Jobmonitor. Search results for Vodice

1 Jobs found

Used filters:
  • Vodicex
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company UČILIŠTE IZVOR ZNANJA in Vodice
    23.09.2020 Updated on: 24.09.2020

    Temeljem l. 38. i 40. Zakona o ustanovama (N.N.76/93,29/97,47/99,35/08) , l. 29. i 31. Statuta Uilišta i Odluke Upravnog vijea o raspisivanju natjeaja za izbor i imenovanje ravnatelja ustanove (Klasa:602-07/20-07/14, Urbroj:2182/1-12/4-1-2-20-1 od 17.09.2020.god., raspisuje se NATJEAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Uilišta Izvor znanja Za ravnatelja/icu moe se imenovati osoba koja ispunjava uvjete sukladno Statutu Uilišta i to:Visoka struna spremaNajmanje tri (3) godine radnog iskustva na poslovima odgoja i obrazovanja ili kultureDravljanstvo Republike HrvatskeOrganizacijske, radne i strune sposobnosti Uz pisanu pri...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Vodice Edit filters