Jobmonitor. Search results for beauty-centar-bozica-doo. Page 5

10521 Jobs found

Used filters:
 • beauty-centar-bozica-doox
Displaying 401-450 of 10521 results.
 • Company VI-LA, d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: - priprema namirnica - odravanje higijenskih standarda i standarda kvalitete - pakiranje jela za dostavu - sudjeluje u pripremi kuhinje za rad - obrauje i isti namirnice - priprema jednostavnija jela po uputama glavnog kuhara - rukuje aparatima za obradu namirnica - radi završne radove i kuhinji, isti i odrava prostor kuhinje urednim i odrava istou aparata i opreme za rad Druga znanja i vještine: - potrebno iskustvo na traenim poslovima - najmanje 2 mjeseca. Poslodavac nudi: - stimulativni dodatak na plau sukladno ostvarenim rezultatima - boinice i nagrade za lojalnost - ugodnu radnu atmosferu - rad u uspješnoj tvrtci - topli obrok o trošku poslodavca - plaeni prijevoz Nain rada: veinom jutarnja smjena, povremeno u 2 smjene. Uvjeti na radnom mjestu: rad na jednom mjestu, male...

 • Company PRIMAX d. o. o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis posla: izdavanje robe u skladištu. Osposobljenost za rukovatelja viliarom i radno iskustvo na istim ili slinim poslovima su poeljni ali nisu uvjet....

 • Company CE - ZA - R d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: utovar, istovar, sortiranje te ostale manipulacijske radnje artiklima sa skladišta proizvoda, odravanje radnih strojeva u ispravnom stanju te obavljanje sitnih popravaka,  dokumentiranje aktivnosti radnog stroja, runa i strojna manipulacija artiklima sa skladišta proizvoda, izvještavanje nadreenog o kvaliteti izlaznog produkta proizvodnog procesa.   Uvjeti: - završena osnovna škola - osposobljenost za rukovanje radnim strojevima (utovariva) - prednost je radno iskustvo u upravljanju radnim strojem – utovarivaem. Radni odnos na odreeno vrijeme, s mogunošu zasnivanja radnog odnosa na neodreeno vrijeme. ...

 • Company CT - SOFT d.o.o. in Tenja
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u postavljanju i kasnijem odravanju solarnih sustava. Uvjet: - u obzir dolaze osobe elektrotehnikog, elektronikog, mehatronikog i srodnog smjera - sposobnost za rad na visini. Mjesto rada: terenski rad na podruju kontinentalne Hrvatske. U sluaju rada na udaljenijim podrujima osigurani su zajedniki smještaj, prijevoz i hrana. Poslodavac osigurava potrebne edukacije. Mogunost stalnog zaposlenja. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company MUZEJ GRADA ILOKA in Ilok
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem Zakona o ustanovama („Narodne novine“ 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), Zakona o muzejima („Narodne novine“ 61/18, 98/19), l. 37. Statuta Muzeja grada Iloka Iloka Ur.br. 169-19 od dana 16.08.2019., Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka od dana 5.02.2020., zakljuka ad. 2. Zapisnika 20. sjednice Upravnog vijea Muzeja grada Iloka ur. br. 100-20 od dana 19. veljae 2020., Pravilnika o arheološkim istraivanjima ur.br. 155-17, l. 15. i 21. Pravilnika o unutranjem ustrojstvu ur.br. 386-14 te Izmjena i dopuna pravilnika o unutarnjem ustrojstvu ur.br. 95-18 ravnateljica Muzeja grada Iloka raspisuje: NATJEAJ Muzej grada Iloka raspisuje natjeaj za obavljanje strunih poslova u Muzeju grada Ilok...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VL. NADA KUČIŠ-VUKOVIĆ in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: njega starijih i nemonih osoba....

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2020. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti palijativne skrbi i dugotrajnog lijeenja - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist odgovarajue specijalizacije (specijalist psihijatrije, specijalist interne medicine, specijalist obiteljske medicine, specijalist neurologije, specija...

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA PSIHIJATRIJU I PALIJATIVNU SKRB SVETI RAFAEL STRMAC in Cernik
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Na osnovu l. 30. Statuta Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac i Plana izvršitelja poslova i radnih zadataka za 2020. godinu Specijalne bolnice za psihijatriju i palijativnu skrb Sveti Rafael Strmac, ravnateljica Maristela Šaki, dr.med.spec.psih. raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. LIJENIK SPECIJALIST (m/) za rad u djelatnosti kroninih duševnih bolesti i psihijatrije - 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, probni rad 6 mjeseci Uvjeti: - doktor medicine specijalist psihijatrije - znanje rada na raunalu, - znanje jednog stranog jezika, Uz prijavu kandidati trebaju priloiti: - ivotopis ...

