Jobmonitor. Search results for lth-alucast-doo

11179 Jobs found

Used filters:
 • lth-alucast-doox
Displaying 1-50 of 11179 results.
 • Company Göteborgs kommun in Råda
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  OŠ JAKOVA GOTOVCA UNEŠI 22323 Uneši, Put škole 5KLASA: 112-02/21-01/03URBROJ: 2182/1-12-1-5-21 -5 Uneši, 18. listopada 2021.g, Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (N.N broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17 , 68/18 , 98/19 i 64/20) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o zapošljavanju u Osnovnoj školi Jakova Gotovca, Uneši zastupana po ravnatelju objavljuje: N A T J E A Jza zasnivanje radnog odnosa UITELJ FIZIKE, mjesto rada: OŠ Jakova Gotovca, Uneši, Put škole 5, 1 izvršitelj na neodreeno , nepuno radno vrijeme, 10 sati ukupnog tjednog radnog vremena, UVJETI: Opi uvjeti prema Zakonu o radu (N.N. 93/14, 127/17 i 98/19), posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i ...

 • Company Scandic Hotels AB in Råda
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Na temelju l. 20. Statuta KBC Osijek ravnatelj Klinikog bolnikog centra Osijek, Osijek, J. Huttlera 4 raspisuje NATJEAJ za prijem radnika na neodreeno vrijeme: 1/ vodoinstalater- 1 izvršitelj za potrebe rada na radnom mjestu vodoinstalater u Slubi za tehnike poslove Uvjeti: završena srednja škola; vodoinstalateršest mjeseci radnog iskustva u struci Kandidati su po natjeaju duni priloiti sljedee: zamolbaivotopispreslik završne svjedodbekao dokaz radnog iskustva u struci: potvrda ranijeg poslodavca ili preslik ugovora o radu iz kojeg je vidljivo obavljanje poslova u struci, odnosno radno iskustvo u strucipreslik dokaza o dravljanstvupotvrda HZMO-a o radno- pravnom statusu ( e- radna knjiica ), ne starija od dana objave natjeajapreslik vjenanog lista ili drugog odgovarajueg dok...

 • Company Ls Jobbet AB in Möja
  27.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) ravnatelj Gimnazije Beli Manastir objavljuje N A T J E A J za radno mjesto NASTAVNIK/CA GEOGRAFIJE - odreeno vrijeme, zamjena za bolovanje (rodiljni/roditeljski dopust) Uvjeti: Pored opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati i uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško - psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 01/96 i 80/99). Na natjea...

 • Company BETAPROM d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Zapošljavamo majstora zidara ili priuenog zidara. Rad na podruju Koprivnice i okolice....

 • Company Bhoys j.d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  RAD U ŠANKU I NA TERASI UGOSTITELJSKOG OBJEKTA...

 • Company AUTOPRIJEVOZNIK IVIĆ JERKOVIĆ SLAVONSKI BROD in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: prijevoz tereta tegljaem s poluprikolicom ili kamionom s prikolicom na podruju Slavonije i Baranje i  EU (Slovenija, Italija i Maarska). Radi se od ponedjeljka do petka i svaku drugu subotu. Uvjeti za radno mjesto su posjedovanje digitalne kartice i poloen Kod 95....

 • Company BETAPROM d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Zapošljavamo majstora zidara ili priuenog zidara. Rad na podruju Koprivnice i okolice....

 • Company TATJANA, vl. Tatjana Barić in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Sezonski radnik/ca u poljoprivredi...

 • Company RUNNER, vl. Siniša Mirčić in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  popravljanje karoserije automobila i poliranje automobila...

 • Company Dom Ksaver in Bilo
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  NJEGOVATELJ/ICA - 3 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme uz probni rad od 1 (jednog) mjeseca. Uvjeti: 1. Završena osnovna škola i teaj za njegovateljicu 2. Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima 3. da ne postoji zapreka iz lanka 213.st.1. Zakona o socijalnoj skrbi (157/13, 152/14, 99/15, 52/16 ,16/17 i 130/17) Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti u izvorniku ili ovjerenom presliku: 1.ivotopis 2.domovnicu i rodni list 2. presliku o završenom teaju za njegovateljicu 3. uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci) 4. potvrdu o radnom stau (podaci evidentirani u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) 5. potvrdu ...

