Jobmonitor. Search results for HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.

1 Jobs found

Used filters:
  • HEP-TOPLINARSTVO d.o.o.x
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. in Other
    18.01.2020 Updated on: 19.01.2020

    Opis poslova: rad u vrelovodnim i parovodnim toplinskim stanicama i šahtovima, eksploatacija postrojenja te ugradnja i tehniko odravanje postojenja, suradnja s drugim slubama i predstavnicima suvlasnika koji odravaju kune instalacije, suradnja s vanjskim izvoaima kod hitnih intervencija. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje strojarske struke, ispit za rukovatelja centalnog grijanja. Radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u trajanju od 1 godine zbog poveanog opsega posla u Pogonu toplinske mree, Slubi za eksploataciju. Uz pismenu zamolbu potrebno je priloiti ivotopis, motivacijsko pismo, potvrdu ili elektroniki zapis o radno-pravnom statusu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - ne stariji od 30 dana, dokaz o traenoj strunoj spremi (svjedodba), uvjerenje da se ne vodi ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Edit filters