Jobmonitor. Search results for auto-boj-doo

10450 Jobs found

Used filters:
 • auto-boj-doox
Displaying 1-50 of 10450 results.
 • Company ADRIATIC HOLIDAYS d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Kuhar/ica - pomoni kuhar/ica za rad u hotelima  4* i 5* u Istri Opis posla: - priprema proizvode hrane u skladu sa standardima objekta - priprema i obrauje namirnice, izrauje i aranira jela te slastice...

 • Company ADRIATIC HOLIDAYS d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Pomoni/a radnik/ica  u kuhinji za rad u hotelima 4* i 5* u Istri - pomo u kuhinji prema uputama - pranje sua, briga o istoi radnog prostora i opreme - obavljanje pomonih poslova u kuhinji - pranje i išenje radnog prostora te slaganje primljene robe ...

 • Company JAM-ING d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: - izrada projektne dokumentacije, izrada troškovnika, struni nadzor gradnje ...

 • Company COMMUNITER AD DECUS d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Traimo ambicioznu osobu za rad na poslovima prodaje Autodesk i ostalih softverskih rješenja. Osoba s iskustvom u prodaji softvera i hardvera te korištenju CRM rješenja ima prednost. Opis posla: •kontaktiranje klijenata •izrada ponuda- koordinacija naplate •istraivanje zadovoljstva klijenata •kreiranje i osmišljavanje novih prodajnih programa i usluga •suradnja na marketinškim aktivnostima •rad na neodreeno vrijeme nakon probnog roka Znanja i vještine: •Aktivno korištenje raunala te znanje u Microsoft okruenju (MS Word, MS Excel, Power Point, Outlook) •Vrlo dobro znanje engleskog jezika, u govoru i pismu •Vozaka dozvola B kategorije •komunikativnost, pregovarake vještine i usmjerenost na kupce i rezultate •društvena orijentiranost izraena kroz sposobnost rada u timu •snalaljivost i organizi...

 • Company Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet in Visoka
  03.12.2021

  Uvjeti: •završen diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij ili s njim izjednaen studij, iz polja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz temeljnih sadraja knjiniarstva na diplomskoj razini, odnosno studij knjiniarstva kojim je steena visoka struna sprema sukladno propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj: 123/03) u skladu sa Zakonom o knjinicama i knjininoj djelatnosti i Pravilnikom o uvjetima i nainu stjecanja strunih zvanja u knjiniarskoj struci •poloen struni knjiniarski ispit za knjiniara u skladu s Pravilnikom o uvjetima i nainu stjecanja strunih zvanja u knjiniarskoj struci ...

 • Company Dom PRIMUM in Other
  03.12.2021

  Njega starijih osoba u domu. Potrebno: završeno osposobljavanje za njegovatelja/njegovateljicu starijih i nemonih osoba. Osobama s prebivalištem izvan Vukovara isplauje se naknada za prijevoz....

 • Company MAR STYLE d.o.o. in Ivanje
  03.12.2021

  Šivanje odjevnih predmeta (radne odjee),  plaa 4000,00  kn + naknada za prijevoz:kontakt osoba-ga. Petric...

 • Company Poliklinika Glavić Split d.o.o. in Other
  03.12.2021

  U potrazi smo za novim, marljivim i ambicioznim kadrom na radnom mjestu medicinska sestra/tehniar. Opis posla: - rad s lijenicima u ambulanti - komunikacija s pacijentima i lijenicima - koordinacija s ostalim odjelima - praenje pacijenata Više o atmosferi u našoj Poliklinici moete pronai na našim slubenim stranicama: ....

 • Company FIN projekt d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Opis posla: upravljanje projektima financiranih iz sredstava EU i provedbi postupaka javne nabave u trajanju od najmanje 3 godine. Mjesto rada je naš ured u Zagrebu na adresi Slavonska avenija 19, obilazak posjetitelja na podruju Grada Zagreba i Zagrebake upanije tijekom provjere projekata i rada od kue. Prednost imaju osobe sa certifikatom javne nabave i referencama sudjelovanja u natjeajima u kojima se grade graevinski objekti. Obavezno je posjedovanje vozake dozvole za B-kategoriju, te struno poznavanje rada na raunalu u programima MS Office. Svi naši zaposlenici dobivaju za troškove dolaska na posao mjeseno 1.100 kn, maksimalna materijalna prava koja zakonodavac propisuje, a plaa se ugovara na razini koja ima osnovicu neto 7.000-10.000 kn ovisno o kvaliteti izabranog kandidata, i perio...

