje proizvodnih i komercijalnih procesa Obavezna znanja i vještine:poznavanje i sluenje Solidworks CADpoznavanje i sluenje Solidwork CAMpoznavanje i sluenje MS Office paket Strani jezici:Engleski – obaveznoNjemaki - poeljno Prednost:iskustvo u radu ...

 • Company FOM d.o.o. in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis posla: Traimo grafikog dizajnera iji e zadaci obuhvaati: - grafiko oblikovanje kataloga, POS materijala, prospekata... - aktivnu suradnju sa svim odjelima pri izradi kreativnih rješenja i grafikom oblikovanju digitalnog i tiskanog materijala - pripremu za tisak i suradnju s tiskarama - podršku marketingu i prodaji i suradnju s cjelokupnim timom - odravanje web shopa Uvjeti - najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima grafike pripreme - temeljito poznavanje i iskustvo u radu s aplikacijama Adobe InDesign, PhotoShop, Illustrator - poeljno poznavanje rada u WordPressu - osnovno poznavanje CSS-a i HTML-a - sklonost timskom radu Oekujemo da ste stekli radne navike, da ste iskreni, spremni preuzeti odgovornost, kreativni, samoinicijativni, sistematini i samostalni. Što nudimo: - rad...

 • Company PIAZZA d.o.o. in
  30.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis industrije: Proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrataOpis posla:izrada modela u Solidworks CADizrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom)izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacijebriga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrimaunaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih tehnoloških procesabriga o strojevima i alatimaUvjeti: VŠS/VSSMinimalno 1 godina iskustva na istim ili slinim poslovima u drvnoj ili metalnoj industriji poznavanje proizvodnih i komercijalnih procesaObavezna znanja i vještine:poznavanje i sluenje Solidworks CADpoznavanje i sluenje Solidwork CAMpoznavanje i sluenje MS Office paketStrani jezici:Engleski – obaveznoNjemaki - poeljno Prednost:iskustvo u radu sa ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine, Školska 10, Kri raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - uitelj tjelesne i zdravstvene kulture– na neodreeno, nepuno radno vrijeme (22 sata), jedan (1) djelatnik Mjesto rada: Školska 10, Kri Uvjeti: Prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanku 23. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (“Narodne novine“ broj 6/19.) Prilozi/dokumentacija koju je kandidat ...

 • Company Sveučilište u Zagrebu Veterinarski fakultet in
  29.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU VETERINARSKI FAKULTET Heinzelova 55, 10000 ZAGREB Raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa (1 izvršitelj), u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme do kraja trajanja projekta KK.01.1.1.04.0086. na radno mjesto: - administratora na projektu ,,Razvoj inovativnog brzog testa za dijagnostiku subklinikog mastitisa u mlijenih krava'', KK.01.1.1.04.0086. OPIS  POSLA Glavne odgovornosti: - sudjelovanje u logistikoj potpori istraivakom osoblju projekta, - administrativna podrška istraivakom osoblju projekta, - poslovi prikupljanja i arhiviranja projektne dokumentacije, - sudjelovanje u pripremi svih oblika izvješa o provedbi projekta, - evidenciji rada istraivakog osoblja, - podrška pri nabavi robe, radova i usluga u okviru projekta, - pripremi i provedbi projektn...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in
  28.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  OPIS POSLOVA Svakodnevno prati zakonsku regulativu, izrauje raznovrsne ugovore, predugovore, sporazume i dr., izrauje odluke, zapisnike i druge interne akte društva, izrauje pravilnike društva, daje smjernice, pravna mišljenja i tumaenja za potrebe organizacijskih jedinica društva, provodi postupak dobivanja dugogodišnjih zakupa… POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS- Pravni fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA PO...

 • Company PAŠKAL in
  28.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis poslova: - prijem, prijava, odjava gostiju - toan unos i auriranje podataka gostiju u sistem - pruanje svih informacija gostima hotela - usmjerenost na kvalitetu rada i zadovoljstvo gostiju - visoka razina odgovornosti u obavljanju radnih zadataka - sistematinost i preciznost, sklonost timskom radu....

