Jobmonitor. Search results for djecji-vrtic-cvjetnjak. Page 130

10281 Jobs found

Used filters:
 • djecji-vrtic-cvjetnjakx
Displaying 10232-10281 of 10281 results.
 • Company KOGULI DR j. d. o. o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Rad u zalogajnici Opis posla: -priprema namirnica, -priprema jednostavnih toplih i hladnih jela i salata, -ostali pomoni poslovi u kuhinji ...

 • Company REGOS in Adamovec
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Na temelju lanka 25. Statuta Središnjeg registra osiguranika (Narodne novine broj 83/14, 60/15, 70/15 – proišeni tekst, 62/17, 77/17 – proišeni tekst, 91/18 i 100/18 – proišeni tekst) te lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17 i 47/18), ravnateljica Središnjeg registra osiguranika, Zagreb, Gajeva 5, raspisuje NATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta u Središnjem registru osiguranika: SEKTOR OSIGURANIKA I REGISTRA Sluba voenja osobnih rauna - Viši/a struni/a savjetnik/ca, m/ – 1 izvršitelj/ica (na neodreeno uz probni rad od šest (6) mjeseci) – koeficijent sloenosti poslova 1,523. Struni uvjeti za raspored na radno mjesto: – završen preddiplomski i diplomski sveui¬lišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski...

 • Company BHV d.o.o. in Tenja
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: savjetovanje o edukaciji u inozemstvu. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company KREŠIMIR-FUTURA d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis posla: punjenje, išenje i servisiranje samouslunih aparata na terenu. Poeljno radno iskustvo u elektrostruci, ali nije uvjet. Poslodavac nudi stimulativna primanja, rad u pozitivnom radnom okruenju te mogunost stalnog radnog odnosa. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti ivotopis i dokaz o steenom zvanju....

 • Company IZODAL d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: rad na izradi pvc i alu stolarije....

 • Company OPĆINA LOKVE in Lokve
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  opis poslova:Obavljanje kuanskih poslova što obuhvaa: nabavu namirnica, pranje posua, pospremanje i išenje stana, pomo pri pripremi obroka, donošenje ogrjeva, pranje i glaanje rublja, nabavu lijekova i drugih potrepština. Odravanje osobne higijene što obuhvaa: pomo pri oblaenju, svlaenju i odravanju osobne higijene korisnika, pomo kod hranjenja korisnika, odravanje higijene prostora i posteljine korisnika. Tehniki poslovi koji obuhvaaju: išenje snijega, pomo pri ureenju vrta i okunice, obavljanje sitnih popravaka u kui koji ne zahtijevaju specifina znanja. Pomo u socijalnoj integraciji što obuhvaa: pruanje podrške korisnicima kroz razgovore i druenje, šetnju, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima. U svrhu provoenja Programa ZAELI – Program zapošljavanja ena,broj poziva UP.02.1.1...

 • Company UDRUGA ZA PROMICANJE KVALITETNOG OBRAZOVANJA MLADIH S INVALIDITETOM 'ZAMISLI' in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: osobna higijena - pranje zubi, umivanje, tuširanje, kupanje, pranje kose, ešljanje; pomo pri ustajanju iz kreveta i odlasku u krevet; odijevanje i svlaenje; pomo pri obavljanju fizioloških potreba; pomo pri hranjenju i piu; pripremanje obroka; pomo pri sitnim kuanskim poslovima (pospremanje stola, papira, knjiga, asopisa, dodavanje pomagala, pri listanju knjige, pisanju, odravanju prostorije i slino), obavljanje kupovine; pomo pri fizikim potrebama (transfer krevet – kolica, pomo pri kretanju, pomo pri telefoniranju);obavljanje administrativnih poslova – odlazak lijeniku (uputnice, doznake, recepti), odlazak u banku, poštu, dostava i podizanje razne dokumentacije; pratnja i pomo u razliitim socijalnim aktivnostima....

 • Company ELITE TRAVEL d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  OPIS: - komunikacija sa Cruise kompanijama - priprema materijala prilikom dolaska broda u luku - terenski rad, odlazak u luku - fakturiranje i izrada rauna - kontakt s dobavljaima UVJETI: Jezici: Engleski (napredno) Vozaka dozvola: B kategorija Vještine: Word, Excel, Outlook...

 • Company GAMAUF d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova:rad na šivaoj mašini.Škola i iskustvo nisu uvjet. Zainteresirane osobe mogu se javiti na tel:034/431303...