 • Company ADRIATIC BLUE DREAM d.o.o. in Dubrovnik
  03.12.2021

  Konobar/MornarPosluivanje hrane i pia na M/Y Adriatic Holiday. Narudba pia.Timski rad.privez/odvez jahte,odravanje i išenje jahte kroz sezonu,pospremanje kabina,unutrašnjost broda,period rada sezona 2022. na turistikom brodu za kruna potovanja po Jadranu m/y Adriatic Holiday, Obavezna Urednost,ljubaznost,marljivost u komunikaciji s gostima.Obavezno potvrda o ne kanjavanju.prednost kandidatima s mjestom boravišta Dubrovnik i okolica ali nije uvjet.prednost kandidatima koji su radili na brodu,a la carte restoranima i hotelima 4* i više.prednost kandidatima s iskustvom u pripremanju koktela.Prednost ne pušai.Minimalno znanje engleskog jezika.Znanje drugih jezika prednost.Ostala Prijašnja radna iskustva su takoer prednost.Poslodavac nudi smještaj na brodu.Od djelatnika se oekuje da su kreativn...

 • Company CAFFE BAR - PINT, vl. Štefica Cafuta in Bobovje
  03.12.2021

  Opis posla: usluivanje pia, radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet. Mjesto rada: Caffe bar PINT, Bobovje, Krapina....

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 7. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena njega u kui, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku potvr...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe PRESEČKI in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: Njega starijih i nemonih osoba, odravanje higijene korisnika i prostora, hranjenje nepokretnih osoba, voenje evidencija o higijeni, hranjenju i sl....

 • Company HRVATSKA LUTRIJA D.O.O. in Bilo
  03.12.2021

  HRVATSKA LUTRIJA d.o.o. ve je 45 godina prepoznata je kao vodei prireiva igara na sreu. U našem poslovanju vano nam je zadovoljstvo naših igraa, ali i naša prepoznatljivost na trištu kao društveno odgovorna kompanija koja brine o svojim igraima, zaposlenicima i zajednici u kojoj djelujemo. Zbog nastojanja da na trištu igara na sreu u Hrvatskoj zadrimo vodeu poziciju i ispunimo oekivanja svih naših dionika, kontinuirano ulaemo u struno usavršavanje i zadovoljstvo naših zaposlenika. Zadaci i odgovornosti: •Davanje informacija igraima o igrama Hrvatske Lutrije d.o.o. i kontinuirano usvajanje znanja o novim proizvodima Hrvatske Lutrije d.o.o. •Primanje uplate za sve igre i isplata dobitaka •Odgovornost za vaenje i sortiranje novaca iz aparata (automata za igre na sreu i samoposlunih terminala)...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 4. Nastavnik iz predmeta Kompjutorska daktilografija, 1 izvršitelj, 2 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 4 sata tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepre...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 1. Nastavnik iz predmeta Raunalstvo, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku potvrde o s...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 5. Nastavnik iz predmeta Zašita mentalnog zdravlja, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku pot...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 2. Nastavnik iz predmeta Fizika, 1 izvršitelj, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 7 sati tjedno, odreeno nepuno radno vrijeme, zamjena U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku potvrde o steen...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 3. Nastavnik iz predmeta Zdravstvena psihologija, 1 izvršitelj, 3 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 5 sati tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku potv...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  03.12.2021

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodna radna mjesta (M/) 6. Nastavnik iz predmeta Hitni medicinski postupci, 1 izvršitelj, 5 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada, 8 sati tjedno, neodreeno nepuno radno vrijeme U prijavi na natjeaj potrebno je navesti redni broj i naziv radnog mjesta za koje se podnosi prijava. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti:ivotopispresliku diplomeelektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranjepresliku po...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA OTOK in Otok
  03.12.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu, Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 6/2019), Pravilnika o izmjeni i dopunama Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN 75/2020) te dobivene suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/20-001/1228, URBROJ: 251-10-11-21-4) od 12. studenog 2021. godine Osnovna škola Otok, Stjepana Gradia 4 raspisuje: NATJEAJ 1. Za prijem uitelja/ice razredne nastave u produenom boravku – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, (m/) Uvjeti za zasnivanje radnog ...

