Jobmonitor. Search results for Visoko

84 Jobs found

Used filters:
 • Visokox
Displaying 1-50 of 84 results.
 • Company HRT in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto ZAMJENIK VOE DIONICE PJ Produkcija, RJ Glazba (2 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Bas u Zboru - 1 izvršitelj II. truba u Jazz orkestru - 1 izvršitelj Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Glazbena akademija, odreeni smjer - 1 godina radnog iskustva u simfonijskom, komornom i zborskom muziciranju - aktivno znanje jednog svjetskog jezika Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - sviranje na specifinim srodnim instrumentima, - istaknuti solist. Probni rad: 5 mjeseci audicija pred Umjetnikim vijeem Poslovi radnog mjesta: - kao glazbenik izvodi orkestralne i zborske dionice osobite sloenosti u simfonijskom, komornom, zabavnom, tamburaškom orkestru, te zboru, - vodi dionicu, a u sklopu openito prihvaenih zadaa obavlja i druge poslove po nalogu diri...

 • Company HRT in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto ZAMJENIK VOE DIONICE PJ Produkcija, RJ Glazba (2 izvršitelja na neodreeno vrijeme) Bas u Zboru - 1 izvršitelj II. truba u Jazz orkestru - 1 izvršitelj Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Glazbena akademija, odreeni smjer - 1 godina radnog iskustva u simfonijskom, komornom i zborskom muziciranju - aktivno znanje jednog svjetskog jezika Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - sviranje na specifinim srodnim instrumentima, - istaknuti solist. Probni rad: 5 mjeseci audicija pred Umjetnikim vijeem Poslovi radnog mjesta: - kao glazbenik izvodi orkestralne i zborske dionice osobite sloenosti u simfonijskom, komornom, zabavnom, tamburaškom orkestru, te zboru, - vodi dionicu, a u sklopu openito prihvaenih zadaa obavlja i druge poslove po nalogu diri...

 • Company HRT in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto SOLIST (GLAZBENIK) PJ Produkcija, RJ Glazba (3 izvršitelja na neodreeno vrijeme) I. rog u Simfonijskom orkestru - 1 izvršitelj I. fagot u Simfonijskom orkestru - 1 izvršitelj I.- III. trombon u Simfonijskom orkestru – 1 izvršitelj Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS - Glazbena akademija, odreeni smjer; - 2 godine radnog iskustva u simfonijskom, komornom i solistikom muziciranju uz završenu Glazbenu akademiju, odreeni smjer; - znanje jednog svjetskog jezika Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - istaknuti solist, - sviranje na specifinim srodnim instrumentima. Probni rad: 5 mjeseci audicija pred Umjetnikim vijeem Poslovi radnog mjesta: - kao glazbenik najviše kategorije izvodi orkestralne (zborske) i solistike dionice osobite sloenosti najvi...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana analitika kemija na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za analitiku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu- 1 izvršitelj (Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: ) UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03.,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje asistent iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, grana nuklearna fizika (teorijska), za rad na projektu TTP-2018-07-3554 „Exotic Nuclear Structure and Dynamics“, na odreeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 82. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1. u znanstveno-nastavno zvanje i na radno mjesto redoviti profesor iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za opu i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj (Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: ) UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana fizikalna kemija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za fizikalnu kemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na na...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ,98/19 i 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 6/2019), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 75/2020) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskoga, ravnatelj Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska cesta 35, 10 000 Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica Povijesti 1 izvršitelj ( m/) na neodreeno, nepuno radno vrijeme (32 sati tjedno) Probni rad u trajanju od ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Dragutina Tadijanovia i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovia, ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, 10090 Zagreb, Bolnika 60 a, raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 2. uitelja/ice prirode, biologije i kemije za 40 sati tjednog radnog vremena na odreeno vrijeme – 1 izvršitelj MJESTO RADA: Osnovna škola Dragutina Tadijanovia, Bolnika 60 a, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA in Visoko
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Dragutina Tadijanovia i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovia, ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, 10090 Zagreb, Bolnika 60 a, raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. uitelja/ice razredne nastave za 40 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj MJESTO RADA: Osnovna škola Dragutina Tadijanovia, Bolnika 60 a, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvjete za zas...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA in Visoko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole Dragutina Tadijanovia i odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovia, ravnateljica Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, 10090 Zagreb, Bolnika 60 a, raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. uitelja/ice matematike i informatike za 40 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme – 1 izvršitelj MJESTO RADA: Osnovna škola Dragutina Tadijanovia, Bolnika 60 a, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvjet...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA in Visoko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Antuna Branka Šimia, 10 040 Zagreb, Krotovica 15, raspisuje N A T J E A J za uitelja/icu povijesti na neodreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Kandidat za uitelja/-icu hrvatskog jezika treba ispunjavati ope i posebne uvjete prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 6...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA BRANKA ŠIMIĆA in Visoko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanka 8. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Osnovna škola Antuna Branka Šimia, 10 040 Zagreb, Krotovica 15, raspisuje N A T J E A J za uitelja/icu hrvatskog jezika na odreeno puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/ica Mjesto rada je u sjedištu škole, a prema potrebi i izvan sjedišta škole. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Kandidat za uitelja/-icu hrvatskog jezika treba ispunjavati ope i posebne uvjete prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19...

