Jobmonitor. Search results for Visoko

37 Jobs found

Used filters:
 • Visokox
Displaying 1-37 of 37 results.
 • Company Osnovna škola VLADIMIR NAZOR BUDINŠĆINA in Visoko
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete propisane lankom 105.Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („Narodne novine“ br. 6/2019). Mjesto rada: Budinšina Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti sljedeu dokumentaciju: - ivotopis -preslika osobne iskaznice ili domovnica - dokaz o strunoj spremi –preslika svjedodbe ili diplome -dokaz o poloenim pedagoškim kompetencijama, ako su steene izvan studija - rodni list - elektroniki zapis ili potvrdu o podacima...

 • Company CAFFE BAR - PIVNICA"PLAC" in Visoko
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Traimo visoko motivirane radnike eljne rada i novog znanja. Nudimo:rad u sredini sa dugogodišnjim i strunim radnicima u objektu koji posluje ve 25 godina.rad u dvije smjenejedan do dva slobodna dana tjednoedukacija u pripremi koktela i ostalih piasmještaj nije osiguransmještaj nije osigurannapojnice nema niti interakcije sa gostom u vidu primanja narudbiplaa 10 000 kn . Traimo :Motiviranost i odgovornostZnanje pripreme koktela i toplih napitaka.Poznavanje pia i kako se servirajuUrednost i istou na radnom mjestuEngleski jezik je obavezan pošto se radi veinom sa stranim gostima. Posao je dinamian . Uz trud i angaman postoji mogunost napretka i zapošljavanja na stalno. Poetak rada 15.3 do 1.11. Molimo da se javite na mail: uz kratak ivotopis. ...

 • Company CAFFE BAR - PIVNICA"PLAC" in Visoko
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Traimo visoko motivirane radnike eljne rada i novog znanja. Nudimo: rad u sredini sa dugogodišnjim i strunim radnicima u objektu koji posluje ve 25 godina.Restoranski tip posla uz ponudu brojnih koktela i sladolednih kupovarad u dvije smjenejedan slobodan dan tjednoedukacija specifina za naš restoranRad na ordermenima( mobilni ureaji koji olakšavaju primanje narudbe)Rad uz pomono osoblje koje kupi stolove i nosi narudbe po potrebismještaj nije osiguranBonusi se isplauju na tjednoj razini, a vezani su za prodaju .Napojnica iznimno dobra plaa 6 000 kn . Traimo :Motiviranost i odgovornostZnanje posluivanja i ophoenja sa gostom.Radno iskustvoUrednost i istou na radnom mjestuEngleski jezik je obavezan pošto se radi veinom sa stranim gostima.Posao je dinamian . Uz trud i angaman postoji...

 • Company VIAPAN ADRIA d.o.o. in Visoko
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Imaš sposobnost da prodaš bilo kome, bilo što? Kod nas ne trebaš prodavati bilo što, ve samo HR usluge, ali u što veem broju.Naša kompanija, Viapan Group je odluna u tome da ljudima prui zadovoljstvo rada. Više od 30 godina postojanja osiguralo nam je status vodeeg HR strunjaka i u meunarodnim vodama. Naši uredi u Hrvatskoj, Maarskoj, Srbiji i Ukrajini svakodnevno se brinu o odravanju tog statusa.Trenutno tragamo za novim kolegom, prodajnim predstavnikom u Hrvatskoj. Do sada su se kolege iz Osijeka uz podršku tima iz Maarske uspješno nosili sa zadacima. Meutim, novi izazovi zahtjevaju od nas angaman jednog novog, poletnog djelatnika. Što bi tono trebao raditi u našoj osjekoj poslovnici? Proširivanje partnerskih odnosa, prodaja naših HR usluga- posredovanje pri zapošljavanju, najam radne s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Visoko
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/19-001/1736, URBROJ:251-10-11-19-6) od 17.01.2020. Osnovna škola Ivana Maurania, Javorinska 5, Zagreb raspisuje sljedei N A T J E A J za popunu radnog mjesta ZA PRIJEM UITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno UVJETI: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj ...