 • Company TMT d.o.o. in
  28.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis posla: - rad u internom programu za obradu i unos podataka - obrada upita, ponuda, narudbi kupaca, unos sastavnica proizvoda, disperziranje tehnološke dokumentacije, izrada faktura - administracija poslovnih e-mail poruka i urudbiranje ulaznih dokumenata - download poslovne dokumentacije sa web portala kupaca i disperziranje iste unutar internih poslovnih procesa - aktivna potpora svim odjelima tvrtke u svakodnevnim poslovnim aktivnostima - ostali operatvni administrativni i uredski poslovi Uvjeti: - sss/všs/vss - iskustvo rada na slinim poslovima - dobro poznavanje MS Officea (Word, Excel...) - visoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnosti - urednost, preciznost, komunikativnost i sklonost timskom radu u dinaminom okruenju - aktivno poznavanje engleskog jezika (pozn...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in
  27.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Voditelj tima (Team Leader) je izravno odgovoran za upravljanje kvalitetom i uinkovitošu svog tima. Njegove / njezine dnevne aktivnosti prvenstveno su usmjerene na uinkovito voenje i upravljanje timom agenata.To posebno ukljuuje razvoj kompetencija agenata i osiguravanje usklaenosti ponašanja s ciljevima tvrtke. Uspješan voditelj tima:> ui svojim primjerom > je strunjak za praenje i ocjenjivanje kvalitete rada lanova svog tima > osigurava svakodnevno mentorstvo lanovima tima > prilagoava svoj stil rukovoenja individualnim potrebama > osigurava visok stupanj motivacije u timu > preuzima odgovornost za rad svog tima > stvara okruenje pogodno za uspjeh promicanjem i prepoznavanjem inicijativa i truda > kontinuirano educira i trenira lanove tima s ciljem ostvarivanja ciljeva i oekivanja > post...

 • Company Young Living Adriatic d.o.o. in
  27.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis posla: -u potrazi smo za QA specijalistom/administratorom iz podruja osiguranja kvalitete Odgovornosti QA specijalista /administratora za osiguranje kvalitete ukljuuju razvoj i provedbu politika osiguranja kvalitete, pripremu potrebne dokumentacije, -provoenje testova i inspekcija,identificiranje problema u proizvodnji,procesu ili proizvodu Da biste bili uspješni kao QA specijalist/administrator,trebali biste biti temeljiti i sposobni pomoi našoj tvrtki da odri najviše standarde kvalitete Osnovni zahtjevi: -pripremanje i implementacija QA politika kvalitete i procedura -obavljanje rutinskih inspekcija nadzora i ispitivanja kvalitete -priprema dokumentacije za proizvodne procese -uska suradnja s timom proizvodnje -utvrivanje i rješavanje problema tijeka rada i proizvodnje -osiguravan...

 • Company STOMATOLOŠKA POLIKLINIKA BREYER in
  27.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Ukoliko ste pedantni, odgovorni i spretni, eljni usvajanja ili primjene najmodernijih dostignua dentalne tehnologije, pozivamo Vas da se pridruite našem timu dentalnih tehniara. Nudimo Vam rad u dinaminom okruenju uz profesionalno usavršavanje.Zahtjevi i oekivanja:Pedantnost i pouzdanostAurnost i tonostSpremnost na kontinuirano usavršavanjeVisoka motivacijaUvjeti:SSS medicinski tehniarPoeljno radno iskustvo u struci, ali nije nunoOdobrenje za samostalni radStruna sprema: SSS ili VŠSZnanje rada na raunalu (Ms Office)Što nudimo:Ugovor o radu uz probni rokMogunost usavršavanjaKorištenje najnovije 3D tehnologije u izradi dentalnih nadomjestaka Rad u ugodnom i pozitivnom okruenjuPotrebno radno iskustvo u obradi metala i cirkona i vještina oblikovanja keramikih radovaSve zainteresirane pozivam...

 • Company BAR d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge in
  27.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis posla : izrada dokumentacije(ponude,prijem,izdavanje robe)zaprimanje i obrada narudbi(telefonski,e-mail,web shop).Od kandidata se oekuje sposobnost logikog razmišljanja,visoka razina informatike pismenosti,odgovoran pristup radu i obavljanju radnih zadataka , ljubaznost....

