Jobmonitor. Search results for Visoka

53 Jobs found

Used filters:
 • Visokax
Displaying 1-50 of 53 results.
 • Company BANKA KOVANICA d.d. in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Banka Kovanica d.d. pripada grupi manjih banaka, a zapoela je s radom 1997. godine. Od 2007. godine Banka Kovanica d.d. u veinskom je vlasništvu Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. Poslovno sjedište banke je u Varadinu, a ima i 12 poslovnica u najveim hrvatskim gradovima. U svrhu jaanja našeg tima, traimo samostalnu i visoku motiviranu osobu za radno mjesto višeg financijskog savjetnika u sektoru poslovanja s pravnim osobama za podruje grada Zagreba, okolicu Zagreba te Zagrebaku upaniju. Kljuna odgovornost pozicije je ostvarenje prodajnih planova kroz uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa s postojeim i novim klijentima Banke. Osnovni radni zadaci obuhvaaju: - aktivna prodaja proizvoda i usluga klijentima iz portfelja i realizacija prodajnih aktivnosti sukladno u...

 • Company BANKA KOVANICA d.d. in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis poslova.- aktivna prodaja proizvoda i usluga klijentima iz portfelja i realizacija prodajnih aktivnosti sukladno usvojenom planu prodaje- identificiranje potencijalnih klijenata za akviziciju, uspostavljanje kontakata te vršenje terenskih obilazaka postojeih klijenata- praenje kvalitete portfelja klijenata i prepoznavanje potencijala za budue komercijalne aktivnosti- strukturiranje transakcije, procjena kreditnog rizika u sklopu pravilnika o odobravanju kredita i izrada kreditnih prijedloga- procjena instrumenata osiguranja- naplata potraivanja- pravovremeno prepoznavanje potencijalno loših potraivanja, upozoravanje klijenata o dugovanju, poduzimanje aktivnosti radi uredne naplate te dogovaranje modela sporazumne naplate- rješavanje upita i reklamacija klijenata iz portfelja u skladu ...

 • Company BANKA KOVANICA d.d. in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  U svrhu jaanja našeg tima, traimo samostalnu i visoku motiviranu osobu za radno mjesto višeg financijskog savjetnika u sektoru poslovanja s pravnim osobama za podruje grada Splita, okolicu Splita te Splitsko dalmatinsku upaniju. Kljuna odgovornost pozicije je ostvarenje prodajnih planova kroz uspostavljanje i razvoj poslovnih odnosa s postojeim i novim klijentima Banke. Osnovni radni zadaci obuhvaaju: - aktivna prodaja proizvoda i usluga klijentima iz portfelja i realizacija prodajnih aktivnosti sukladno usvojenom planu prodaje - identificiranje potencijalnih klijenata za akviziciju, uspostavljanje kontakata te vršenje terenskih obilazaka postojeih klijenata - praenje kvalitete portfelja klijenata i prepoznavanje potencijala za budue komercijalne aktivnosti - strukturiranje transakcije, p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILKE TRNINE in Visoka
  19.10.2021

  Opis poslova: uitelj/ica matematike Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (‘’Narodne novine’’ 87/08 86/09 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20), ravnatelj Osnovne škole Milke Trnine, Školska 10, Kri dana 11. listopada 2021. raspisujeNATJEAJza radno mjesto - uitelj/ica matematike– na odreeno, puno radno vrijeme, jedan (1) djelatnikMjesto rada: Školska 10, KriUvjeti: opi i posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa propisani su u lanku 105. i 106. Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 64/20) i u lanku 15. Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnov...

 • Company Workforce Ljudski Potencijali d.o.o. in Visoka
  19.10.2021

  Opis posla: •nadzor i koordinacija rada eksternog knjigovodstva u inozemstvu •provjera knjienja ulaznih, izlaznih rauna i bankovnih izvoda •usklaivanje s kupcima i dobavljaima •podrška pri izradi PDVa, poreza na dobit i statistikih izvještaja •sudjelovanje u aktivnostima prilikom revizije financijskih izvještaja Vaše karakteristike: •samostalnost u radu •minimalno 8 godina iskustva na slinoj poziciji •SSS ili VŠS ekonomskog smjera •izvrsno znanje engleskog u govoru i pismu (min. B2) •visoka razina poznavanja SAP sustava •MS Office •sistematinost, preciznost i analitike vještine •etinost i odgovornost...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: Kontrola skladišnih dokumenata i zaprimanje robe na stanje skladišta, izrada naljepnica kod zaprimanja robe na skladište po primci robe, meuskladištenje robe izmeu pogona te centralnog skladište i pogona, kontrola i obrada internih zahtjeva za nabavu, praenje zaliha po skladištima, izrada zapisnika o nesukladnosti, sudjelovanje u izradi, kontroli i upisu inventure, izrada inventurnih viškova/manjkova na skladištu, kontrola realizacije internih skladišnih dokumenata (predatnica, izdatnica, meuskladišnica...), kontrola evidencije radnog vremena djelatnika skladišta i dostave te upis u listu na dnevnoj bazi, voenje evidencije i ispis prateih listova za zbrinjavanje otpada, priprema dokumenata za isporuke sa skladišta. Uvjeti: struna sprema: SSS; tehniki smjer, poznavanje osnovnih...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KNEZA BRANIMIRA in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  NATJEAJ za radno mjesto 1. Uitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, za rad u podrunoj školi Pro Gornji Mu a, do povratka na rad privremeno odsutne radnice. UVJETI: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa. Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s uenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, odgovarajuu vrstu i razinu obrazovanja kojom su osobe struno osposobljene za obavljanje odgojno-obrazovnog rada. Poslove uitelja razredne nastave moe o...

