Jobmonitor. Search results for led-elektronika-doo

1113 Jobs found

Used filters:
 • led-elektronika-doox
Displaying 1-50 of 1113 results.
 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: Profesor engleskog jezika za provedbu teaja njemakog jezika A1 i A2 razine. - Honorarni posao na ugovor o djelu. - Poeljno da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina....

 • Company Zavod za hitnu medicinu Zadarske županije in Nin
  04.04.2020

  Zavod za hitnu medicinu Zadarske upanije Ur.broj. 01- 1026 /2020 Zadar, 03.04.2020. godine Na temelju lanka 30. Statuta Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, lanka 25. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine 128/2017.) ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije, sa sjedištem u Zadru, Ivana Maurania 28, donosi Odluku o objavljivanju javnog natjeaja na oglasnoj ploi, web stranicama Zavoda za zapošljavanje i web stranicama Zavoda za hitnu medicinu Zadarske upanije za popunjavanje radnih mjesta: Medicinska sestra/tehniar na odreeno vrijeme u timu T2 – Ispostavi Nin; Uvjeti:završena srednja medicinska školapoloen struni ispitodobrenje za samostalan rad HKMSnajmanje godinu danaradnog iskustva u struci Medicinske sest...

 • Company LEVIS MONT d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: rukovanje CNC strojem za savijanje limova (Abkantpresse). Poeljno je poznavanje njemakog jezika. Mogunost terenskog rada....

 • Company LEVIS MONT d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: zavarivanje mig mag i tig postupkom. Poeljno je poznavanje engleskog ili njemakog jezika. Mogunost terenskog rada....

 • Company LEVIS MONT d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: bravarski poslovi, priprema za zavarivanje. Uvjet: poznavanje radionikih nacrta. Poeljno je poznavanje engleskog ili njemakog jezika. Mogunost terenskog rada....

 • Company LEVIS MONT d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: priprema i lakiranje metalnih površina. Poeljno je poznavanje engleskog ili njemakog jezika. Mogunost terenskog rada....

 • Company ATRIS j.d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Prodaja u pokretnoj trgovini mješovitom robom. Radi se na podruju opine Garin. Nakon isteka ugovora postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company ATRIS j.d.o.o. in Slanje
  04.04.2020

  Opis poslova: rad u trgovini mješovite robe, slaganje robe, rad na blagajni, zaprimanje i obrada dokumentacije, slanje narudbi. Nakon isteka ugovora postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company FRANC MONT d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: auriranje dokumentacije, evidentiranje ulazne i izlazne korenspodencije, rukovanje korporativnom korenspodencijom, e-mail, telefonskim pozivima, korišenje tehnike koje radni zadaci zahtjevaju (aparat za kopiranje, fax i slino.), rezervacija smještaja, avionskih karata, putnih karata i slino, odgovornost za nabavu uredskog materijala koji se troše na dnevnoj bazi, pisanje razliitih dopisa i zamolbi, ishodovanje dozvola za rad i boravak - stranci....

 • Company "FORMACOM" PROIZVODNO USLUŽNI OBRT Vl. MIROSLAV REBRNJAK in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: trai se djelatnik/ca za rad u kartonai na strojevima za doradu - zaklopna štanca i kaširka ( ljepilica za karton ). Prednost imaju osobe koje su radile na takvim ili slinim poslovima....

 • Company VLADIMIR GORTAN D.D. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: zidarski poslovi na gradilištima na podruju Istarske upanije...

 • Company VLADIMIR GORTAN D.D. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u graevinarstvu Mogunost stalnog zaposlenja. ...

 • Company VLADIMIR GORTAN D.D. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: bravarski poslovi...

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: Profesor/magistar njemakog jezika za provedbu teaja njemakog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao-ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: Profesor/magistar talijanskog jezika za provedbu teaja talijanskog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao-ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: Profesor/magistar engleskog jezika za provedbu teaja engleskog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao-ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: profesor / ica / magistar / magistrica talijanskog jezika za provedbu teaja A1 I A2 razine, honorarni posao - ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju od 10. godina    ...

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: profesor / ica / magistar / magistrica engleskog jezika za provedbu teaja A1 I A2 razine, honorarni posao - ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju od 10. godina    ...

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: profesor / ica / magistar / magistrica njemakog jezika za provedbu teaja A1 I A2 razine, honorarni posao - ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju od 10. godina    ...

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: provedba teaja engleskog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao-ugovor o djelu....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: provedba teaja njemakog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao-ugovor o djelu....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis posla: Profesor/magistar talijanskog jezika za provedbu teaja talijanskog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao – ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina ...

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  OPIS POSLA: provedba teaja engleskog jezika A1 i A2 razine. Honorarni posao - rad na ugovor o djelu....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  OPIS POSLA: provedba teaja njemakog jezika A1 i A2 razine Honorarni posao - rad na ugovor o djelu....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  OPIS POSLA: provedba teaja njemakog jezika A1 i A2 razine Honorarni posao - rad na ugovor o djelu ...