 • Company ALPHA CAPITALIS d.o.o. in
  27.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis poslova: - sudjelovanje u pripremi i provedbi projekta sufinanciranih iz EU fondova.•sudjelovanje u svim aktivnostima potrebnim za uspješnu provedbu i pripremu projekata - praenje i analiza natjeaja za dodjelu bespovratnih sredstava EU - kreiranje saetka pojedinog natjeaja - savjetovanje potencijalnih klijenata o mogunostima financiranja i njihovoj prihvatljivosti za EU natjeaje - savjetovanje potencijalnih klijenata o prihvatljivim aktivnostima pojedinih natjeaja - sudjelovanje u prodajnim aktivnostima - izrada ponuda za klijente - pisanje i priprema projektnih prijedloga - asistiranje voditelju projekata kod planiranja i provoenja projektnih aktivnosti - sudjelovanje u izradi i pripremi dokumentacije potrebne u svrhu provedbe projekata - izrada izvještaja za potrebe projekata - izra...

 • Company MIG Zagreb d.o.o. in
  24.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  O poslu: • voditelj gradilišta • rad na gradilištu i u uredu • izrada i kontrola graevinskih dnevnika i graevinskih knjiga • visokogradnja i niskogradnja, Stambeno-poslovni objekti, objekti turistike namjene, objekti javne infrastrukture • voenje operativnih radova na gradilištu, koordinacija kooperanata i narudbe materijala, koordinacija radova na samom gradilištu, kontrola troškova i optimalizacija • ugovor na stalno • rad u Zagrebu i terenski rad na podruju Hrvatske O zaposleniku: • poznavanje materijala i strojeva za rad na gradilištu • strunost i ambicije • organiziranost, samostalnost i odgovornost u poslu • komunikativnost, spremnost na uenje i sklonost timskom radu • odlino poznavanje rada na raunalu: AutoCAD, MS Office, Outlook, Project • dobro znanje engleskog jezika, te poeljno ...

 • Company REPLY-TOOL d.o.o. in
  21.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Vaše glavne odgovornosti ukljuuju:operativno upravljanje maloprodajomsamostalno voenje prodajnih aktivnostiotvaranje kontakta s novim klijentimaplaniranje prodajnih aktivnostiorganizacija i praenje prodajnog timaodgovornost za realizaciju poslovnih planova te izvještavanje o istimakomunikaciju s dobavljaimaosiguravanje i praenje zalihaorganizaciju prijevoza i nadziranje logistikih procesarazvoj i unaprijeenje postojeih poslovnih procesaNaš idealni kandidat:proaktivan pristup poslu i kontinuirana elja za poboljšanjemsposobnost samomotivacije i samoorganizacijeminimalno 3 i više godina radnog iskustva na slinim poslovimavisoka razina odgovornosti i kredibilitetaizraene organizacijske i ljudske vještineiskustvo u upravljanju timom 5 ljudikompjuterska pismenost (PC + Office)vozaka dozvola B ka...

 • Company MAX METAL KORPE I SERVIS d.o.o. in
  20.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis posla: - crtanje u AutoCAD-u, Libelula i Solidworks programima · izrada tehnike dokumentacije  · izrada listova tehnikih podataka   · struna podrška odjelu komercijale i tehnike   Uvjeti  · SSS - tehniki crta za izradu nacrta   · znanje engleskog jezika  · visoka razina organiziranosti i odgovornosti  · prilagodljivost timskom radu  · predanost i ozbiljan pristup poslu....

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in
  20.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  OPIS POSLOVA - ispostavlja fakture, odobrenja i tereenja - kontrola pristiglih rauna, kontrola koliina i cijena prema otpremnicama i ponudama - redovno evidentira i vodi rauna o fakturama za evidentiranje Intrastata - unos dnevne evidencije radnih sati - unos normativa radnika i proizvodnje na dnevnoj razini - praenje narudbi, sudjeluje u dogovaranju isporuka izmeu proizvodnje i transporta POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VŠSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Vi...

