Jobmonitor. Search results for grad-hrvatska-kostajnica

6347 Jobs found

Used filters:
 • grad-hrvatska-kostajnicax
Displaying 1-50 of 6347 results.
 • Company ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o. in Prelog
  24.01.2020

  priprema hrane u restoranu Radno mjesto: Restoran Lovac Prelog...

 • Company ROYAL OTPREMNIŠTVO d.o.o. in Prelog
  24.01.2020

  Radno mjesto: Restoran Lovac Prelog Opis poslova: - posluivanje jela  i pia ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA MAŽURANIĆA in Visoko
  24.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanje u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i suglasnosti Gradskog ureda za obrazovanje (KLASA: 602-02/19-001/1736, URBROJ:251-10-11-19-6) od 17.01.2020. Osnovna škola Ivana Maurania, Javorinska 5, Zagreb raspisuje sljedei N A T J E A J za popunu radnog mjesta ZA PRIJEM UITELJA/ICE ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme – 40 sati tjedno UVJETI: - opi uvjeti sukladno opim propisima o radu - posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („NN“ 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 05/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i Pravilnikom o odgovarajuoj ...

 • Company LUMI - MAKS d.o.o. in Tenja
  24.01.2020

  Opis poslova:montaa rasvjetnih tijela, povremeno skladišni poslovi i dostava. Poslodavac je spreman osposobiti radnike za poslove Struna sprema: SSS Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja ...

 • Company KOGRAD d.o.o. in Tenja
  24.01.2020

  Opis poslova:voenje gradilišta,voenje graevinske knjige,projektiranje,nadzor gradilišta Mogunost korištenja potpore za zapošljavanje....

 • Company GROM d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstva. - VŠS / VSS ekonomskog smjera...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  24.01.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 I 89), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 98/19), a u vezi s javnim natjeajem klasa: 112-01/19-01/328, ur.broj: 529-02-02-02/3-19-1 objavljen dana 16. listopada 2019. godine u Narodnim novinama br 98/19, a djelomino obustavljen odlukom klasa: 112-01/19-01/328, urbroj: 529-02-02-02/1-20-8 od 16. sijenja 2020. godine, Ministarstvo turizma raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva tu...

 • Company MINISTARSTVO TURIZMA in Adamovec
  24.01.2020

  Na temelju lanka 45. i 74.a stavka 1. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 37/13, 38/13, 138/2015 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 61/17, 70/19 I 89), lanka 2. i lanka 22. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi („Narodne novine“, broj 78/2017 i 98/19), a u vezi s javnim natjeajem klasa: 112-01/19-01/328, ur.broj: 529-02-02-02/3-19-1 objavljen dana 16. listopada 2019. godine u Narodnim novinama br 98/19, a djelomino obustavljen odlukom klasa: 112-01/19-01/328, urbroj: 529-02-02-02/1-20-8 od 16. sijenja 2020. godine, Ministarstvo turizma raspisuje J A V N I N A T J E A J za imenovanje ravnatelja/ice upravnih organizacija u sastavu Ministarstva tu...

 • Company TUBLA d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Poslovi peglanja arapa. Radno iskustvo i struka nisu vani....

 • Company Casalatina Club j.d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis posla: išenje i odravanje ugostiteljskog objekta...

 • Company POLJOPRIVREDNI OBRT "BIŠČAN" in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: obrada zemlje poljoprivrednom mehanizacijom....

 • Company RI-19 d.o.o. za građevinski konzalting in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: izmjera i izrada projektne dokumentacije za dobivanje graevinske i uporabne dozvole, izrada projekta za energetsku obnovu fasada, i sl....

 • Company CONSENSUS NEKRETNINE d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: organiziranje kupoprodaje nekretnina Poeljno je poznavanje jednog stranog jezika Potrebne su odline komunikacijske vještine, spremnost na timski rad i profesionalnost...

 • Company PRESEČKI d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: proizvodnja pekarskih proizvoda....

 • Company DOT COM d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis posla: Operater/ka u call centru. Komuinikativna osoba spremna na ugovaranje prodaje i poslova sa agentima. Fleksibilno radno vrijeme, obuka osoblja u poduzeu....

