Jobmonitor. Search results for ad-electronic-doo

3482 Jobs found

Used filters:
 • ad-electronic-doox
Displaying 1-50 of 3482 results.
 • Company DALMATINSKE ŠUME d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: rad  s motornom pilom na sjei šume. Radno iskustvo  u rukovanju sa motornom pilom. Poslodavac osigurava smještaj i naknadu za  topli obrok....

 • Company DALMATINSKE ŠUME d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: Pomoni radovi u šumarstvu - slaganje granja...

 • Company POLJODJELSKI OBRT "PETRIČEVIĆ" in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: voza poljoprivrednih strojeva (traktora, kombajna)....

 • Company BRA.PAG d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: prijem i otprema robe, priprema robe za proizvodnju, odravanje skladišta. ...

 • Company TMT d.o.o. in Visoka
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: - rad u internom programu za obradu i unos podataka - obrada upita, ponuda, narudbi kupaca, unos sastavnica proizvoda, disperziranje tehnološke dokumentacije, izrada faktura - administracija poslovnih e-mail poruka i urudbiranje ulaznih dokumenata - download poslovne dokumentacije sa web portala kupaca i disperziranje iste unutar internih poslovnih procesa - aktivna potpora svim odjelima tvrtke u svakodnevnim poslovnim aktivnostima - ostali operatvni administrativni i uredski poslovi Uvjeti: - sss/všs/vss - iskustvo rada na slinim poslovima - dobro poznavanje MS Officea (Word, Excel...) - visoka razina odgovornosti, organiziranosti i profesionalnosti - urednost, preciznost, komunikativnost i sklonost timskom radu u dinaminom okruenju - aktivno poznavanje engleskog jezika (pozn...

 • Company KATOLIČKI DJEČJI VRTIĆ EDEN VINKOVCI in Vinkovci
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Temeljem lanka 26. stavka 1. i 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), na temelju odluke Upravnog vijea Katolikog djejeg vrtia EDEN, Vinkovci, raspisuje se N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - na odreeno puno radno vrijeme, povean opseg posla (5 izvršitelj/ica), Uvjeti za radno mjesto su: Kandidati trebaju ispunjavati uvjete za odgojitelja sukladno lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika, te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejim vrtiima (NN 133/97), te Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Katolikog djejeg vrtia EDEN, Vinkovci, i to kako slijedi: zavr...

 • Company Sindikat Preporod in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: administrativno-knjigovodstveni poslovi u uredu Sindikata u Splitu...

 • Company HIDRAULIKA DRVOŠPED d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova:  rad sa šumskim  zglobnim  traktorom. Izvlaenje trupaca iz šume....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SUNJA in Sunja
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“Narodne novine” br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14 - RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i lanka 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj Osnovne škole Sunja, Ilija Potkonjak raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta uitelja/ice fizike (m/) -1 izvršitelj/ica u Osnovnoj školi Sunja, na neodreeno nepuno radno vrijeme (16 sati tjedno), uz probni rad u trajanju od 3 mjeseca. Na ovaj natjeaj mogu se prijaviti osobe oba spola. Radni odnos zasniva se sklapanjem ugovora o radu. Kandidati/kinje trebaju ispunjavati uvjete sukladno lanku 105. stavku 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sred...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŽRNOVNICA in Kom
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole rnovnica, te lanka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi rnovnica (u daljnjem tekstu: Pravilnik), ravnateljica Osnovne škole rnovnica, Hrvatskih velikana 41, Matija Šitum, prof., objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa uitelj matematike – 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno odsutne uiteljice matematike Mjesto rada: Osnovna škola rnovnica, rnovnica Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u sklad...

 • Company KAVANA I CATERING "ARKA" in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  dostava gotovih jela...

 • Company DALMACIJA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: prodaja automobila, autodijelova i opreme SSS, VŠS ekonomskog smjera (prodava, ekonomski slubenik, komercijalist) sa poznavanjem jednog stranog jezika (engleski ili njemaki) i osnova rada na raunalu, uz poloen vozaki ispit "b" kategorije i poeljno sa radnim iskustvom na navedenim poslovima, ali nije uvjet, zamolbe ili ivotopise slati elektronskom poštom na adresu: ili se javiti na mobitel 091 1205947 PSC DALMACIJA - ZAPADNA MAGISTRALA 1G, ŠIBENIK nakon što osoba zadovolji na probnom radu slijedi ugovor na neodreeno vrijeme...

