Jobmonitor. Search results for djecji-vrtic-cvjetnjak. Page 130

7121 Jobs found

Used filters:
 • djecji-vrtic-cvjetnjakx
Displaying 7072-7121 of 7121 results.
 • Company PILKARD GOLUBIĆ d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad sa trimerom. Terenski rad: dalmatinsko podruje. Poslodavac osigurava smještaj, prijevoz do mjesta rada i topli obrok....

 • Company MESECO j.d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: prodaja mesa i mesnih preraevina....

 • Company JELENA - FOTO d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: obrada fotografija, graf. dizajn, video montaa. Informatika znanja: adobe paket....

 • Company MARTINEZ INTERIJERI d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi pri utovaru, istovaru te izradi i montai namještaja. Mjesto rada: terenski rad na podruju Varadinske i Meimurske upanije. Uvjeti: stolar/stolarica ili osoba sa završenom srednjom školom bez obzira na smjer sa iskustvom u montai namještaja. Poslodavac nudi: - rad na odreeno vrijeme s mogunošu stalnog zaposlenja - redovna primanja - rad u dinaminom timu....

 • Company FERIĆ D.O.O. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: pomoni pilanski poslovi. Isplata toplog obroka i putnog troška. Poeljno radno iskustvo. Kontakt osoba: Milan Feri...

 • Company BRAKIĆ, vl. Ivo Brakić in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: knjigovodstvena evidencija glavnih knjiga, kontrola i evidencija svih analitikih knjienja sa glavnom knjigom, kontrola troškova i usklada knjigovodstvene dokumentacije, izrada PDV obrauna i poreznih knjiga, izrada financijskih izvještaja, priprema podataka i izvješa za interne i eksterne potrebe (porezna, banka, fina), poznavanje i praenje vaeih zakonskih propisa iz podruja raunovodstva....

 • Company Paketna distribucija d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: dostavljanje paketa - ivotopis je potrebno poslati na mail adresu . - predviena plaa iznosi 5000 kn...

 • Company Dječji vrtić VESELA PANDICA in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad u odgojno-obrazovnoj skupini s djecom jaslike i vrtike dobi. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi, domovnicu. Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Poloen struni ispit. Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike)....

 • Company NTT New Textile Technologies d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: rad na raznim šivaim strojevima - šteperica, iberdeck, etveroiglovka, preše, te automatiRadno iskustvo: poeljno radno iskustvo u teksilnoj industrijiVrsta zaposlenja: na odreeno, mogunost produetka ugovora na neodreeno. ...

 • Company 'GORSKI' in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  opis poslova:rad sa pelama i proizvodnjom meda...

 • Company RAČIĆ GYM d.o.o. in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: preventivni i terapeutski rad sa klijentima. Mogunost korištenja mjera APZ-a....

 • Company VAGABUNDO d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis posla: SKLADIŠTAR/SKLADIŠTARKA Primanje i izdavanje robe. U obzir dolaze osobe sa završenom srednjom strunom spremom. Mogunost osobnog dolaska kandidata uz prethodnu najavu na telefon. ...

 • Company PEPI d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  - opis posla: rad na pilarskim strojevima - dodatni kontakt broj: 099 3115707...

 • Company PEPI d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  - opis posla: utovar / istovar kamiona, prevoenje piljene grae - uvjerenje o osposobljenosti - rukovatelj/ica viliarom - dodatni kontakt broj: 099 3115707...

 • Company MARKOM d.o.o. in Bilo
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: rukuje graevinskim strojem-rovokopaem (kombinirka) i traktorom. Po potrebi radi poslove na visini i pomone poslove u graevini iz nadlenosti poslodavca. Uvjeti: - rukovatelj/rukovateljica samohodnim graevinskim strojevima, - mogu se javljati vozai/vozaice ili kandidati/kandidatkinje sa završenom srednjom školom bilo kojeg zvanja ako su se voljni/ne osposobljavati za rukovanje graevinskim strojevima – troškove osposobljavanja financira poslodavac, - poeljno je radno iskustvo na rukovanju graevinskim strojevima od 1 godine, - postoji mogunost stalnog zaposlenja. Za kandidiranje je potrebno priloiti: - kopiju potvrde o završenom školovanju, - dokaz o radnom stau, - kopiju vaee vozake dozvole (ako je kandidat/kandidatkinja ima), - preporuku bivšeg poslodavca (ako je kandidat/ka...