 • Company OPĆINSKI GRAĐANSKI SUD U ZAGREBU in Visoka
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 61. stavka 11. Zakona o dravnim slubenicima ("Narodne novine" broj: 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, - Zakon o registru zaposlenih u javnom sektoru, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15- Odluka i Rješenje Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-I-2036/2012, 61/17, 70/19 i 98/19), uz prethodno odobrenje Ministarstva pravosua i uprave (Klasa:119-02/21-04/41, Urbroj:514-08-03-02-01/05-21-24) od 8. lipnja 2021. godine, Opinski graanski sud u Zagrebu raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme od godinu dana radi poveanog opsega posla, na radna mjesta: - sudski savjetnik - 18 (osamnaest) izvršitelja/ica Struni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuiliš...

 • Company STARCO BELI MANASTIR d.o.o. in Visoka
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPIS POSLA:odravanje srojeva i strojnih dijelova briga o preventinom odravanjupodešavanje optimalnih parametara na presama i aparatima za zavarivanjesudjelovanje u izradi metalnih konstrukcija prema nacrtima i skicamUVJET:SSS (tehnike struke)Iskustvo na istim ili slinim poslovima je poeljno, no nije uvjetPoznavanje rada na raunaluPoeljno je imati poloen ispit za viliaristu, no nije uvjetVisoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnostiKomunikativnost i sklonost timskom radu u dinaminoj okolini...

 • Company VJESNIK D.D. in Visoka
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis: voditelj/ica prodaje. Uvjeti: završena viša ili visoka škola/fakultet ekonomija ili grafiki smjer Prednost: prethodni rad u tiskarskoj industriji...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JELENJE - DRAŽICE in Visoka
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Pripremanje i izvoenje razredne nastave sukladno planu i programu. Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Jelenje-Draice, Školska 53, 51218 Draice, zastupana po ravnateljici Dejani Paškvan-eelj, prof. raspisuje dana 7. listopada 2021. godine JAVNI NATJEAJza popunu radnog mjesta Uitelj/ica razredne nastave u produenom boravku (m/) - 2 izvršitelja/ice na odreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u OŠ Jelenje-Draice Kandidati uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete za zasni...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA in Visoka
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA 43. istarske divizije 5, Pula KLASA: 110-02/21-01/02 URBROJ: 2168/01-55-55-21-1 Pula, 08.10.2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) l. 13. Pravilnika o radu te l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Šijana Pula ravnateljica Osnovne škole Šijana Pula objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj/ica povijesti: - 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati tjedno, do povratka uiteljice na radno mjesto Na natjeaj se mogu javiti muške i enske...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA in Visoka
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  KLASA: 110-02/21-01/02 URBROJ: 2168/01-55-55-21-1 Pula, 08.10.2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) l. 13. Pravilnika o radu te l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Šijana Pula ravnateljica Osnovne škole Šijana Pula objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 3. Uitelji/ica informatike: - 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 34 sata tjedno, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o rav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA in Visoka
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA 43. istarske divizije 5, Pula KLASA: 110-02/21-01/02 URBROJ: 2168/01-55-55-21-1 Pula, 08.10.2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) l. 13. Pravilnika o radu te l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Šijana Pula ravnateljica Osnovne škole Šijana Pula objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica geografije: - 1 izvrištelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 8 sati tjedno, do povratka uiteljice na radno mjesto Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe ...

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Visoka
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/21-01/13 URBROJ: 2168/01-55-56-01-21-1 Pula, 04. listopada 2021. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica razredne nastave u Osnovnoj školi Vidikovac, 1 izvršitelj Tjedno radno vrijeme: puno radno vrijeme (40 ...

 • Company OGŠ Metković in Visoka
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA METKOVIMetkovi, Kralja Zvonimira 7, Tel: 020/683-515, Tel/Fax: 020/683-516 MB: 2399741, IBAN: HR6124840081104769111 OIB: 96385161672 Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19,64/20) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna glazbena škola Metkovi raspisuje NATJEAJ za radno mjesto VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA- 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog dopusta do povratka radnice na rad Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti sukladno odredbama lanka 105. Zakona o odgoju i ob...