 • Company MATE d.o.o. in Visoko
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  MATE d.o.o. marketing tehnologija, izdava strune ekonomske literature u regiji trai: GRAFIKI UREDNIK / DIZAJNER (M/) 1 izvršitelj puno radno vrijeme Mjesto rada: Zagreb, u uredima MATE d.o.o. OPIS RADNOG MJESTA: • prijelom i grafika priprema knjiga i brošura (indesign) za tisak • prijelom i grafika priprema elektronskih knjiga (epub file) • izrada i prilagodba online i offline vizualnih sadraja: • online: za društvene mree, web stranice, newslettere, bannere • offline: posteri, letci, katalozi • kreiranje i ureivanje e-mail predloaka (MailChimp) • upload sadraja na webshop (CMS) • obrada fotografija za web • dnevna suradnja s marketinškim i prodajnim timom UVJETI: • VŠS; grafiki fakultet • proaktivna i visoko organizirana osoba eljna raditi u timu • razvijena samostalnost i odgovornost u ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG in Visoko
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98./19.) te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Zrinskog ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. uitelja fizike na odreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, do povratka radnika s bolovanja, uz probni rad u trajanju od 2 mjeseca / 1 izvršitelj, m/ Mjesto rada: Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnos...

 • Company EVO TOURS d.o.o. in Visoko
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Red adventures je turistika agencija specijalizirana za pustolovni turizam. Organiziramo višednevne pustolovne ture, te jednodnevne izlete sa polaskom iz Splita. Naši idealni kandidati su zaljubljenici u prirodu i aktivan nain ivota sa visoko razvijenim komunikacijskim vještinama i osjeajem odgovornosti. Kako posao u turizmu ukljuuje este promjene te fleksibilno radno vrijeme, potrebno je dobro funkcioniranje u stresnim situacijama te snalaljivost i organiziranost. Za posao je potrebno: vozaka dozvola B kategorije; aktivan stil ivota i dobra fizika kondicija; dobro poznavanje engleskog jezika; razvijene komunikacijske vještine; organiziranost; dobro funkcioniranje u stresnim situacijama; spremnost na timski rad Nudimo : obuka i edukacija za poslove vodia u pustolovnog turizmu; voenje je...

 • Company ŠTIMAC centar dentalne medicine d.o.o. in Visoko
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: izrada visoko protetskih radova s podrškom internog dentalnog laboratorija. U obzir dolazi magistar/ra, završen stomatološki fakultet....

 • Company XII GIMNAZIJA in Visoko
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19), XII. gimnazija, Gjure Prejca 2, 10040 Zagreb, objavljuje JAVNI N A T J E A J za radno mjesto 1. Nastavnik/ica fizike – na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno odnosno 22 sata u nastavi tjedno), zamjena za radnika/icu – 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10- isp...

 • Company MUZIČKA AKADEMIJA in Visoko
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Muzika akademija, Trg Republike Hrvatske 12 raspisuje NATJEAJ za prijam namještenika 2. poloaj III. vrste – voditelj radionice, interni naziv: scenski radnik za produkcijske poslove - 1 izvršitelj (m/) u radnom odnosu na neodreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola. Uvjeti za t.2. natjeaja: - srednja struna sprema tehnikog ili društvenog usmjerenja, - radno iskustvo od najmanje jedne (1) godine na slinim poslovima, - znanje jednog stranog jezika. Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzike akademije Sveuilišta u Zagrebu. Prijavi treba priloiti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili vojne iskaznice ili osobne iskaznice ili putovnice...

 • Company MUZIČKA AKADEMIJA in Visoko
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu, Muzika akademija, Trg Republike Hrvatske 12 raspisuje NATJEAJ za prijam namještenika 1. poloaj III. vrste – voditelj radionice, interni naziv: voditelj radionice za odravanje instrumenata s tipkama - 2 izvršitelja (m/) u radnom odnosu na neodreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (50% u odnosu na puno radno vrijeme), Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola. Uvjeti za t.1. natjeaja: - srednja struna sprema adekvatnog smjera, iskustvo na poslovima ugaanja instrumenta s tipkama Probni rad prema odredbama Pravilnika o radu Muzike akademije Sveuilišta u Zagrebu. Prijavi treba priloiti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika domovnice ili vojne iskaznice ili osobne iskaznice ili putovnice), dokaz...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET, Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanja radnog odnosa na radnom mjestu II. vrste – viši struni referent u Referadi za studije, na neodreeno vrijeme, uz uvjet probnog rada u trajanju od tri (3) mjeseca, u punom radnom vremenu pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen struni (do) diplomski ili preddiplomski sveuilišni studij društvenog ili humanistikog smjera - poznavanje rada na osobnom raunalu - 1 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima - znanje engleskog jezika. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu K.K.05.1.1.02.0009 „Mjere prilagodbe klimatskim promjenama za odrivo upravljanje prirodnim resursima – „MEMORIE“, u sklopu Poziva „Shema za jaanje primijenjenih istraivanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama“ (ref. broj K.K.05.1.1.02) Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“, iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija, na odreeno vrijeme u trajanju od 36 mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zoologijskom zavodu pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: -...