 • Company Pučko otvoreno učilište - ITINERIS in Buzet
  03.12.2021

  PUKO OTVORENO UILIŠTE – ITINERISII. ISTARSKE BRIGADE 5BUZETBuzet, 29. studenoga 2021. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvoenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na odreeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini: - 1 izvršitelj: prof. povijesti – 1 sat tjedno Uvjeti: prema Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma.Prednosti imaju kandidati s uvjerenjem...

 • Company Pučko otvoreno učilište - ITINERIS in Buzet
  03.12.2021

  PUKO OTVORENO UILIŠTE – ITINERISII. ISTARSKE BRIGADE 5BUZETBuzet, 29. studenoga 2021. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvoenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na odreeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini: - 1 izvršitelj: prof. tjelesne i zdravstvene kulture – 1 sat tjedno Uvjeti: prema Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma.Prednosti...

 • Company Pučko otvoreno učilište - ITINERIS in Buzet
  03.12.2021

  PUKO OTVORENO UILIŠTE – ITINERISII. ISTARSKE BRIGADE 5BUZETBuzet, 29. studenoga 2021. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvoenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na odreeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini: - 1 izvršitelj: prof. geografije – 2 sata tjedno Svi sati tjedno izraunati su ako se upiše dovoljan broj polaznika u odreeni program. Uvjeti: prema Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latinino...

 • Company Pučko otvoreno učilište - ITINERIS in Buzet
  03.12.2021

  PUKO OTVORENO UILIŠTE – ITINERISII. ISTARSKE BRIGADE 5BUZETBuzet, 29. studenoga 2021. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvoenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na odreeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini: - 1 izvršitelj:profesor informatike – 1 sat tjedno Uvjeti: prema Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Posebni uvjeti: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma.Prednosti imaju kandidati s ...

 • Company Pučko otvoreno učilište - ITINERIS in Buzet
  03.12.2021

  PUKO OTVORENO UILIŠTE – ITINERISII. ISTARSKE BRIGADE 5BUZETBuzet, 29. studenoga 2021. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvoenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na odreeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini - 1 izvršitelj za dipl.ing.strojarstva – 8 sati tjedno Svi sati tjedno izraunati su ako se upiše dovoljan broj polaznika u odreeni program. Uvjeti: prema Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.Po...

 • Company Pučko otvoreno učilište - ITINERIS in Buzet
  03.12.2021

  Opis poslova:PUKO OTVORENO UILIŠTE – ITINERISII. ISTARSKE BRIGADE 5BUZETBuzet, 29. studenoga 2021. OGLAŠAVA slobodna radna mjesta za izvoenje dopisno – konzultativne i konzultativno – instruktivne nastave u obrazovanju odraslih na odreeno vrijeme u školskoj 2021/2022. godini: - 2 izvršitelja: dipl.ing.cestovnog prometa – 10 sati tjedno Svi sati tjedno izraunati su ako se upiše dovoljan broj polaznika u odreeni program. Uvjeti: prema Zakonu o srednjem školstvu i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnik...

 • Company Dom zdravlja Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  03.12.2021

  Temeljem lanka 33. Statuta Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije, lanka 5. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), a sukladno Planu specijalizacija Doma zdravlja Krapinsko-zagorske upanije za 2020. godinu odobrenog od Ministarstva zdravstva, KLASA: 131-01/20-01/127, URBROJ: 534-03-1-1/7-20-3 od 07.10.2020. godine,ravnateljica raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme 1 (jednog) doktora medicine ( m/) radi upuivanja na specijalizaciju iz medicine rada i športa – jedna (1) specijalizacija Izbor pristupnika za upuivanje na specijalizaciju izvršiti e se sukladno Pravilniku o specijalistikom usavršavanju doktora medicine ( NN 100/11,054/12,49/13,139/14,116/15,62 i 69/16 i 6/17) i Pravilniku o mjerilima za prijam specijalizanata ( NN 83/15). O...

 • Company MACTO D.O.O. in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: PRODAVAICA U PEKARNICI NOVI REKORD PLAA: 4.400,00 KN + PRIJEVOZ...

 • Company TRIGLAV SAVJETOVANJE d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Poslodavac trai: •Ozbiljne, vrijedne, komunikativne i ambiciozne radnike •Od vas se oekuje profesionalni pristup dnevnim aktivnostima i ostvarivanje planiranih ciljeva •Poznavanje rada na raunaru •Izraena sposobnost komunikacije sa ljudima •Strpljivost, ugodan glas, sposobnost paljivog slušanja Poslodavac nudi: •Ugodnu radnu atmosferu •Profesionalnu obuku •Osnovun plau i dodatak na plau na osnovu ostvarenih rezultata...