 • Company CONCEPTUS d.o.o. in Visoko
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: trai se osoba za poziciju voditelja caffe bara u centru Zagreba, u Tkalcicevoj ulici. Trazi se visoko motivirana osoba sa afinitetom ka ugostiteljskom poslu. Sposobnost organizacije,voenja i kontrole. Posao obuhvaa brigu o baru, urednosti prostora, slaganje smjena, naruivanje robe i briga o asortimanu, poznavanje normativa, redovite inventure, komunikacija sa dobavljaima i poslovnim partnerima, organizaciju domjenaka i drugih evenata. U baru se odrzavaju live svirke te je poeljno poznavanje tonske opreme i rad sa istom. Posao obuhvaa i poslove tekueg odravanja unutar prostorija bara. Dnevno izvještavanje i komunikaciju sa ostalim odjelima unutar društva. Obavezno je  znanje engleskog jezika i poeljno je razumijevanje barem još jednog stranog jezika. Vozaka dozvola B kategorij...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  20.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu poloaj I. vrste – voditelj ustrojstvene jedinice u Središnjoj matematikoj knjinici pri Matematikom odsjeku PMF-a, na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci - 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, kandidati moraju ispunjavati i uvjete propisane Zakonom o knjinicama i knjininoj djelatnosti (NN br. 17/2019., 98/2019.), te uvjete: - znanje engleskog jezika, - poloen struni ispit za diplomiranog knjiniara, - 5 godina radnog iskustva u knjiniarskoj struci, - poznavanje rada na raunalu na razini samostalnog korištenja standardnih alata...

 • Company HRT in Visoko
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto GLAZBENI UREDNIK PJ Program, RJ Programi HRA (1 izvršitelj na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VSS – Glazbena akademija - 1 godina radnog iskustva - znanje jednog svjetskog jezika - znanje rada na PC-u/aplikacije za rad Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - organizacijske sposobnosti - opa naobrazba - sposobnost koncipiranja i pisanja prilagoenog radijskom mediju - vozaka dozvola “B” kategorije Poslovi radnog mjesta: - kreira glazbeno-mozaike emisije uivo i iz kartica, - snima, prati snimanje i obrauje koncerte za emitiranje i arhiviranje, - obavlja producentski rad na snimanjima emisija istraivakog karaktera, - piše i obrauje priloge za emisije glazbenog i informativnog programa (kritike, komentari, osvrti, recenzije i dr...