 • Company Pučko otvoreno učilište ALGEBRA in Visoka
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: •Koordinacija timova za razvoj i podršku •Tehnika podrška lanovima timova za provedbu projekata, tima za razvoj i tima za podršku (interno i korisniki) •Mentoriranje novih lanova tima •Sistemska administracija za sustave MS365 Admin Center, Power BI, Office 365, WordPress, Freshdesk i Jira (dodavanje novih korisnika/grupa, osvjeavanje podataka, nadzor ispravnosti sustava i zahtjeva itd.) •Istraivanje funkcionalnosti postojeih i novih aplikacija/sustava za projektni tim, tim za razvoj i tim za podršku (istraivanje, testiranje, implementacija i podrška korisnicima tijekom prvih mjeseci) •Testiranje funkcionalnosti novih proizvoda (provjera grešaka, testiranje i ispravak grešaka) •Administracija povezana s GDPR-om Oekivanja: •Minimalno viša struna sprema •Obvezno obrazovanje tehni...

 • Company KRUNA MODE d.o.o. in Visoka
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Otvarili smo moderan street food restoran u samom centru Splita koji e raditi tokom cijele godine. Gradimo mladi tim pozitivnih profesionalaca koji vole svoj posao. Pridruite nam se! OPIS POSLA: - pripremanje hrane u skladu s dnevnim i tjednim planom (primarno ukljuuje rad s plinskim roštiljem) - odravanje istoe i higijene kuhinje i kuhinjske opreme - skladištenje i uvanje sirovina namijenjenih za pripremu hrane - primjena propisanih procesa i standarda rada - primjena sustava upravljanja kvalitetom - primjena zaštitnih i sanitarnih standarda UVIJETI: - poznavanje HACCP sustava - visoka razina odgovornosti - urednost i pedantnost - brzina, okretnost i snalaljivost - orijentiranost na timski rad NUDIMO: - konkurentnu plau ovisno o iskustvu i znanju - uenje i napredovanje - ugodnu radnu atmo...

 • Company VAPOUR INTERNATIONAL d.o.o. in Visoka
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis posla:samostalno obavljanje raunovodstveno-knjigovodstvenih poslovaknjienja URA i IRAknjienje bankovnih izvodaevidencija osnovnih sredstava, materijalne i nematerijalne imovine, obraun amortizacijeobraun PDV-a, PDV-S, ZPusklaivanje raunovodstvenih stavki s kupcima, dobavljaima i Poreznom upravom, priprema informacija za potrebe revizijerobno-materijalno knjigovodstvo, kontrola i usklaivanje stanjakontrola glavne knjige, te usklaivanje sa pomonim knjigamapriprema bilance, rauna dobiti i gubitka, te poreznih izvješaizrada završnog rauna, godišnjih izvješa, kao i statistikih, poreznih i svih zakonski propisanih izvješa Uvjeti:minimalno 3 godine radnog iskustva na gore navedenim poslovima (prednost kandidatima koji su radili u knjigovodstvenim uredima)napredno poznavanje rada na raunalu...