 • Company EXCEL COMPUTERS d.o.o. Osijek in
  19.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  EXCEL Computers d.o.o. je osnovan 1992. Bavi se prodajom i implementacijom kompletnih ERP / IT poslovnih rješenja (poslovni program Pantheon) na podruju HR i BiH.Opis poslova: Rad na implementaciji, edukaciji, savjetovanju i podršci krajnjim korisnicima poslovno-informacijskog sustava Pantheon.Trae:1. ERP konzultant / ERP konzultantica u ZAGREBU (1 izvršitelj)Prijavu sa ivotopisom i motivacijskim pismom poslati putem e-maila na Potrebna znanja i kvalifikacije: - poznavanje i razumijevanje poslovnih procesa ili odreenih dijelova procesa - poznavanje jednog ili više modula poslovnog software-a - napredno poznavanje MS Office-a - izraene komunikacijske i organizacijske sposobnosti - samostalnost i angairanost u radu, sklonost timskom radu - prednost: iskustvo u implementaciji ERP software-...

 • Company MDV PLUS d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 05.06.2020

  Opis poslova: projektiranje, dizajniranje namještaja, ureenja interijera. Uvjeti: - srednja, viša ili visoka struna sprema ekonomskog ili tehnikog smjera - obavezno iskustvo s drvnim programom i graevinskim materijalom - osnovno znanje engleskog jezika (razina A1)- informatiko znanje- poznavanje rada u programu "Corpus"....

 • Company SINONIM d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Opis posla: prevoditeljski poslovi na projektima iz razliitih podruja, od turizma i marketinga do IT-ja i tehnikih prijevoda. Uvjeti: visoka strunu spremu jezinoga usmjerenja, izvrsno znanje hrvatskog i engleskog jezika te osjeaj za jezik i prevoenje u duhu jezika, najmanje dvije godine iskustva i poznavanje CAT alata, sposobnost kvalitetnog prevoenja veih koliina teksta u relativno kratkom vremenu i rad pod pritiskom rokova. Prednost: proaktivnost, analitinost i snalaljivost te znanje dodatnog jezika. Dodatne informacije o Sinonimu i kako se pripremiti za razgovor za posao moete pronai na: ...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na...

 • Company KRAGIĆ PLUS d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  OD KANDIDATA TRAIMO: Struna sprema SSSSmjer trgovaki, tehniki ili sl.Poeljno radno iskustvo na poslovima prodaje roba iz našeg asortimanaPoznavanje engleskog jezikaPoznavanje MS OfficeVisoka razina komunikativnosti NUDIMO: Ugodne i dinamine radne uvjeteMogunost napredovanja i obrazovanjaAfirmiranje vlastite kreativnostiMogunost zarade prema vlastitom doprinosu ...

 • Company KRAGIĆ PLUS d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  OD KANDIDATA TRAIMO: Struna sprema SSSSmjer trgovaki, tehniki ili sl.Poeljno radno iskustvo na poslovima prodaje roba iz našeg asortimanaPoznavanje engleskog jezikaPoznavanje MS OfficeVisoka razina komunikativnosti NUDIMO: Ugodne i dinamine radne uvjeteMogunost napredovanja i obrazovanjaAfirmiranje vlastite kreativnostiMogunost zarade prema vlastitom doprinosu...

 • Company MER PROJEKT d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  OD KANDIDATA TRAIMO: Struna sprema VSS, VŠS, SSSPoeljno radno iskustvo na poslovima prodaje/proizvodnje namještaja min. 1 god.Poznavanje MS OfficePoznavanje engleskog jezikaVisoka razina komunikativnosti NUDIMO: Ugodne i dinamine radne uvjeteMogunost napredovanja i obrazovanjaAfirmiranje vlastite kreativnostiMogunost zarade prema vlastitom doprInosuPutni troškovi po dogovoru ...