 • Company ZAGREB ZLATO d.o.o. in Visoko
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Trai se djelatnik (m/) u zalagaonici Otkup.hr-a, Rad u zalagaonici obuhvaa: - zaprimanje upita o otkupu i prodaji predmeta, evidentiranje istih - procjenu predmeta - otkup zlata, srebra, bijele tehnike te ostalih predmeta na upit - voenje evidencija - voenje brige o istoi duana - rad s klijentima (fizikim osobama) Uvjeti: - visoko razvijene komunikacijske i pregovarake vještine - pozitivan stav i odgovornost prema poslu - spremnost na timski rad - fleksibilnost u obavljanju radnih zadataka - vrlo dobro poznavanje Microsoft Officea (Word, Excel, internet) - staloenost i snalaljivost, vještina brzog odluivanja - rad na slinim poslovima je prednost Od kandidata traimo pouzdanost i odgovornost s razvijenim komunikacijskim i informatikim vještinama za obavljanja posla otkupa i prodaje za našu z...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 89. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana biokemija i medicinska kemija ili polje biologija, grana biokemija i molekularna biologija, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za biokemiju pri Kemijskom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu - 1 izvršitelj UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA METERIZE in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA METERIZE, ŠIBENIK PUT KROZ METERIZE 48 KLASA: 112-03/20-01/3 URBROJ: 2182/01-4-1-01-20-01 Šibenik, 17. rujna 2020. Na temelju lanka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ravnateljica Osnovne škole Meterize, Šibenik raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Struni suradnik knjiniar (1 izvršitelj/ica) – na neodreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u Osnovnoj školi Meterize, Šibenik (matina škola). UVJETI: uz ope uvjete prema Zakonu o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te l...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA METERIZE in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA METERIZE, ŠIBENIK PUT KROZ METERIZE 48 KLASA: 112-03/20-01/3 URBROJ: 2182/01-4-1-01-20-01 Šibenik, 17. rujna 2020. Na temelju lanka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) ravnateljica Osnovne škole Meterize, Šibenik raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj informatike (1 izvršitelj/ica) – na neodreeno, nepuno radno vrijeme od 34 sata tjedno u osnovnoj školi Meterize, Šibenik (matina škola). UVJETI: uz ope uvjete prema Zakonu o radu (NN br. 93/14., 127/17. i 98/19.), kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete iz lanka 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te la...

 • Company AGRONOMSKA ŠKOLA ZAGREB in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radno mjesto strunog uitelja kuharstva, uz ope uvjete (dipl. ekonomist, smjer: hotelijerstvo, uz poloeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu; VKV kuhar uz uvjete utvrene nastavnim planom i programom) za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz pisanu prijavu na javni natjeaj kandidati/kinje su duni priloiti: ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome) i uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Kandidat koji je stekao inozemnu obrazovnu kvalifikaciju u inozemstvu duan je uz prijavu na javni natjeaj pri...

 • Company Veleučilište u Rijeci in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz društvenih znanosti, polja ekonomije Veleuilište u Rijeci raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor nastavnika i suradnika jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predava u podruju društvenih znanosti, polje ekonomija u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti za izbor u nastavno zvanje Kandidati na javni natjeaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijea veleuilišta i visokih škola RH (NN br. ...

 • Company Veleučilište u Rijeci in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz podruja tehnikih znanosti, polje elektrotehnika Veleuilište u Rijeci raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor nastavnika i suradnika a) jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu viši predava u podruju tehnikih znanosti, polje elektrotehnika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom. Uvjeti za izbor u nastavno zvanje Kandidati na javni natjeaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijea...

 • Company Veleučilište u Rijeci in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave iz podruja tehnikih znanosti, polje elektrotehnika Veleuilište u Rijeci raspisuje JAVNI NATJEAJ za izbor nastavnika i suradnika jedan nastavnik u nastavnom zvanju i na radnom mjestu predava u podruju tehnikih znanosti, polje elektrotehnika u radnom odnosu na neodreeno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti za izbor u nastavno zvanje Kandidati na javni natjeaj za izbor u nastavno zvanje moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 - OUSRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 - OUSRH, 60/15 – OUSRH, 131/17), Odlukom o uvjetima za ocjenu nastavne i strune djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja Vijea veleuilišta i visokih šk...

