Jobmonitor. Search results for beauty-centar-sunce-jdoo. Page 130

10053 Jobs found

Used filters:
 • beauty-centar-sunce-jdoox
Displaying 10004-10053 of 10053 results.
 • Company ARHITEKTURA LOZICA d.o.o. in Tenja
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis posla: rad na gradilištu i u projektnom birou prema potrebama poslodavca. Potrebna završena etverogodišnja graevinska škola, optimalno graevinski tehniar. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  17.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: Doktor medicine specijalist abdominalne kirurgije - 1 izvršitelj Uvjeti: - završen Medicinski fakultet, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, specijalizacija iz abdominalne kirurgije, odobrenje za samostalni rad Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu za natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, diplomu Medicinskog fakulteta, uvjerenje o poloenom strunom ispitu, uvjerenje o poloenom specijalistikom ispitu, odobrenje za samostalan rad, domovnica, dokaz o stau (potvrda nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju). Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08...

 • Company Srednja strukovna škola Marko Babić in Vukovar
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) i lanka 98. stavak 1. toka 3. Statuta Srednje strukovne škole Marko Babi u Vukovaru, ravnatelj Škole donio je 14. veljae 2020. godine Odluku o objavi N A T J E A J A za sljedea radna mjesta: 1. sprema/spremaica, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme, pristupnici moraju ispunjavati sljedee ope uvjete: NSS – osnovna škola, 2. domar – kotlovniar, 1 izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme, pristupnici moraju ispunjavati sljedee ope uvjete: SSS i poloen struni ispit za loaa centralnog grijanja. Uz prijavu na natjeaj pristupnici su duni priloiti: - zamolbu - ivotopis - dokaz o hrvatskom dravljans...

 • Company Srednja strukovna škola Marko Babić in Vukovar
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine", br. 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18. i 98/19.) i lanka 98. stavak 1. toka 3. Statuta Srednje strukovne škole Marko Babi u Vukovaru, ravnatelj Škole donio je 14. veljae 2020. godine Odluku o objavi N A T J E A J A za sljedea radna mjesta: 1. sprema/spremaica, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno puno radno vrijeme, pristupnici moraju ispunjavati sljedee ope uvjete: NSS – osnovna škola, 2. domar – kotlovniar, 1 izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme, pristupnici moraju ispunjavati sljedee ope uvjete: SSS i poloen struni ispit za loaa centralnog grijanja. Uz prijavu na natjeaj pristupnici su duni priloiti: - zamolbu - ivotopis - dokaz o hrvatsk...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI-G.VLASTELIĆ in Other
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: - njega bolesnih i nemonih - ureenje bolesnike postelje i posteljnog rublja - pomo pri podjeli hrane i hranjenju - pomo pri obavljanju fizioloških potreba Rad u dvije smjene (nema none smjene). Osobe bez poloenog ispita za njegovateljicu mogu se takoer javiti poslodavcu radi dogovora....

 • Company PANTURIST d.d. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Razina obrazovanja: SSS tehniko ili strukovno obrazovanje.Opis poslova: Skrbi o cjelokupnoj imovini Poslodavca (prostori u vlasništvu). Vrši nadzor nad ispravnošu ureaja, opreme, vodi brigu o popravcima i servisima na svim instalacijama, popravlja kvarove manjeg opsega na vodovodnoj i elektrinoj instalaciji, otklanja manje stolarske, staklarske i druge kvarove. Poduzima potrebne mjere u sluaju elementarnih nepogoda kako bi se sprijeile posljedice za objekte. Jednostavni radovi vezani za prilagodbu postojeeg poslovnog prostora, bojanje, kreenje, bušenje, rad s malim aparatima. Redovito odravanje zidova u prostorima i na prostorima zgrada u vlasništvu poslodavca, nabava potrebnih materijala, košnja trave....

 • Company CASA IN agencija in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  - trae se osobe za poslove pranja i glaanja rublja ( hotel Panonija ) - predviena plaa iznosi 3300 kn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN in Primošten
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN SPLITSKA 14 22202 PRIMOŠTEN Klasa: 112-01/20-01/01 Urbroj: 2182/1-12/1-12/20-01 Primošten, 14. veljae 2020. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Primošten, Osnovna škola Primošten, Splitska 14, Primošten zastupana po ravnatelju dr. sc. Nedjeljku Marinovu raspisuje dana 14. veljae 2020. godine: NATJEAJ za radno mjesto UITELJ/ICA TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE (M/) - 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme, 26 sati ukupnog tjednog radnog vremena, mjesto rad...