 • Company DOMISAN d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Širimo naš tim i traimo iskusnog i samostalnog prodajnog savjetnika za prezentacije na podruju grada Zagreba, Zagrebake upanije, Koprivniko-Krievake upanije, Krapinsko-Zagorske upanije. Komunikativni ste, fleksibilni, uporni i usmjereni na ostvarivanje ciljeva? Mislite da vrijedite više i elite bolje poslovne prilike i mogunosti? Nudimo vam odlian proizvod, izvrsne uvjete i stimulativna primanja. Odgovornosti: •Prezentiranje proizvoda i provoenje prodajnog razgovora uz prodajno savjetovanje •Dostizanje individualnih prodajnih ciljeva •Kontakt s potencijalnim kupcima •Izvještavanje o radu na daljinu (unos informacija u aplikaciju na cloudu)....

 • Company SIGURNOST - BOLJUN d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Priprema svih vrsta toplih i hladnih jela, sastavljanje dnevnih i tjednih jelovnika, te priprema jela po narudbi....

 • Company BLISTAVI DOM d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis posla: istaa ili istaicu za odravanje poslovnog prostora u Pakoštanima. išenje se odvija jedan put tjedno u trajanju od jednog sata u jutarnjim satima (prostor mora biti oišen do 15h). Od kandidata se oekuje odgovornost, pouzdanost, tonost i temeljitost u obavljanju poslova. ...

 • Company AQUA - THERMO TEHNIKA, obrt za instalaterske radove in Koprivnica
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis posla: poslovi instalacija vode, kanalizacije, centralnog grijanja i klimatizacije. Podruje rada: Koprivnica i Varadin. ...

 • Company Novi informator d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  U naš mladi tim prodaje i marketinga traimo odgovornu i marljivu osobu. Nuno je poznavanje pravnog sustava RH i dobra informatika pismenost uz znanje rada u MS OFFICE sustavu, prednost je prijašnji rad u prodaji, vozaka dozvola B kategorije. Opis poslova: svakodnevna komunikacija s klijentima, korištenje CRM sustava, sastanci s klijentima, izvještaji o radu odjela. Uz fiksnu plau predvieno je ostvarivanje bonusa na plau prema prodajnim rezultatima....

 • Company MEHO GRADNJA d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Trae se pomoni graevinski radnici za obavljanje zidarskih te tesarskih poslova u graevini. Radno iskustvo je poeljno, ali nije uvijet. Radnicima se pomae u pronalasku smještaja te plaa od 40 kuna neto po satnici u koju nije ukalkuliran smještaj. Za više informacija molimo Vas nazvati na broj telefona 091-534-2479...

 • Company NDK d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Obavljanje zavarivakih radova MIG/MAG i TIG postupkom u proizvodnji metalnih konstrukcija...

 • Company HELIOS FAROS d.d. in Dvori
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  opis posla:planiranje i organizacija rada svih odjela hotelaorganizacija osoblja odjela smještaja i servisnog osoblja (raspored djelatnika, kontrola blagajnikog poslovanja, kontrola kvalitete)provjerava smještajne jedinice, javne i druge prostore objekta kako bi osigurao istou objekta, gospodarskog dvorišta, plaa i okoliša hotela.upravljanje i organizacija aktivnosti hotelskog restorana i barapraenje i kontrola rezultata i troškovasudjelovanje u zapošljavanju i educiranje novih djelatnikasainjava godišnji plan kadrova za potrebe hotela i dinamiku zapošljavanjaodgovoran je za zakonit rad hotela.odgovoran je za objekt, osnovna sredstva, opremu i sitni inventar u okviru hotela.nadgleda uvoenje u posao novih radnika i vodi kontrolu i nadzor nad pravovremenim i uspješnim izvršavanjem radnih zad...

 • Company HELIOS FAROS d.d. in Kuče
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  opis posla:odgovoran je za rad kuhinje te organizira i rukovodi radom kuhinje, pravi raspored poslova i dunosti, kao i za racionalno trošenje ivenih namirnicaosigurava da troškovi hrane i rada budu unutar budetom predvienih granicau suradnji s direktorom izrauje plan potreba i raspored rada radnika potrebnih za neometano odvijanje poslovnih aktivnostiprima namirnice, kontrolira da li su ispravne i brine se o pravilnom skladištenju i uvanjuodgovoran je za skladištenje i postupanje s hranom sukladno opisanim standardimakontrolira kvalitetu i kvantitetu primljene robena osnovu spiska o brojnom stanju gostiju i menija, naruuje namirniceplanira obroke i sastavlja jelovnikeodgovoran je za pripremu jela, kvalitetu i okus.nadgleda sve faze kuhanja, ukljuujui metode, porcioniranje, serviranje i uk...