 • Company AKADEMIJA DRAMSKE UMJETNOSTI in Visoko
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Akademija dramske umjetnosti Sveuilišta u Zagrebu, Zagreb, Trg Republike Hrvatske 5, raspisuje N A T J E A J I. ZA IZBOR U NASLOVNO ZVANJE (bez zasnivanja radnog odnosa): naslovno umjetniko-nastavno zvanje docenta za umjetniko podruje, polje:plesna umjetnost i umjetnost pokreta, grana:suvremeni balet, 1 izvršitelj. Pristupnici pod I. trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine” broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15 i 131/17), minimalne uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora Republike Hrvatske („Narodne novine” broj 61/17) te Pravilnikom o uvjetima za izbor u umjetniko-nastavna zvanja Nacionalnog vijea za visoko obrazovanje (“Narodne novine” broj 86/10). Isto ...

 • Company VODOTEHNIKA - PROJEKT d.o.o. in Visoko
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Traimo: OSOBNOG ASISTENTA (m/) - potpora osobi s posebnim potrebama (radi se s muškom osobom starosti 27 godina) u komunikaciji i socijalnoj ukljuenosti, poduka osnovama engleskog jezika te korištenju interneta. Potrebne kvalifikacije i kompetencije: - apsolvent ili osoba sa završenim studijem kineziologije, defektologije, psihologije, integriranim preddiplomskim i diplomskim studijem za uitelje/nastavnike - odlino znanje engleskog jezika, - informatika znanja: Internet, Microsoft Office. - poznavanje rada PS4 - visoko razvijene komunikacijske vještine, - tonost u izvršavanju poslova, - organiziranost, dobra emocionalna stabilnost i smirenost, - socijalna zrelost, - visoka tolerancija na stres, - fleksibilnost, organiziranost, - afinitet prema osobama sa posebnim potrebama. Pogodnosti koje...

 • Company GASTRO HVAR d.o.o. in Visoko
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vaši osnovni radni zadaci bi ukljuivali:administriranje poslovnih dogaaja Izrada rauna i druge poslovne dokumentacijePotrebno iskustvo i obrazovanje:KV, SSS, VSSUz to imate:predani i marljivi u obavljanju poslavisoko profesionalan i moralan pristup kolegama i kupcimakomunikativnitivnost i spremnost na timski radNudimo Vam:ugovor o radu na odreeno vrijeme s namjerom produenja i trajnog ostankastimulativna primanjamogunost organiziranog smještajajedan topli obrok dnevno ...

 • Company GASTRO HVAR d.o.o. in Visoko
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vaši osnovni radni zadaci bi ukljuivali: savjetovanje kupacapomo i susetljivost prema kupcubriga o izgledu i urednosti prodajnog mjestazaprimanje roberad na blagajni Potrebno iskustvo i obrazovanje:KV, SSS, Uz to imate:predani i marljivi u obavljanju poslavisoko profesionalan i moralan pristup kolegama i kupcimakomunikativni i spremni na uvijek profesionalni odnos prema kupcuNudimo Vam:ugovor o radu na odreeno vrijeme s namjerom produenja i trajnog ostankastimulativna primanjamogunost smještajajedan topli obrok dnevno ...

 • Company HRT in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  NATJEAJ za radno mjesto LEKTOR PJ Program, Odjel Lektori i fonetiari (1 izvršitelj na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Filozofski fakultet (Kroatistika) - 1 godina radnog iskustva - znanje jednog svjetskog jezika - znanje rada na PC-u / aplikacije za rad Word, Excel, INews Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - preciznost i temeljitost u radu, - analitinost, - opa naobrazba. Probni rad: 5 mjeseci Poslovi radnog mjesta: - gramatiki, pravopisno, leksiki i stilski ispravlja i dotjeruje sve tekstove, - daje jezine savjete novinarima i ostalim govornicima, - lektorira sve tekstove iz TV studija i centara i telefonski daje jezine savjete, povremeno testira jezino znanje novinarima i dr., - sudjeluje na audicijama, snimanjima i specijalnim projekti...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA ZRINSKOG in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98./19.) i lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Zrinskog ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. uitelja informatike na neodreeno, nepuno radno vrijeme od 16 sati tjedno, uz probni rad u trajanju od 5 mjeseci / 1 izvršitelj, m/ Mjesto rada: Osnovna škola Petra Zrinskog, Zagreb, Krajiška 9. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova. Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog ...