 • Company PARTNER KOSE j.d.o.o. in Trg
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova; poslovi frizera/ke/brijaa/ice. Poeljno znanje engleskog/njemakog jezika. Mjesto rada Kninski trg, Zagreb....

 • Company Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) Srednja škola u Maruševcu s pravom javnosti raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto NASTAVNIK/NASTAVNICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno nepuno radno vrijeme – 16 sati tjedno UVJETI: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18, 98/19) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96 i 80/99). Uz pisanu i vlastoruno potpi...

 • Company Sveučilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje in Split
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Sveuilište u Splitu, Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje, raspisuje NATJEAJ Za izbor: - jednog mlaeg istraivaa za rad na projektu "CMS eksperiment" na odreeno radno vrijeme od 1 godine.Uvjeti:- završen diplomski sveuilišni studij fizike, raunarstva ili iz podruja elektrotehnike i informacijske tehnologije (magistar struke), odnosno prijašnji sveuilišni studij (VSS) slinog usmjerenja. Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis; - preslik diplome; - prijepis ocjena s prosjekom; - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik osobne iskaznice, putovnice ili domovnice); - uvjerenje kojim se dokazuje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci). Ako su pristupnici kvalifikaciju stekli u inozemstvu trebaju dostavit...

 • Company Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba in Adamovec
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA Zagreb, orieva 26, objavljuje OGLAS za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme - zamjena za porodiljni dopust - diplomirani psiholog / magistar psihologije - (jedan izvršitelj) Uvjeti: - završen diplomski sveuilišni studij, smjer Psihologija, - radno iskustvo - jedna godina na poslovima psihologa, - edukacija ili/i iskustvo u radu s psihotraumatiziranom djecom i obitelji, - osnovna dopusnica Hrvatske psihološke komore, - dobro poznavanje rada na raunalu, - dobro poznavanje engleskog jezika. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave oglasa, do 29.2.2020. Prijave se podnose na adresu: POLIKLINIKA ZA ZAŠTITU DJECE I MLADIH GRADA ZAGREBA orieva 26, Zagreb „Za oglas za psihologa na odreeno - zamjena“. Uz pisanu prijavu natjecatelji mo...

 • Company LEDMARK d.o.o. in Ivanje
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: šivanje gornjišta od koe i umjetnih materijala (kantiranje, šivanje derbija, šivanje zapora, našivanje podstave na gornjište, našivanje bordure, našivanje paspula, ukrasni štep) Uvjeti: - smjer i razina obrazovanja nisu uvjet - potrebno radno iskustvo na poslovima šivanja Mogunost stalnog zaposlenja. ...

 • Company LEDMARK d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: priprema poslova (ljepljenjem prije šivanja) Uvjeti: - smjer i razina obrazovanja nisu uvjet Mogunost stalnog zaposlenja. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICA UITELJ/ICA INFORMATIKE, nepuno radno vrijeme 8 sati tjedno, 1 izvršitelj na odreenoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14 i 7/17) , i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz l.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi osobne podatke...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICA UITELJ/ICA NJEMAKOG JEZIKA, nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno, 1 izvršiteljna odreenoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14 i 7/17) , i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz l.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi osobne pod...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICAUITELJ/ICA PRIRODE I BIOLOGIJE, nepuno radno vrijeme 26 sati tjedno, 1 izvršitelj na odreeno vrijemeUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14 i 7/17) , i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz l.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICA UITELJ/ICA GLAZBENE KULTURE, nepuno radno vrijem 24 sati tjedno, 1 izvršitelj na neodreenoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14 i 7/17) , i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz l.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi osobne ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICA UITELJ/ICA FIZIKE, nepuno radno vrijeme 16 sati tjedno, 1 izvršitelj na neodreenoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14 i 7/17) , i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz l.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi osobne podatke i...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICA UITELJ/ICA TEHNIKE KULTURE, nepuno radno vrijeme 22 sata tjedno ,1 izvršitelj na neodreenoUvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno propisima o radu, potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa – prema lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 91/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12 ,126/12 ,94/13, 152/14 i 7/17) , i uvjete prema Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi Za rad u osnovnoj školi ne smiju postojati zapreke iz l.106.Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Uz vlastoruno potpisanu prijavu u kojoj kandidat navodi osobne ...