 • Company - in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis posla: posluivanje pia na otvorenom i zatvorenom prostoru....

 • Company Sveučilište u Zagrebu Fakultet političkih znanosti in Bilo
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Sveuilište u Zagrebu Fakultet politikih znanosti, Lepušieva 6, Zagreb, raspisuje NATJEAJ za izbor na radno mjesto: Struni suradnik (istraiva) za meunarodnu suradnju, istraivanje i projekte / radno mjesto I. vrste – struni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme (18 mjeseci), s punim radnim vremenom, uz uvjet probnog rada od šest mjeseci – 1 izvršitelj (m/), za rad na trogodišnjem ESF projektu „JEDRO – Javne politike za odrivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad“ (UP. 04.2.1.06.0033). Radno mjesto financirano je od strane Europskog socijalnog fonda. Uvjeti: •završen diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih znanosti, •prethodno radno iskustvo na istraivakim projektima i/ili znanstveno-istraivakim aktivnostima, •poznavanje kv...

 • Company PROJEKTIRANJE I GRADNJA j.d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: - voenje gradnje na gradilištu planiranje gradnje, koordinacija na gradilištu sa nadzornom slubom, investitorom i podizivoaima - voenje potrebne dokumentacije vezane za projekt (graevinska knjiga izvedenih radova sa odgovarajuim obraunskim nacrtima, graevinski dnevnik, slubena korespodencija, obraun radova i sl.) - jasno i pravovremeno izvještavanje o dinamici radova, potrebama projekta, potrebnim korekcijama i sl. - aktivna suradnja sa voditeljem projekt i voditeljem radova: dnevno usmeno preuzimanje svih bitnih informacija sa gradilište i artikuliranje istih prema potrebi u graevinsku dnevnik, dopis, potrebni koordinacijski sastanak itd.Uvjeti: - završen graevinski fakultet ili viša graevinska - minimalno tri godine iskustva na slinim poslovima - izraene komunikacijske vješ...

 • Company BYDER PROJEKTIRANJE d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: pripremanje stolnog rublja i inventara i ureivanje kolica za posluivanje, pripremanje restorana za posluivanje gostiju, doekivanje gostiju i uzimanje narudbe, posluivanje hrane i pia gostima, pospremanje stolaova, pripremanje rauna i naplata te ostali srodni poslovi u hotelskom restoranu....

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Adoro je renomirana firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom smo krenuli prije 9 godina i iz godine u godinu biljeimo konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis industrije: Proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrata Opis posla: •izrada modela u Solidworks CAD •izrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom) •izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacije •briga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrima •unaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih tehno...

 • Company RASCO d.o.o. in Kalinovac
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  RASCO je privatna brzorastua hrvatska kompanija koja se tijekom trideset i jedne godine postojanja svrstala meu vodee europske proizvoae opreme za odravanje prometne infrastrukture.Proizvode danas izvozimo u gotovo 40 zemalja svijeta, ime osiguravamo više od 80% našeg prihoda.Investicije u zaposlenike i tehnologiju te prilagodba trišnim trendovima osiguravaju nam stabilnost i kontinuirana otvaranja novih radnih mjesta. Posao u RASCO-u znai odline radne uvjete sa suvremenim programima i alatima, priliku za osobni razvoj u izazovnom meunarodnom okruenju, te dinamino i poticajno radno okruenje.Uz redovna primanja, naknadu za topli obrok i putne troškove, nudimo stimulativne zarade vezane uz rezultate rada, te mogunost napredovanja unutar odjela i kompanije. Ako elite sudjelovati u našem budue...