 • Company Regionalna energetska agencija Kvarner in Rijeka
  03.12.2021

  Opis poslova: predstavljanje i zastupanje Ustanoveorganiziranje i voenje rada i poslovanja Ustanovepoduzimanje svih pravnih radnji u ime i za raun Ustanove u granicama svojih ovlastizastupanje Ustanove u svim postupcima pred sudovima, upravnim i drugim dravnim tijelima, tijelima jedinica lokalne i podrune (regionalne) samouprave te pravnim osobama s javnim ovlastimaizvršavanje odluka Upravnog vijeaodluivanje o potrebi za radom, o rasporeivanju djelatnika, zasnivanju i prestanku radnog odnosa i o pojedinanim pravima, obvezama i odgovornostima radnika sukladno zakonu i opim aktima Ustanovedonošenje opih akata Ustanove osim onih za ije je donošenje temeljem ovog Statuta nadleno Upravno vijeepredlaganje akata za ije je donošenje temeljem ovog Statuta nadleno Upravno vijee, osim Poslovnika o r...

 • Company SOLAR ARHITEKTURA d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Traimo odgovornu i visokomotiviranu osobu za poziciju Arhitekt/ica voditelj/ica ureda •Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata; •Priprema dokumentacije za izdavanje potvrda javnopravnih tijela i graevinske dozvole; •Upravljanje projektnim timom i koordinacija sa suradnicima ostalih struka; •Praenje, koordiniranje i kontroliranje realizacije provedbe projekta u skladu sa terminskim planom i budetom; •Razvoj odnosa i komunikacija s naruiteljem i partnerima; •Izrada projektnih programa; •Koordinacija poslova projektiranja; •Izrada projektnih zadataka; •Izrada procjena troškova investicija; •Prezentacija investicija; •Ugovaranje poslova projektiranja; •Planiranje i priprema investicija. Potrebna znanja i kvalifikacije: •VSS . Arhitekture •Najmanje pet godina radnog iskustva u struci •Is...

 • Company KOGUTEX TJESTENINE d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: vaganje kontrole sadraja koji se pakira, numeriranje LOT-a pakovina 500gr, slaganje kartonskih kutija - transportne ambalae, odravanje opreme datumar, vaga, varilica, te išenje i odravanje radnih prostorija i skladišta.   Blagdani i nedjelje su neradne. Rad na jednom mjestu, smjene ujutro i popodne...

 • Company WEB FINANCIJE d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Opis posla: - knjienje poslovne dokumentacije: URA/IRA, OSA, blagajnika izvješa, putni nalozi i dr. - poslovi platnog prometa (plaanja, usklade, knjienje izvoda) - kontrola robnog knjigovodstva - obraun plaa i honorara, prijave i odjave djelatnika - organizacija i kontrola raunovodstvene dokumentacije...

 • Company SOLAR ARHITEKTURA d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Traimo odgovornu i visokomotiviranu osobu za poziciju Arhitektonski/a ili Graevinski/a tehniar/ka •Sudjelovanje na izradi idejnih, glavnih i izvedbenih projekata; •Sudjelovanje na pripremi dokumentacije za izdavanje potvrda javnopravnih tijela i graevinske dozvole; Potrebna znanja i kvalifikacije: •VŠS Arhitektonske ili Graevinske struke, SSS tehnike Arhitektonske ili Graevinske struke •Najmanje pet godina radnog iskustva u struci •Iskustvo pri izradi projektno tehnike dokumentacije (idejnih, glavnih i izvedbenih projekta) •Visok stupanj odgovornosti i inicijative •Izraene organizacijske vještine, motiviranost i sistematiziranost •Sklonost timskom radu •Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu •Napredno korištenje alatima ArhiCad (preporua se), MS Office , AutoCad •Vozaka dozvo...

 • Company SOLAR ARHITEKTURA d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Traimo odgovornu i visokomotiviranu osobu za poziciju Arhitekt/ica •Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata; •Priprema dokumentacije za izdavanje potvrda javnopravnih tijela i graevinske dozvole; •koordinacija sa suradnicima ostalih struka; •Izrada projektnih zadataka; •Izrada procjena troškova investicija; Potrebna znanja i kvalifikacije: •VSS . Arhitekture •Najmanje pet godina radnog iskustva u struci •Iskustvo pri izradi projektno tehnike dokumentacije (idejnih, glavnih i izvedbenih projekta) •Visok stupanj odgovornosti i inicijative •Izraene organizacijske vještine, motiviranost i sistematiziranost •Sklonost timskom radu •Aktivno korištenje engleskog jezika u govoru i pismu •Napredno korištenje alatima ArhiCad (obavezno), MS Office , AutoCad •Vozaka dozvola B kategorije (preporu...