 • Company WYG SAVJETOVANJE d.o.o. in Visoka
  14.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: rad na pripremi i provedbi projekta financiranih EU sredstvima. Glavne odgovornosti:administrativna pomo kod pripreme projekta – praenje otvorenih natjeaja, priprema obrazaca, rad s vanjskim i in-house strunjacimaorganizacijska i logistika podrška u svim pitanjima vezanim uz posao tehnikog sektora, obavljanje svih administrativnih aktivnosti vezanih uz projekteuspostavljanje profesionalnog odnosa i dnevne komunikacije s vanjskim strunjacimavoenje rasporeda direktora i podrška pri ad hoc dogaajima, priprema sastanaka i komuniciranje kljunih odluka, organizacija poslovnih putovanjapomo kod izrada studija izvedivostisudjelovanje u pripremi i dostavi izvještaja vezanih za projekte, arhiviranjeostale srodne dunosti koje nadreeni dodijeliKljuno iskustvo, vještine i znanja:visoka razi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA 43. istarske divizije 5, Pula KLASA: 110-02/21-01/02 URBROJ: 2168/01-55-55-21-1 Pula, 08.10.2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) l. 13. Pravilnika o radu te l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Šijana Pula ravnateljica Osnovne škole Šijana Pula objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj/ica razredne nastave: a) 2 izvršitelja/ice na odreeno, puno radno vrijeme, do povratka uiteljice na radno mjesto, a najkasnije do 21.06.2022. godi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA ŠIJANA PULA 43. istarske divizije 5, Pula KLASA: 110-02/21-01/02 URBROJ: 2168/01-55-55-21-1 Pula, 08.10.2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10.-ispr, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14.-RUSRH, 152/14, 7/17 i 68/18, 98/19, 64/20) l. 13. Pravilnika o radu te l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) Osnovne škole Šijana Pula ravnateljica Osnovne škole Šijana Pula objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj/ica razredne nastave: - 2 izvršitelja/ice na neodreeno, puno radno vrijeme, uz uvjet probnog rada od dva mjeseca Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu ...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  opis posla Planiranje tekueg odravanja i redovnih servisa strojeva, opreme i objekata Sudjelovanje u odabiru proizvodne opreme, organizacija i nadzor nad ugradnjom i implementacijom iste Naruivanje, komunikacija i ovjeravanje naloga vanjskih servisera Naruivanje rezervnih i potrošnih dijelova za strojeve Analiza ostvarenja planova i izrada prijedloga mjera za poboljšanje Briga o alatima i odravanju istih uvjeti struna sprema: VŠS, VSS ili više obrazovanje tehnike ili strojarske struke obavezno ukupno iskustvo od 3 godine od ega 1 godine na istim ili slinim pozicijama znanje engleskog jezika poznavanje MS Office paketa Poeljne kvalifikacije razvijena snana radna etika i pozitivan stav prema poslu i timu s kojim e suraivati izgraene radne navike, emocionalna inteligencija, visoka odgovornost...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla rad u proizvodnji garnitura, fotelja, stolica, te ostalog prateeg proizvodnog programa u odjelu tapetarije u jednoj ili dvije smjene, ovisno o obujmu posla uvjeti struna sprema: SSS poeljno iskustvo rada u tapeciranju ojastuenog namještaja poeljne kvalifikacije izgraene radne navike, motiviranost, visoka odgovornost i predanost radnim obvezama Vaše nam je zadovoljstvo vano, zato vam nudimo: plaen ili organiziran prijevoz prigodne i godišnje nagrade kod nas nema norme, ali je brzina i efikasnost bitna dodaci i nagrade za inovacije, prijedloge za poboljšanja proizvodnog procesa vanjska školovanja i edukacije, osiguranje majstorskih ispita interna školovanja meu odjelima, tapetar si ali eliš nauiti zavarivati? rad u urednom, ugodnom, novom pogonu mlad i dinamian tim...

 • Company Haydon Vietze Digital Services d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Školica je škola hrvatskoga jezika za strance s više od 10 godina iskustva u organizaciji i odravanju grupnih i individualnih teajeva u Njemakoj, Austriji, Hrvatskoj i online. Poslodavac trai entuzijastinu, proaktivnu, komunikativnu, organiziranu osobu s iskustvom predavanja koja bi se pridruila timu. Opis posla:Online poduavanjePoduavanje na tjednim teajevima u Hrvatskoj (etiri puta godišnje)Rad na edukativnim materijalimaKomunikacija s polaznicima (e-mailom) Uvjeti:Izvorni/a hrvatski/a govornik/caZnanje njemakog jezika na razini B2/C1Visoka struna sprema (fakultet, akademija, magisterij, doktorat) s poloenim metodikim i pedagoškim predmetimaUvjeti za rad od kue (dobra internetska veza) Poslodavac nudi:Ugovor na pola radnog vremena ili ugovor na puno vrijeme na neodreeno (s probnim rokom ...

 • Company AVENIJA d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Kuhar / roštiljar (m/) Opis posla: - pripremanje hrane u skladu s dnevnim i tjednim planom (ukljuuje rad s roštiljem) u Batak-grill restoranu - pravilno skladištenje i uvanje od kvarenja sirovina namijenjenih pripremi hrane - poznavanje i provoenje zaštitnih i sanitarnih procesa - poznavanje i provoenje sustava upravljanja kvalitetom poslodavca - odravanje higijene radnog prostora i opreme prije, tijekom i nakon radnih procesa Uvjeti: - minimalno 1 godina radnog iskustva na istoj poziciji - poznavanje rada s roštiljem - poznavanje i rad u HACCP sustavu - visoka razina odgovornosti - urednost u radu - snalaljivost i brzina Poslodavac nudi: - 2 slobodna dana svaki tjedan - stabilna plaa uz mogunost napredovanja sukladno radnom uinku - rad u uspješnoj i stabilnoj grupaciji sa širokim portfelj...

 • Company Haydon Vietze Digital Services d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Školica je škola hrvatskoga jezika za strance s više od 10 godina iskustva u organizaciji i odravanju grupnih i individualnih teajeva u Njemakoj, Austriji, Hrvatskoj i online. Poslodavac trai entuzijastinu, proaktivnu, komunikativnu, organiziranu osobu s iskustvom predavanja koja bi se pridruila timu. Opis posla:Online poduavanjePoduavanje na tjednim teajevima u Hrvatskoj (etiri puta godišnje)Rad na edukativnim materijalimaKomunikacija s polaznicima (e-mailom) Uvjeti:Izvorni/a hrvatski/a govornik/caZnanje njemakog jezika na razini B2/C1Visoka struna sprema (fakultet, akademija, magisterij, doktorat) s poloenim metodikim i pedagoškim predmetimaUvjeti za rad od kue (dobra internetska veza) Poslodavac nudi:Ugovor na pola radnog vremena ili ugovor na puno vrijeme na neodreeno (s probnim rokom ...

