Jobmonitor. Search results for ferfolja

11425 Jobs found

Used filters:
 • ferfoljax
Displaying 1-50 of 11425 results.
 • Company OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ in Other
  26.10.2021

  Potrebna C kategorije, KOD 95. Radi se na dostavi na podruju grada Zagreba i okolice. Kamion bruto 7,5 t. Poeljno iskustvo....

 • Company ECON d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Priprema pozicija, završna obrada, pomoni bravarski poslovi....

 • Company ECON d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Zavarivanje metalnih konstrukcija...

 • Company pavković in Other
  26.10.2021

  Opis posla: Montaa, demontaa, balansiranje i ostali poslovi vezani uz vulkanizerske usluge. Poeljno iskustvo ili volja za uenjem....

 • Company RIFT CUT d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:obavlja poslove unosa podataka u raunovodstveni program (pripreme za knjienja i knjienja)odrava pomone knjiga te ih usklauje s glavnom knjigomkontrolira evidencijske liste s raunovodstvenom dokumentacijomsudjeluje i asistira u financijskom i drugom potrebnom izvještavanju te razvoju i poboljšanju radnih procesaupotrebom informatikih sustava obrauje podatke potrebne za financijsko, statistiko, projektno i ostalo izvještavanje prema potrebiadministrativno prati tekue poslovne dogaaje koje obavlja financijsko-raunovodstveni odjelobavlja poslove vezane uz komunikaciju s vanjskim subjektima i izvještavanjeupisuje likvidirane raune u evidenciju, zbraja i sastavlja rekapitulaciju te ih odlae, kao i bankovne izvode, blagajnike i druge dokumentelikvidira putne rauneobraunava putne nalo...

 • Company RIFT CUT d.o.o. in Slanje
  26.10.2021

  Opis poslova obuhvaa: - Izradu ponuda, predrauna, rauna podsjetnika i opomena za plaanje prema nalogu prodajnog osoblja i managementa i njihovo slanje kupcima - Obradu narudbi, izradu naloga za isporuku - Izradu kalkulacija, cjenika, pripremu i slanje prateih dokumenata (certifikati, deklaracije) - Evidentiranje i voenje evidencije troškova prodajnog centra - Komunikaciju i suradnju s knjigovodstvom i prosljeivanje svih relevantnih dokumenata - Izradu zahtjeva za osiguravanjem pokria kupaca prema nalogu managementa te voenje arhive odobrenja i registra osiguranih kupaca - Izradu mjesenih, kvartalnih i godišnjih izvještaja s kupcima i dobavljaima u suradnji s knjigovodstvom - Mjesenu provjeru svih izlaznih dokumenata, biljeenje potrebnih promjena, otvaranje i zatvaranje dokumenata, unošenje...

 • Company KOS TRANSPORTI d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: rad u vulkanizerskog radioni za teretna vozila. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company VODOPRIVREDA SISAK D.D. in Other
  26.10.2021

  Trai se graevinski inenjer, razina obrazovanja VŠS (ing.gra., .aedif., .aedif.) ili VSS (.gra., .aedif., .aedif.). Radno iskustvo i poloen struni ispit su poeljan ali ne i neophodan uvjet. Kratak opis poslova: Rukovoenje izgradnjom objekta (uvjet poloen struni ispit), neposredna organizacija gradilišta, sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije, izrada troškovnika, izrada operativnog plana gradilišta, upravljanje vozilom u cestovnom prometu (B kat.) u svrhu  prijevoza radnika i materijala, geodetski radovi na gradilištu, voenje graevinske dokumentacije, izrada izvješa o stanju radova....

 • Company VODOPRIVREDA SISAK D.D. in Other
  26.10.2021

  Opis posla: Rad za koji je potrebna priuenost za graevinske radove. Prednost za armirae i tesare....

 • Company DOMINO OPATIJA d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis posla : posluivanje hrane i pia u hotelskom restoranu -Poeljno iskustvo i dobro poznavanje minimalno jednog stranog jezika -Plaa 6.000,00 kn -Odgovorna, marljivu i poštena osoba, -Mogunost napredovanja....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: priprema i dezinfekcija radnog mjesta za terapijske postupke, asistiranje doktoru dentalne medicine tijekom terapijskih postupaka, ostali poslovi....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: komunikacija sa potencijalnim klijentima na talijanskom jeziku, organizacija rada, komunikacija izmeu stomaloga i laboratorija, voenje sastanka i razgovora na slovenskom jeziku, izrada ponuda, rauna i ostali administrativni poslovi....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: komunikacija sa potencijalnim klijentima na slovenskom jeziku, organizacija rada, komunikacija izmeu stomaloga i laboratorija, voenje sastanka i razgovora na slovenskom jeziku, izrada ponuda, rauna i ostali administrativni poslovi....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STUBIČAR in Other
  26.10.2021

  - rad u 2 smjene - poeljno radno iskustvo - prednost osobama s poloenim teajem za njegovatelja/icu starijih...