 • Company UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE in Split
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ Udruga veterana 4. gardijske brigade raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme   1. MEDICINSKA SESTRA / MEDICINSKI TEHNIAR – jedan/na izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Ukljuen, Koristan“   UVJETI: - završeno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje za medicinsku sestru/tehniara  i poloen struni ispit,  vaee odobrenje za samostalan rad Hrvatske komore medicinskih sestara / tehniara ili završeno petogodišnje srednjoško...

 • Company UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE in Split
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ Ronilaki klub veterana 4. gardijske brigade raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme   1. PROJEKTNI KOORDINATOR/ICA – jedan/na izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s nepunim radnim vremenom (20 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Ukljuen, Koristan“   UVJETI:   - VŠS, VSS,završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij ili poslijediplomski specijalistiki studij - poeljno iskustvo na provedbi jednog projekta financiranog sredstvima EU - dobre vještine suradnje ...

 • Company UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE in Split
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ Udruga veterana 4. gardijske brigade raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme   1. VOZA / VOZAICA – jedan/na izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Ukljuen, Koristan“   UVJETI:   - SSS (trogodišnja ili etverogodišnja škola) - poloen vozaki ispit B kategorije  -  dobre vještine suradnje u timu - poznavanje rada na raunalu   UZ PRIJAVU NA NATJEAJ KANDIDATI PRILAU:   1. ivotopis 2. dokaz o završenom trogodišnjem ili etverogo...

 • Company UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE in Split
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ Udruga veterana 4. gardijske brigade raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme   1. VODITELJ/ICA PROJEKTA – jedan/na izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Ukljuen, Koristan“   UVJETI:   - VSS,završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij ili poslijediplomski specijalistiki studij - poeljno iskustvo na provedbi jednog projekta financiranog sredstvima EU - dobre vještine suradnje u timu - poznavanj...

 • Company UDRUGA VETERANA 4. GARDIJSKE BRIGADE in Split
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014-2020 „Razvoj i širenje mree izvaninstitucionalnih usluga za hrvatske branitelje i stradalnike Domovinskog rata“ Udruga veterana 4. gardijske brigade raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme   1. PSIHOLOG – jedan/na izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno ) za vrijeme trajanja realizacije projekta  “Ja sam PAUK – Ponosan, Aktivan, Ukljuen, Koristan“   UVJETI:   - VSS,završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij – magistar struke, prof. psihologije ili dipl. psiholog -  dobre vještine suradnje u timu - poznavanje rada na raunalu - znanje engleskog jezika   UZ PRIJAVU NA NATJEAJ KANDI...

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI-G.VLASTELIĆ in Crikvenica
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: rad medicinske sestre u domu i na terenu (Novi Vinodolski, Crikvenica, Vinodolska opina): - zdravstvena njega starijih i nemonih osoba - sudjelovanje u prehrani osoba i nadzor nad provedbom ope higijene bolesnika i njegove okoline - briga o redovitoj terapiji osoba. Radi se u prijepodnevnoj smjeni. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FRANE PETRIĆA in Cres
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave u produenom boravku za uenike putnike od 1. do 4. razreda. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,16/12.,86/12 i 94/13.,136/14.,152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Frane Petria u daljnjem tekstu ravnatelj Škole objavljuje: NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ ZA RAD U PRODUENOM BORAVKU ZA UENIKE PUTNIKE OD I. DO IV. RAZREDA - jedan izvršitelj, na odreeno vrijeme (10 sati tjednog vremena) Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/1...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TRNSKO in Botinec
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia Trnsko i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia raspisuje se NATJEAJ za radno mjesto SPREMAICA 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme do povratka privremeno nenazone radnice na mjesto rada UVJETI za radno mjesto: NSS, osnovna škola Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13, 98/19) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN 133/97). Na natjeaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. Radni odnos u Djejem vrtiu ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom ...

 • Company Dječji vrtić GOLUBICA in Zadar
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  NATJEAJ Natjeaj za puno odreeno radno vrijeme, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta – odgojitelji/ce predškolske djece dvije (2) izvršitelj/ice, Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Golubica raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: ODGOJITELJ/ICA RANE I PREDŠKOLSKE DOBI DJECE dvije (2) izvršitelj/ice na odreeno puno radno vrijeme, do povratka djelatnica s porodiljnog dopusta. UVJETI za radno mjesto odgojitelja/ice su: Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki studij za odgojitel...

 • Company RISNJAK d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis posla: poslovi rukovanja poljoprivrednim traktorom, eonim viliarom i ostali poslovi u vonjaku. Poeljno radno iskustvo ali nije uvjet....

 • Company KONCEPT PUTOVANJA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: kreiranje turistikih aranmana, prodaja aranmana, šalterski poslovi Uvjeti natjeaja:potrebno poznavanje jednog stranog jezika - engleski li njemakivozaka dozvola B kategorijeznanje rada na raunalu...