 • Company 'Srce' - Udruga djece s teškoćama u razvoju, osoba s invaliditetom i njihovih obitelji in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Ostale informacije: Opis poslova: •Provoenje postupaka procjene stanja korisnika (inicijalne procjene) •Procjena potrebe i programa pruanja podrške u svrhu izrade individualnog plana korisnika •Provoenje postupaka rane intervencije kod svih poremeaja s ciljem preveniranja ili usporavanja tijeka poremeaja •Neposredan rad s korisnicima strukturiran s obzirom na teškou i potrebe korisnika •Provoenje individualnih ili grupnih postupaka, programa i radionica •Pisanje strunog mišljenja, preporuka za rad za korisnike nakon uoene potrebe ili na zahtjev •Izrada individualnih planova korisnika u suradnji s ostalim lanovima strunog tima Udruge •Sudjelovanje u interdisciplinarnom radu strunog tima Udruge •Savjetovanje roditelja o nainima rada kod kue, potrebi upuivanja ostalim strunjacima (u Udruzi il...

 • Company Osnovna škola Vidikovac PULA in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA VIDIKOVAC V. Nazora 49 52100 PULA Tel/Fax 211-797, 214-316 e-mail: KLASA: 053-02/21-01/10 URBROJ: 2168/01-55-56-01-21-1 Pula, 04. listopada 2021. Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Vidikovac, Pula, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: Osnovna škola Vidikovac, Vladimira Nazora 49, 52100 Pula Naziv radnog mjesta: uitelj/ica razredne nastave ...

 • Company FILIP MEDIA d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Traimo mladog i ambicioznog urednika/urednicu ili novinara/novinarku s talentom za pisanje u svrhu kontinuirane izrade lanaka za nekoliko hrvatskih portala. U obzir dolaze i studenti 4. ili 5. godine ili apsolventi. Potrebno je izvrsno poznavanje hrvatskog jezika, visoka razina pismenosti, dobro poznavanje engleskog jezika, te dobro snalaenje na raunalu. Radno iskustvo je poeljno ali nije uvjet. Od kandidata e se traiti izrada barem jednog oglednog lanka. Dolazak na radno mjesto nije potreban, rad se obavlja od kue uz fleksibilno radno vrijeme. Ovisno o zaintersiranosti i sposobnosti kandidata, posao e ukljuivati jedno ili više od sljedeeg: - Recenzije ureaja (mobiteli, pametni satovi, i sl.) i softvera za portal te izrada i objava raznih how-to lanaka. - Izrada i objava news i informa...

 • Company HIDRO UNA d.o.o. in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: - izrada arhitektonskih nacrta u svim fazama (idejni, glavni i izvedbeni) - izrada nacrta postojeeg stanja graevina - pomo pri izradi troškovnika - pomo pri ishoenju dozvola - izrada vizualizacija za projekt - pomo pri projektantskom nadzoru Uvjeti: - ArchiCAD - napredno znanje - AutoCAD - napredno znanje - 3D modeliranje i vizualizacija - osnovno znanje - MS Office Struna sprema: Visoka struna sprema, Magistar struke Jezici:Engleski (osnovno) Vještine:Word, Excel, Power Point, Outlook, AutoCAD, ArhiCAD...

 • Company DIRECT BOOKER d.o.o., putnička agencija in Visoka
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Gajiš li veliku ljubav prema pisanju? Smatraš se kreativnom i odgovornom osobom, ovaj je posao kao stvoren za tebe. Zato, itaj dalje.Neki od tvojih radnih zadataka e biti:pisanje sadraja za web straniceizrada newslettera za partnereizrada objava na društvenim mreama rad u Google Adsuasistiranje u organizaciji edukativnih dogaanja i evenata... i još puno toga zanimljivog.Potrebna znanja i vještine:radno iskustvo u marketingu i turizmuodlino pismeno izraavanjeodlino poznavanje hrvatskog i engleskog jezikakorištenje društvenih mrea (Instagram, Facebook, LinkedIN, Twitter)snalaenje na internetu i u Office programimakomunikativna osoba koja voli raditi s ljudimavisoka odgovornostPoeljno:snalaenje u Canvi/Photoshopu i afinitet prema dizajnuradno iskustvo u digitalnom marketingu i turizmu je pred...

