Jobmonitor. Search results for Göteborgs kommun

1 Jobs found

Used filters:
  • Göteborgs kommunx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company Göteborgs kommun in Råda
    27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

    OŠ JAKOVA GOTOVCA UNEŠI 22323 Uneši, Put škole 5KLASA: 112-02/21-01/03URBROJ: 2182/1-12-1-5-21 -5 Uneši, 18. listopada 2021.g, Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jakova Gotovca, Uneši zastupana po ravnatelju objavljuje: N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa UITELJ FIZIKE, mjesto rada: OŠ Jakova Gotovca, Uneši, Put škole 5, 1 izvršitelj na neodreeno , nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena, UVJETI: Opi uvjeti prema Zakonu o radu (N.N. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Göteborgs kommun Edit filters