 • Company INSTITUT in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Institut za poljoprivredu i turizam, Karla Huguesa 8, Pore, raspisujeNATJEAJ za zapošljavanje jednog strunog suradnika na projektu, za rad na projektu „KK.05.1.1.02.0030 - WildBioAdapt - Divlje biljne vrste u funkciji prilagodbe poljoprivrede i turizma klimatskim promjenama“. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme u trajanju od 30 mjeseci, u punom radnom vremenu, uz probni rad od 2 mjeseca.Uvjeti: VSS steena prema ranije vaeim propisima odnosno završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij poljoprivrede, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, poznavanje rada na raunalu, vozaka dozvola B kategorije.Uz prijavu treba priloiti: ivotopis, presliku diplome i dokaze o ispunjavanju ostalih uvjeta (ukoliko je primjenjiv...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19), Srednja škola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na Moru, zastupana po ravnatelju Ivici Keri, prof. objavljuje   JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   NASTAVNIK/ICA HRVATSKOG JEZIKA 1.   1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme 3/6 sata tjedno UVJETI:  Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne ...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19), Srednja škola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na Moru, zastupana po ravnatelju Ivici Keri, prof. objavljuje   JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   NASTAVNIK/ICA GEOGRAFIJE 1.   1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme 18/33 sata tjedno UVJETI:  Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne no...

 • Company SREDNJA ŠKOLA BIOGRAD NA MORU in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju odredbe lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17, 68/18 i 98/19), Srednja škola Biograd na Moru, Augusta Šenoe 29, 23210 Biograd na Moru, zastupana po ravnatelju Ivici Keri, prof. objavljuje   JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto   NASTAVNIK/ICA INFORMATIKE 1.   1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme 8/15 sata tjedno UVJETI:  Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne nov...

 • Company HRT in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  NATJEAJ za radno mjesto RUKOVODITELJ ODJELA RAUNOVODSTVO PJ Poslovanje, RJ Financije i raunovodstvo (1 izvršitelj na neodreeno vrijeme) Uvjeti koje kandidati trebaju ispunjavati: - VŠS /VSS- ekonomski smjer - najmanje 5 godina radnog iskustva u podruju - aktivno znanje svjetskog jezika - znanje rada na PC-u (II. stupanj - osnove uredskog sustava, datoteke, sloenije formatiranje, sloenije aplikacije) Dodatna znanja, osobine, vještine i sposobnosti: - znanje svih procesa i procedura iz nadlenosti jedinice; poznavanje pravilnika i procedura kontrolinga i upravljanja ljudskim resursima - komunikacijske vještine - vještine upravljanja (menaderske vještine) - vještine pregovaranja - vještina poslovne komunikacije na hrvatskom jeziku - vještina poslovne komunikacije na stranom jeziku - vještine p...

 • Company Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem in Visoko
  19.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17. , 68/18 i 98/19. ), v.d. ravnatelj Osnovne škole Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarice 24B, 21223 Okrug Gornji dana 4. rujna 2020. godine raspisuje: NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA NA RADNOM MJESTU VODITELJ/ICA RAUNOVODSTVA- 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme (40 sati tjedno) Mjesto rada: Osnovna škola Okruk u Okrugu Gornjem, Put Mavarice 24B, 21223 Okrug Gornji Uvjeti koje kandidat treba ispuniti za radno mjesto voditelja/ice raunovodstva: Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa i posebne uvjete propisane odredbama l. 105 Zakona i: 1. struna sprema: završeni diplomski sveui...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FARMACEUTSKO-BIOKEMIJSKI FAKULTET in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Sveuilišta u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-115 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/217; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-156 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/18-03/119; Ur. broj: 380-012/246-20-4; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-116 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/215; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur.broj: 251-62-01-20-158 te Suglasnosti Sveuilišta u Zagrebu Klasa: 100-01/20-03/303; Ur. broj: 380-012/246-20-2; Odluke Fakultetskog vijea Klasa: 003-05/20-01/02; Ur....