 • Company TEKSTILPROMET d.d. in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: prezentira  i prodaje robu kupcima, daje kupcima potrebne informacije o robi i uvjetima prodaje, vrši naplatu robe, prikuplja i daje informacije o potrebama i eljama kupaca, preuzima robu i brine o pravilnom skladištenju te sortira i izlae robu na prodajno mjesto, ispisuje i istie cijene  na robi, sudjeluje u sukljuarstvu,sudjeluje kod popisa robe i promjena cijena,odrava red i istou u prodavaonici i ispred nje, obavlja i druge poslo9ve po nalogu voditelja prodavaonica ili zamjenika voditelja....

 • Company INSTITUT ZA MENADŽMENT d.o.o. in Slanje
  03.12.2021

  Opis poslova: - izrauje  raspored  predavanja u suradnji sa voditeljem nastave - priprema ulazne ankete - svakodnevna telefonska komunikacija i praenje napretka polaznika, te motivacija istih - voenje brige oko dolaznosti - priprema i odravanje uvodnog predavanja - koordinira, organizira i prati provoenje nastave i nastavnih programa - upravlja procesima komunikacije izmeu predavaa i polaznika i dobivanju povratne informacije kroz sastanke, ankete o zadovoljstvu predavaa i polaznika, jedan-na-jedan sastanaka i korištenje Intraneta - vodi brigu o osiguravanju materijalno-tehnikih uvjeta za ostvarivanje obrazovnog procesa svake obrazovne skupine - nastavnih prostorija, pomagala, nastavne dokumentacije i dr. - pribavlja materijale od predavaa i voditelja programa te ih arhivira na dnevnoj baz...

 • Company BISTRO NACEK, vl. MARIJAN LUKŠIĆ in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: trazi se pomocna kuharica, svaka druga subota slobodna,nedeljom i praznikom ne radimo.....

 • Company TP VARAŽDIN d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Opis poslova: rad u skladištu trgovine sa mješovitom robom. Razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company GLAZIR, d.o.o. in Other
  03.12.2021

  Traimo radnike/radnice za rad u proizvodnji prehrambenih proizvoda.Odgovornosti ukljuuju odravanje istoe radnog prostora, priprema strojeva i opreme za korištenje, rad na proizvodnoj liniji prema radnim uputama, striktno poštivanje zdravstvenih i sigurnosnih uputa.Radnik/ca bi trebao biti sposoban raditi na proizvodnim linijama sa odogovarajuom brzinom i tonošu.Operater treba odravati proizvodne standarde uz naglašene sposobnosti za poveanje produktivnosti i odravanje visokih standarda kvalitete.Odgovornosti:Rad u skladu sa zdravstvenim i sigurnosnim standardimaOdraavanje istoe radnog prostoraRastavljanje, pranje i sastavljanje strojeva i opremeStriktno provoenje radnih uputaPakiranje, oznaavanje i paletiziranje proizvodaRad na proizvodnim linijama na brz i siguran nainOdravanje strojeva i...

 • Company ARHEO D.O.O. in Other
  03.12.2021

  Opis posla - izrada prostornih i urbanistikih planova - izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  03.12.2021

  Autotrans d.d. je jedan od vodeih autobusnih prijevoznika u Hrvatskoj i lan meunarodne grupacije Arriva Deutsche Bahn. Arriva koja djeluje u 14 europskih zemalja, zapošljava oko 60.000 ljudi i prevozi više od 2,2 milijarde putnika godišnje. Arriva, vodei pruatelj usluga autobusnog prijevoza u Hrvatskoj, u 11 vlastitih servisnih centara osigurava 24-satnu podršku vlastitom voznom parku koji broji 600 vozila. U našim servisnim centrima vršimo dijagnostiku i otklanjanje nedostataka na vozilima marki Setra, Mercedes, Isuzu, MAN i Iveco, a dodatno je svaki servis specijaliziran za specifine usluge kao što su auto optika, bojanje i lakiranje, ispitivanje i ugradnja tahografa i dr. Opis posla:rastavljanje vozila i motora kod automehaniarskih poslova, demontaa i montaa motora i mjenjaa na vozilo,...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Ivanje
  03.12.2021

