Jobmonitor. Search results for KELTEKS d.o.o.

11 Jobs found

Used filters:
 • KELTEKS d.o.o.x
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company KELTEKS d.o.o. in Okoli
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: Posao mehaniara sastoji se u detaljnom pregledu, utvrivanju i uklanjanju neispravnosti i ošteenja, kako bi stroj bio siguran i pouzdan za rad. Prije izvoenja popravka mehaniar utvruje ošteenje te mora dobro poznavati rad stroja, ureaja ili opreme. Kada utvrdi kvar otklanja ga tako da zamijeni ili popravi neispravne dijelove. Nakon otklanjanja kvara, ponovno ispituje rad stroja, kako bi se uvjerio da je stroj siguran za uporabu. Prilikom servisiranja, uglavnom provjerava, podmazuje dijelove razliitih strojeva kako bi sprijeio mogui nastanak kvarova. Mehaniar u svom radu koristi niz runih i elektrinih alata. Mora znati itati tehnike nacrte i skice te pri nekim poslovima poznavati elektrine ili elektronske komponente. Radi na odravanju proizvodnje, montai strojeva i ureaja, ot...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis posla: rad u laboratoriju sa tekstilnim materijalom, provoenje analiza i obrada materijala; pravilno uzimanje i preuzimanje uzoraka, popisivanje i razvrstavanje materijala Napomena: trai se spretnost, preciznost, razvijen osjeaj za prepoznavanje detalja, visok stupanj savjesnosti, odgovornosti i pribranosti...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: Razvijanje i odravanje naprednog it sustava, rukovoenje timom, obuka korisnika. Potrebna znanja: MS Windows Server, MS SQL Server, VMware, Linux, mree... ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis posla: izrada paleta po zadanim dimenzijama, rezanje kartonskih cijevki, odravanje i priprema strojeva za rad ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Budui lan našeg projektno-konstrukcijskog tima raditi e na: - izradi elektro-shema industrijske automatike u E-PLAN - programiranju PLC-a (Ladder ili Structured Text) u Siemens TIA portal - projektiranju i implementiranju regulacijske tehnike - podrška timu za uvoenju automatizacije, robotike i digitalizacije u naše proizvodne proceseNudimo:Rad u dinaminom i inovativnom okruenjuIzazovne i raznolike radne zadatke, te jasna oekivanja i ciljeveOkruenje koje potie profesionalni razvoj i napredak kroz program praenja razvoja kompetencija i individualnog uinkaUgovor o radu na odreeno vrijeme uz probni rok, sa mogunošu na neodreeno vrijemeUvijeti:akademsku naobrazbu iz tehnikog podrujaDobro poznavanje relevantnih zakonskih regulativaPoeljno iskustvo rada u podruju istraivanja i razvojaSpremnost ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Vid
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Odravanje proizvodnje, strojeva, ureaja i opreme, konstruiranje, pripremanje, planiranje i praenje izgradnje elektrinih mrea i instalacija, ispitivanje i odravanje elektrinih strojeva i ureaja, popravak neispravnih ureaja, nabava materijala, izrada izvještaja o radu, montaa i priprema strojeva za rad, edukacija novih radnika odravanje, montaa, otklanjanje kvarova. Razvijena sposobnost tehnikog rješavanja problema, sposobnost prostornog predoavanja i dobro razvijena motorika ruku i prstiju. Dobar vid i sluh, kao i sposobnost razlikovanja boja. Spretnost, preciznost i usmjerenost na detalje, poznavanje raunalnih sustava i praenje novih tehnologija u struci – sustava za centralni nadzor i upravljanje. ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova:poslovi skladištara u proizvodnji:rad na viliaruorganizira i obavlja posao u skladištupreuzimanje, smještanje i uvanje robe, pakiranje i pripremu za prodaju, te komisioniranje i otpremusortiranje i kompletiranje, te osiguranje naina njene dopreme i otpreme robezaduen je za ispravno uvanje robe i spreavanje robnih gubitakavodi kompletnu evidenciju o poslovanju skladišta, te sudjeluje u poslovima inventure....

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis posla: Rad u sektoru "Razvoja i istraivanja" - osmišljavanje, izrada i kontrola novih proizvoda za graevinsku industriju. Potrebna su teorijska znanja iz prirodnih i tehnikih znanosti te ostala znanja iz nastavnog programa studija.Vana je spremnost na neprestano usavršavanje i praenje razvoja tehnologije.Potrebne su dobre matematike i mehanike sposobnosti te sposobnost prostornog i logikog zakljuivanja. Uz analitinost i temeljitost u radu vaan je i kreativan pristup rješavanju problema. Struna znanja u podruju organizacije, planiranja i izvedbe posla te rukovoenja i osiguravanja mjera sigurnosti na radu. Zbog sloenosti i opsenosti posla esto se radi u timu i i surauje s drugim tehnikim specijalistima pa je poeljna sklonost timskom radu i jasnoa u pisanom i usmenom izraavanju. ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis posla: - utvrivanje, pregovaranje i dogovaranje internih postupaka, standarda i specifikacija kvalitete - postavljanje standarda za usluge kupcima - odreivanje zahtjeva dobavljaima o kvaliteti sirovina - istraivanje i postavljanje standarda kvalitete, zdravlja i sigurnosti - osiguravanje usklaenosti proizvodnih procesa sa standardima na nacionalnoj i meunarodnoj razini - rad s operativnim osobljem na uspostavljanju postupaka, standarda i sustava - pisanje upravljakih i tehnikih izvještaja i povelja kupaca - utvrivanje potreba za obukom - poticanje promjena i poboljšanja performansi i kvalitete - usmjeravanje ciljeva radi maksimiziranja profitabilnosti - biljeenje, analiza i distribucija statistikih podataka - pisanje izvještaja - provoenje i praenje ispitivanja i pregleda proizvoda i...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis poslova:Rad na proizvodnim strojevimaObavljanje procesa proizvodnje prema uputama i proceduramaOdravanje sredstava za radPriprema materijala za obraduPakiranje proizvodaKontrola proizvoda te pripremanje za otpremu Sudjelovanje u svim procesima proizvodnjeHigijena radne opreme i prostoraOstali pomoni poslovi ...

 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  05.10.2021 Updated on: 06.10.2021

  Opis poslova:Planiranje, osmišljavanje i projektiranje novih proizvodaUnapreenje postojeih proizvoda u skladu s planovima razvojaPraenje realizacije razvoja novih i unaprjeenja postojeih proizvoda te sudjelovanje u definiranju daljnjih aktivnostiAnaliza podataka o praenjima trišta i trendovaPraenje ivotnog ciklusa proizvodaSudjelovanje u odabiru dobavljaaUpravljanje dokumentacijom neophodnom za pokretanje i uhodavanje proizvodnje novog proizvodaPraenje zakonske regulative i sudjelovanje u upravljanju dokumentacijom razvoja proizvodaSlaganje strunih i promotivnih tekstova za potrebe marketinških aktivnostiSudjelovanje u radu laboratorijaParticipiranje u projektima unaprijeenja procesa i tehnologija Nudimo: Rad u dinaminom i inovativnom okruenju Izazovne i raznolike radne zadatke, te jasna ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
KELTEKS d.o.o. Edit filters