 • Company Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjčevića in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne Novine 87./08., 86./09., 92/10., 105./10., 90./11., 5/12, 16./12. , 86. /12. i 126./12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te vrednovanju kandidata (od 7.5.2019.) Osnovna škola Silvija Strahimira Kranjevia, Bogišieva 13, 10000 Zagreb raspisuje N A T J E A J Za popunu radnog mjesta 1. Uitelja/ice informatike - na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme (uz probni rad u trajanju 6 mjeseci) - 1 izvršitelj/ica, m/ Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Opi i posebni uvjeti sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( „NN“ br. 87/08., 86/09., 92./10.,105./10., 90./11., 5/12, 16./12., 86./12., 126./12., 94./13.,152./14. i 7./17.) l 105...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand (radno mjesto I. vrste), na projektu „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“ financiranom od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme od 36 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2023., u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju - (jedan zaposlenik/ca) Posebni uvjeti: pristupnici prilau i dopunske isprave o studiju zbog ukupnog prosjeka ocjena na prethodnim razinama studija koji osigurava upis na ...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija POSLIJEDOKTORAND (radno mjesto I. vrste), na projektu „Razvoj potopljenog agregata za male hidroelektrane s niskim padom vode“ financiranom od Europskih strukturnih i investicijskih fondova, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme od 36 mjeseci, odnosno do 31. kolovoza 2023., u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju - (jedan zaposlenik/ca) Posebni uvjeti: doktorat iz podruja tehnikih ili prirodnih znanosti (najviše 7 godina od doktorata). Prednost pri izboru imat e pristupnici s iskustvom u: - podrujima priprave i karakterizacije polimernih na...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija POSLIJEDOKTORAND (radno mjesto I. vrste), na projektu UIP-2019-04-8304 „ Molekularno krojenje istezljivih i zacjeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku “Hrvatske zaklade za znanost, na odreeno radno vrijeme do 30. travnja 2022. u Zavodu za polimerno inenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (jedan zaposlenik/ca) Posebni uvjeti: doktorat iz podruja tehnikih ili prirodnih znanosti (najviše 7 godina od doktorata). Prednost pri izboru imat e pristupnici s iskustvom u: - podrujima elektrovodljivih polimera i radikalske polimerizacije prijenosom...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 3. na projektu UIP-2019-04-8304 Molekularno krojenje istezljivih i zacjeljivih vodljivih polimera za nosivu elektroniku u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za polimerno inenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovn...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand (radno mjesto I. vrste), na projektu „Inovativna rješenja u katalitikim proizvodnim procesima za potrebe farmaceutske industrije CAT PHARMA“ koji su financirali Europski strukturni i investicijski fondovi, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme od 26 mjeseci, odnosno do 21. prosinca 2022., u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za reakcijsko inenjerstvo i katalizu - (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Z...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 2. na projektu UIP-2019-04-5242 Razvoj funkcionalnih biogoriva i (bio)aditiva te ispitivanje primjenskih svojstava mješavina s mineralnim gorivima u podruju tehnikih znanosti, polje temeljne tehnike znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju - (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljan...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 4. na projektu UIP-2019-04-5200 Dekompozicije i aproksimacije matrica i tenzora u podruju prirodnih znanosti, polje matematika u Zavodu za matematiku - (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv pristup...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 1.c) na Projektu razvoja karijera mladih istraivaa-izobrazba novih doktora znanosti u podruju tehnikih ili prirodnih znanosti u Zavodu za organsku kemiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravljanstvo) i uvjerenje da protiv prist...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 1.b) na Projektu razvoja karijera mladih istraivaa-izobrazba novih doktora znanosti u podruju tehnikih znanosti, polje kemijsko inenjerstvo u Zavodu za polimerno inenjerstvo i organsku kemijsku tehnologiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim s...