 • Company PLAVO MORE turistička agencija d. o. o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: Rad na recepciji, prijem gostiju, poslovi u mjenjanici. Potrebno poznavanje stranih jezika - talijanski, njemaki, engleski. U obzir dolaze osobe sa završenom višom ili visokom strunom spremom. Kontakt kandidata s poslodavcem mogu osobno uz prethodnu najavu na broj telefona 052 752740....

 • Company ZLATNA DOLINA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: voza teretnog vozila/dostava proizvoda...

 • Company ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZRINJEVAC in Tenja
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: uvoenje u poslove u ureenju javnih zelenih površina u Zagrebu. U obzir dolazi magistar/ra, agronomije, šumarstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZRINJEVAC in Tenja
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: uvoenje u poslove u ureenju javnih zelenih površina u Zagrebu. U obzir dolazi magistar/ra, agronomije, šumarstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o. PODRUŽNICA ZRINJEVAC in Tenja
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: uvoenje u poslove u ureenju javnih zelenih površina u Zagrebu. U obzir dolazi magistar/ra, agronomije, šumarstva. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Preko
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Mjesto rada: Varadin i okolica. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Radi se preko ugovora o djelu. Mogunost zapošljavanja više djelatnika/djelatnica....

 • Company ZAGORJE INTERNATIONAL d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: prodaja suvenira, blagajniki poslovi u suvenirnici. Završeni smjer obrazovanja nije vaan....

 • Company TREŠNJA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis posla- poznavanje trišta voa te zakonskih procedura i okvira djelovanja trišta voa - ugovaranje prodaje, dnevno praenje cijene i sljedivosti proizvoda - pripremanje novih proizvoda za trište - istraivanja trišta i pisanja plana prema rezultatima - odravanje kontakta s postojeim i buduim poslovnim partnerima - pisanje tjednih, mjesenih i godišnjih izvještaja, te pisanje razliitih javnih natjeaja i projekata - praenje troškova ureda i nasade, pronalasci rješenja za uinkovitija i jeftinija rješenja - poznavanje osnova marketinga, sposobnost pisanja marketing plana, provedba istog i njegove kontroleUvjeti- završeno obrazovanje: Agronomski fakultet, smjer Ekološka poljoprivreda i agroturizam - napredno poznavanje rada na raunalu i MS Office paketu (Excel, Word, Outlook) - napredno znanje...

 • Company TOP KAN d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: - spremanje i išenje soba te ostalih unutrašnjih prostorija hotela - organiziranost, marljivost i pedantnost - spremnost na timski rad...

 • Company Kik Textilien und Non-Food d.o.o. in Solin
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: prodaja na podruju tekstila i neprehrambenih artikala Uvjeti: - iskustvo u maloprodaji od prednosti - komunikativnost i ljubaznost - spremnost na timski rad, prilagodljivost i otvorenost za promjene - odgovornost, predanost i tonost u poslu - najmanje SSS u trogodišnjem trajanju Naša ponuda: - uvoenje u posao - redovita primanja - vrlo dobra radna klima Zainteresirani ste, u tom sluaju Vas molimo da pošaljete dokumentaciju za prijavu koja se sastoji od zamolbe i ivotopisa. Dokumentaciju pošaljite do zakljuno 23.02.2020. na mail adresu: (u naslovu maila obvezno naznaiti SOLIN“) KiK Textilien & Non-Food d.o.o. Zaprešika 2, Jablanovec, 10290 Zapreši...

 • Company OBRT ZA GRAĐEVNU BRAVARIJU VL. TOMISLAV TIHOMIR TURKOVIĆ, ZAGREB, ČUČERSKA C. 133 in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: pomoni bravarski poslovi u izradi PVC stolarije. U obzir dolazi pomoni radnik/ca, bravar/ica, pomoni bravar/ica....

 • Company Kik Textilien und Non-Food d.o.o. in Split
  17.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Uvjeti:iskustvo u maloprodaji od prednostikomunikativnost i ljubaznostspremnost na timski rad,prilagodljivost i otvorenost za promjeneodgovornost, predanost i tonost u poslunajmanje SSS u trogodišnjem trajanju Naša ponuda:uvoenje u posaoredovita primanjavrlo dobra radna klima Zainteresirani ste, u tom sluaju Vas molimo da pošaljete dokumentaciju za prijavu koja se sastoji od zamolbe i ivotopisa. Dokumentaciju pošaljite do zakljuno 23.02.2020. na mail adresu: (u naslovu maila obvezno naznaiti SPLIT“) KiK Textilien & Non-Food d.o.o. Zaprešika 2, Jablanovec, 10290 Zapreši...