 • Company MARKOM d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: obavlja poslove pogreba (iskop i zatrpavanje groba, nošenje i spuštanje lijesa u grob), košnje zelenih površina, išenje javnih površina te unosa podataka u grobni oevidnik. Osim navedenih, izvodi po potrebi i pomone poslove na radovima u graevini te ostalo. Uvjeti: - kandidat/kandidatkinja sa nepotpunom ili završenom osnovnom školom ili završenom srednjom školom (obrazovni program nije bitan). Za kandidiranje je potrebno priloiti: - presliku potvrde o završenom školovanju, - presliku vaee vozake dozvole (ako je kandidat/kandidatkinja ima) - dokaz o radnom stau - preporuku bivšeg poslodavca (ako je kandidat/kandidatkinja ima). Za prijavu na posao dostaviti presliku dokumenata (nije potrebno dostavljati originale niti ovjerene preslike). Osobe koje prema posebnim propisima ...

 • Company ŽGK 'KORAK' in Visoko
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: struni i savjetodavni rad s ranjivim skupinama kontinuirano i aurno voenje potrebne administracije sudjelovanje na strunim edukacijama sudjelovanje u javnim istupima - posao na odreeno, zamjena za bolovanje, uz probni rad na 3 mjeseca, mogunost produenja ugovora Traimo osobu koja je visoko motivirana, prilagodljiva i spremna raditi samostalno, ali i u timu, u dinaminom okruenju. Potrebno je znanje o radu s ranjivim skupinama, ali i spremnost na teinu tematike kojom se bavimo (primarno nasilje u obitelji). Obvezan je odgovoran i povjerljiv odnos prema korisnicima/ama. Poeljno je iskustvo u voenju administracije te spremnost na uenje i dodatno educiranje.   Dostaviti: zamolbu i ivotopis, uvjerenje o nekanjavnju (ne starije od 30 dana), dokaz o radnom iskustvu (potvrda sa HZMO...

 • Company PROMISSIO d.o.o. in Vrata
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: - ugradnja unutarnje stolarije - sobna vrata i protuprovalna vrata...

 • Company PROMISSIO d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: - rad na strojevima - montaa unutarnje stolarije - ostali stolarski poslovi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MATIJE GUPCA in Adamovec
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 43. Statuta Djejeg vrtia MATIJE GUPCA te Odluke Upravnog vijea raspisuje se N A T J E A J za radno mjesto ŠVELJA-PRALJA - 1 izvršitelj/ica - neodreeno puno radno vrijeme, upranjeno radno mjesto UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), - NSS šiva Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19). Uz vlastoru...

 • Company KOVAČ DOMAGOJ ODVJETNIK in Other
  11.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika. Uvjeti: završen pravni fakulten, znanje engleskog jezika, znanje rada na raunalu s posebnim naglaskom na MS Office....

 • Company CEDAR d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPIS POSLA: - izrada web stranica - prilagodba raunalnih programa...

 • Company CEDAR d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPIS POSLA: servis raunala i odravanje raunalne opreme...

 • Company Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava glazbenog. Potrebna zvanja: prof. glazb. kulture, mag. glazb. pedagogije, mag. muzikologije, mag. muzike. Zaposlenje bez natjeaja sukladno l.107.11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 68/18) Kandidati su uz prijavu na natjeaj obvezni dostaviti: ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice i uvjerenje o nekanjavanju, potvrdu HZMO-a o prijavi na mirovinsko osiguranje. Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18)...

 • Company Škola za grafiku, dizajn i medijsku produkciju in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: nastava etike i PiG-a. Prof. sociologije, mag. soc, dipl politolog, dipl ekonomist, dipl pravnik, prof filozofije, dipl teolog, mag relig. znan. Zaposlenje bez natjeaja sukladno l.107.11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N. 68/18) Kandidati su uz prijavu na natjeaj obvezni dostaviti: ivotopis, presliku diplome, presliku domovnice i uvjerenje o nekanjavanju, potvrdu HZMO-a o prijavi na mirovinsko osiguranje. Kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N.87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,16/12,86/12,126/12., 94/13. i 152/14., 07/17., 68/18)...