 • Company PRIMA NAMJEŠTAJ d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Tvoji zadaci ukljuuju: pripremu robe za montau, rukovanje alatima za montau i briga o istima, montiranje namještaja u izlobenom prostoru i kod kupca, jednostavne montae tapeciranog i ploastog namještaja, montae kuhinja po mjeri i ugradbenih ormara, provjera ispravnosti preuzete robe, briga za kvalitetu obavljene montae u maloprodajnom salonu i na terenu, uviaj reklamacija kod kupca i obavljanje dogovorenih reklamacijskih popravaka, briga o odravanju dostavnog vozila, voenje popratne dokumentacije. Tvoj profil je: za nas si idealna osoba ako imaš radno iskustvo na poslovima montae, pozitivan si, komunikativan i spreman svaki dan stjecati nova znanja te fleksibilna osoba koja je spremna raditi u dinaminom i izazovnom okruenju na više projekata. Obavezna je spremnost na terenski rad te posjed...

 • Company Atalian Global Services Croatia d.o.o. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: poslovi išenja. Razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company Čakovečki mlinovi, d.d. in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: -vrši pakiranje potrebnih koliina proizvoda prema vrsti, masi i proizvodnoj seriji -vodi smjensku evidenciju upakiranih proizvoda po vrsti, masi i proizvodnoj seriji -vodi smjensku evidenciju utroška ambalae po dobavljau ambalae i seriji ambalae te evidentira otpadnu ambalau( škart) -vodi evidenciju zaprimanja proizvoda i ambalae i evidenciju otpreme spakiranih proizvodarukuje strojem za pakiranje proizvoda -rukuje viliarom te vrši utovar i istovar robe UVJETI: -dozvola za upravljanje viliarom ŠTO NUDIMO: -rad u jednoj od vodeih prehrambenih kompanija -mogunost napredovanja ...

 • Company MORE MANDIĆ, d.o.o., putnička agencija in Other
  27.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  TRGOVAC...

 • Company OBRT ZA CESTOVNI PRIJEVOZ in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Potrebna C kategorije, KOD 95. Radi se na dostavi na podruju grada Zagreba i okolice. Kamion bruto 7,5 t. Poeljno iskustvo....

 • Company ECON d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Priprema pozicija, završna obrada, pomoni bravarski poslovi....

 • Company ECON d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Zavarivanje metalnih konstrukcija...

 • Company pavković in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis posla: Montaa, demontaa, balansiranje i ostali poslovi vezani uz vulkanizerske usluge. Poeljno iskustvo ili volja za uenjem....

 • Company RIFT CUT d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis poslova:obavlja poslove unosa podataka u raunovodstveni program (pripreme za knjienja i knjienja)odrava pomone knjiga te ih usklauje s glavnom knjigomkontrolira evidencijske liste s raunovodstvenom dokumentacijomsudjeluje i asistira u financijskom i drugom potrebnom izvještavanju te razvoju i poboljšanju radnih procesaupotrebom informatikih sustava obrauje podatke potrebne za financijsko, statistiko, projektno i ostalo izvještavanje prema potrebiadministrativno prati tekue poslovne dogaaje koje obavlja financijsko-raunovodstveni odjelobavlja poslove vezane uz komunikaciju s vanjskim subjektima i izvještavanjeupisuje likvidirane raune u evidenciju, zbraja i sastavlja rekapitulaciju te ih odlae, kao i bankovne izvode, blagajnike i druge dokumentelikvidira putne rauneobraunava putne nalo...

 • Company RIFT CUT d.o.o. in Slanje
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis poslova obuhvaa: - Izradu ponuda, predrauna, rauna podsjetnika i opomena za plaanje prema nalogu prodajnog osoblja i managementa i njihovo slanje kupcima - Obradu narudbi, izradu naloga za isporuku - Izradu kalkulacija, cjenika, pripremu i slanje prateih dokumenata (certifikati, deklaracije) - Evidentiranje i voenje evidencije troškova prodajnog centra - Komunikaciju i suradnju s knjigovodstvom i prosljeivanje svih relevantnih dokumenata - Izradu zahtjeva za osiguravanjem pokria kupaca prema nalogu managementa te voenje arhive odobrenja i registra osiguranih kupaca - Izradu mjesenih, kvartalnih i godišnjih izvještaja s kupcima i dobavljaima u suradnji s knjigovodstvom - Mjesenu provjeru svih izlaznih dokumenata, biljeenje potrebnih promjena, otvaranje i zatvaranje dokumenata, unošenje...