 • Company UGOSTITELJSKI OBRT "BVB" - IVANEC in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis posla: priprema jela po narudbi i hrane za organizirane skupine gostiju Osiguran samaki smještaj....

 • Company "BENČIĆ" in Brkač - Bercaz (S. Pancrazio)
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: posluivanje hrane i pia u fast food - u "Vidik" Motovun Poeljno poznavanje stranih jezika, ali nije uvjet....

 • Company Osnovna škola Brod Moravice in Moravice
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  opis:izvoenje nastave i provjera znanja Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) vršitelj dunosti ravnatelja Osnovne škole Brod Moravice raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjestaUitelj/ica Fizike- 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme(8 sati ukupnog tjednog radnogvremena) Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („NN“ br. 6/2019). Za zasnivanje radnog odnosa ne smiju postoja...

 • Company VRTLARKO j.d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: ureivanje zelenila. POtrebna vozaka dozvola B kategorije....

 • Company STI PRO SOLUTIONS d.o.o. in Visoka
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: poslovi samostalnog izvoenja PVC, TPO izolacije te bitumenskih hidroizolacijskih premaza. Visoka primanja uz mogunost napretka. Mjesto rada: podruje cijele Hrvatske te u tom sluaju poslodavac osigurava plaen prijevoz i smještaj u potpunosti. Dugoroan projekt i siguran posao. Osigurana sigurnosna oprema, obua i odjea....

 • Company DMD MARKET in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: dostava hrane i pia....

 • Company Electus DGS d.o.o. in Kanfanar
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Agencija je upisana u evidenciju nadlenog Ministarstva pod brojem 7/04 Opis poslova: radnik je odgovoran za ispravnost stanja u skladištu, repromaterijal i gotove robe, iskrcava i ukrcava, pregledava i zaprima robu i dokumentaciju u skladište i u sistem, te ju skladišti i sprema na za to predviena mjesta. Usporeuje tonost otpremnice i robe koju zaprima, osigurava da naruena robe bude zaprimljena na vrijeme i u skladu sa specifikacijama, izdaje robu iz skladišta po dobivenom nalogu, otpremnici za izdavanje robe, te istu razduuje u sistemu. Vodi brigu o minimalnim i maksimalnim koliinama proizvoda i materijala na skladištu, radi nadopunjavanju istih. Obrazovni program: tehniko usmjerenje Informatika zanja: poznavanje MS Office alata Certifikat za upravljanje viliarem. Pisana zamolba s...

 • Company GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU in Sinj
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i lanka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju, Dinka Šimunovia 10., 21230 Sinj, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Nastavnik informatike – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (7 sati tjedno, 4 sata neposrednog odgojno-obrazovnog rada), do povratka na rad odsutnog nastavnika.Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i...

 • Company GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU in Sinj
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i lanka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju, Dinka Šimunovia 10., 21230 Sinj, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Nastavnik psihologije – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (11 sati tjedno, 6 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada), do povratka na rad odsutnog nastavnika.Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju ...

 • Company GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU in Sinj
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i lanka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju, Dinka Šimunovia 10., 21230 Sinj, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Nastavnik hrvatskoga jezika – 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno, 20 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada), do povratka na rad odsutnog nastavnika.Mjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o od...

 • Company europhone d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Zbog poveanja obima poslovanja traimo prodajnog savjetnika. Vaš posao e biti: • Prodaja telekomunikacijskih usluga privatnim i poslovnim korisnicima na prodajnom mjestu • Prezentacija proizvoda i usluga • Odgovaranje na upite korisnika • Postizanje zadanih prodajnih ciljeva • Izvještavanje o prodajnim aktivnostima • Voenje maloprodajnih procesa u trgovini • Predlaganje mjera poboljšanja s ciljem realizacije plana prodaje Zahtjevi radnog mjesta su: • Srednja struna sprema • Prethodno radno iskustvo u prodaji ili srodnim djelatnostima minimalno 1 godinu • Poznavanje rada na raunalu • Korištenje engleskog jezika u govoru i pismu • Dobre prezentacijske i prodajne vještine • Organizacijske vještine • Poznavanje telekomunikacijskih usluga je prednost Vi ste: • Komunikativni • Ambiciozni • Timski...

 • Company AROMA ,vl. RADMILA BABIĆ MARIČIĆ in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Osiguran smještaj Opis poslova: pedikura, mankura i njega lica Poznavanje engleskog jezika...

 • Company AROMA ,vl. RADMILA BABIĆ MARIČIĆ in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  ....

