Jobmonitor. Search results for bretanide-resort-doo

8541 Jobs found

Used filters:
 • bretanide-resort-doox
Displaying 1-50 of 8541 results.
 • Company Renova AB in Mora
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  N A T J E A J za radno mjesto UITELJ/ICA INFORMATIKE - 1 izvršitelj/ica na puno odreeno radno vrijeme, do povratka radnice na rad - rad u matinoj školi i pripadajuim podrunim školama UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati uvjete propisane l. 105. i 106 Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine br. 6/19., 75/20.). Prilikom sklapanja ugovora o radu s odabranim kandidatom moe se ugovoriti probni rad sukladno vaeim propisima....

 • Company Tng Group AB in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  ADMINISTRATOR/ICA...

 • Company Onelund & Co AB in Råda
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  MEIMURSKA UPANIJAOSNOVNA ŠKOLAMURSKO SREDIŠEV. Nazora 2240315 Mursko SredišeKlasa: 112-02-01/21-27Urbroj: 2109-36-01-21-01U M. Središu, 12.10.2021. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12., 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o zapošljavanju (KLASA: 406-01-01/19-02, URBROJ: 2109-36-01-19-01) od 18.3.2019. Osnovna škola Mursko Središe raspisuje NATJEAJ za prijam zaposlenika u radni odnos Uitelj/ica engleskog jezika1 izvršitelj, nepuno radno vrijeme od 19 sati tjedno, na odreeno vrijeme Mjesto rada : matina škola u Murskom Središu, po potrebi i podrune škole Peklenica i Hlapiina Natjeaj je otvoren od 12.10.2...

 • Company Cut & Blow Västerås AB in Råda
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Opis poslova:- postavljanje, programiranje i odravanje sustava tehnike zaštite, vatrodojave, automatizacije i upravljanja- postavljanje instalacija sustava- programiranje sustava i raunalnih mrea- rad na podruju Istarske upanije te po potrebi i u drugim upanijama- voenje evidencije poslovnih aktivnosti te izrada dnevnih izvještaja Poslodavac nudi: - stalni radni odnos uz probni rad- poticajan dohodak sukladan ostvarenim rezultatima i iskazanom zalaganju- benificije i stimulativna nagraivanja- profesionalni napredak kroz razliite oblike kontinuiranog strunog usavršavanja- rad s najmodernijim tehnologijama u mladom, ambicioznom i strunom profesionalnom timu - završen elektrotehniki ili drugi tehniki smjer- informatika pismenost, rad u Windows okruenju- poznavanje rada raunalnih mrea (LAN / W...

 • Company Randstad AB in Mora
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Osnovna škola kneza Trpimira, 21 213 Kaštel Gomilica, Eugena Kumiia 2raspisujeN A T J E A Jza radna mjesta1. uitelj matematike 1 – 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme (do povratka radnice F.B. na rad)2. uitelj matematike 2 – 1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme (do povratka radnice M.R. na rad)UVJETI:Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa prema Zakonu o radu ( Narodne novine broj 93/14, 127/17 i 98/19) osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa.Posebni uvjeti za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi za osobe koje sudjeluju u odgojno-obrazovnom radu s uenicima jesu poznavanje hrvatskog jezika i latininog pism...

 • Company Osnovna škola Špansko Oranice in Trg
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. ,68/18.,98/19. i 64/20.) i lanka 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Špansko Oranice, ravnatelj Osnovne škole Špansko Oranice, Zagreb, Djeji trg 1, Zagreb, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1.uitelj/ica matematike 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, 40 sati tjedno Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu i posebni uvjeti za zasni...

 • Company Xxl Sport & Vildmark AB in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA „IVAN FILIPOVI“ RAINOVCI Šifra škole: 16-425-002A. Starevia 1, 32262 RainovciMB - 03673685OIB – 52184813721IBAN–HR7824850031100204312Telefon- faks: 032/876-001e-mail: " rel="nofollow"> KLASA: : 602-02/21-07/158URBROJ: 2212-02-21-1RAINOVCI, 11. listopada 2021. Na temelju lanka 107. stavka 1 i 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) lanka 5. – 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi „Ivan Filipovi“ Rainovci (KLASA: 602-02/19-05/65 URBROJ: 2212-02-19-1 od 23. prosinca 2019. godine ) te lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole „Ivan Filipovi“ Rainovci (KLASA: 60...

 • Company Cementa AB in Råda
  23.10.2021

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 43. Statuta Djejeg vrtia MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijea raspisuje se N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA - 1 izvršitelj/ica – odreeno puno radno vrijeme, zamjena do povratka privremeno nenazone radnice na mjesto rada UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), •Završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen diplomski sveuili...