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: Profesor engleskog jezika za provedbu teaja engleskog jezika A1 i A2 razine. - Honorarni posao na ugovor o djelu. - Poeljno da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina....

 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: Profesor engleskog jezika za provedbu teaja talijanskog jezika A1 i A2 razine. - Honorarni posao na ugovor o djelu. - Poeljno da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina....

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Other
  04.04.2020

  Sukladno l. 21. Statuta Doma zdravlja akovec, ravnatelj Doma zdravlja akovec, raspisuje:   NATJEAJ   -za prijem u radni odnos: 1.      Doktora dentalne medicine  - 1 izvršitelja (m/) na odreeno vrijeme (do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme), za rad u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja akovec u Gorianu, Školska 16a.   Uvjeti za radno mjesto: VSS, završen sveuilišni integrirani preddiplomski i diplomski studij dentalne medicine, poloen struni ispit, odobrenje za samostalan rad (licenca).   Uz molbu za zapošljavanje prilae se u preslici: krai ivotopis, diploma ili svjedodba, elektronski zapis ili potvrda HZMO s podacima o radnom stau (ne starije od 3 mjeseca), uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 3 mjeseca), potvrda o poloenom strun...

 • Company Dom zdravlja Čakovec in Other
  04.04.2020

  Sukladno l. 21. Statuta Doma zdravlja akovec, ravnatelj Doma zdravlja akovec, raspisuje:   NATJEAJ   -za prijem u radni odnos: 2.      Medicinske sestre/dentalnog asistenta - 1 izvršitelja (m/) na odreeno vrijeme (do dobivanja suglasnosti Ministarstva zdravstva za zapošljavanje na neodreeno vrijeme), za rad u ordinaciji dentalne medicine Doma zdravlja akovec u Gorianu, Školska 16a.   Uvjeti za radno mjesto:              -  SSS struna sprema - medicinska škola, -  poloen struni ispit, osim za kandidate koji su završili petogodišnji obrazovni program za zanimanje medicinska sestra/medicinski tehniar ope njege, - odobrenje za samostalan rad nadlene Komore   Uz molbu za zapošljavanje prilae se u preslici: krai ivotopis, diploma ili svjedodba, elektronski zapis ili potvrda HZMO s podacima o ra...

 • Company EKOPLUS, d.o.o. in Kosi
  04.04.2020

  Opis posla: upravljanje i nadziranje rada biološke obrade postrojenja EKOPLUS d.o.o. društvo s ogranienom odgovornošu za gospodarenje otpadom, iz Viškova, Marelji, Pogled 2/4,raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme za sljedee radno mjesto: 1. Voditelj smjene MBO/A ……………………..……………………...…. 1 Izvršitelj Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta: - minimalno IV. stupanj strukovne spreme - 3 godina radnog iskustva ili 2 godine na poslovima upravljanja otpadom - znanje rada na raunalu - znanje engleskog jezika Uz prijavu na natjeaj, za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, kandidat je duan priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - ivotopis; - dokaz o hrvatskom dravljanstvu; - dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i strune spreme; -...

 • Company EKOPLUS, d.o.o. in Kosi
  04.04.2020

  Opis posla: nadziranje procesa mehanike obrade otpada EKOPLUS d.o.o. društvo s ogranienom odgovornošu za gospodarenje otpadom, iz Viškova, Marelji, Pogled 2/4,raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme, do povratka na rad privremeno nenazonog radnika za sljedee radno mjesto: Operater MBO B1………………………………………………... 1 Izvršitelj Uvjeti za obavljanje poslova radnog mjesta : - minimalno III. stupanj strukovne spreme - nije potrebno radno iskustvo Uz prijavu na natjeaj, za radno mjesto za koje se kandidat prijavljuje, kandidat je duan priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta: - ivotopis; - dokaz o hrvatskom dravljanstvu; - dokaz o ispunjavanju uvjeta stupnja obrazovanja i strune spreme; - dokaz o radnom stau (elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentirani...

 • Company A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: izrada metalnih konstrukcija. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet....

 • Company A. RUBINIA. ĐAKOVIĆ d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: radovi na izgradnji graevinskog objekta za potrebe poslodavca. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet....

 • Company KARAT D.O.O. in Other
  04.04.2020

  OPIS POSLA: - brušenje, poliranje i rezanje kamena Postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company KARAT D.O.O. in Other
  04.04.2020

  Opis posla koji bi trebao pogonski elektriar obavljati je sljedei: - preventivno i reaktivno odravanje elektroinstalacija i elektro-dijelova pogona sukladno tehnikoj dokumentaciji i planovima odravanja - itanje elektro-shema i primjena u radu - ugraivanje i odravanje automatike pogona - popravci svih vrsta elektroureaja u pogonu - rad na otklanjanju sloenih kvarova - sudjelovanje u radovima investicijskog odravanja. Postoji mogunost stalnog zaposlenja...

 • Company KARAT D.O.O. in Other
  04.04.2020

  OPIS POSLA: ugradnja kamena Postoji mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company KARAT D.O.O. in Other
  04.04.2020

  OPIS POSLA: bravarski poslovi u klesarskom pogonu, odravanje i popravci alata i strojeva za obradu kamena ...