 • Company Dom Park in Adamovec
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/medicinskog tehniara. Potrebno zvanje: u obzir dolazi završena srednja medicinska škola opeg usmjerenja. Pismena molba na adresu: Dom za starije osobe Park, Ivanigradska 52, 10000 Zagreb s naznakom "natjeaj za medicinsku sestru/medicinskog tehniara" ili na e-mail: ....

 • Company Dom Park in Adamovec
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Opis poslova: poslovi medicinske sestre/medicinskog tehniara. Potrebno zvanje: u obzir dolazi završena srednja medicinska škola opeg usmjerenja ili prvostupnik/ca viša medicinska sestra/tehniar. Pismena molba na adresu: Dom za starije osobe Park, Ivanigradska 52, 10000 Zagreb s naznakom "natjeaj za medicinsku sestru/medicinskog tehniara" ili na e-mail: ....

 • Company GIMNAZIJA DINKA ŠIMUNOVIĆA U SINJU in Sinj
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) i lanka 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju, Dinka Šimunovia 10., 21230 Sinj, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto Nastavnik matematike – 1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno, 9 sati neposrednog odgojno-obrazovnog rada), do povratka na rad odsutnog nastavnikaMjesto rada: Gimnazija Dinka Šimunovia u Sinju Uvjeti: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i ...

 • Company KOGULI DR j. d. o. o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Opis posla: - pripremanje pia, - posluivanje jela i pia gostima, - odravanje urednosti radnog mjesta    ...

 • Company europhone d.o.o. in Tenja
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  OPIS POSLOVA: Dnevna zaduenjaRad sa korisnicima u poslovnici Hrvatskog TelekomaOdgovaranje na upite korisnika i asistencija prilikom korištenja platomataPrezentacija proizvoda i usluga u shopuIndividualan pristup korisnicima i njihovim potrebamaRad u skladu sa smjernicama Hrvatskog Telekoma Potrebne kompetencije i iskustva:Iskustvo u prodaji minimalno 6 mjeseciPoznavanje usluga Hrvatskog Telekoma je prednostSpremnost na timski radPoznavanje rada na raunaluelja za usvajanjem novih znanja Naša ponuda:Struna strukturirana edukacija u prvim tjednima radaUgovor o radu na neodreeno vrijeme sa probnim rokom od 6 mjeseciOpušten tim koji ti stoji na raspolaganju tijekom uhodavanjaMogunost stalnog strunog usavršavanja i napredovanja...

 • Company europhone d.o.o. in Tenja
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Dnevna zaduenja:Rad sa korisnicima u poslovnici Hrvatskog TelekomaOdgovaranje na upite korisnika i asistencija prilikom korištenja platomataPrezentacija proizvoda i usluga u shopuIndividualan pristup korisnicima i njihovim potrebamaRad u skladu sa smjernicama Hrvatskog Telekoma Potrebne kompetencije i iskustva:Iskustvo u prodaji minimalno 6 mjeseciPoznavanje usluga Hrvatskog Telekoma je prednostSpremnost na timski radPoznavanje rada na raunaluelja za usvajanjem novih znanja Naša ponuda:Struna strukturirana edukacija u prvim tjednima radaUgovor o radu na neodreeno vrijeme sa probnim rokom od 6 mjeseciOpušten tim koji ti stoji na raspolaganju tijekom uhodavanjaMogunost stalnog strunog usavršavanja i napredovanja...

 • Company europhone d.o.o. in Tenja
  14.02.2020 Updated on: 19.02.2020

  Opis posla: Dnevna zaduenja:Rad sa korisnicima u poslovnici Hrvatskog TelekomaOdgovaranje na upite korisnika i asistencija prilikom korištenja platomataPrezentacija proizvoda i usluga u shopuIndividualan pristup korisnicima i njihovim potrebamaRad u skladu sa smjernicama Hrvatskog Telekoma Potrebne kompetencije i iskustva:Iskustvo u prodaji minimalno 6 mjeseciPoznavanje usluga Hrvatskog Telekoma je prednostSpremnost na timski radPoznavanje rada na raunaluelja za usvajanjem novih znanja Naša ponuda:Struna strukturirana edukacija u prvim tjednima radaUgovor o radu na neodreeno vrijeme sa probnim rokom od 6 mjeseciOpušten tim koji ti stoji na raspolaganju tijekom uhodavanjaMogunost stalnog strunog usavršavanja i napredovanja...

 • Company ZAGREBAČKE PEKARNE KLARA d.d. in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Opis poslova: sposobnost rukovoenja ljudima i organizacija posla. U obzir dolazi prometna struka....