 • Company SANUS PER AQUAM d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: trai se pediker / kozmetiar bez iskustva za rad u kozmetikom salonu u Zagrebu (širi centar)....

 • Company PEVEX d.d. in Other
  11.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: Ako zadovoljavate sljedee kriterije:završili ste srednju školu (SSS)imate radnog iskustva na istim ili slinim poslovimaaktivno se sluite MS Office paketomkomunikativni ste i ljubaznivolite raditi u timuKako e izgledati Vaš posao?usluivat ete gosteradit ete na blagajnibrinut ete se o istoi opreme, inventara i prostorapoštivat ete propise iz standarda rada, zaštite na radu, svih ostalih zakona i internih naputakaNatjeaj za oglašeno radno mjesto traje do 17.9.2020. godine....

 • Company Metropolis tourist d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi recepcionera u hotelu. U obzir dolaze hotelijersko-turistiki tehniari....

 • Company VISOKA ŠKOLA ZA MENADŽMENT I DIZAJN ASPIRA in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje prostora, uionica i kuhinjskog praktikuma, nabavka namirnica za kuhinjski praktikum, briga o skladištu kuhinjskog praktikuma....

 • Company UNION d.d. in Other
  11.09.2020 Updated on: 20.09.2020

  Opis poslova: poslovi prodavaa u prodavaonici prehrambene robe. Poeljno radno iskustvo, radni odnos na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada od 2 mjeseca....

 • Company "MIHATRANS", TOMISLAV MIHALIĆ, TURČIN, TRG DR. F. TUĐMANA 2/A in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: meunarodni prijevoz mlijeka. Dodatni uvjeti: - KOD 95 - digitalna kartica vozaa. Za prijavu dostaviti preslike dokaza o poloenim kategorijama, dokaz o posjedovanju digitalne kartice vozaa te KOD-a 95....

 • Company ReCulMech j.d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: rad na elektroinstalaterskim radovima jake i slabe struje. Prednost kandidatima sa radnim iskustvom, mogu i stalni radni odnos. Pismena zamolba na e- mail ili najava na mobitel 099 3452281....

 • Company M. I. HRŠAK d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  opis poslova: rad na brojano upravljanim alatnim strojevima mogunost radnog odnosa na neodredjeno vrijeme...

 • Company M. I. HRŠAK d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  opis poslova: rad na limarskim strojevima u radioni mogu stalni posao...

 • Company STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR. VERA LJUBOJA in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: asistiranje doktoru dentalne medicine...

 • Company PEVEX d.d. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  AKO ZADOVOLJAVATE SLJEDEE KRITERIJE:ZAVRŠILI STE SREDNJU ŠKOLU (SSS)IMATE VIŠE OD TRI GODINE RADNOG ISKUSTVA NA POSLOVIMA PRIVATNE ZAŠTITEPOSJEDUJETE VAEU LICENCU ZA ZAŠTITARA I VAEI LIJENIKI PREGLED ZA ZAŠTITARAPOZNAJETE RAD NA SUSTAVIMA TEHNIKE ZAŠTITEAKTIVNO SE SLUITE MS OFFICE PAKETOMKOMUNIKATIVNI STE I LJUBAZNI, SAVJESNI I POUZDANI U OBAVLJANJU POSLAVJEŠTI STE U NOŠENJU SA...

 • Company MOBILAR D.O.O. in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: prijevoz tapeciranog namještaja teretnim vozilom na podruju Republike Hrvatske. Uvjeti za zaposlenje su poloen Kod 95 i radno iskustvo na istim ili slinim poslovima....

 • Company PEKARNA I TRGOVINA " VIKI " in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis posla: pekarski poslovi Rad u lokalno poznatoj tvrtki s dugogodišnjom tradicijom....