 • Company CERES d.o.o. in Visoka
  12.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Obavezno znanje:Izrada idejnih arhitektonskih projekataIzrada glavnih arhitektonskih projekataPoeljna znanja:Izrada fizike zgradeIzrada projekata vodovoda i kanalizacijeIzrada troškovnikaObavezno poznavanje rada u sljedeem software-u:AUTOCADMicrosoft Word, ExcelPoeljno:ArchiCADVozaka dozvola B kategorijaEngleski, njemaki jezikStruna sprema:ArhitekturaVisoka struna spremaOvlaštenje:Nije nuno ovlaštenje (peat)Mjesto rada:Ured u ŠibenikuRadno vrijeme:Ponedjeljak – petak, 7.00 – 15.00 . Obavezan probni rad....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MEDVEDGRAD in Visoka
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) i lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Medvedgrad, ravnateljica Osnovne škole Medvedgrad, Zagreb, Strma cesta 15 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto •Voditelja/ice raunovodstva, 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno (40 sati ukupno tjedno) radno vrijeme Uvjeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu (NN br. 93/14, 127/17 i 98/19) i uvjeti prema Pravilniku o radu Osnovne škole Medvedgrad: Završen diplomski sveuilišni studij ekonomije odnosno preddiplomski ili struni studij ekonomije- raunovodstveni ili financijski smjer, uvjet je za sve navedene st...

 • Company Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o. in Visoka
  12.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: - obrazovanje strojarskog smjera - vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije (standardi, oznake) - samostalnost u radu, logino razmišljanje, predanost radu, fleksibilnost - visoka razina informatike pismenosti - izvrsno poznavanje njemakog ili engleskog jezika, u govoru i pismu - visoka produktivnost i osjeaj odgovornosti - prednost iskustvo s automatiziranim raunalnim sustavima. OPIS POSLA: Vaši zadaci ukljuuju izradu radnih planova, naloga za proizvodnju i izradu kalkulacija. Ujedno e Vaš zadatak biti naknadna kontrola kalkulacija kao i obrada i odravanje podataka u našoj bazi. Odjel planiranja djeluje kao poveznica izmeu radnika na stroju, odjelu programiranja, voditelja proizvodnje i prodaje. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o. in Visoka
  12.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: - upravljanje cijelim proizvodnim procesom uz usku suradnju s ostalim odjelima - neprestano analiziranje i optimizacija proizvodnih procesa - razvoj tehnologije za proizvodni proces zavarivanja - poduzimanje odgovarajuih mjera u sluaju odstupanja od zadanih ciljeva - rukovoenje i edukacija radnika. Uvjeti: - prednost iskustvo rada u strojarskome pogonu i rukovoenju i optimizaciji procesa - vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije (standardi, oznake) - izvrsno poznavanje njemakog  ili engleskog jezika u govoru i pismu - visoka razina informatike pismenosti (MS Office, SAP....) - otvorenost prema novim tehnologijama - logino razmišljanje - sposobnost rada u stresnom okruenju - spremnost na slubena putovanja - usredotoenost i fleksibilnost. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company ML INVEST d.o.o. in Visoka
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: izrada idejnih i glavnih arhitektonskih projekata. Sa ili bez strunog ispita, završna godina studija, visoka struna sprema, magistar struke. Trai se aktivno korištenje Autocad-a, poeljno znanje Arhicada, Lumiona, 3D vizualizacije; odgovornost, brzina i posveenost poslu, visok stupanj motivacije i angairanosti. Prijave i CV slati na ili na mob: 092 3646288 ...

 • Company MATIĆ D.O.O. in Visoka
  09.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  OPIS POSLOVAUpis URA i IRA (pripremanje i izrada izlaznih rauna i obrada ulaznih rauna)Likvidacija raunaKunski , devizni izvodi, plaanje (poslovi platnog prometa)Administracija blagajneEvidencija godišnjih odmoraUsklaivanje otvorenih stavaka sa dobavljaimaKnjienje putnih nalogaPrijava i odjava radnikaadministrativni poslovi u raunovodstvu i financijamaUvjetiSSS/VSS/VŠS ekonomskog smjera s naglaskom na financije i raunovodstvonajmanje 2 godine radnog iskustva na istim poslovimapoznavanje poreznih i raunovodstvenih propisapoznavanje osnova robno-materijalnog poslovanjadobro poznavanje rada na raunalulogiko razmišljanje i zakljuivanje, sistematinost u radupreciznost u obavljanju poslova i poštivanje rokovavisoka razina odgovornosti u obavljanju poslova, samostalnost u raduodline organizacijsk...