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Opis posla: planiranje proizvodnje, unapreenje procesa planiranja...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 20.02.2020

  Opis posla: upravljanje proizvodnim procesima, izrada proizvodnih naloga, dekompozicija tkanina, izrada tehnoloških uputa...

 • Company TERME TUHELJ d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: voenje animacijskog tima, rad s djecom, organizacija izleta....

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: provoenje procjene, dijagnostike i intervencijskog tretmana u podruju govorno-jezine patologije i ošteenja sluha. Sudjelovanje u strunom-medicinskom i rehabilitacijskom radu Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. veljae 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/19-03/19, urbroj: 534-03-2-1/4-19-54 od 31. listopada 2019. godine, raspisuje se; NATJEAJ za prijam djelatnika u radni odnos na neodreeno vrijeme Magistar logopedije za potrebe Zavoda za dijagnostiku i rehabilitaciju sluha i govora - 1 izvršitelj Uvjeti:VSSDiplomski studij logopedijemag. logopedije Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti; - zamolbu i ivotopis - presliku Diplome o steenom obrazovanju - potvrdu o radnom iskustvu (elekt...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: -obavljanje poslova instalacije i odravanja osobnih raunala s pripadajuim perifernim ureajima ( monitori, tipkovnice, miševi, printeri, skeneri itd.) -obavaljanje poslova instalacija i odravanja operativnih sustava i raunalnih programa -obvaljanje poslova zaštite raunala i podataka -davanje uputa korisnicima o korištenju raunala Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. veljae 2020. godine, raspisuje se; NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme Informatiar/serviser za potrebe Slube za informatiku– 1 izvršitelj Uvjet:SSSIV.- V. stupanj strune spreme, raunalnog, tehnikog ili elektrotehnikog usmjerenja, tehniar za raunarstvominimalno jedna (1) godina radnog iskustva u struci Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: pruanje podrške korisnicima kod sloenih problema. Predlaganje implementacije novih rješenja Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. veljae 2020. godine, raspisuje se; NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme Informatiar za potrebe Slube za informatiku - 1 izvršitelj Uvjeti:VSS – smjer raunalstvo ili informatikaMag.inf., mag.ing.comp., prof.informatike, spec. poslovne informatikeminimalno jedna (1) godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - zamolbu i ivotopis - presliku Diplome - potvrda o znanju stranog jezika - potvrdu o radnom iskustvu (elektroniki zapis HZMO o radnom iskustvu) - kandidat mora imati hrvatsko dravljanstvo ili dravljanstvo neke od zemalja Europske unije Od kandidata...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: obavljanje poslova izrade galenskih i magistralnih pripravaka -voenje laboratorijskog dnevnika izrade galenskih i magistralnih pripravaka-prema zahtjevima Klinika/Odjela pripremanje lijekova i ostale potrošne robe za izdavanje (sanitetsko-potrošni materijal) uskladištavanje lijekova i ostale potrošne robe za izdavanje (sanitetsko-potrošni materijal) i kontroliranje zalihe i rokova valjanosti Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. veljae 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/18-03/128, urbroj: 534-03-2-1/4-18-45 od 06. prosinca 2018. godine, raspisuje se; NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme Farmaceutski tehniar za potrebe Bolnike ljekarne - 1 izvršitelj Uvjeti;SSSfarmaceutski t...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR RIJEKA in Rijeka
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: briga o ispravnom funkcioniranju aparata na klinici, zavodu, odjelu. Predlaganje nabave rezervnih dijelova. Voenje potrebne dokumentacije i biljeenje kvarova na aparatima Na temelju Odluke ravnatelja KBC-a Rijeka prof.dr.sc. Davora Štimca, dr.med., od 10. veljae 2020. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva RH, klasa: 100-01/19-03/19, urbroj: 534-03-2-1/4-19-49 od 19. rujna 2019. godine, raspisuje se; NATJEAJ za prijam u radni odnos na neodreeno vrijeme Informatiar/ elektroniar za potrebe Slube za informatiku – 1 izvršitelj Uvjet:SSSIV.- V. stupanj strune spreme elektrotehnikog usmjerenjaminimalno jedna (1) godina radnog iskustva u struci Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti: - zamolbu i ivotopis - presliku Svjedodbe - potvrdu o radnom iskustvu (elektronik...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Marof
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis posla: priprema radnog prostora, strojeva, ureaja i pomagala za proizvodni proces. Provedba i praenje tijeka proizvodnje gotovih farmaceutskih oblika. Kontrola procesnih parametara. Posluivanje stroja. Pranje i priprema kontaktne ambalae. Doprema sirovine, poluproizvoda i ambalae. Evidencija provedenih radnih zadataka sukladno procedurama. Odravanje istoe proizvodnih prostorija, istih hodnika i pomonih prostorija.Razina obrazovanja: SSSObrazovni program: strojarska, elektrotehnika, farmaceutska, kemijska i srodne struke Poeljno prethodno radno iskustvo u srodnoj industriji (prehrambenoj, kemijskoj, farmaceutskoj, preraivakoj) Kontakt na e–mail: , s naznakom za radno mjesto Radnik u farmaceutskoj industriji, Savski Marof...