 • Company Geodetska škola in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 - pro. tekst, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19, u daljnjem tekstu: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi), Geodetska škola, Zagreb, Avenija Veeslava Holjevca 15 (u daljnjem tekstu Škola), raspisuje Natjeaj za radno mjesto NASTAVNIK/CA STRUKOVNIH PREDMETA IZ GEODEZIJE - 2 izvršitelja (m/) na odreeno puno radno vrijeme - probni rok 60 dana Uvjeti za radno mjesto: Kandidati moraju ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Strukovnog kurikuluma za stjecanje kvalifikacije tehniar geodezije i geoinformatike (Toka 4. Kadrovski uvjeti) koji je sastavni dio Odluke o uvoenju ...

 • Company INSTITUT in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Pore, raspisujeNATJEAJ za izbor na radno mjesto struni suradnik na projektu, 1 izvršitelj/ica, za rad na projektu „Agrobioraznolikost - osnova za prilagodbu i ublaavanje posljedica klimatskih promjena u poljoprivredi“ Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme do 20. prosinca 2022. godine, u punom radnom vremenu. Uvjeti: - VSS prema ranije vaeim propisima odnosno preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ekonomije - aktivno znanje engleskog i njemakog jezika - dobro poznavanje rada na raunalu (MS Office i internet) - posjedovanje vozake dozvole B kategorije - znanja iz podruja financija i raunovodstva - najmanje jedna godina radnog iskustva. Prednost e imati kandidati koji i...

 • Company GLAZBENA ŠKOLA BLAGOJE BERSA ZADAR in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanaka 126. i 127. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 ), te lanka 77. Statuta Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar, Školski odbor Glazbene škole Blagoje Bersa Zadar na sjednici odranoj 03. prosinca 2019. godine donio je odluku kojom raspisuje: NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice škole-ravnatelj/ica škole , 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme, reizbor Za ravnatelja/icu škole moe biti imenovana osoba koja ispunjava sljedee nune uvjete: 1) završen studij odgovarajue vrste za rad na radnom mjestu uitelja, nastavnika ili strunog suradnika u školskoj ustanovi u kojoj se imenuje za ravnatelja/icu, a koji moe biti: ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starevia Dicmo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starevia Dicmo, Kraj 42 Dicmo 21 232, Dajana Mareti, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta UITELJ GEOGRAFIJE (m/) – 1izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme (7, 5 sati redovne nastave tjedno) Mjesto rada: matina škola u Dicmu Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starevia Dicmo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starevia Dicmo, Kraj 42 Dicmo 21 232, Dajana Mareti, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta UITELJ GEOGRAFIJE (m/) – 1izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme (7, 5 sati redovne nastave tjedno)Mjesto rada: matina škola u Dicmu Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i p...

 • Company Srednja škola Marka Marulića Slatina in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107., Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Marka Marulia Slatina, Srednja škola Marka Marulia Slatina objavljuje 15. sijenja 2020. godine N A T J E A J za slobodno radno mjesto NASTAVNIK POLJOPRIVREDNE SKUPINE PREDMETA Hortikulturno ureenje gospodarstva - 2 sata nastave tjedno, Bilinogojstvo - 1 sata nastave tjedno i Agrobotanika - 3 sata nastave tjedno jedan (1) izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme, 6 sati tjedno Mjesto rada: Slatina Uvjeti: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, trebaju zadovoljiti i ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starevia Dicmo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starevia Dicmo, Kraj 42 Dicmo 21 232, Dajana Mareti, raspisuje NATJEAJ za radna mjestaUITELJ BIOLOGIJE (m/) – 1izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme ( 4 sata redovne nastave tjedno)Mjesto rada: matina škola u Dicmu Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTE STARČEVIĆA in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. ,7/17. i 68/18.), i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje OŠ Ante Starevia Dicmo, ravnateljica Osnovne škole Ante Starevia Dicmo, Kraj 42 Dicmo 21 232, Dajana Mareti, raspisuje NATJEAJ za radna mjesta UITELJ FIZIKE (m/) – 1 izvršitelj, na odreeno nepuno radno vrijeme (8 sati redovne nastave tjedno) Mjesto rada: matina škola u Dicmu Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Kandidati uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, moraju ispunjavati i posebn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ILAČA-BANOVCI in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj: 10/97,. 107/07., 94/13.) lanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. ) te lanka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Ilaa-Banovci, Ilaa, Vladimira Nazora 24d, 14. sijenja 2020. godine raspisuje N A T J E A J za radno mjesto 1) Odgajatelja/ uitelja razredne nastave na odreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, u podrunoj školi Banovci, u odjelima na srpskom jeziku i irilinom pismu - jedan izvršitelj (m/) Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa...