 • Company Udruga za pomoć i podršku starim i nemoćnim osobama 'Ruka u ruci' in Other
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika doma za starije i nemone osobe....

 • Company Udruga za pomoć i podršku starim i nemoćnim osobama 'Ruka u ruci' in Other
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: zdravstvena njega korisnika doma za starije i nemone osobe. Uvjet je završena srednja škola za njegovatelja/njegovateljicu ili osposobljavanje za njegovatelja/njegovateljicu....

 • Company EURO PROZOR d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: rad u radioni, na montaama i na terenu. Mogunost zaposlenja na neodreeno uz predvieni, unaprijrd dogovoreni probni rok. Potrebno iskustvo rada u stolarskim poslovima. Poetak rada odmah. ...

 • Company Biljaka Trans d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: poslovi vozaa/ice teretnog vozila. Radi se na podruju Hrvatske, povremeno i Europe. Poeljno je da djelatnik/ca ima COD 95. Strani jezici: engleski (pasivno). Potrebna pouzdanost, odgovornost, pro aktivnost....

 • Company ARAUCARIA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  Opis poslova: trai se osobu sa iskustvom i kompetencijama za upravljanje utovarivaem, mini-bagerom i ostalim strojeva za rad u hortikulturnom odravanju i izvedbi projekata....

 • Company MALI in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  OPIS POSLOVA: ODRAVANJE I POPRAVLJANJE VODOVODNIH CIJEVI...

 • Company MALI in Other
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  POSLOVI POMONOG VODOINSTALATERA...

 • Company ARAUCARIA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: trai se osobu sa iskustvom i znanjem u podruju izvedbe i odravanja zelenih površina - potrebna barem minimalna znanja o biljnim vrstama, orezivanju, primjeni gnojiva, sanaciji štetnika, poslovima sadnje i ostalo vezano uz hortikulturu....

 • Company ARAUCARIA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: trai se osobu sa iskustvom i znanjem u podruju izvedbe i odravanja sustava automatskog navodnjavanja - potrebna barem minimalna znanja i iskustvo u izradi sustava, dijelovi, programiranje i ostalo vezano uz automatske sustave navodnjavanja....

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  17.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na projektu KK.01.1.1.04.0085 „Genomsko inenjerstvo i genska regulacija u staninim linijama i modelnim organizmima tehnologijom CRISPR/Cas9 CasMouse“, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Grupi za epigenetiku, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a - 2 izvršitelja. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen diplomski sveuilišni studij Molekularne biologije ili Eksperimentalne biologije na Biološkom odsjeku PMF-a Dodatni uvjet: - poloen kolegij Epigenetika na diplomskom studiju Poelj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Visoko
  17.02.2020 Updated on: 23.02.2020

  SVEUILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO-MATEMATIKI FAKULTET Zagreb, Horvatovac 102a r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu poloaj I. vrste – rukovoditelj (odjela) u Slubi Dekanata PMF-a (Glavni tajnik Fakulteta), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, pri Slubi Dekanata PMF-a – 1 izvršitelj. UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: - završen struni (do) diplomski sveuilišni studij pravne struke - 7 godina radnog iskustva u struci - poloen pravosudni ispit - organizacijske sposobnosti - znanje rada na raunalu - znanje engleskog jezika. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti ...

 • Company GE-EM j.d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Traimo osobe za rad na tarot,astrološkoj liniji . Osobe moraju biti komunikativne,empatine. Poeljno radno iskustvo ali nije uvijet. ...

 • Company UVALA POLJANA, turistička agencija d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: punjenje polica, slaganje robe, briga o izgledu trgovine, rad na blagajni. ...

 • Company UVALA POLJANA, turistička agencija d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje kampa, apartmana i sanitarija. ...

 • Company VALOVI MORA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: priprema hrane (išenje, guljenje, rezanje, ribanje, itd.), priprema salata i hladnih predjela (carpaccio, rezanje na salamoreznici), pomo glavnim kuharima u dodavanju namirnica, kuhanju i asistiranju pri kuhanju, išenje WC-a i kuhinje....

 • Company VALOVI MORA d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: runo i strojno pranje sua, išenje i pranje salate, priprema namirnica, išenje wc-a i kuhinje ...

 • Company ONEX projekti d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis posla: poslovi montera/ke centralnog grijanja i hlaenja. Kandidati mogu poslati pismenu zamolbu ili putem e-maila....

 • Company ONEX projekti d.o.o. in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis posla: plinoinstalaterski radovi. Kandidati mogu poslati pismenu zamolbu ili putem e-maila....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DR. IVAN MERZ in Other
  17.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Opis poslova: poslovi išenja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
beauty-centar-sunce-jdoo Edit filters