 • Company Osnovna škola Ivana Batelića - Raša in Antenal - Antenal
  24.01.2020

  U sklopu projekta „MOZAIK 3“ koji se provodi u okviru instrumenta „Osiguravanje pomonika u nastavi i strunih komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno- obrazovnim ustanovama, faza III“ temeljem poziva UP.03.2.1.03 Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., Osnovna škola Ivana Batelia-Raša kao partner u projektu raspisuje POZIV za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju Radno mjesto: POMONIK/POMONICA U NASTAVI Broj traenih osoba: 1 Mjesto rada:R.br.Naziv škole i sjedišteRazred 2019./2020.Sati tjedno1.Osnovna škola Ivana Batelia- Raša, Ivan Bateli 1, 52223 Raša732 Vrsta ugovora: Ugovor o radu na odreeno vrijeme za nastavnu godinu 2019./20...

 • Company TEHNOMOBIL, Jurica Volarević i Ivica Bilan in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: Elektroinstalater/ka postavlja, ispituje, stavlja u pogon i odrava niskonaponske instalacije i postrojenja za raspodjelu elektrine energije, antenske i komunikacijske instalacije, uzemljenja i gromobrane te postrojenja za izjednaavanje potencijala, rasvjetnih ureaja i rezervnih izvora elektrine energije. Ostale informacije: Od kandidata se oekuje samostalna izrada elektroinstalacija po projektu. Oekivana netto plaa: 6 500,00 kn    ...

 • Company SLAP, vl. Pero Barišić in Tenja
  24.01.2020

  opis poslova: priprema i posluivanje napitaka mogunost korištenja Mjera aktivne politike zapošljavanja - podpora...

 • Company TILLI NEKRETNINE d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: izvoenje vodoinstalaterskih radova. Poslodavac nudi smještaj i jedan obrok za kandidate koji nisu iz Zagreba....

 • Company ELEKTA-C d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: prodaja robe (elektromaterijala, rasvete i ribikog pribora) i rad na blagajni ...

 • Company KNAUF-SISTEMI M & J j.d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Poslovi soboslikara...

 • Company LEGOLIM in Koprivnica
  24.01.2020

  Opis poslova: izrada i postava graevne limarije. Rad na visini. Poeljno je radno iskustvo. Mjesto rada: Koprivnica i okolica....

 • Company BUBAMARA SVE ZA DJECU d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis posla: voenje administracije i dokumentacije za funkcioniranje prodavaonice po Zakonu o trgovini, izrada narudbi, briga o asortimanu i zalihama, aktivno sudjelovanje u procesu prodaje i savjetovanja kupaca, inventurni popis robe u trgovini djejim igrakama i opremom. Mogunost ugovora na neodreeno vrijeme. Obrazovni program: prodava, komercijalist, ekonomist. ...

 • Company BUBAMARA SVE ZA DJECU d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis posla: infrormiranje i usluivanje kupaca, inventurni popis robe, deklariranje i oznaavanje proizvoda, rad na blagajni, briga o izgledu i istoi prodajnog mjesta, ostali poslovi u poslovnici. Obrazovni program: trgovac, komercijalist, ekonomist. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company TEHNOALFA d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: pranje automobila....

 • Company ŠANČIĆ - OBRT-SERVIS I PRODAJA KUĆANSKIH I OSTALIH in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: servisiranje, popravak i montaa rashladne i klima tehnike i ostalih kuanskih aparata. Potreban poloeni vozaki ispit B kategorije zbog dostave robe korisnicima....

 • Company KRATEKS, d.d. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: glaanje enske modne odjee Naknada za prijevoz: radnika autobusna karta...

 • Company KVANTUM d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Obavljanje administrativnih poslova...

 • Company MJESNO PODUZEĆE d.o.o. in Tribunj
  24.01.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi VŠS, VSS ekonomskog ili upravno-pravnog smjera sa minimalno dvije godine radnog iskustva na navedenim ili slinim poslovima, vrlo dobrim znanjem engleskog jezika, poznavanjem Office alata i raunovodstvenih programa Synesis i eSPI i sa poloenim vozakim ispitom "B" kategorije, zamolbe ili ivotopise slati na adresu: Zamalin 22, 22 212 Tribunj...

 • Company GOLDEN TOUCH, VL. NATALIJA LUČAN in Tenja
  24.01.2020

  Opis poslova: masaa, depilacija, tretmani lica, nokti. Mogunost korištenja mjera aktivne politke zapošljavanja....