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA MAKSIMIR in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: koordinacija rada vanjskih strunjaka, organiziranje rasporeda radionica, praenje i izvještavanje o radu vanjskih strunjaka, organiziranje sastanaka s pripadnicima ciljne skupine, prikuplja i obrauje materijale i dokumente u sklopu aktivnosti, organizacijiski sastanci sa Voditeljem projekta, za svoj rad odgovara Predsjedniku Udruge. Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme (24 mjeseca) u projektu „Uvoenje i provedba programa dnevnih aktivnoti slobodnog vremena za umirovljenike“ UP.04.2.1.09.0017 Zamolba treba sadravati: ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju(preslika svjedobe ili diplome ili radne knjiice, uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja) i psliku osobne iskaznice....

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA MAKSIMIR in Ivanje
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: planiranje i upravljanje projektnim aktivnostima, izrada zahtjeva za nadoknadom sredstava, administrativno praenje i izvješivanje o projektnim aktivnostima prema provedbenom tijelu, financijsko praenje projekta, praenje i kontrola namjenskog trošenja sredstava dobivenih za provedbu svoj rad odgovara Predsjedniku Udruge. Javni poziv za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme (24 mjeseca) u projektu „Uvoenje i provedba programa dnevnih aktivnoti slobodnog vremena za umirovljenike“ UP.04.2.1.09.0017   Zamolba treba sadravati: ivotopis, dokaz o završenom obrazovanju(preslika svjedobe ili diplome ili radne knjiice, uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natjeaja) i presliku osobne iskaznice....

 • Company Osnovna škola kneza Mislava in Kaštel Sućurac
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,152/14,7/17, 68/18 i 98/19) i lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola kneza Mislava, Kaštel Suurac, Brae Radi 6, raspisuje NATJEAJza popunu radnog mjesta Uitelj/ica Matematike - izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, mjesto rada OŠ kneza Mislava, Kaštel Suurac, do prestanka mandata ravnateljice škole. * Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj za radna mjesta pored opih uvjeta moraju ispunjavati i posebne uvjete za uitelje propisane lancima 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br...

 • Company BASS, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: rad s kupcima, odravanje urednosti trgovine...

 • Company Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi in Tenja
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/18 i 123/19) te na temelju lanku 30. Statuta Specijalne bolnice za kronine bolesti djeje dobi Gornja Bistra („Glasnik zagrebake upanije“ 14/19), (u daljnjem tekstu: Bolnica), ravnatelj Bolnice objavljuje: NATJEAJ za odabir kandidata/kandidatkinje za zasnivanje radnog odnosa u Bolnici, na odreeno vrijeme na poslovima: Spremaica - 1 izvršitelj/ica Uvjeti i potrebna dokumentacija (kopije): - potpisana prijava - ivotopis - svjedoba o završenoj osnovnoj školi - osobna iskaznica - uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak Na ovaj poziv se mogu javiti osobe oba spola. Kandidati koji zadovoljavaju uvjete mogu biti pozvani na struno testiranje te selekcijski razgovor. Kan...

 • Company AGRO LAND, vl.Siniša Bugarin in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: popravak poljoprivrednih vozila i strojeva....

 • Company VINOTUR d.o.o. in Križ
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  opis posla: išenje svih površina poslovnog prostora, odgovorno rukovanje opremom i inventarom, obavljanje svih radnih zadataka dobivenih od strane nadreene osobe; organiziranost i odgovornost prena poslu, marljivost i pedantnost, gostoljubivost strani jezici: poeljno engleski ili njemaki informatika znanja: MS OFFICE korisnik Kontakt: osobni dolazak: VRANKOVEC 1, SV.KRIZ ZACRETJE -ROSES OUTLET CENTAR najava na telefon: 049 227002 e-mailom: ; ...