 • Company Isaksson Rekrytering & Bemanning AB in Råda
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Temeljem projekta "Škole jednakih mogunosti u Meimurskoj upaniji za šk. god. 2021./2022." iji je nositelj Meimurska upanija, Osnovna škola Selnica raspisuje JAVNI POZIVza pomonika/pomonicu u nastavi, i to: -Pomonik/pomonica u nastavi uenicima s teškoama u predmetnoj nastavi, jedan (1) izvršitelj, nepuno radno vrijeme – 30 sati tjedno, na odreeno vrijeme. Prema Pravilniku o pomonicima u nastavi i strunim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“, broj 102/2018, 59/19 i 22/20) kandidati trebaju udovoljavati sljedeim kriterijima: - završeno najmanje etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje - da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (potvrda ne starija od 6 mjeseci) Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola.Prava i obaveze poslodavca i posloprimca regulirat e se ugo...

 • Company mi2 j.d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: posluivanje pia i slastica. Mjesto rada: caffe bar Stara vaga....

 • Company CRO-REZ d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova:rad sa strojem za rezanje i bušenje betona....

 • Company USLUŽNI OBRT "ANTENE BOGIĆ", VL. DARKO BOGIĆ, SESVETE, HUMSKA 1/A. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Radi širenja opsega posla poslodavac trai tehniara / elektriara (m/) za poslove asistencije pri polaganju, montai i ugraivanju telekomunikacijskih kablova i mrea korisnika. Opis posla: - planiranje razvoja instalacija, puštanje u rad i odravanje postojeih i novih dijelova HFC mree i opreme - osiguranje funkcija kabelskih mrea i korisnike opreme te uspostavljanje ispravnog rada usluga kod krajnjeg korisnika - samostalno korištenje alata i mjernih ureaja u svakodnevnom radu - kabliranje stambenih objekata i trasa kablovima - obavljanje svih ostalih terenskih i pripremnih aktivnosti Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvjet. Uvjeti: - spremnost na rad na terenu te rad kod krajnjeg korisnika - profesionalan, proaktivan i odgovoran pristup radu uz spremnost na kontinuirano stjecanje znanja i vj...

 • Company MALO GOSP. KOLARIĆ II vl. JASMINA KOLARIĆ in Jastrebarsko
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Posluitelj hrane i pia. Rad 8 sati u smjenama te jedan slobodan dan.  Posao je u Izletište Barbara.  Adresa objekta : rnilovci 18 Jastrebarsko...

 • Company MALO GOSP. KOLARIĆ II vl. JASMINA KOLARIĆ in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  RAD U KUHINJI 8 H U SMJENAMA TE SLOBODAN JEDAN DAN TRAE SE 2 POMONA KUHARA ...

 • Company ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: rad na CNC tokarilicama i obradnim centrima....

 • Company ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: vanjsko i unutarnje brušenje metalnih pozicija....

 • Company ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: rad na klasinim glodalicama....

 • Company ITAS-PRVOMAJSKA d.d. IVANEC in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: Zavarivanje TIG, MIG/MAG postupkom...

 • Company LATERIS KONSTRUKCIJE j.d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: projektiranje graevinskih projekata. Uvjeti: - magistar/magistra inenjer/inenjerka graevinarstva Poslodavac plaa naknadu za prijevoz u cijelosti. Za kandidiranje je potrebno dostaviti pisanu zamolbu, ivotopis i kopiju diplome. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe PEJAKOVIĆ in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: njega starijih osoba. Sa ili bez radnog iskustva....

 • Company GRLAŠ INES OBITELJSKI DOM in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova:voenje grupnih i individualnih savjetovanja i radionice, te propisane evidencije.voenje propisane evidencije....

 • Company GRAŠA GRADITELJSTVO, vl. Ivica Šantatić in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: pomoni poslovi pri završnim graevinskim radovima. ...

 • Company UDRUGA ZA ZBRINJAVANJE DJECE BEZ ODGOVARAJUĆE RODITELJSKE SKRBI IZVAN VLASTITE OBITELJI 'NOVA BUDUĆN in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  CJELOKUPNA BRIGA I SKRB O DJECI BEZ ODGOVARAJUE RODITELJSKE SKRBI UZ PODRŠKU ODGAJATELJA I STRUNOG TIMA; VOENJE KUANSTVA; RAD ORGANIZIRAN U TJEDNIM TURNUSIMA...

 • Company ALU PLANET d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: izrada radionikih nacrta i ponuda, kalkulacije, komunikacija sa nadzornim inenjerima i investitorima....

 • Company OBERSTADT d.o.o. in Osijek
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: POMONI KUHAR / KUHARICA - KUHAR U PIVNICI I RESTORANU *OBERSTADT-OSIJEK* J.J.Strossmayera 101 OSIJEK, UZ PIVOVARU *MALI DIV*...

 • Company TRGO MATIĆ d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: dostava graevnog materijala - vozaka dozvola C kategorija (nije uvijet), moe i B kategorija...

 • Company ČAZMATRANS PROMET d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova:prijevoz putnika....

 • Company TOTAL ING d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Opis posla: izrada ponuda, graevinskih knjiga,voenje graevinske dokumentacije, praenje gradilišta ....