 • Company " ROVA " MALINSKA in Visoka
  08.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis poslova: priprema stolnog rublja i inventara, briga za stolnu dekoraciju, jelovnike i cjenike, doek gostiju, uzimanje narudbe, posluivanje hrane i pia gostima à la carte restorana, pripremanje i izdavanje rauna i naplata te ostali srodni poslovi u fine dining restoranu hotela.Od kandidata se oekuje dobro poznavanje mediteranskih namirnica i kuhinje te visoka razina znanja o vinima. Kandidat mora znati pripremiti klasine koktele te sve vrste kava. Potrebno je iskustvo rada u restoranima visoke kuhinje.Potrebno je poznavanje engleskog, njemakog i talijanskog jezika.Prijave na natjeaj (ivotopis + molba) moraju sadravati kontakt broj telefona ili mobitela kandidata, detaljni opis gdje je kandidat dosad radio i kratki opis poslova za koje je bio zaduen....

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Visoka
  08.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Tvoji zadaci ukljuuju: stvaranje odnosa s kupcima, ispitivanje potreba kupca (stilskih, estetskih, funkcionalnih), prezentacija proizvoda, usluga (asortimana) i referenci Prime, odlazak u dom kupca na izvid i izmjeru, izrada idejnog rješenja u 3 CAD programu, savjetovanje oko kompletnog ureenja interijera sa dekoriranjem i prezentacija najboljeg rješenja, kreiranje financijske ponude, rad na kvaliteti procesa ureenja interijera, ispitivanje zadovoljstva kupca. Tvoj profil je: za nas si idealna osoba ako si dizajner, arhitektonski tehniar, drvni tehnolog ili inenjer grafike tehnologije koji ima elju oduševiti kupca svojim smislenim kombinacijama razliitih boja tkanina i dekora materijala. Prednost je prethodno iskustvo rada u trgovini namještajem ili nekom drugom prodajnom salonu te afinit...

 • Company ANCONA GRUPA d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  OPIS RADNOG MJESTAprikupljanje informacija o proizvodima, repromaterijalima i cijenama repromaterijalaizrada kalkulacija po osnovi repromaterijala za proizvod/nalog/projektizrada kalkulacija za ponude tj. po osnovi cijene koštanja materijala za proizvode/naloge/projekteizrada preliminarnih nacrta prema potrebiizvještavanje nadreenih o procesu izrade zadataka na dnevnoj raziniodgovornost za adekvantno i pravovremeno planiranje materijalnih resursa za proizvode, naloge i projekteOD VAS OEKUJEMOpoznavanje programa za tehniko crtanje AutoCad, MegaCad/MegaTischler, Corpuspoznavanje repromaterijala za proizvodnju namještajapoeljno poznavanje tehnologije proizvodnje visoka razina odgovornosti i tonostisposobnost rada u timu kao i samostalan radkorištenje stranog jezika u govoru i pismu - engleski...

 • Company MARSTAR-PROJEKT d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: priprema i posluivanje pia i napitaka,  briga o istoi opreme, inventara i prostora.  Uvjeti: - tonost i urednost - visoka razina odgovornosti u obavljanju radnih zadataka - spremnost na kontinuirano usvajanje novih znanja i vještina - gostoljubljivost i profesionalni odnos prema gostu - fleksibilnost, kreativnost - usmjerenost na kvalitetu rada i      zadovoljstvo gostiju  Caffe bar Olimp, Savska 137, Ivani Grad...

 • Company PZ OSATINA in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPIS POSLA:SUDJELUJE U ORGANIZACIJI PROIZVODNJE I NADZIRE RATARSKU PROIZVODNJUPRONALAZI NAJPOVOLJNIJA RJEŠENJA U SVRHU POBOLJŠANJA PROIZVODNJE UZ PRIMJENU NAJNOVIJIH TEHNOLOŠKIH RJEŠENJAPRAVOVREMENO OTKLANJANJE NEDOSTATAKA U PROIZVODNJIIPLANIRA, ORGANIZIRA, NADZIRE I VALORIZIRA RAD RADNIKAAURNO I TONO VODI DOKUMENTACIJU VEZANU UZ RATARSKU PROIZVODNJUDRUGA ZNANJA I VJEŠTINE:Aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla:VSSPlanira, organizira i rukovodi poslovima odravanja i voenja elektroenergetskog sustavaZaduen za nadzor tehnologije i sustavaVodi proces proizvodnje i odravanja bioplinskih postrojenjaDaje tehniku podršku pri rješavanju problema radnicima na bioplinskom postrojenjuOsobno sudjeluje u dijagnostici i rješavanju sloenijih problema i kvarovaImplementira nove tehnologije i nadogradnje na postrojenjimaNaruuje specifine dijelove sukladno potrebama odravanjaKomunicira sa vanjskim slubama odravanjaOrganizira analize pojedinih sirovina i na osnovu toga bilancu energija i bilancu sirovinaAnalizira uzroke zastoja u proizvodnji te na osnovu analiza provodi preventivne mjerePrati i organizira rad djelatnika na bioplinskim postrojenjimaProvodi analize bioplina, organizira uzorkovanje i prati ...