 • Company MER PROJEKT d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  OD KANDIDATA TRAIMO: Struna sprema VSS, VŠS, SSSPoeljno radno iskustvo na poslovima prodaje/proizvodnje namještaja min. 1 god.Poznavanje MS OfficePoznavanje engleskog jezikaVisoka razina komunikativnosti NUDIMO: Ugodne i dinamine radne uvjeteMogunost napredovanja i obrazovanjaAfirmiranje vlastite kreativnostiMogunost zarade prema vlastitom doprInosuPutni troškovi po dogovoru ...

 • Company Eonex d.o.o. in
  19.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  Traimo motiviranog zaposlenika/zaposlenicu koji/a e obogatiti naš tim Tvrtka Eonex d.o.o. je visokotehnološki proizvoa implantanata i medicinskih instrumenata od titana i zahtjevnih industrijskih strojarskih proizvoda. Naši kupci su tvrtke iz Europe i Amerike iz podruja medicine (ljudske i veterinarske), robotike, raunalne industrije, avio-industrije i vrhunske optike, te smo njihov partner u razvoju od ideje za proizvod, izrade prototipa do serijske proizvodnje. Posjedujemo certifikate koji osiguravaju nivo kvalitete, slijedivost i uvanja dokumentacije. Suraujemo sa centrima znanja. elimo nadopuniti naš tim sa visokoobrazovanim, najkvalitetnijim ljudima koji su dostupni na trištu, motiviranim za daljnji osobni razvoj, uspjeh i doprinos kroz vrhunski i struan servis naših postojeih i cil...

 • Company LAG - LIKA in
  19.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Informatika znanja: Potrebno napredno poznavanje informatike MS Office paket Dodatne vještine: Spremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost Ostale informacije: Temeljem lanka 7. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), a sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 25. srpnja 2014. godine, donesenog temeljem lanka 27. Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 26. veljae 2013. i Izmjena i dopuna Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 02. listopada 2013. i 25. travnja 2014., LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA objavljuje NATJEAJ za primanje u radni odnos u LO...

 • Company LAG - LIKA in
  19.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Informatika znanja: Potrebno napredno poznavanje informatike MS Office paket Dodatne vještine: Spremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost Ostale informacije: Temeljem lanka 7. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), a sukladno Pravilniku o ustroju i sistematizaciji radnih mjesta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 25. srpnja 2014. godine, donesenog temeljem lanka 27. Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 26. veljae 2013. i Izmjena i dopuna Statuta LOKALNE AKCIJSKE GRUPE LIKA od 02. listopada 2013. i 25. travnja 2014., LOKALNA AKCIJSKA GRUPA LIKA objavljuje NATJEAJ za primanje u radni odnos u LO...

 • Company MONO d.o.o. in
  12.05.2020 Updated on: 06.06.2020

  WEB DEVELOPER/ICA Uvjeti prijave: najmanje 1 godina iskustva u razvoju web aplikacija,dobro poznavanje rada sa SQL bazama podataka,dobro poznavanje principa agilnog pristupa razvoju softvera,poeljno iskustvo u C# i frameworku ili u drugim objektno orijentiranim jezicima,poeljno poznavanje JavaScripta i nekih od njegovih modernijih klijentskih frameworka,moete nam pokazati strukturu i kod nekih od svojih rješenja (npr. linkovi na GitHub).Opis posla: rad na web rješenjima u ASP.NET frameworku uz korištenje programskog jezika C# te s relacijskim bazama podataka poput PostgreSQL-a,razvoj kompleksnih cloud rješenja za više industrija,ukljuenost u sve aspekte izrade arhitekture, dizajna, razvoja, testiranja i deploymenta naših rješenja.Našim zaposlenicima nudimo izazovno i u mnogoemu iznimno...

 • Company DJEČJI VRTIĆ CVRČAK in
  12.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  Uvjet: završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij odgovarajue vrste kojom je steena visoka struna sprema u skladu s ranijim propisima Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Uz prijavu kandidati su duni priloiti:ivotopis (vlastoruno potpisan)dokaz o steenoj strunoj spremidokaz o poloenom strunom ispitudokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o radnom stau (elektroniki zapis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ne starije od mjesec dana od dana objave natjeajadokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od tri mjeseca):potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (lanak 25. stavak 2. Zakona o predškolskom od...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoka Edit filters