 • Company BARANJSKI VODOVOD d.o.o. in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: - svakodnevno obilazi i kontrolira vodovodnu mreu i objekte na mrei - svakodnevno obilazi i kontrolira kanalizacijsku mreu te otklanja uoene nepravilnosti - radi na izgradnji novih vodovodnih i kanalizacijskih mrea - radi na raznošenju cijevi, fazonskih komada i vodovodnih armatura i pomae vodoinstalateru prilikom montae - o uoenim nedostacima kod distribucijskog sustava redovito izvješuje neposrednog poslovou - radi na kvarovima vodovodne i kanalizacijsk mree - izrauje vodovodne i kanalizacijske kune prikljuke - vrši izmjenu vodomjera i brine o njegovoj ispravnosti - vrši oitavanje vodomjera po nalogu poslovoe - iskljuuje korisnika iz mree prema nalogu direktora Opi uvjeti: - smjer: vodoinstalater - prednost ima osoba s radnim iskustvom na istim ili slinim poslovima navedeni...

 • Company KNJIŽNICA I ČITAONICA FRAN GALOVIĆ KOPRIVNICA in Koprivnica
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Na temelju lanka 24. Statuta Knjinice i itaonice „Fran Galovi“ Koprivnica, Urbroj: 431/19, od 29. travnja 2019. godine, lanka 31. i 46. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Knjinice i itaonice „Fran Galovi“ Koprivnica, Urbroj: 546/19 od 13.6.2019. godine i Urbroj: 674/19 od 15.7.2019. godine te suglasnosti gradonaelnika Grada Koprivnice, Klasa: 612-04/20-01/0001, 2137/01-06/1-20-2 od 6.2.2020. godine ravnatelj Knjinice i itaonice „Fran Galovi“ Koprivnica, raspisujeNATJEAJza popunu radnog mjesta: Struni suradnik za raunovodstveno-upravne poslovejedan izvršitelj na odreeno vrijeme uz obvezni probni rad u trajanju od 3 (tri) mjeseca Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ekonomije,1 (jedna) godina isku...

 • Company TISAK plus d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  OPIS POSLA: zaprima, naruuje i prodaje robu, dobro poznaje i prua sve aktulane usluge u ponudi tog prodajnog mjesta, izlae robu i odrauje marketinške aktivnosti, brine o istoi prodajnog mjesta...

 • Company GOGE in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: poslovi šišanja u frizerskom salonu za muškarce...

 • Company KRKLEC-METAL D.O.O. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: varenje, brušenje, sastavljanje gotovih proizvoda....

 • Company SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU in Tenja
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

      N A T J E A J za poslove i zadatke Samostalni referent za javnu nabavu u Specijalnoj bolnici za ortopediju Biograd na Moru     * Ustanova i mjesto rada je Specijalna bolnica za ortopediju u Biogradu na Moru; * Naziv radnog mjesta i broj izvršitelja:    - Samostalni referent za javnu nabavu, 1 (jedan) izvršitelj, na neodreeno vrijeme, s probnim rokom       od tri mjeseca. *  Uvjeti za obavljanje poslova iz ovog natjeaja su slijedei:     Integri.pred. i dipl. st. prava- magistar prava, 1 godina radnog iskustva,  poznavanje rada na PC-u. * Na natjeaj se mogu prijaviti kandidati oba spola. * Uz prijavu/zamolbu koja mora biti vlastoruno potpisana, treba priloiti slijedee dokaze:    -    diplomu o završenoj strunoj spremi,    -    dokaz o radnom iskustvu (potvrda mirov.osig.)     -   vjena...

 • Company DOM BUZIN in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: odravanje prostorija doma....

 • Company LINGUA - SOFT d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  OPIS POSLA: -USMENO  I PISMENO PREVOENJE - UVJET: PROFESOR  ENGLESKOG I /ILI NJEMAKOG, TALIJANSKOG, FRANCUSKOG JEZIKA...

 • Company MJESNO PODUZEĆE d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: komunalni poslovi - išenje, pometanje Uz zamolbu dostaviti ivotopis, kopiju potvrde o završenom obrazovanju, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice ili vaee osobne iskaznice), presliku potvrde o podacima evidentiraniminoj evidenciji HZMO-a, uvjerenje Opinskog suda u Šibeniku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomono osuen za kaznena djela....

 • Company MJESNO PODUZEĆE d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: voditelj naplate i kontrole parkirališnih usluga Uz zamolbu dostaviti ivotopis, kopiju potvrde o završenom obrazovanju, dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice ili vaee osobne iskaznice), preslika potvrde o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji HZMO-a, uvjerenje Opinskog suda u Šibeniku da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije pravomono osuen za kaznena djela. Za odabir kandidata bit e proveden intervju s prijavljenim kandidatima koji zadovoljavaju uvjete natjeaja....