  Autotrans d.d. je jedan od vodeih autobusnih prijevoznika u Hrvatskoj i lan meunarodne grupacije Arriva Deutsche Bahn. Arriva koja djeluje u 14 europskih zemalja, zapošljava oko 60.000 ljudi i prevozi više od 2,2 milijarde putnika godišnje. Arriva, vodei pruatelj usluga autobusnog prijevoza u Hrvatskoj, u 11 vlastitih servisnih centara osigurava 24-satnu podršku vlastitom voznom parku koji broji 600 vozila. U našim servisnim centrima vršimo dijagnostiku i otklanjanje nedostataka na vozilima marki Setra, Mercedes, Isuzu, MAN i Iveco, a dodatno je svaki servis specijaliziran za specifine usluge kao što su auto optika, bojanje i lakiranje, ispitivanje i ugradnja tahografa i dr. Opis posla:defektiranje kvarova na vozilimamontaa i demontaa elektrinih ureaja/startera, alternatora, dinama, regle...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  03.12.2021

  Opis poslova:ustanovljavanje – detektiranje kvarova na vozilimacentriranje i izvlaenje karoserije ravnanjem, izvlaenjem, rezanjem, bušenjemzavarivanje plinsko, elektroluno i poluautomatsko te plinorezanje, autolimarski poslovi kod pripremanja vozila za lakiranjedemontaa odbojnika i ostalih dijelova vozila te montiranje istih nakon lakiranjamontaa i demontaa stakala na vozilu, kompletiranje, popravak i montaa ispušnog sistema na vozilupopravak, montaa i demontaa sjedišta u autobusima (popravak hidraulinih sjedala vozaa - demontaa i mijenjanje leajeva)izraivanje i popravak specijaliziranih alata i ureaja za potrebe autobusnog servisa…...

 • Company Dječji vrtić Šegrt Hlapić in Sesvete
  03.12.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ), Djeji vrti „Šegrt Hlapi“ po odluci Upravnog vijea Djejeg vrtia „Šegrt Hlapi“, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Djejem vrtiu „Šegrt Hlapi“ za radno mjesto: pomona kuharica sevirka- jedan izvršitelj, NSS, rad na neodreeno vrijeme, upranjeno radno mjesto. -nema smještaja, naknada za prijevoz u cijelosti za podruje Grada Zagreba UVJETI: prema l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djej...

 • Company MAX & MORIS d.o.o. in Slanje
  03.12.2021

  Opis pšoslova: - Protokoliranje dokumentacije unutar raunovodstvenog softvera. - Zaprimanje i slanje pošte. - Knjienje ulaznih rauna troškova, blagajne i gotovinskih rauna. - Knjienje kunskih i deviznih izvoda. - Kontrola i usklaivanje konta domaih i stranih dobavljaa. - Kontrola naplate po karticama. - Unos i kontrola naloga za domaa i inozemna plaanja. - Ostali administrativni poslovi. Ugovor o radu na odreeno vrijeme, zamjena radnice radi korištenja porodiljnog dopusta. Potrebna ekonomska struka, radno iskustvo nije uvjet. Funkcionalna znanja (hard skills): - poznavanje rada na raunalu (MS Office) - aktivno poznavanje engleskog jezika - poznavanje poreznih i raunovodstvenih propisa Kompetencije (soft skills): - odgovornost - organiziranost - sklonost suradnji i timskom radu....

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  03.12.2021

  OPIS POSLA: -POSLOVI VODITELJA GRADILIŠTA...

 • Company PETROL PROM d.o.o. in Other
  03.12.2021

  OPIS POSLA: Voenje graevinske dokumentacije, graevinske knjige, izrada troškovnika...

 • Company GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O. in Grana
  03.12.2021

  Struna sprema i zvanje: VSS ili 300 ECTS društvenog/ tehnikog usmjerenja Radno iskustvo u struci: 4 godine Poeljna znanja i vještine: •završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz polja/grana informatike, raunarstva ili srodnih struka •iskustvo u planiranju, koordiniranju, provoenju i unapreenju implementacije sigurnosnih komponenata i poslovnih procesa raunalnih sustava, ukljuujui sigurnosne incidente, kontinuitet poslovanja i procjenu rizika •visoka strunost, autoritet i liderstvo u uspostavi recentnih IT tehnologija i arhitektura sloenih raunalnih sustava •poznavanje naela, praksi i standarda informacijske sigurnosti •osnovno znanje o upravljanju kontinuitetom poslovanj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
auto-boj-doo Edit filters