Jobmonitor. Search results for HP D.D.

18 Jobs found

Used filters:
 • HP D.D.x
Displaying 1-18 of 18 results.
 • Company HP D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostave Poeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost...

 • Company HP D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:- Ureivanje poštanskih ureda i drugih poslovnih prostora u okviru djelokruga rada - itanje nacrta i obavljanje preciznih mjerenja - Obavljanje zidarskih, gipskartonskih, soboslikarskih poslova - Postavljanje izolacije i oblaganje unutarnje, vanjske zidne i podne površine u drvetu, kamenu i keramici - Izraivanje namještaja i zidnih obloga po mjeri prema dostavljenoj tehnikoj dokumentaciji - Obavljanje stolarskih, te bravarskih i vodoinstalaterskih poslova - Obavljanje drugih radnih zadataka koji su u skladu s naravi i vrstom poslova koje obavlja, na zahtjev neposredno nadreenog - Odgovara za provedbu poslova i radnih zadataka iz svog djelokruga rada Uvjeti:- poeljno je znanje itanja tehnikih nacrta, - temeljna matematika znanja preciznih mjerenjaPoeljne osobine kandidata: komuni...

 • Company HP D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: - Ureivanje poštanskih ureda i drugih poslovnih prostora u okviru djelokruga rada - itanje nacrta i obavljanje preciznih mjerenja - Obavljanje poslova vezanih za montau i demontau elektroopreme, elektrinih ureaja i kablova te spajanje elektrovodova, izradu, ugradnju i spajanje razvodnih ormara, prikljunih elemenata, ispitivanje i otklanjanje neispravnosti instalacija i rasvjete - Obavljanje gipskartonskih i soboslikarskih poslova Uvjeti:- Poeljno je znanje itanja tehnikih nacrta temeljna matematika znanja preciznih mjerenja.- Poeljne osobine kandidata: komunikativnost i pristupanost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost; poeljno poznavanje grada, naseljenog mjesta ili po...

 • Company HP D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je poznavanje grada, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostavPoeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostva...

 • Company HP D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: - Preuzimanje pošiljaka za dostavu - Sudjelovanje u pripremi pošiljaka (utovar i istovar pošiljka i zakljuaka, podjela po rajonima, zaduenje i razduenje u predvienoj aplikaciji) - Dostavljanje poštanskih pošiljaka, hpekspres pošiljka, brzojava i novanih doznaka te servisa - Pranjenje poštanskih koveia i punjenje depoa - Obavljanje poslova razmjene zakljuaka - Obavljanje poslova prijenosa i prijevoza zakljuaka - Zaprimanje pošiljaka na adresi korisnika - Razduenje s dokumentacijom, neuruenim pošiljkama i novanim sredstvima (obraun) - Prodavanje maraka, vrijednosnica, trgovake robe i usluga iz asortimana Društva - Odravanje vozila Društva - odvoenje vozila na tehniki pregled u skladu s pripremljenom dokumentacijom, servis, popravak, zamjenu guma, pranje i išenje vozila - Voenje...

 • Company HP D.D. in Other
  13.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostave Poeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostva...

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla :preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostavePoeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost....

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  OPIS POSLOVA:preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostavePoeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost...

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: preuzimanje i razraivanje obinih poštanskih pošiljaka, dostavljanje obinih poštanskih pošiljaka i neadresirane pošte, pranjenje poštanskih koveia i punjenje depoa, obavljanje poslova razmjene zakljuaka, obavljanje poslova prijenosa i prijevoza zakljuaka, odgovornost za pravodobnost i tonost uruenja robe, pošiljaka i tiskovina na dogovorene dostavne toke, preuzimanje i zaduivanje robe/pošiljaka/tiskovina na istovarnoj toki/skladištu i razvaanje na dogovorena mjesta isporuke te briga o dokumentaciji. Poeljno je iskustvo vonje mopeda Poeljne osobine kandidata: komunikativnost i pristupanost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost; poeljno poznavanje grada, naseljenog mjesta i...

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: preuzimanje i razraivanje obinih poštanskih pošiljaka; dostavljanje obinih poštanskih pošiljaka i neadresirane pošte; pranjenje poštanskih koveia i punjenje depoa; obavljanje poslova razmjene zakljuaka; obavljanje poslova prijenosa i prijevoza zakljuaka; odgovara za pravodobnost i tonost uruenja robe, pošiljaka i tiskovina na dogovorene dostavne toke; preuzima i zaduuje robu/pošiljke/tiskovine na istovarnoj toki/skladištu i razvozi je na dogovorena mjesta isporuke te brine o dokumentaciji. Poeljno je iskustvo vonje mopeda Poeljne osobine kandidata: komunikativnost i pristupanost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost; poeljno poznavanje grada, naseljenog mjesta ili podruj...