 • Company NOVA NATURA d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla:VSS - Prehrambeni fakultetbrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti voa i povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostiradi godišnji plan i dinamiku otkupaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika u hladnjaisudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na raduosposobljava nove radnike za rad u pogonu za proizvodnjuodrava izvještaje vezane uz uinak radnika i radi na poboljšanju istihodrava edukaciju radnika vezano uz proizvodne procese na hladnjai Vještine:Aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina ...

 • Company SLAŠĆAK d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  odreuje uvjete za rast i razvoj gljiva u objektu i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti gljive te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje, plan berbe, plan isporukeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje uvjeta u objektu, prati štetnike i pojavu bolesti, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredstava za zaštitu, introdukciju biološke zaštite i provodi mjere mehanike zaštite od štetnikaplanira, organizira, nadzire i valorizira rad radnika u objektusudjeluje u zapošljavanju novih radnikaupoznaje radnike s organizacijom rada i zaštitom na radu Uvjeti:Aktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i ...

 • Company PEDOM ASFALTI d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  -organiziranje i voenje sloenih procesa nabave - analiza i briga o optimizaciji troškova nabave robe - upravljanje nabavom (postupcima planiranja, razvoj odjela nabave, upravljanje kvalitetom i promjenama) - praenje cijena i kretanja ukupne ponude robe i usluga na trištu - praenje stanja zaliha robe i osiguravanje pravovremenog naruivanja i isporuke robe - pregovaranje s dobavljaima, te rad na ugovorima s dobavljaima i svim komercijalnim uvjetima suradnje - odravanje kontakta s postojeim i aktivno traenje novih povoljnijih dobavljaa - kontinuirano proaktivno analiziranje trišta s ciljem poveanja našeg prodajnog asortimana - praenje stanja zaliha robe na skladištu - rad na rješavanju reklamacija - redovita izrada izvješa i analiza prema potrebama Uprave - obavljanje ostalih poslova prema n...

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Visoka
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: stvaranje odnosa s kupcima, ispitivanje potreba kupca (stilskih, estetskih, funkcionalnih), prezentacija proizvoda, usluga (asortimana) i referenci Prime, odlazak u dom kupca na izvid i izmjeru, izrada idejnog rješenja u 3 CAD programu, savjetovanje oko kompletnog ureenja interijera sa dekoriranjem i prezentacija najboljeg rješenja, kreiranje financijske ponude, rad na kvaliteti procesa ureenja interijera, ispitivanje zadovoljstva kupca. Poeljna zanimanja su: dizajner, arhitektonski tehniar, drvni tehnolog ili inenjer grafike tehnologije koji ima elju oduševiti kupca svojim smislenim kombinacijama razliitih boja tkanina i dekora materijala. Prednost je prethodno iskustvo rada u trgovini namještajem ili nekom drugom prodajnom salonu te afinitet prema prodaji i ureenju prosto...

 • Company KNAUF INSULATION d.o.o. in Visoka
  05.10.2021 Updated on: 05.10.2021

  Glavni poslovi: - rukovanje i kontroliranje opreme i radnji u procesu dodatne obrade proizvoda iz kamene vune, recikliranje, pakiranje, upravljanje otpadom i filterima, voenje remonta; - briga o jednoj ili više specifinih faza proizvodne linije, ukljuujui i kontrolu kvalitete, promjenu proizvoda, pripremu opreme i postavljanja te nadzor na kvalitetom pakiranja; - odravanje operativnih, zdravstvenih, sigurnosnih, ekoloških i postupaka za osiguranje kvalitete radi osiguravanja usklaenosti proizvoda i radi zadovoljavanja ciljeva proizvodnje; - voenje tima; - izvještavanje o postignutim rezultatima; - ukljuenost i nadzor nad TPM procesom (preventivno odravanje) i 6S (istoa) Uvjeti: viša i/ili visoka struna sprema - tehniki smjer. Poeljna osposobljenost za rad s viliarem. Poeljno radno iskust...

 • Company PROSTORIA d.o.o. in Visoka
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis posla: poslovi krojenja i šivanja, osmišljavanje novih naina i tehnika rada, izrada krojnih šablona, unaprjeivanje postojeih naina rada te ostalog prateeg proizvodnog programa. Uvjeti: struna sprema: SSS, VSS i VŠS, obavezno radno iskustvo na istim ili slinim poslovima u trajanju od minimalno 3 godine. Poeljne kvalifikacije: izgraene radne navike, motiviranost, visoka odgovornost i predanost radnim obvezama, smisao za rješavanje tehnikih problema, istaknute organizacijske vještine, samoinicijativnost i proaktivnost, razvijena snana radna etika i pozitivan stav prema poslu i timu s kojim e suraivati, sposobnost logikog zakljuivanja. Vaše nam je zadovoljstvo vano, zato Vam nudimo: iznadprosjena primanja, dodaci i nagrade za inovacije u proizvodnom procesu, stimulacije u skladu s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoka Edit filters