 • Company B&O Prelog d.o.o. in Other
  04.04.2020

               Opis poslova: izrada hidroizolacije i polaganje keramikih ploica na prefabriciranim kupaonicama - rad u proizvodnom pogonu u Prelogu ...

 • Company B&O Prelog d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova; montaa instalacija kod izrade prefabriciranih kupaonica- rad u proizvodnom pogonu u Prelogu...

 • Company AKTIV GLOBAL d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: prijevoz teretnih vozila sa i na gradilište. Prijevoz materijala potrebnih na gradilištu u Hrvatskoj i inozemstvu....

 • Company NOVI AGRAR d.o.o. in Osijek
  04.04.2020

  Opis posla: rad s traktorom i svim prikljunim strojevima u ratarskoj proizvodnji, manipulacija, transport, istovar i utovar robe, konzerviranje traktora te jednostavniji poslovi na odravanju traktora i prikljunih strojeva, upravljanje kombajnom, odravanje istoe i urednosti ekonomskog dvorišta, te ostali poslovi u ratarskoj proizvodnji po nalogu neposredno nadreenog, a u okviru strune osposobljenosti radnika. Uvjeti: odgovornost, pouzdanost, marljivost, pedantnost, sklonost timskom radu i spremnost na fiziki rad. Prednosti su radno iskustvo na istim/slinim poslovima, ali nije uvjet. Poslodavac nudi: mogunost stalnog radnog odnosa, rad u poticajnom i dinaminom okruenju, mogunost daljnjeg usavršavanja unutra strunog tima. Prijave se zaprimaju putem telefona, pošte ili putem on-line aplik...

 • Company GRAĐEVINSKI OBRT "GMI" in Gorice
  04.04.2020

  Opis posla: graevinski poslovi visokogradnje prvenstveno na podruju Velike Gorice. Uvjeti: u obzir dolaze kandidati s iskustvom na zidarskim i tesarskim poslovima bez obzira na zvanje, te pomoni graevinski radnici bez obzira na zvanje i iskustvo, u sluaju potrebe poslodavac bi mogao i osigurati smještaj....

 • Company comcross croatia d.o.o. in Vode
  04.04.2020

  OPIS POSLOVA: - na raznim poslovima podzemne, nadzemne fiksne ili mobilne mree - instalacija, puštanje u rad i odravanje telekomunikacijske mree i opreme - osiguranje funkcija telekomunikacijskih mrea i opreme - samostalno korištenje alata i mjernih ureaja u svakodnevnom radu - samostalno identificiranje i rješavanje problema i zadataka - obavljanje svih ostalih terenskih i pripremnih aktivnosti UVJETI: - spremnost za terenski rad u Njemakoj - spremnost na uenje i usavršavanje - struna naobrazba ili struno osposobljavanje tehnike struke - vozaka dozvola B kategorije - napredno poznavanje engleskog ili njemakog jezika (prednost) POSLODAVAC NUDI: - stimulativna primanja - ulaganje u obrazovanje i profesionalni razvoj - rad u iznimno dinaminom, stimulativnom i ugodnom radnom okruenju u koje...

 • Company CHELICHANA d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: bravarski poslovi, sklapanje i zavarivanje pozicija prema nacrtu....

 • Company TRGOVAČKI OBRT "PLANIKA", VL. JOSIP LEŠIĆ, ŽUPANJA, J.J. STROSSMAYERA 7 in Other
  04.04.2020

  Opis posla - popravak i odravanje poljoprivrednih strojeva i mehanizacije....

 • Company MONTING GRADNJA d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: u obzir dolazi zidar/ica- fasader/ka. ...

 • Company MONTING GRADNJA d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis poslova: trai se radnika suhe gradnje-knauf, uz probni rok....

 • Company CRAS d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis posla: postavljanje toplinskih, rashladnih i ureaja za klimatizaciju;obiljeavanje, priprema i postavljanje instalacija centralnih sistema klimatizacije i ventilacije;prikljuivanje toplinskih ureaja na plinske instalacije;provjeravanje rada sustava, dijagnosticiranje problema i izvoenje popravaka. Poeljno iskustvo na istim/slinim poslovima. Vrsta zaposlenja: odreeno uz mogunost na neodreeno, stimulativna primanja, stalno struno usavršavanje. ...

 • Company BALIĆ INTERIJERI j.d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis posla: zidarski i fasaderski poslovi Mjesto rada zagrebaka upanija. Postoji mogunost zapošljavanja 1 do 5 radnika....

 • Company MULTIGRADNJA j.d.o.o. in Other
  04.04.2020

  Opis posla: runo bukanje unutarnjih i vanjskih zidova i stropova. Uvjet za zaposlenje je radno iskustvo na istim poslovima. Radi se na podruju Brodsko-posavske upanije. Mogunost dogovora za rad na satnicu ili po kvadratu. Subote su neradne. Poslodavac organizira prijevoz na posao i s posla....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
led-elektronika-doo Edit filters