 • Company CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU VIROVITICA in Virovitica
  24.01.2020

  Edukacijski rehabilitator u predškolskom odgoju - defektolog-odgojitelj, (mag. edukacijske rehabilitacije, dipl.defektolog, prof. defektologije, VSS): - 1 osobe na puno (40 sati tjedno) neodreeno radno vrijeme Sukladno lanku 13. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, (Narodne novine broj 116/03, 82/08, 138/12) na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Kandidati na navedena radna mjesta duni su ispunjavati uvjete prema: a) lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne Novine broj 10/97,107/07 i 94/13) i b) Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (Narodne novine broj 133/97) Uz pismenu prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:ivotopisDokaz o ste...

 • Company REBRENJAK - USLUGE d.o.o. in Hum
  24.01.2020

  Opis poslova: poslovi išenja uredskih i pripadajuih im prostora u poduzeima na podruju opine Hum na Sutli. Raspored radnog vremena: poslijepodne: 16,00 - 22,00h....

 • Company Odvjetničko društvo ŽUPAN, BABIĆ & ANTUNOVIĆ d.o.o. in Tenja
  24.01.2020

  Opis poslova: poslovi odvjetnikog vjebenika Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Odvjetničko društvo Mihalić&Pikija d.o.o. in Slanje
  24.01.2020

  Opis poslova: zaprimanje i slanje pošte, prijem stranaka i telefonskih poruka, voenje rasporeda poslovnih sastanaka, voenje poslova ekonomata, interne i vanjske dostave, pomono tehniki poslovi vozaa, umnoavanje pisanog materijala, otpreme i pismohrane, te ostali administrativno tehniki poslovi po nalogu nadreenog. Uvjeti: - društveni smjer obrazovanja - vozaka dozvola B kategorije - komunikacijske i organizacijske vještine - trai se pouzdana i povjerljiva osoba s visokom radnom etikom....

 • Company VINOTUR d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: Odravanje urednosti kuhinje, priprema namirnica, pranje posua. Poeljno poznavanje rada na raunalu te poznavanje jednog stranog jezika, ali nije uvjet....

 • Company FELIKS REGULACIJA D.O.O. in Other
  24.01.2020

  Opis posla: obraun plaa, obraun PDV-a, izrada JOPPD obrazaca i obavljanje ostalih knjigovodstvenih poslova....

 • Company ASJA, obrt za kozmetičke usluge, vl. Asja Kraus, Trnovec, Nova ulica in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: kozmetiarski poslovi. Potrebno je minimalno 2 godine radnog iskustva, znanje/iskustvo u izradi gel noktiju i trepavica....

 • Company LEDINSKI, vl. Danijel Ledinski in Other
  24.01.2020

  Opis posla: priprema materijala, odravanje istoe opreme, upotreba osnovnih alata, pomoni poslovi pri izvoenju zidarskih i soboslikarskih poslova. ...

 • Company "CAVRIĆ" in Other
  24.01.2020

  opis poslova: bravarski radovi, zavarivanje...

 • Company Tehnička škola Zagreb in Adamovec
  24.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08., NN br. 86/09, NN br. 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 5/12., 86/12., 126/12.- proišeni tekst, 94/13., 152/14, 07/17. i 68/18.) TEHNIKA ŠKOLA ZAGREB ZAGREB, Palmotieva 84 raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta I. odreeno, puno radno vrijeme (zamjena za roditeljski dopust): - profesor/ica raunalstva - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (magistar inenjer raunarstva, magistar inenjer elektrotehnike i informacijske tehnologije, magistar inenjer elektrotehnike i raunalnog inenjerstva, dipl. ing. elektrotehnike, dipl. ing raunarstva, sveuilišni prvostupnik inenjer elektrotehnike, magistar inenjer informatike, magistar informatike u edukaciji, dipl...

 • Company KERAMIČARSKI OBRT "KREMENKO" in Pag
  24.01.2020

  Opis poslova: poslovi razbijanja velikih kamena na manje dijelove, priprema materijala za zidanje, pomoni poslovi kod postavljanja kamenih ploa i ureivanja okunica kamenom Uvjeti: - smjer i razina obrazovanja nisu uvjet - iskustvo poeljno, ali nije uvjet - na natjeaj se mogu prijaviti i osobe koje su zainteresirane za uenje navedenih poslova Mjesto rada: Pag i šira okolica Smještaj te prijevoz do mjesta rada i natrag osigurava poslodavac. Predviena plaa: 35-40 kn/sat Kontakt osoba: Vjekoslav Kiri Mogunost zapošljavanja više osoba....