 • Company LEKAJ d.o.o. in Zadar
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Pekara Zara (Put Bokanjca 64, 23000 Zadar) trai istaa/icu za stalan radni odnos. Iskustvo potrebno. Za sve informacije o plai i uvjetima javite se na 098 942 3881...

 • Company VEGA A.T.S. d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: Pomoni radnik/pomona radnica u proizvodnom pogonu - obrada metala. Rad u pjeskarnici - obrada aluminijskih komponenti. U obzir dolaze osobe sa završenom osnovnom i srednjom trogodišnjom školom. ...

 • Company PROMONA, d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: programiranje u jeziku C# i javascript koristei microsoft visual studio....

 • Company GALVANIZACIJA LOVRIĆ in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  POMONI/A RADNIK/ICA U GALVANIZACIJI...

 • Company MKV-MONT d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Zbog novih projekata traimo nove zaposlenike, MAG varioce lima i elinih konstrukcija. Sa radom se moe poeti odmah. Rad je za due razdoblje. OPIS RADNOG MJESTA: Rad u inozemstvu u dravama EU. MAG zavarivanje lakih i teih elinih konstrukcija. Od kandidata se oekuje: - najmanje tri godine iskustva - zavarivanje po MAG 135 sa certifikatom i po mogunosti osnovno znanje TIG varenja - znanje u struci - znanje bar jednog stranog jezika (Njemaki ili Engleski), - itanje nacrta - završena srednja škola tehnike struke - samostalnost u radu - odgovornost, ozbiljnost - komunikativnost NUDIMO: - po pokusnom roku mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme - vrlo dobra i redovita primanja - stimulacije za dobar rad - tehniki i tehnološki vrlo dobri radni uvjeti Pozivamo vas da ispunite molbu za zapošl...

 • Company BRZI POGLED d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  KUHAR,  za rad na plinskom roštilju ...

 • Company BRZI POGLED d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  KUHAR, ...

 • Company Obrt Žaraprom in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: priprema i posluivanje pia...

 • Company Obrt Žaraprom in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: slaganje i sortiranje drvene grae, proizvodnja drvene ambalae...

 • Company VELKOM PLUS d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: graevinski radovi na privremenim gradilištima u graevini...

 • Company VELKOM PLUS d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: pomoni radovi na privremenim gradilištima u graevinarstvu...

 • Company KALI GRADNJA d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  VOZA MIKSERA...

 • Company FORNIX, d.o.o. in Preko
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Tvrtka Fornix d.o.o., ovlašteni izvoa za hidroizolaterske radove s preko 20 godina izvoenja hidroizolaterskih radova, trai odgovornog pomonog radnika za obavljanje pomonih radova kod izvoenja hidroizolacija ravnih krovova, terasa, temelja....

 • Company FORNIX, d.o.o. in Preko
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Tvrtka Fornix d.o.o, ovlašteni izvoa za hidroizolaterske radove s preko 20 godina izvoenja hidrozolaterskih radova, trai odgovornog hidrozolatera za hidroizolaterske radove s PVC, TPO folijama za izvoenje ravnih krovova, terasa, temelja....

 • Company TEC GRADNJA d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: pomoni poslovi u graevini...

 • Company LEKAJ d.o.o. in Zadar
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Pekara Zara (Put Bokanjca 64, 23000 Zadar) trai prodavae/ice za stalan radni odnos ili studentski posao. Iskustvo potrebno. Za sve informacije o plai i uvjetima javite se na 098 942 3881...

 • Company EXPORTDRVO PROJEKTI d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Posao se odnosi na išenje prostora i soba hotela Academia u Tkalievoj 88 u Zagrebu. Radno vrijeme u 3 smjene. ...

 • Company A MAT d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  Opis poslova: blagajniki poslovi u automat klubu, vršenje isplata, rad s gostima kluba....

 • Company POSTA d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  -RAD NA GRADILIŠTU POD NADZOROM ODG OSOBE ...

 • Company KROKOTEKS d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 25.10.2021

  rad na slaganju i sortiranju rublja; mogunost zapošljavanja osoba s invaliditetom kroz rad u integrativnoj radionici firme"Krokoteks" d.o.o, Zagrebaka 60, Sveti Ivan Zelina...

 • Company EUROMETAL d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Kontrola i mjerenje cilindrinih i prizmatinih proizvoda i poluproizvoda proizvedenih strojnom obradom, zavarivanje, savijanje i presanje.Kontrola kvalitete gotovih proizvoda prije isporuke. Kontrola kvalitete ulaznih proizvoda i materijala.POTREBNE VJEŠTINE:iskustvo u kontroli kvaliteteuporaba mjernih ureaja pomino mjerilomirkometarvisinomjermjerni etalonisluenje raunalom te Excel i Word dokumentimaproaktivnost u radu te suraivanje u timuMogunost zaposlenja za neodreeno vrijeme....

 • Company FASHION & ART, TRGOVINA I TURISTIČKE USLUGE in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Trai se trgovac-prodava na neodreeno....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
bretanide-resort-doo Edit filters