 • Company VINOTUR d.o.o. in Križ
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  opis posla:obavljanje svih pomonih zadataka za pripremu namirnica i jela, briga o skladištenim namirnicama, išenje svih radnih površina i sua u kuhinji, obavljanje svih radnih zadataka dobivenih od nadreene osobe , odgovornost i tonost u radu, pouzdanost, kolegijalnost strani jezici: poeljno engleski ili njemaki informatika znanja: MS OFFICE korisnik Kontakt:osobni dolazak: VRANKOVEC 1, SV.KRIZ ZACRETJE -ROSES OUTLET CENTARnajava na telefon: 049 227002e-mailom: ; ...

 • Company 'DJEČJI VRTIĆ KUTINA' in Kutina
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 26 i 28. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br.10/97., 107/07. i 94/13), lanka 55. Statuta Djejeg vrtia Kutina Upravno vijee na 9. sjednici od dana 25.05.2020. donijelo je odluku za raspisivanje javnog N A T J E A J A PRIPRAVNIK FONETIAR REHABILITATOR - 1 izvršitelja ( m/) na odreeno puno radno vrijeme ( 1 godinu) Uvjeti: - sa VSS, MR, završen diplomski sveuilišni studij: magistar/a edukacije fonetiar rehabilitator - hrvatsko dravljanstvo - zdravstvena sposobnost - radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke definirane lankom 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Uz prijavu kandidati su duni priloiti sljedee dokumente...

 • Company UDRUGA ZA ZAŠTITU PRIRODE I OKOLIŠA ZELENI OSIJEK in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: ekonomski i raunovodstveni poslovi. Uvjeti: iskustvo u ekonomskim i raunovodstvenim poslovima, sposobnost samostalnog i timskog rada, fleksibilnost i dinaminost, organizacijske i komunikacijske vještine, sposobnost analize i planiranja. Uz prijavu na natjeaj potrebno je dostaviti ivotopis, dokaz o radnom iskustvu, presliku diplome o završenom obrazovanju, preporuke i reference (poeljno). ...

 • Company FUTURA INFORMATIČKA TEHNOLOGIJA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: servis i prodaja raunala. Obavezno minimalno 1 godina iskustva na istim poslovima....

 • Company MLC ELECTRONIC d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: poslovi referenta/ice nabave. Potrebno znanje jednog stranog jezika i osnova informatike....

 • Company INTERSPORT H d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: rad u trgovini sportskom opremom, prodaja biciklistikog i fitness asortimana. Uvjet: završena srednja škola trgovakog ili ekonomskog smjera. Potrebno je poznavanje jednog stranog jezika....

 • Company SRČEKO privatni montessori dječji vrtić in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: posluivanje hranje, spremanje....

 • Company ISTRAŽIVAČ d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova:POSLUIVANJE HRANE I PIAOBRAUN I NAPLATA USLUGAUREDNOSTMARLJIVOSTLJUBAZNOSTPOZNAVANJE STRANIH JEZIKA ZA NESMETANU KOMUNIKACIJU S GOSTIMA...

 • Company PRICE STARS d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: soboslikarski radovi....

 • Company PRICE STARS d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: pomoni/a radnik/ca u graevinarstvu....

 • Company MIJO GRADNJA, vl. Mijo Cvilko in Andraševec
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: izrada parapetnih zidova, šalanje, montaa nadgrobnih spomenika. Radni odnos zasniva se na neodreeno uz probni rok od mjesec dana. Obrazovni program nije vaan. Vozaka dozvola B kategorije je poeljna, no nije uvjet. Podruje rada: Krapinsko-zagorska upanija...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANŽ FRANKOPAN KOSINJ in Unije
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: ODRAVANJE I POPRAVAK MANJIH KVAROVA U OŠ GORNJI KOSINJ, TE PODRUNIM ŠKOLAMA Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12 ,86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) odredbi Statuta Osnovne škole „An Frankopan“ Kosinj, Pravilnika o radu i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „An Frankopan“ Kosinj ( u daljnjem tekstu Pravilnik ), ravnateljica Osnovne škole „An Frankopan“ Kosinj objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Domar – 1 izvršitelj, nepuno neodreeno radno vrijeme, (20/40 sati tjedno) uz uvjetprobnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („NN“ br. 128...

 • Company CESTE POŽEGA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: - organizacija rada na gradilištu, - obraun izvedenih radova, - voenje potrebne dokumentacije....

 • Company CESTE POŽEGA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: vršenje radova iskopa s bagerom tokašem. Kandidati/kandidatkinje moraju biti osposobljeni za rukovanje bagerom....