 • Company SREDNJA ŠKOLA DUGA RESA in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Uvjet: SSS, III. ili IV. stupnja, 6 mjeseci radnog iskustva na istim ili slinim poslovima Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 05/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17 i 68/18). Vlastoruno potpisanoj prijavi na natjeaj, kandidati su duni priloiti: ivotopis dokaz o steenoj strunoj spremi dokaz o dravljanstvu uvjerenje da nije pod istragom i da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak glede zapreka za zasnivanje radnog odnosa iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi s naznakom roka izdavanja (ne starije od 30 dana objave natjeaja) elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje Kandidati koji ostvaruju pravo predn...

 • Company INSTAL SINERGIJA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: izvoenje elektrinih instalacija jake i slabe struje u graditeljstvu....

 • Company MAJTA PRIJEVOZ d.o.o. in Tenja
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: poslovi vozaa/ice. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company EUROLAM d.o.o. in Rakitje
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Traimo kvalitetne osobe kojima nudimo izuzetno dinamino i motivirajue radno okruenje. SKLADIŠTAR / DOSTAVLJA (m/) Mjesto obavljanja posla: RAKITJE, više izvršitelja Opis posla: • izvršavanje svih poslova prilikom utovara i istovara u skladištu • utvrivanje i obavještavanje nadreenih o zaprimljenim pošiljkama i njenoj ispravnosti • smještaj robe unutar skladišta na odgovarajua mjesta • odgovornost za tono i pravilno izvršavanje radnih zadataka • samostalno obavljanje skladišnih poslova po nalozima i zaduenjima • primjenu i poštivanje svih procedura i radnih uputa vezanih uz skladišno poslovanje • obavljanje drugih poslova i zadataka po posebnim nalozima i zaduenjima • odravanje reda i istoe u skladištu i krugu skladišta Potrebne kvalifikacije: • struna sprema: najmanje SSS • poloen ispit za...

 • Company EUROLAM d.o.o. in Rakitje
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Traimo motivirane i komunikativne osobe koja privlai rad u dinaminom okruenju unutar procesa proizvodnje rubnih traka. Istima osiguravamo potrebno obrazovanje za obavljanje traenog posla. DJELATNIK U PROIZVODNJI (m/) Mjesto obavljanja posla: RAKITJE, više izvršitelja Opis posla: • samostalno korištenje i rukovanje na stroju • planiranje radnih naloga • tehnološku pripremu rada • izvoenje operacija u radnom procesu po propisanim postupcima • izvoenje potrebnih kontrola • ispunjavanje proizvodne dokumentacije • popis tehnološkog postupka • davanje prijedloga za poboljšanja Potrebne kvalifikacije • struna sprema: najmanje SSS • poeljno iskustvo u proizvodnji, u obzir dolazi i iskustvo kroz hobije Ostali uvjeti: • dinaminost, motiviranost, fleksibilnost • pozitivan odnos prema suradnicima i ti...

 • Company EUROLAM d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Traimo kvalitetne osobe kojima nudimo izuzetno dinamino i motivirajue radno okruenje. Opis posla: Traimo motivirane i komunikativne osobe koje privlai rad u dinaminom okruenju koje bi se bavile montaom unutarnje stolarije. Uvjeti: - iskustvo u montiranju stolarije minimalno 2 godine - struna sprema: NKV, PKV, KV, VKV, Srednja struna sprema - potrebne godine iskustva: 2 - vozaka dozvola: B...

 • Company HORATECH d. o. o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis posla : izdrada putnih naloga, priprema za knjigovodstvo, voenje raunovodstva...