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući LUCE in Other
  26.10.2021

  OPIS POSLOVA: ZDRAVSTVENA NJEGA U KUI...

 • Company KLAS, vl. Pjeter Konaj in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Priprema i peenje pita od razliitih proizvoda....

 • Company KLAS, vl. Pjeter Konaj in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Priprema i peenje pekarskih proizvoda...

 • Company KAVANA "ORIJENT" VL.MAJDA KOCEN in Other
  26.10.2021

  TRAIMO  KUHARA I POMONOG RADNIKA...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca sestrinstva – etiri (4) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni/struni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to:dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca fizioterapije – dvanaest (12) izvršitelja – na odreeno vrijeme UVJETI : VŠS preddiplomski sveuilišni studij fizioterapije/specijalistiki preddiplomski strunistudij fizioterapije, prvostupnik/prvostupnica fizioterapije Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to:dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca laboratorijske dijagnostike – šest (6) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni studij laboratorijske dijagnostike/struni studij inenjera laboratorijske dijagnostike, prvostupnik/prvostupnica laboratorijske dijagnostike Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljans...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca radne terapije – tri (3) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni studij radne terapije, prvostupnik/prvostupnica radne terapije Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva primalja/primalja asistentica – dva (2) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: SSS srednja medicinska škola, primalja/primalja asistentica Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva fizioterapeutski tehniar/tehniarka – etrnaest (14) izvršitelja – na odreeno vrijeme UVJETI : SSS srednja medicinska škola, fizioterapeutski tehniar/tehniarka Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva zdravstveno – laboratorijski tehniar/tehniarka – tri (3) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: SSS srednja medicinska škola, zdravstveno laboratorijski tehniar/tehniarka Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca radiološke tehnologije – dvanaest (12) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni studij/struni studij radiološke tehnologije, prvostupnik/prvostupnica radiološke tehnologije Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva medicinska sestra/tehniar – pet (5) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI:SSS srednja medicinska škola, medicinska sestra/tehniar Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici/originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stau (potvrd...

 • Company DOM BAKA ILONA - dom za starije i nemoćne in Other
  26.10.2021

  Kandidat/kandidatkinja mora znati provoditi testove pokretljivosti mišia, ivaca, zglobova i funkcionalne sposobnosti radi utvrivanja i procjene tjelesnih problema korisnika u domu. Znati odrediti ciljeve lijeenja s korisnicaima i  osmišljavanje programa lijeenja radi smanjivanja tjelesnog bola, ojaavanje mišia poboljšanje kardiotorakalnih, kardiovaskularnih i respiratornih funkcija korisnika. Uvjet: vaee odobrenje za samostalan rad. ...

 • Company AKONTO GRUPA d. o. o. in Other
  26.10.2021

  Opis posla: priprema i posluivanje napitaka u cafe baru na Gradskoj trnici...

 • Company MD & V d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Zapošljavamo samostalnog majstora za strojno bukanje ili ve uhodanu ekipu, zbog poveanog obujma posla. Nazvati na broj mobitela 098 241 533 - Dragan ili 098 163 6548 - Denis...

 • Company VIVITA d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: dostava robe slubenim kombi vozilima po Junoj Dalmaciji. Uvjeti:  obavezna b kategorija,  minimalno 3 godine iskustva vonje automobila i iskustvo dostave robe.   ...

 • Company LAGERMAX AED CROATIA d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: -kontrola kvalitete u proizvodnom procesu-osiguranje kvalitete izradom i provedbom kontrolnih postupaka-završna kontrola i ispitivanje proizvoda-upravljanje kvalitete izradom radnih uputa i metoda rada-predlaganje mjera za otklanjanje nesukladnosti proizvoda i sustava-analiza podataka, procesa i uzroka nesukladnosti-izvještavanje o provedbi upravljanja kvalitetom i potrebi za poboljšanjima Napomene:- Izvrsno poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu- Poznavanje rada na raunalu (MS Office / Outlook)- Spremnost na kontinuirano usavršavanje i orijentiranost ka timskom radu -Poznavanje tehnoloških postupaka i procesa proizvodnje- Fleksibilnost i komunikativnost-Radno iskustvo na slinim poslovima je prednost- Inicijativa, kreativnost i spremnost na timski rad- Spremnos...