 • Company SANITAS d.o.o. in Visoko
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  OPIS POSLOVA: - struni posjeti lijenicima, ljekarnama i drugim ciljnim skupinama, poglavito kljunim kupcima s ciljem unapreenja prodaje - planiranje i analiziranje prodajnih aktivnosti i rezultata - provedba dogovorenih marketinških aktivnosti - redovito izvješivanje o aktivnostima na terenu - organizacija i sudjelovanje na strunim sastancima - ostali srodni poslovi sukladno potrebama i uputi nadreenih radnika, te uprave POSEBNE POGODNOSTI: -edukacije i prisustvovanje strunim skupovima -slubeni automobil, mobitel Kandidat/kinja bi trebao/la biti dobro organizirana, visoko motivirana, komunikativna, pristupana i vedra osoba! Vrlo je bitna prilagodljivost i samoinicijativnost u radu s klijentima. Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet za zaposlenje. Radi se na podruju Varadinske upan...

 • Company GM TRAVEL d.o.o. za usluge in Visoko
  15.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: - provedba poslovnog plana - kontrola izvedbe poslovnog plana - kontinuirano praenje trišnih rezultata, trišta i konkurencije - osmišljavanje promotivnih aktivnosti - upravljanje i komunikacija sa postojeim i pronalazak novih suradnika Uvjeti: - minimalno SSS, radno iskustvo na istim ili slinim radnim mjestima minimalno godinu dana, visoko razvijene rada s ljudima, vrlo dobra komunikacija, poeljna B kategorija Nudimo: - rad u uredu ili "od kue" na lokalnom podruju - kontinuirano usavršavanje i slobodu u provedbi poslovnog plana - stimulativnu zaradu te bonuse sukladno postignutim rezultatima - poetak rada odmah...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu „Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoe u rijekama u 2019. i 2020. godini“, na odreeno vrijeme u trajanju od 24 mjeseca, iz interdisciplinarnih podruja znanosti, polje geografija, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fiziku geografiju pri Geografskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen sveuilišni diplomski studij Geografije, smjer fizika geografija s geoekologijom. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji s...

 • Company VELI TADEJ d.o.o. in Visoko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Kandidat/kandidatkinja treba imati:Poeljna najmanje jedna godina iskustva u visoko kategoriziranim hotelimaPotrebno poznavanje uobiajenih sredstava za išenjePotrebno znanje engleskog jezikaSpremnost na timski rad...

 • Company VELI TADEJ d.o.o. in Visoko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Kandidat/kandidatkinja treba imati: • obavezna je formalna kvalifikacija: završena ugostiteljska škola – smjer „kuhar  • potrebna najmanje tri godine iskustva na poslovima kuhara u visoko kategoriziranim hotelima • potrebno znanje engleskog jezika • spremnost na timski rad • poznavanje HACCP sustava kvalitete...

 • Company VELI TADEJ d.o.o. in Visoko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Kandidat/kandidatkinja treba imati:Poeljna svjedodba o završenoj ugostiteljskoj školi – smjer „konobar“Potrebna najmanje dvije godine iskustva na poslovima konobara i/ili barmena u visoko kategoriziranim hotelimaPotrebno znanje engleskog jezika; poznavanje još jednog stranog jezika je prednostPotrebno poznavanje osnova enologije te naješih domaih i stranih vinaDodatno poznavanje vina je prednostSpremnost na timski radPoznavanje HACCP sustava kvalitete...

 • Company KLASIČNA GIMNAZIJA in Visoko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Klasina gimnazija u Zagrebu, Krianieva 4a raspisuje N A T J E A J za radno mjesta Nastavnik/ca grkog i latinskog jezika - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme 23 sati ukupnog tjednog radnog vrijemena. Opi i posebni uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN br....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA GRANEŠINA in Visoko
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 07/17 i 68/18), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Granešina i lanka 14. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Granešina, ravnatelj Osnovne škole Granešina , Zagreb Granešina 1 raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. uitelja/ice biologije, prirode i kemije za 40 sati tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme - 1 izvršitelj MJESTO RADA: Osnovna škola Granešina, Granešina 1, 10040 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno Zakonu o radu kandidat mor...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoko Edit filters