Jobmonitor. Search results for Zadar

28 Jobs found

Used filters:
 • Zadarx
Displaying 1-28 of 28 results.
 • Company ZADAR DALMATINKA d.o.o. in Zadar
  21.10.2021

  Opis poslova: prodaja pekarskih proizvoda, slaganje i priprema robe za prodaju, odravanje prostora istim i urednim Radno iskustvo poeljno ali nije uvjet Mjesto rada: Zadar poluotok Molimo prvo kontakt na tel i zamolba za posao na mail...

 • Company Dom zdravlja in Zadar
  21.10.2021

  PONOVLJENI NATJEAJ DOSTAVLJA SE: zamolba, ivotopis, diploma, odobrenje za samostalan rad, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, domovnica, potvrda o stau, potvrda o nekanjavanju ne starija od 6 mj. Prijave na natjeaj s potrebnom dokumentacijom dostavljaju se poštom ili neposredno na adresu: Dom zdravlja Zadarske upanije, I. Maurania 28 a, 23000 Zadar, u roku od 30 dana. Sukladno . 13. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima, duni su u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, te priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja kao i sve dokaze kojim ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju, u kojem sluaju imaju prednost u odnosu na ostale kand...

 • Company Osnovna glazbena škola SV. BENEDIKTA in Zadar
  19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu : Pravilnik) Osnovne glazbene škole sv. Benedikta, ravnatelj Osnovne glazbene škole sv. Benedikta Igor Ceci objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica flaute 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 33 sata ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog odnos...

 • Company Osnovna glazbena škola SV. BENEDIKTA in Zadar
  19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19., 64/20.) lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu : Pravilnik) Osnovne glazbene škole sv. Benedikta, ravnatelj Osnovne glazbene škole sv. Benedikta Igor Ceci objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. Uitelj/ica gitare 1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 26 sati ukupnog tjednog radnog vremena. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: - opi uvjeti za zasnivanje radnog ...

 • Company ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA in Zadar
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i lanka 7. , Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3, raspisujeN A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3, za radno mjestoNastavnik/ica strunih predmeta – na odreeno i nepuno radno vrijeme od 14 sati u nastavi tjedno odnosno 25 sati ukupno tjedno – 1 izvršitelj/icaNastavnik/ica strunih predmeta – na odreeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/icaKandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o ra...

 • Company ŠKOLA PRIMIJENJENE UMJETNOSTI I DIZAJNA in Zadar
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) i lanka 7. , Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3, raspisujeN A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa u Školi primijenjene umjetnosti i dizajna, Zadar, Perivoj Vladimira Nazora 3/3, za radno mjestoNastavnik/ica strunih predmeta – na odreeno i nepuno radno vrijeme od 14 sati u nastavi tjedno odnosno 25 sati ukupno tjedno – 1 izvršitelj/icaNastavnik/ica strunih predmeta – na odreeno i puno radno vrijeme – 1 izvršitelj/icaKandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o ra...

 • Company LEKAJ d.o.o. in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  L Caffe (Put Bokanjca 64, 23000 Zadar) trai konobara/icu za rad vikendom. Iskustvo potrebno. Jedna jutarnja smjena (06h-14h) i jedna popodnevna smjena (14h-22h). Za sve informacije o plai i uvjetima javite se na 098 942 3881...

