Jobmonitor. Search results for ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o.

5 Jobs found

Used filters:
 • ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o.x
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o. in Other
  11.08.2019 Updated on: 18.08.2019

  Opis poslova:rad u praonici, pranje,peglanje i slaganje robe, timski rad, urednost i komunikativnost....

 • Company ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o. in Other
  09.08.2019 Updated on: 18.08.2019

  Opis posla: zaprimanje pristigle dokumentacije; kontrola i evidencija iste; unos te knjienje ulaznih i izlaznih rauna, praenje salda konti kupaca i dobljavaa, obraun plaa, obraun PDV; evidencija i kontrola inventura; pripremanje i provedba projekata financiranih iz fondova EU, ostali poslovi unutar raunovodstva, knjigovodstva i kadrovske. Potrebno je znanje i poznavanje rada u raunovodstvenim programima. Prednost poznavanje programa DIVENTA. Radi se u hotelu "Plaa" u Omišu....

 • Company ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o. in Bilje
  09.08.2019 Updated on: 18.08.2019

  Opis posla: organizira i rukovodi raunovodstvenom slubom; daje upute i objašnjenje knjigovoama za izvršavanje knjigovodstvenih poslova; vodi brigu o aurnosti knjienja; prati provoenje opih akata u pogledu poslovanja; odgovara za izvršenje knjigovodstvenih poslova u predvienim rokovima te vodi brigu o pravovaljanoj i pravovremenoj izradi i dostavi periodinih obrauna i završnih rauna; osigurava izradu završnog rauna u skladu sa zakonskim propisima(temeljna financijska izvješa i bilješke uz financijska izvješa); odgovara za redovito usklaivanje analitikih sa sintetinim evidencijama i drugim operativnim  evidencijama i dokumentima; kontrolira i kontira dokumentaciju pri nabavi osnovnih sredstava i vršenja investicija; provodi raunovodstvene politike Društva i organizira voe...

 • Company ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o. in Other
  08.08.2019 Updated on: 18.08.2019

  Opis posla: sukreira i implementira strategiju prodaje i maketinga; upravlja marketing mix-om; odrava i razvija imid i reputaciju tvrtke i hotela, te razvija hotelski brand; ispomo rada na recepciji i komunikacija sa gostima, briga o hotelu i gostima.Uz znanje engleskog jezika, potrebno je poznavanje još jednog stranog jezika-poeljno njemakog. Poeljna su znanja i poznavanje rada u vektorskim programimima (Illustrator i sl), Office paket, WordPress. Radi se u hotelu "Plaa" u Duama....

 • Company ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o. in Other
  08.08.2019 Updated on: 18.08.2019

  Dnevni poslovi obuhvaaju:provjera knjige kvarova;provjera stanja klora i ph u bazenskim postrojenjima;otklanjanje kvarova na instalacijama(voda,grijanje,hlaenje); bojanje ošteenih zidova; popravci i intervencije na ureajima u kuhinji i restoranu; provjera i popravak elektrinih instalacija; samostalno pozivanje servisnih slubi za poporavke. Radi se u hotelu "Plaa" u Duama....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ANDRO INTERNACIONAL, d.o.o. Edit filters