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: •preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavu •slaganje pošiljaka po rajonu •zaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvima •dostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznaka •zaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podruju •razduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveia •dokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.) •oitavanje stanja brojila potrošaa •radno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubika •poeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostavePoeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motivira...

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla:preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je poznavanje grada, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostavePoeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostv...

 • Company HP D.D. in Other
  09.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: preuzimanje i razraivanje obinih poštanskih pošiljaka, dostavljanje obinih poštanskih pošiljaka i neadresirane pošte, pranjenje poštanskih koveia i punjenje depoa, obavljanje poslova razmjene zakljuaka, obavljanje poslova prijenosa i prijevoza zakljuaka, preuzimanje i zaduivanje robe/pošiljaka/tiskovina na istovarnoj toki/skladištu i razvoenje na dogovorena mjesta isporuke te briga o dokumentaciji, odgovornost za pravodobnost i tonost uruenja robe, pošiljaka i tiskovina na dogovorene dostavne toke;. Poeljno je iskustvo vonje mopeda Poeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost. Ako ostvarujte pravo prednosti pri zapošljav...

 • Company HP D.D. in Other
  08.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: POŠTAR/ICA ZA OPU DOSTAVUpreuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavuslaganje pošiljaka po rajonuzaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvimadostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznakazaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podrujurazduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveiadokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.)oitavanje stanja brojila potrošaaradno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubikapoeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostavePoeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, mo...

 • Company HP D.D. in Other
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: •preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavu •slaganje pošiljaka po rajonu •zaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvima •dostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznaka •zaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podruju •razduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveia •dokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.) •oitavanje stanja brojila potrošaa •radno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubika •poeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostave Poeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiv...

 • Company HP D.D. in Other
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: Preuzimanje i razraivanje obinih poštanskih pošiljaka; dostavljanje obinih poštanskih pošiljaka i neadresirane pošte; pranjenje poštanskih koveia i punjenje depoa; obavljanje poslova razmjene zakljuaka; obavljanje poslova prijenosa i prijevoza zakljuaka; odgovara za pravodobnost i tonost uruenja robe, pošiljaka i tiskovina na dogovorene dostavne toke; preuzima i zaduuje robu/pošiljke/tiskovine na istovarnoj toki/skladištu i razvozi je na dogovorena mjesta isporuke te brine o dokumentaciji Poeljno je iskustvo vonje mopeda. Poeljne osobine kandidata: komunikativnost i pristupanost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organiziranost, motiviranost, proaktivnost; poeljno poznavanje grada, naseljenog mjesta ili podr...

 • Company HP D.D. in Other
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis poslova: preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavu, slaganje pošiljaka po rajonu, obavljanje poslova razmjene, prijenosa i prijevoza zakljuaka, oitovanje stanja brojila potrošaa, zaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvima, dostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznaka, zaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podruju, razduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveia, dokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.), prodavanje maraka, vrijednosnica i trgovake robe iz asortimana Društva, obavljanje i drugih poslova prema nalogu neposrednog nadreenog iz djelokruga rada. Druga znanja i vještine: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje r...

 • Company HP D.D. in Other
  07.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  -Preuzimanje pošiljaka za dostavu - Sudjelovanje u pripremi pošiljaka (utovar i istovar pošiljka i zakljuaka, podjela po rajonima, zaduenje i razduenje u predvienoj aplikaciji) - Dostavljanje poštanskih pošiljaka, hpekspres pošiljka, brzojava i novanih doznaka te servisa - Pranjenje poštanskih koveia i punjenje depoa - Obavljanje poslova razmjene zakljuaka - Obavljanje poslova prijenosa i prijevoza zakljuaka - Zaprimanje pošiljaka na adresi korisnika - Razduenje s dokumentacijom, neuruenim pošiljkama i novanim sredstvima (obraun) - Prodavanje maraka, vrijednosnica, trgovake robe i usluga iz asortimana Društva - Odravanje vozila Društva - odvoenje vozila na tehniki pregled u skladu s pripremljenom dokumentacijom, servis, popravak, zamjenu guma, pranje i išenje vozila - Voenje rauna o tehnik...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
HP D.D. Edit filters