 • Company "MIHATRANS", TOMISLAV MIHALIĆ, TURČIN, TRG DR. F. TUĐMANA 2/A in Other
  11.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Opis poslova: poslovi vozaa/ice hladnjae za tuzemni prijevoz i Republiku Srbiju. Mjesto rada: cijela RH i Republika Srbija. Dodatni uvjeti: - KOD 95 - digitalna kartica vozaa. Za prijavu dostaviti preslike dokaza o poloenim kategorijama, dokaz o posjedovanju digitalne kartice vozaa te KOD-a 95....

 • Company SANITAS d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  OPIS POSLA:Administrativni posloviBack office administratorAsistent direktoraKomunikacija s postojeim i novim klijentimaPraenje i analiza noviteta na trištu Kandidat/kinja bi trebao/la biti dobro organizirana, vrijedna osoba. Vrlo je bitna prilagodljivost i urednost u obavljanju svakodnevnih aktivnosti. Radno iskustvo je poeljno ali nije uvjet. Nakon isteka ugovora na odreeno vrijeme postoji mogunost stalnog zaposlenja. Kontakt iskljuivo elektronikom poštom na ...

 • Company Dom za starije osobe DOM MEDIMAR PRIGORJE in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Kandidati trebaju ispunjavati sljedee uvjete: - medicinska sestra/medicinski tehniar; - poloen struni ispit; - vaee odobrenje za samostalan rad. Probni rad: 1 mjesec. Natjecati se mogu osobe obaju spolova sukladno l. 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova. Uz prijavu na natjeaj kandidati su obavezni priloiti: – ivotopis – motivacijsko pismo – dokaz o strunoj spremi – preslika diplome/svjedodbe – dokaz o poloenom strunom ispitu – preslika uvjerenja – preslika odobrenja za samostalan rad (licenca) – dokaz o radnom stau – potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o evidentiranom radnom stau (elektroniki zapis), izdana tijekom vaenja natjeaja – dokaz o dravljanstvu – dokaz o nevoenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci) Kandidati koji ispunjavaju uvjete iz natjeaja bit e ...

 • Company BRIGITA, vl. Brigita Požar in Dane
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis poslova: priprema i posluivanje toplih i hladnih napitaka. Zamjena za slobodne dane. Najave na broj mobitela....

 • Company TOKA-UGOSTITELJSTVO d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  poslovi išenja u hotelu i praonici rublja...

 • Company VAGABUNDO d.o.o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Opis posla: Dostava robe do kupca na podruju Republike Hrvatske. U obzir dolaze osobe sa završenom srednjom strunom spremom. Mogunost osobnog dolaska kandidata uz prethodnu najavu na telefon....

 • Company ČOČAJ in Other
  11.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  -opis poslova:obavljanje poslova išenja i odravanje istoe i urednosti inventara i poslovnog prostora. -Postoji mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme....

 • Company ORDINACIJA OPĆE MED.DR.MED.PARADŽIK MILKA in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: rad u ordinaciji ope obiteljske medicine Odobrenje za samostalni rad....

 • Company LJEKARNA "VRKLJAN, ZUBAK, PEKICA, BRCE", VL. Zrinka Vrkljan, Silva Zubak, Dubravka Pekica, Neda Brce in Tenja
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: rad u ljekarni prema propisu o pripravništvu za farmaceutske tehniare. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company THOLUS d. o. o. in Other
  11.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: izrada remena za djeja kolica; priprema remena i dijelova remena...

 • Company HRVATSKI RESTAURATORSKI ZAVOD in Jame
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Temeljem lanka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14), lanaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, Suglasnosti za zapošljavanje na odreeno vrijeme Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske KLASA: 112-01/20-01/0179, URBROJ: 532-02/1-20-02 i Odluke o djelominoj obustavi postupka javnog natjeaja URBROJ: 6922-10-721-320-DM-20 ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na sljedeim radnim mjestima: 2. STRUNI SURADNIK ZA FINANCIJSKO-RAUNOVODSTVENE POSLOVE – FINANCIJSKO PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE – 1 izvršitelj (m/) u Financijsko-raunovodstvenom odjelu, Sluba financijskih i raunovodstvenih poslova, rad na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim rad...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA NOVI MAROF in Other
  11.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis posla: izvoenje nastave engleskog jezika u osnovnoj školi....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
djecji-vrtic-cvjetnjak Edit filters