 • Company MRŠIĆ GRADNJA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: zidanje, slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje bukom razliite kakvoe i sastava, itanje nacrta, skica i crtea budueg objekta. Poslodavac osigurava smještaj, jedan obrok i prijevoz do gradilišta. Posao se po potrebi obavlja na podruju Šibensko - kninske upanije....

 • Company MRŠIĆ GRADNJA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: oblaganje keramikim ploicama nutarnje zidove, podove, stupove i druge površine. Poslodavac osigurava smještaj, jedan obrok i prijevoz do gradilišta. Posao se po potrebi obavlja na podruju Šibensko - kninske upanije....

 • Company PRIMIZIA D.O.O. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: priprema namirnica, pripremanje i kuhanje hrane. Pripremanje i peenje pizza....

 • Company MI4 j.d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: posluivanje pia u dnevnom caffe baru u sklopu trgovakog centra.   Uvjeti: - smjer obrazovanja nije vaan - radno iskustvo je prednost, ali nije uvjet za zaposlenje. Putni troškovi po dogovoru. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETAR ZORANIĆ in Nin
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 i 152/14, 07/17, 68/18 98/19), lanka 10 Pravilnika o radu Osnovne škole „Petar Zorani“ Nin, lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi „Petar Zorani“ Nin, ravnateljica Osnovne škole „Petar Zorani“ Nin objavljuje NATJEAJ za radno mjesto:Domara/ice na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena1 izvršitelj/icamjesto rada: Matina škola u Ninu, PŠ Vrsi, PŠ Ninski stanovi, PŠ Zaton OPI UVJETI: završena srednja škola tehnike struke. POSEBNI UVJETI: poloen struni ispit za rukovatelja centralnog grijanja u skladu s Pravilnikom o poslovima upravljanja i rukovanja energetskim postrojen...

 • Company PIZZERIA I PEČENJARNICA "MIŠKO" in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  - opis poslova: dostava brze hrane automobilom/motorom - rad vikendom i praznikom (osim nedjelje)...

 • Company PIZZERIA I PEČENJARNICA "MIŠKO" in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  - opis posla: priprema hrane, rad na roštilju, izrada pizza - poeljno radno iskustvo, ali nije uvjet - rad vikendom i praznikom (osim nedjelje)...

 • Company MOSLAVAČKA PRIČA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: priprema jela u restoranu...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA POJIŠAN in Split
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( N.N. br. 87/08.,86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152//14.,7/17.,68/18) Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br. 6/19 ), Pravilnika o radu OŠ Pojišan, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje,ravnatelj Osnovne škole Pojišan raspisuje NATJEAJ za popunjavanje radnog mjesta Uitelj-ica razredne nastave (cjelodnevni boravak ), 1 izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme.UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN.br. 6/19 ), Pravilnika o radu OŠ Pojišan, Pra...

 • Company VICTORY MARINE d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: komuniciranje sa poslovnimpartnerima, pisanje poslovnih dopisa...

 • Company ALTA MODA d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  OPIS POSLA: KONOBAR/KONOBARICA Posluivanje hrane i pia. Poeljno radno iskustvo. U obzir dolaze osobe sa završenom trogodišnjom i etverogodišnjom školom...

 • Company SNJEŽANA ustanova za zdravstvenu njegu in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  - trai se osoba za poslove pruanja pomoi i njege starim i nemonim osobama - poeljno je radno iskustvo u traenim poslovima, ali nije uvjet - potreban poloen teaj za njegovatelje - školska sprema nije uvjet za zasnivanje radnog odnosa...

 • Company NEGOTIUM d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: prodaja pekarskih proizvoda u pekarnici....

 • Company PERETIĆ, vl. Danijel Peretić in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis posla: postavljanje keramikih ploica, mramora, granita i kamena....

 • Company GRILL FOOD j.d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: pomo u pripremi jela i odravanje istoe kuhinje u bistrou iba...

 • Company DERVISHOLLI j.d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u pripremi kruha i pekarskih proizvoda....

 • Company DERVISHOLLI j.d.o.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 28.05.2020

  Opis poslova: prodaja pekarskih proizvoda u pekari Flora....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ad-electronic-doo Edit filters