 • Company Dječji vrtić VRAPČIĆ in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Vrapi „ od 30.09.2021. i lanka 26. toke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) raspisuje se NATJEAJ ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE M/ na odreeno vrijeme do 31.08.2022. radi -upranjeni poslovidva (2) izvršitelja m/ – puno radno vrijeme UVJETI ZA RADNA MJESTA:- završen studij za odgojitelje predškolske djece- odgojitelj predškolske djece (VŠS) ili struna ili sveuilišna prvostupnica predškolskog odgoja- magistra/magistar ranog i predškolskog odgoja-završen sveuilišni diplomski studij ili diplomski specijalistiki studij predškolskog odgoja (VSS).- struni ispit za odgojitelja predškolske djece m/-probni rad od 90 danaKandidat za radno mjesto odgojitelja predško...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Smiljevac raspisuje N A T J E A Jza radno mjesto: UITELJ/ICA HRVATSKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, za rad u matinoj školi, radi zamjene, do povratka djelatnice Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgov...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Smiljevac raspisuje N A T J E A Jza radno mjesto:UITELJ/ICA FIZIKE - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, za rad u matinoj školi, radi zamjene, do povratka djelatnice Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u o...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Smiljevac raspisuje N A T J E A Jza radno mjesto:UITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme, 10 sati tjedno, za rad u matinoj školi i u podrunim školama Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradni...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Smiljevac raspisuje N A T J E A Jza radno mjesto: UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno, za rad u matinoj školi, radi zamjene, do povratka djelatnice Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene P...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'BARTOLA KAŠIĆA' in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi Bartula Kašia Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13. , 152/14. , 7/17 ,68/18, 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Bartula Kašia raspisujeN A T J E A Jza radno mjesto:UITELJ/ICA PRIRODE/BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme od 6 nastavnih sati tjedno do povratka djelatnice na rad – zamjena Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNCE in Zadar
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Na temelju lanka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), lanka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 55. Statuta Djejeg vrtia „Sunce“, Upravno vijee Djejeg vrtia „Sunce“, r a s p i s u j e J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja (m/) Djejeg vrtia „Sunce“ Zadar Za ravnatelja (m/) moe biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete za odgojitelja predškolske djece (m/) ili strunog suradnika (m/) u djejem vrtiu, te ima najmanje pet (5) godina radnog iskustva u djelatnosti predškolskog odgoja.Uz vlastoruno potpisanu prijavu treba priloiti sljedeu dokumentaciju :- ivotopis - dokaz o strunoj spremi / traenoj razini obrazov...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNCE in Zadar
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Na temelju Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Sunce“ od 30.09.2021. i lanka 26. toke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) raspisuje se NATJEAJ ZA SPREMAICU M/ na odreeno vrijeme do 31.08.2022. za provedbu smjenskog radadva (2) izvršitelja m/ – pola radnog vremena (20 sati tjedno) UVJETI ZA RADNA MJESTA: - završena osnovna škola (NKV) -probni rad od 30 dana Kandidat za radno mjesto spremaice m/ –treba dostaviti sljedeu dokumentaciju u periodu od 06.listopada 2021. do 14. listopada 2021.:zahtjev-vlastoruno potpisanivotopispresliku dokaza o završenoj osnovnoj školi ili dokaz o vrsti i stupnju strune spreme ( svjedobu)presliku dokaza o dravljanstvu ( osobne iskaznice, putovnice,do...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SUNCE in Zadar
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Na temelju Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia „Sunce“ od 30.09.2021. i lanka 26. toke 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 ,94/13 i 98/19) raspisuje se NATJEAJ ZA ODGOJITELJA PREDŠKOLSKE DJECE M/ na odreeno vrijeme do 31.08.2022. radi poveanog obima posla u jaslicama (trei odgojitelj)osam (8) izvršitelja m/ – puno radno vrijeme UVJETI ZA RADNA MJESTA: - završen studij za odgojitelje predškolske djece- odgojitelj predškolske djece (VŠS) ili struna ili sveuilišna prvostupnica predškolskog odgoja- magistra/magistar ranog i predškolskog odgoja-završen sveuilišni diplomski studij ili diplomski specijalistiki studij predškolskog odgoja (VSS).- struni ispit za odgojitelja predškolske djece m/-probni rad od 90 dana Kandidat ...

 • Company KUMKVAT j.d.o.o. in Zadar
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Caffe bar Daloro na Kolovarima, Zadar trai više djelatnika za radno mjesto: KONOBAR/ŠANKER (m/)Opis radnog mjesta:priprema i posluivanje hrane te hladnih i toplih napitakaUvjeti:struna sprema: Studenti / KV / SSS ugostiteljskog smjera konobaraktivno znanje engleskog jezikaminimalno 1 godina radnog iskustva u ugostiteljstvu poeljno: poloen teaj higijenskog minimuma i vaea sanitarna knjiica Nudimo:rad u smjenamastjecanje iskustva u dinaminom i poticajnom okruenjuodlina radna atmosferarad na odreeno, stalni radni odnos, sezonski radZvati na broj: 098/9903 494 ili poslati molbu na email ...

 • Company HAMAG-BICRO in Zadar
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u:D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJUD1) SLUBA ZA KOORDINACIJUVIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Zadar – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseciUvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanj...

 • Company KUMKVAT j.d.o.o. in Zadar
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Caffe bar Daloro na Kolovarima, Zadar trai više djelatnika za radno mjesto: KONOBAR/ŠANKER (m/)Opis radnog mjesta:priprema i posluivanje hrane te hladnih i toplih napitakaUvjeti:struna sprema: Studenti / KV / SSS ugostiteljskog smjera konobaraktivno znanje engleskog jezikaminimalno 1 godina radnog iskustva u ugostiteljstvu poeljno: poloen teaj higijenskog minimuma i vaea sanitarna knjiica Nudimo:rad u smjenamastjecanje iskustva u dinaminom i poticajnom okruenjuodlina radna atmosferarad na odreeno, stalni radni odnos, sezonski radZvati na broj: 098/9903 494 ili poslati molbu na email ...

