Jobmonitor. Search results for Electus DGS d.o.o.

6 Jobs found

Used filters:
 • Electus DGS d.o.o.x
Displaying 1-6 of 6 results.
 • Company Electus DGS d.o.o. in Rijeka
  23.01.2020

  Opis posla: • Izrada pekarskih proizvoda prema tehnološkim procesima i propisanim normativima • Rad na proizvodnim linijama prema tehnološkim procesima • Priprema svih potrebnih sredstava i sirovina za neometano odvijanje proizvodnje pekarskih proizvoda • Rad na pekarskim peima • Praenje fermentacijske komore • Briga o osobnoj urednosti i urednosti radnog prostora • Priprema radnog prostora za obavljanje zadataka Potrebno posjedovanje vaee sanitarne iskaznice. Prijave se mogu podnjeti na e-mail s naznakom za radno mjesto Pekar/ica Rijeka...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje kanala, šahti, i rešetaka od otpalog liša i ostalog materijala; Pranjenje košarica za otpatke i odstranjivanje korova s javno-prometnih i drugih površina; Skupljanje I odlaganje Ulinog otpada na unaprijed odreena mjesta; Vršenje ukrcaja skupljenog otpada u vozilo; Po potrebi rad uz autoistilicu; Po potrebi uestvovanje u radu zimske slube na išenju snijega i uklanjanju poledice; Vršenje strojnog pometanja javno-prometnih i drugih površina; Obavljanje i druge poslove po nalogu neposrednog rukovoditelja Prilikom slanja ivotopisa, naznaiti za radno mjesto "Pometa"...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Police
  19.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: rad na blagajni (skeniranje i naplata proizvoda), rad u odjelu delikatesa (izdavanje i pakiranje proizvoda), slaganje proizvoda na police. Poeljna sanitarna iskaznica. Pismene zamolbe slati na e-mail s naznakom za radno mjesto ''Prodava u trgovini mješovitom robom, Zagreb''....

 • Company Electus DGS d.o.o. in Other
  15.01.2020 Updated on: 20.01.2020

  Opis poslova: preuzimanje umrle osobe u mrtvanici ili po nalogu, obavljanje sahrane; ureenje I odravanje groblja u skladu sa sanitarnim propisima i planom ureenja i odravanja groblja; obavljanje eksuhamacije radi prijenosa umrlih u drugo grobno mjesto; briga o opremi i alatu za potrebe odravanja groblja i ukopa; briga o istoi prostorija na grobljima; prikupljanje potrebne dokumentaciju u vezi s prijevozom umrlih; briga o istoi pogrebnog vozila;po potrebi obavljanje skidanja pokrovnih i drugih ploa na grobnicama i njihovo naknadno vraanje na grobnicu; po potrebi obavljanje graevinskih intervencija na zatvaranju grobnih mjesta; po potrebi sudjelovanje u izvoenju graevinskih radova na grobljima. Prilikom slanja ivotopisa, naznaiti za radno mjesto "Pogrebnik" ...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Other
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis posla: izvoenje radova i popravaka na signalnim i komunikacijskim instalacijama te otklanjanje kvarova na elektrinim strojevima u proizvodnji • izrada novih elektro instalacija na strojevima u proizvodnji • servisiranje i popravljanje vagarskog sustava, elektronikih ploica i komponenti • izrada i odravanje sistema regulacije i upravljanja za potrebe proizvodnje • izvršavanje umjeravanja i popunjavanje zapisnika o umjeravanju temperature i vlage • programiranje i ugraivanje frekventnih pretvaraa • detektiranje kvara i rad na podešavanju koranih i servo sustava • odrava instalacije za raunalni sustav nadzora i praenja (SCADA sustavi) • programiranje PLC-a i upravljakih zaslona, otkrivanje kvarova korištenjem software-a, programiranje SCADA sustava • poticanje inovacija u podruju elektr...

 • Company Electus DGS d.o.o. in Other
  10.01.2020 Updated on: 16.01.2020

  Opis posla: izvoenje elektroinstalacijskih radova i popravaka te otklanjanje kvarova na elektrinim strojevima u proizvodnji • izrada novih elektro instalacija i razvodnih ormara • odravanje i popravljanje instalacija vanjske rasvjete • izrada elektrotehnike dokumentacije za razvodne ormare i strojeve • izrada sistema regulacije i upravljanja za potrebe proizvodnje, odravanja i energetike •   programiranje i ugraivanje frekventnih pretvaraa • simulacija ulaza i provjera ispravnosti, ispitivanje analogno / digitalnih izlaza, otkrivanje kvara na PLC modulima korištenjem sofware-a • detektiranje kvara i rad na podešavanju koranih i servo sustava NAPOMENA: Prilikom slanja ivotopisa, treba naznaiti za radno mjesto "Elektriar"....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Electus DGS d.o.o. Edit filters