 • Company FAKULTET KEMIJSKOG INŽENJERSTVA I TEHNOLOGIJE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG INENJERSTVA I TEHNOLOGIJE 10000 ZAGREB, Maruliev trg 19 raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i radno mjesto, s punim radnim vremenom, na odreeno vrijeme uz obvezu upisa doktorskog studija ASISTENT - doktorand Hrvatske zaklade za znanost (radno mjesto I. vrste), 1.a) na Projektu razvoja karijera mladih istraivaa-izobrazba novih doktora znanosti u podruju tehnikih znanosti, polje temeljne tehnike znanosti u Zavodu za tehnologiju nafte i petrokemiju (jedan zaposlenik/ca) Svi pristupnici/e moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i Zakonom o radu, te prijavi na natjeaj priloiti: ivotopis, presliku diploma, potvrdu o dravljanstvu (domovnicu ili odgovarajui dokument kojim se dokazuje dravlj...

 • Company MIV METALSKA INDUSTRIJA VARAŽDIN D.D. in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Mi smo dio meunarodne kompanije, a kako bi dodatno unaprijedili prodaju te uslugu kupcima i ostalim ciljnim grupama pruali podršku na visokoj razini, traimo visoko motiviranog, timski orijentiranog suradnika koji bi usmjeravao i vodio prodajni tim te bio strateški partner u kreiranju poslovne strategije. Opis poslova: • Strateško i operativno voenje prodajnog kanala – veleprodaje s kljunim kupcima; • Priprema mjesenog i godišnjeg prodajnog nacrta, • Razvoj odnosa i suradnje s postojeim B2B partnerima na trištu i traenje novih kupaca te poslovnih rješenja; • Priprema ponuda, prezentacija, kalkulacija, te svih potrebnih dokumenata u odjelu veleprodaje; • Izrada narudbi i briga za zalihu prodajnog kanala, poslovna korespondencija s poslovnim partnerima i internim odjelima; • Postizanje dogov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA AUGUSTA ŠENOE in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 105., 106. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12-proišeni tekst, 94/13, 152/14 i 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20.), i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Augusta Šenoe, ravnateljica Osnovne škola Augusta Šenoe, Zagreb, Selska cesta 95, raspisuje Natjeaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Uitelja/uiteljice engleskog jezika na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno – 1 izvršitelj; mjesto rada Zagreb, Selska cesta 95 Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (Narodne novine broj: 93/14. i 127/17, 98/19.) i drugih opih provedbenih propisa o radu, kandidat treba ispunjavati posebne uvjete propisane la...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12. – proišeni tekst, 94/13, 152/14., 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, OSNOVNA ŠKOLA SVETI PETAR OREHOVEC, Sveti Petar Orehovec 90, 48267 Orehovec (dalje u tekstu: Škola), raspisuje: NATJEAJ ZA RADNO MJESTO struni suradnik edukacijski rehabilitator, 1 izvršitelj, m/, na neodreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukl...

 • Company Mesna industrija RAVLIĆ d.o.o. in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: - struna pomo poslodavcu i njegovim ovlaštenicima, povjerenicima radnika za zaštitu na radu te radnicima u provedbi i unapreivanju zaštite na radu - voenje poslova zaštite od poara - ispitivanje stabilnih sustava za dojavu i gašenje poara -izrada plana evakuacije i spašavanja - sudjelovanje u postupku izrade procjene rizika i auriranje - unutarnji nadzor nad primjenom pravila zaštite na radu - prikupljanje i analiziranje podataka u vezi s nezgodama, ozljedama na radu, te priprema dokumentacije za prijavu ozljeda na radu i profesionalnih bolesti i izrada izvješa za potrebe poslodavca i nadlenih zavoda - suradnja s tijelima nadlenima za poslove inspekcije rada, sa Hrvatskim zavodom za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, Zavodom za unapreivanje zaštite na radu, ovlaštenima oso...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Visoko
  18.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/20-001/716, URBROJ:251-10-11-20-2) od 04.09.2020. Osnovna škola Ivana Maurania, Javorinska 5, Zagreb raspisuje sljedei N A T J E A J za popunu radnog mjesta ZA PRIJEM KUHAR/ICA- 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: - SSS program kuhar, odnosno kvalificiran kuhar - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. 68/18., 98...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Visoko Edit filters