 • Company ALMOS d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  opis posla: popravak i odravanje strojeva za proizvodnju, preventivno odravanje elektrinih ureaja i strojeva...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 2. PROELNIK ZAVODA ZA DJEJU KIRURGIJU, KLINIKE ZA KIRURGIJU Uvjeti za prijam na radno mjesto 2-8: - završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko - biokemijskom fakultetu, ili - primarijat s doktoratom znanosti, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, - 5 godina radnog iskustva kao specijalist. Uz prijavu na natjeaj treba p...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Adamovec
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 9. VODITELJ ODJELA PRIMARNE PROTETIKE REHABILITACIJE, ZAVODA ZA PROTETIKU REHABILITACIJU, KLINIKOG ZAVODA ZA REHABILITACIJU I ORTOPEDSKA POMAGALA Uvjeti za prijam na radno mjesto: - završen diplomski studij medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije ili diplomski studij prirodoslovno-matematikog smjera, - specijalizacija iz djelatnosti klinike, odnosno klinikog zavoda, - odobrenje za samostalan rad, - doktorat znanosti ili primarijat, - 3 godine radnog iskustva. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - ivotopis - preslike: diplome, ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 7. PROELNIK ZAVODA ZA PEDIJATRIJSKU HEMATOLOGIJU, ONKOLOGIJU I TRANSPLANTACIJU KRVOTVORNIH MATINIH STANICA, KLINIKE ZA PEDIJATRIJU Uvjeti za prijam na radno mjesto 2-8: - završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko - biokemijskom fakultetu, ili - primarijat s doktoratom znanosti, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, - 5...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 5. PROELNIK ZAVODA ZA NEUROPEDIJATRIJU, KLINIKE ZA PEDIJATRIJU Uvjeti za prijam na radno mjesto 2-8: - završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko - biokemijskom fakultetu, ili - primarijat s doktoratom znanosti, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, - 5 godina radnog iskustva kao specijalist. Uz prijavu na natjeaj treba...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 6. PROELNIK ZAVODA ZA NEONATOLOGIJU I NEONATALNU INTENZIVNU MEDICINU, KLINIKE ZA PEDIJATRIJU Uvjeti za prijam na radno mjesto 2-8: - završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko - biokemijskom fakultetu, ili - primarijat s doktoratom znanosti, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, - 5 godina radnog iskustva kao specijalis...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 8. PROELNIK ZAVODA ZA NEFROLOGIJU, DIJALIZU I TRANSPLANTACIJU, KLINIKE ZA PEDIJATRIJU Uvjeti za prijam na radno mjesto 2-8: - završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko - biokemijskom fakultetu, ili - primarijat s doktoratom znanosti, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, - 5 godina radnog iskustva kao specijalist. Uz p...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR ZAGREB in Kom
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  KLINIKI BOLNIKI CENTAR ZAGREB, ZAGREB, Kišpatieva 12 dana 21. veljae 2020. godine raspisuje N A T J E A J za izbor djelatnika na radna mjesta s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima na mandatno razdoblje od etiri godine: 4. PROELNIK ZAVODA ZA GINEKOLOŠKU KIRURGIJU I UROLOGIJU, KLINIKE ZA ENSKE BOLESTI I PORODE Uvjeti za prijam na radno mjesto 2-8: - završen diplomski studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine ili diplomski studij farmacije ili diplomski studij medicinske biokemije, - fakultetski nastavnik na medicinskom ili stomatološkom ili farmaceutsko - biokemijskom fakultetu, ili - primarijat s doktoratom znanosti, - odobrenje za samostalan rad, - specijalizacija iz djelatnosti ustrojstvene jedinice, - 5 godina radnog iskustva kao specijalist....

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-2240 ili .   Na...

 • Company CMIK d.o.o. in Velika
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Posjedujemo ugostiteljske objekte diljem Hrvatske, a koji su pozicionirani u sklopu supermarketa i radnim vremenom prilagoeni istima, te su ugodno i toplo ureeni. Velika pozornost pridaje se kvaliteti usluge i strunosti osoblja s naglaskom na srdanost! Visoku razinu kvalitete odravamo kontinuiranim ulaganjem u naše djelatnike, prostor i ponudu, što nam se višestruko vraa kroz zadovoljne djelatnike i stalne goste.    Ukoliko i Vi elite postati dio našeg tima od 150 zadovoljnih djelatnika, javite se na naš natjeaj! Ako i nemate radnog iskustva te bi Vam ovo bilo prvo zaposlenje, rado emo Vas uzeti u obzir kao potencijalnog kandidata, te Vam pomoi u stjecanju iskustva i usvajanju novih znanja i vještina! Za dodatne informacije o našoj ponudi i uvjetima rada moete se javiti na broj 099/497-22...

 • Company OBITELJSKI DOM SMILJANA TOPOLOVEC in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: pomo pri pripremi obroka za korisnike i išenje objekta....

 • Company OBITELJSKI DOM SMILJANA TOPOLOVEC in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: medicinska skrb o korisnicima Doma....

 • Company Centar za socijalnu skrb Zabok in Other
  23.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: poslovi psihologa u timu za djecu, mlade i obitelj te poslovi psihologa u timu za odrasle osobe. Uz prijavu priloiti: preslika osobne iskaznice, rodnog lista i domovnice, dokaz o strunoj spremi, ivotopis, uvjerenje o nekanjavanju te potvrda HZMO o radnom stau....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
beauty-centar-bozica-doo Edit filters