 • Company KOS TRANSPORTI d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis poslova: rad u vulkanizerskog radioni za teretna vozila. Završeni smjer obrazovanja nije vaan. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company VODOPRIVREDA SISAK D.D. in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Trai se graevinski inenjer, razina obrazovanja VŠS (ing.gra., .aedif., .aedif.) ili VSS (.gra., .aedif., .aedif.). Radno iskustvo i poloen struni ispit su poeljan ali ne i neophodan uvjet. Kratak opis poslova: Rukovoenje izgradnjom objekta (uvjet poloen struni ispit), neposredna organizacija gradilišta, sudjelovanje u izradi projektne dokumentacije, izrada troškovnika, izrada operativnog plana gradilišta, upravljanje vozilom u cestovnom prometu (B kat.) u svrhu  prijevoza radnika i materijala, geodetski radovi na gradilištu, voenje graevinske dokumentacije, izrada izvješa o stanju radova....

 • Company VODOPRIVREDA SISAK D.D. in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis posla: Rad za koji je potrebna priuenost za graevinske radove. Prednost za armirae i tesare....

 • Company DOMINO OPATIJA d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Opis posla : posluivanje hrane i pia u hotelskom restoranu -Poeljno iskustvo i dobro poznavanje minimalno jednog stranog jezika -Plaa 6.000,00 kn -Odgovorna, marljivu i poštena osoba, -Mogunost napredovanja....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: priprema i dezinfekcija radnog mjesta za terapijske postupke, asistiranje doktoru dentalne medicine tijekom terapijskih postupaka, ostali poslovi....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: komunikacija sa potencijalnim klijentima na talijanskom jeziku, organizacija rada, komunikacija izmeu stomaloga i laboratorija, voenje sastanka i razgovora na slovenskom jeziku, izrada ponuda, rauna i ostali administrativni poslovi....

 • Company POLIKLINIKA MEDIKADENT d.o.o. in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  Opis poslova: komunikacija sa potencijalnim klijentima na slovenskom jeziku, organizacija rada, komunikacija izmeu stomaloga i laboratorija, voenje sastanka i razgovora na slovenskom jeziku, izrada ponuda, rauna i ostali administrativni poslovi....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STUBIČAR in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  - rad u 2 smjene - poeljno radno iskustvo - prednost osobama s poloenim teajem za njegovatelja/icu starijih...

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu i rehabilitaciju u kući LUCE in Other
  26.10.2021 Updated on: 27.10.2021

  OPIS POSLOVA: ZDRAVSTVENA NJEGA U KUI...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca sestrinstva – etiri (4) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni/struni studij sestrinstva, prvostupnik/prvostupnica sestrinstva Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to:dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca fizioterapije – dvanaest (12) izvršitelja – na odreeno vrijeme UVJETI : VŠS preddiplomski sveuilišni studij fizioterapije/specijalistiki preddiplomski strunistudij fizioterapije, prvostupnik/prvostupnica fizioterapije Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to:dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca laboratorijske dijagnostike – šest (6) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni studij laboratorijske dijagnostike/struni studij inenjera laboratorijske dijagnostike, prvostupnik/prvostupnica laboratorijske dijagnostike Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljans...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva prvostupnik/ca radne terapije – tri (3) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: VŠS preddiplomski sveuilišni studij radne terapije, prvostupnik/prvostupnica radne terapije Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva primalja/primalja asistentica – dva (2) izvršitelja - na odreeno vrijeme UVJETI: SSS srednja medicinska škola, primalja/primalja asistentica Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom ...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  26.10.2021 Updated on: 26.10.2021

  Temeljem lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17., 47/18. i 123/19. i 66/20.) v.d. Ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje N A T J E A J za prijam u radni odnos (m/) na odreeno vrijeme (1 godina) radi stjecanja prvog radnog iskustva/ pripravništva fizioterapeutski tehniar/tehniarka – etrnaest (14) izvršitelja – na odreeno vrijeme UVJETI : SSS srednja medicinska škola, fizioterapeutski tehniar/tehniarka Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u preslici ili originalu i to :dokaz o strunoj spremidomovnica ili potvrda o dravljanstvupotvrda da su prijavljeni na Hrvatskom zavodu za zapošljavanjepotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
lth-alucast-doo Edit filters