 • Company KERAMIČARSKI OBRT "KREMENKO" in Pag
  24.01.2020

  Uvjeti: - obrazovanje za zidara/zidaricu ili polagaa/polagaicu keramikih ploica poeljno, ali nije uvjet - potrebno radno iskustvo na istim ili slinim poslovima minimalno 6 mj. Mjesto rada: Pag i šira okolica Smještaj te prijevoz do mjesta rada i natrag osigurava poslodavac. Predviena plaa: 40-50 kn/sat Kontakt osoba: Vjekoslav Kiri Mogunost zapošljavanja više djelatnika. Mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company M.B. SONG d.o.o. in Other
  24.01.2020

  Opis poslova: posluivanje pia u caffe baru Passage...

 • Company AD GRADNJA, vl. Dražen Uzelac in Other
  24.01.2020

  Opis posla : radnik/radnica visokogradnje                   - pomoni poslovi na gradilištu,...

 • Company GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ in Bilo
  24.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenom uilištu Elly Baši, Glazbeno uilište Elly Baši, Zagreb, Mlinarska 25, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 2. nastavnik/ca gitare - nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno, na odreeno - zamjena za neplaeni dopust Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) te Pravilniku o strunoj sprem...

 • Company GLAZBENO UČILIŠTE ELLY BAŠIĆ in Bilo
  24.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18) te lanka 3. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Glazbenom uilištu Elly Baši, Glazbeno uilište Elly Baši, Zagreb, Mlinarska 25, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto: 1. nastavnik/ca klavira - puno radno vrijeme, na odreeno - zamjena za bolovanje, rodiljni i roditeljski dopust Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa trebaju ispunjavati i posebne uvjete sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) te Pravilniku o stru...

 • Company RIVAJ BAČIĆ d.o.o. in Pazin
  24.01.2020

  Opis poslova: priprema i posluivanje pia. Mjesto rada: Caffe bar Stari Pazin. Putni troškovi u dogovoru s poslodavcem....

 • Company TDV Vrtuljak Umag - SMI Girotondo Umago in Tenja
  24.01.2020

  In base all'articolo 26. della Legge dell'educazione e istruzione della prescolare (GU 10/97, 107/07,94/13, 98/19) e della Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 21 gennaio 2020, Scuola Materna Italiana “Girotondo” Umago, bandisce il seguente: CONCORSOper la copertura del posto di lavoro di inserviente (m/f) 1 esecutrice/ ore a orario dimezzato e a tempo determinato fino al 31-08-2020 In base al Bando di concorso può venir scelta la persona che adempie le seguenti condizioni:1. Le condizioni generali prescritte dagli articoli 24. e 25. della Legge sull’educazione ed istruzione prescolare („Gazzetta ufficiale “ num. 10/97, 107/07 i 94/13).2. Grado d’istruzione: scuola elementare o titolo di studio turistico- alberghiero 3. Conoscenza della lingua italiana Alla domanda...

 • Company TDV Vrtuljak Umag - SMI Girotondo Umago in Tenja
  24.01.2020

  In base all'articolo 26. della Legge dell'educazione e istruzione della prescolare (GU 10/97, 107/07,94/13, 98/19) e della Delibera del Consiglio d'Amministrazione del 21 gennaio 2020, Scuola Materna Italiana “Girotondo” Umago, bandisce il seguente: CONCORSOper la copertura del posto di lavoro di responsabile sanitario – infermiera con diploma universitario (m/f) 1esecutrice/ore a orario pieno e a tempo indeterminato I candidati devono soddisfare:Le condizioni dell’articolo 24. e 25. previste dalla Legge sull’educazione e istruzione prescolare e precisamente i lavori del responsabile sanitario possono venire svolti dalla persona che ha conseguito il diploma universitario in scienze infermieristiche o che ha un titolo universitario in infermieristica in conformità con le normative preced...

 • Company EXPLANTA MALI SERVISI j.d.o.o. in Okoli
  24.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje okoliša, košnja trave, flaksanje, krenje i rušenje stabala, sadnja cvijea, manji graevinski radovi. Uz ivotopise molimo priloiti kopije svih postojeih dokaza o sposobnosti, kao i potvrdu HZMO-a. Prilikom prijave na natjeaj naznaiti za koje se radno mjesto kandidat prijavljuje. Kontaktirati e se iskljuivo oni kandidati koji uu u ui izbor....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
grad-hrvatska-kostajnica Edit filters