 • Company LAGERMAX AED CROATIA d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: . Planiranje obujma proizvodnje i organizacija izvršenja proizvodnih naloga- Rukovoenje djelatnika na proizvodnoj liniji i planiranje smjena- Voenje zaliha potrošnog materijala (nabava i kontrola stanja; koordinacija zaliha sa planerima i dobavljaima)- Komunikacija sa dobavljaima po pitanju odravanja strojeva i nabave rezervnih dijelova- Upisivanje potrebnih podataka u proizvodni sustav i upravljanje predlošcima za oznaavanje ambalae- Kontrola kvalitete i obuka djelatnika u operativnom timu- Upravljanje izvještajima proizvodnje na dnevnoj, tjedno i mjesenoj bazi. Uvjeti:- Potrebna struna sprema: VŠS- Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu- Poznavanje rada na raunalu (MS Office / Outlook)- Spremnost na rad u smjenama- Fleks...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis posla: podrška korisnicima, komunikacija s korisnicima je putem poziva, chata i e-maila; svi su upiti vezani uz bankarski online sustav. Uvjeti: engleski jezik: razina C1 u pisanju i govoru (napredni i samostalni korisnik)informatika znanja: osnovno korištenje MS Office paketa, brzina i tonost u tipkanjurazvijene komunikacijske i interakcijske vještineuinkovita pismena i verbalna komunikacijasamostalnost, motiviranost, organiziranost i otvorenost....

 • Company LAGERMAX AED CROATIA d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:prijem dispozicija i drugih robnih dokumenata potrebnih za rukovanje robom,nadzor utovara, istovara i pretovara robe po danim dispozicijama,utvrivanje i obavještavanje nadreenih o ošteenjima pošiljaka, manjku ili višku robe,preuzimanje i predaja robe,predaja robnih dokumenata, poruka i moguih zapisnika,samostalno obavljanje skladišnih poslova po nalozima i zaduenjima,obavljanje drugih poslova i zadataka po posebnim nalozima i zaduenjimarad u smjenamanajnia potrebna struna / školska sprema: IV stupanj, smjer ekonomski ili drugi odgovarajuifunkcionalna znanja: poeljan poloen ispit za vozaa viliara...

 • Company LAGERMAX AED CROATIA d.o.o. in Tenja
  26.10.2021

  Opis poslova: sakupljanje i obrada odgovarajue dokumentacije za prijem, carinjenje i otpremu robe,· kontrola carinske dokumentacije,· koordiniranje istovara i utovara te skladištenja robe sa djelatnicima u skladištu,· kontrola i organizacija robe na skladištu,· voenje korespodencije i odgovarajuih evidencija sa komitentom,· obavljanje drugih poslova i zadataka po posebnim nalozima i zaduenjima. Napomene:smjer: ekonomski, gimnazijai sl.probni rad: 3 mjesecapoznavanje rada u Windows OS / paketu programa Officepoznavanje engleskog jezikapoznavanje carinskih propisaiskustvo rada u SAP programu...

 • Company VOX cetering d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Dostavlja/ica hrane s našim ili vlastitim vozilom.Poeljno poznavanje zapadnog dijela grada....

 • Company ALCA ZAGREB d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Priprema dokumentacija za rad u skladištuPriprema otpremnica/faktura za dostavu robe na terenuKomunikacija s kupcimaNapomena: potreban rad u 3 smjene...

 • Company TRGOVAČKO PROIZVODNI OBRT "A.M." in Other
  26.10.2021

  Opis posla: dostava robe, terenski rad....

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Opis poslova:Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Other
  26.10.2021

  Prijevoz putnika u domaem (upanijski i meuupanijski, prijevoz uenika i radnika, povremeni prijevoz) i meunarodnom cestovnom prijevozuRad po zakonskim odredbamaBriga o sigurnom prijevozu putnikaIzdavanje voznih karata i briga o vozilu...

 • Company AUTOTRANS d. d. in Ivanje
  26.10.2021

  Opis poslova:detektiranje kvarova na vozilimamontaa i demontaa elektrinih ureaja/startera, alternatora, dinama, reglera, akumulatora itd. na vozilaremont i podešavanje elektro-ureaja/startera, alternatora, dinama itd.popravak i postavljanje elektroinstalacija i elektrine opreme na vozilima, montaa, demontaa i podešavanje svjetala i signalnih ureaja na vozilu, servis i punjenje akumulatora, postavljanje rasvjete u kabini autobusa, išenje i odmašivanje pojedinih dijelova motora, mjenjaa i elektrinih agregata prilikom remonta, montaa i demontaa tahografa, montaa i demontaa radio aparata i zvunika, montaa i demontaa antena na vozilima Webasto, popravaka Webasto grijaa autobusa i ostalog sistema grijanja, popravak klima ureaja, popravak elektrine instalacije - ABS,ASR,ECAS, E-gasišenje i odrav...

 • Company KTC d.d. in Other
  26.10.2021

  Opis posla: utovar i istovar robe, prijem, otprema i skladištenje robe u skladištu. Poeljan teaj za viljuškaristu....

 • Company YURIIMONT d.o.o. in Other
  26.10.2021

  Opis posla: trai se pomoni radnik u graevinarstvu kao ispomo majstoru krovopokrivau Ugodna atmosfera. Vano je da kandidat nema strah od visine...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
ferfolja Edit filters