 • Company MARE TRADE d.o.o. in Zadar
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  TRAI SE PIZZAJOL ,NA ODREENO RADNO VRIJEME, MOGUNOST UGOVORA NA NEODRENO PROBNI ROK.RADNO ISKUSTVO MINIMALNO 2 GODINE. .POETAK RADA ODMAH.RAD U RESTORANU 4 KANTUNA, ZADAR....

 • Company HAMAG-BICRO in Zadar
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  NATJEAJ za prijem u radni odnos na radna mjesta u:D) SEKTORU ZA PODRŠKU I RAZVOJ PODUZETNIŠTVA, KOORDINACIJU I MEUNARODNU SURADNJUD1) SLUBA ZA KOORDINACIJUVIŠI/A ANALITIAR/KA u ispostavi Zadar – 1 izvršitelja/ica – radni odnos do završetka trajanja programa podrške razvoju mree poduzetnikih potpornih institucija (PPI) putem Hrvatske agencije za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO) – Bond, uz probni rad od 6 mjeseciUvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij (VSS) prirodoslovnog, tehnikog, društvenog ili humanistikog smjera, najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, aktivno znanje engleskog jezika u govoru i pismu, aktivno znanj...

 • Company ADRIA LUXURY RENT d.o.o. in Zadar
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Naziv:Adria Luxury Rent d.o.o.Adresa: Andrije Hebranga 12, 23000 ZadarWeb: Opis poslaAdria Luxury Rent d.o.o./Croatia Luxury Rent opet širi svoj tim! Trenutano traimo osobu koja bi bila zaduena za administraciju i prodaju krajnjem korisniku. Svakodnevna komunikacija s gostima i vlasnicima objekata, auriranje vlastitih web stranica, voenje društvenih mrea, administrativni poslovi u uredu, glavne su odgovornosti i zaduenja....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SMILJEVAC in Zadar
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju lanka 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Smiljevac, Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Osnovne škole Smiljevac raspisuje N A T J E A Jza radno mjesto:UITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, za rad u matinoj školi i u podrunim školama Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene Pravilnikom o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi ...

 • Company VENEFICA d.o.o. - POSLOVNA JEDINICA SPLIT in Zadar
  12.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: išenje trgovine Mango u shoping centru Zadar Supernova. Radno vrijeme: od 7:00 do 9:00 h (svaki dan osim nedjelje)...

 • Company LEKAJ d.o.o. in Zadar
  12.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Pekara Zara (Put Bokanjca 64, 23000 Zadar) trai slastiara/ku za stalan radni odnos. Iskustvo potrebno. Za sve informacije o plai i uvjetima javite se na 098 942 3881...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA PRERADOVIĆA in Zadar
  09.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  Na temelju lanka 5. i 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovia Zadar , l. 1. Izmjena i dopuna pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Petra Preradovia Zadar i lanka 107. Stavaka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnim i srednjim školama („Narodne novine” broj 87/08., 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94713. , 152/14. , 7/17 i 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj škole raspisuje N A T J E A Jza radno mjesto:STRUNI SURADNIK KNJINIAR - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno do povratka odsutne djelatnice na rad (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust) Uvjeti : Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja z...

 • Company VYONYX d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge in Zadar
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  VVA - Viktor Vreko Architects / Vyonyx doo zapošljava: ARHITEKT (m/) Trai se arhitekt/ica za rad na idejnim, glavnim i izvedbenim projektima te na gradilišnim koordinacijama. Prihvatljiva kvalifikacija je od studentske pozicije do pozicije voditelja projekta. Struna sprema: VSS / Magistar struke / zadanja godina studija Ugovor: na odreeno vrijeme, stalni radni odnos, studentski ugovor Jezici: engleski / njemaki (nije uvjet) Lokacija: Zadar Prijave - ivotopis i portfolio u digitalnom formatu slati na adresu s temom “Arhitekt - prijava” ...

 • Company VYONYX d.o.o. za građenje, trgovinu i usluge in Zadar
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  VVA - Viktor Vreko Architects / Vyonyx doo zapošljava:ARHITEKTONSKI TEHNIAR (m/) Za potrebe izrade arhitektonskih nacrta na raunalu i izradi tehnike dokumentacije i troškovnika traimo arhitektonskog tehniara sa ili bez radnog iskustva. Potrebna znanja i vještine: - izrade arhitektonskih nacrta - poznavanje stambenih zgrada i osnovnih pravila za arhitektonsko projektiranje - informatika pismenost - poznavanje programa za obradu teksta i izradu nacrta Struna sprema: Srednja struna sprema Ugovor: na odreeno vrijeme, stalni radni odnos, studentski ugovor Vještine: Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet, AutoCAD Jezici: poeljno znanje engleskog i njemakog jezika (nije uvjet) Lokacija: Zadar Prijave - ivotopis i portfolio u digitalnom formatu slati na adresu s temom “...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Zadar Edit filters