 • Company RATKOM d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: operater i izmjenjiva alata na brizgalicama. - KV - autoelektriar ili slina zanimanja. Rad je u Oriju....

 • Company RATKOM d.o.o. in Bilo
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: pakiranje i pripremanje elektrokutija i pribora  za daljnju distribuciju. - KV, SSS - bilo kojeg smjera Rad je u Oriju....

 • Company OBRT ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH PROIZVODA "PEKARA TKALČIĆ" in Other
  14.02.2020 Updated on: 21.02.2020

  Opis poslova: planiranje proizvodnje pekarskih proizvoda, pisanje dostavnica i otpremnica, povratnica i dr. evidencija te prodaja robe u trgovini mješovitom robom Uvjeti: - srednjoškolsko obrazovanje bez obzira na smjer - prednost ekonomski smjer - poeljno poznavanje i iskustvo obavljanja navedenih ili slinih poslova, ali nije uvjet Mogunost stalnog zaposlenja. Radno vrijeme od 5:30 do 13:00 sati, nedjelje i praznici neradni. ...

 • Company AUTO SERVIS VINSKI j.d.o.o. in Other
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Opis poslova: popravak i odravanje motornih vozila...

 • Company "TRANSPORTI - HABUNEK" RADOVAN in Tenja
  14.02.2020 Updated on: 16.02.2020

  Opis posova: prijevoz robe u domaem i meunarodnom prometu. Uvjeti: - voza/vozaica motornog vozila - poeljno je najosnovnije znanje njemakog i engleskog jezika (razina A1) - potreban je COD 95. Mogunost korištenja mjere Potpore za zapošljavanje. Više o samoj mjeri i uvjetima moete pronai na: ...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 2. Prvostupnik/ca sestrinstva - 2 izvršitelja Uvjeti: - VI stupanj, prvostupnica sestrinstva, dodiplomski studij sestrinstva, dozvola za samostalan rad Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, odobrenje za samostalan rad Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukla...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 3. Sprema/ica - 1 izvršitelj Uvjeti: - osnovna škola, NKV Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika svjedodbe završnog razreda), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obi...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 5. Prvostupnik/ca sestrinstva - 5 izvršitelja Uvjeti: - VI stupanj, prvostupnica sestrinstva, dodiplomski studij sestrinstva, dozvola za samostalan rad Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika diplome), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, odobrenje za samostalan rad Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava predn...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 4. Medicinska sestra-medicinski tehniar - 6 izvršitelja Uvjeti: - IV stupanj, završena medicinska škola, Medicinska sestra koja je stekla temeljnu naobrazbu za medicinske sestre, odobrenje za samostalan rad Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: - zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika svjedodbe), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju, odobrenje za samostalan rad Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti oso...

 • Company FORA Gordana Vuk in Other
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  opis posla: priprema i posluivanje pia i napitaka...

 • Company KLINIČKA BOLNICA DUBRAVA ZAGREB in Dubrava
  14.02.2020 Updated on: 18.02.2020

  Klinika bolnica „Dubrava“ Zagreb, Avenija Gojka Šuška 6, raspisuje N A T J E A J za prijem radnika u radni odnos za radno mjesto: 6. Sprema/ica - 3 izvršitelja Uvjeti: - osnovna škola, NKV Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme kao zamjena za dugo bolovanje uz uvjet probnog rada u trajanju od 1 (jednog) mjeseca. Uz prijavu na natjeaj treba priloiti: zamolbu, ivotopis, domovnicu, dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja (preslika svjedodbe završnog razreda), dokaz o stau od nadlene podrune slube HZMO-a o podacima unesenima u matinu evidenciju Prema Zakonu o ravnopravnosti spolova (N.N. br.82/08) na ovaj oglas mogu se prijaviti osobe oba spola. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. st. 1. do 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
djecji-vrtic-cvjetnjak Edit filters