Jobmonitor. Search results for KD KOZALA d.o.o.

3 Jobs found

Used filters:
 • KD KOZALA d.o.o.x
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company KD KOZALA d.o.o. in Other
  31.03.2020 Updated on: 01.04.2020

  Opis posla: obavljanje poslova vezanih uz pogrebnike i grobarske poslove na groblju po nalogu i uz nadzor poslovoe i rukovoditelja slube Prijavi priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku svjedodbe, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3 mjeseca i e-zapis HZMO. Nepotpune i nepravovreme molbe nee se razmatrati. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri ...

 • Company KD KOZALA d.o.o. in Other
  29.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Opis posla: Sudjelovanje u izradi investicijsko-tehnike i projektne dokumentacije, pripremanje, izraivanje i praenje ostvarenja plana investicija. Obrazovni program: mag.ing.aedif. Prijavi priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku vozake dozvole, presliku diplome, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3 mjeseca, e-zapis HZMO, i potvrdu HZZ o prijavi u evidenciju nezaposlenih. Nepotpune i nepravovreme molbe nee se razmatrati. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta ...

 • Company KD KOZALA d.o.o. in Other
  27.03.2020 Updated on: 30.03.2020

  Opis posla: obavljanje poslova vezanih uz pogrebnike i grobarske poslove na groblju po nalogu i uz nadzor poslovoe i rukovoditelja slube Prijavi priloiti: zamolbu, ivotopis, presliku osobne iskaznice, presliku svjedodbe, uvjerenje o nekanjavanju ne starije od 3 mjeseca i e-zapis HZMO. Nepotpune i nepravovreme molbe nee se razmatrati. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskoga rata i lanovima njihovih obitelji, a koji u trenutku podnošenja prijave ispunjavaju uvjete za ostvarivanje toga prava, duni su uz prijavu na javni natjeaj priloiti sve dokaze o ispunjavanju traenih uvjeta iz natjeaja i dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju. Popis dokaza za ostvarivanje prava prednosti pri ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
KD KOZALA d.o.o. Edit filters