Jobmonitor. Search results for md-jdoo. Page 4

10053 Jobs found

Used filters:
 • md-jdoox
Displaying 301-350 of 10053 results.
 • Company "SAGA PLUS" VL. SANJA ŽINIĆ in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: rad u knjigovodstvenom servisu sa znanjem obrauna plaa u programu Synesis - Pupila, mogunost rada u prijepodnevnoj ili poslijepodnevnoj smjeni u puno ili nepuno radno vrijeme....

 • Company OBITELJSKI DOM ĐEBNAR KLARA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  opi posla: njega starijih osoba...

 • Company OBITELJSKI DOM ĐEBNAR KLARA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  opis posla: vaenje krvi, previjanje, kupanje starijih osoba moe i medicinska sestra u mirovini na pola radnog vremena...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'VLADIMIR NAZOR' in Vinkovci
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA VINKOVCI, I.K. SAKCINSKOG 46/A KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2188/01-22-20-1 Vinkovci, 19. veljae 2020.g. Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN, br. 87/08,86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 , 7/17 .68/18 i 98/19 ) i lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Vladimira Nazora Vinkovci ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj Škole , raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na odreeno, puno radno vrijeme(40 sati tjedno) do povratka radnice na rad UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA- 1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme( 20 sati tjedno ) do 19.6.2020.g. UITELJ/...

 • Company PALMA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: posluivanje gostiju piima i hranom u pizzeriji "PALMA"...

 • Company PALMA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: dostava pizza i hrane naruiteljima Rad na podruju Bjelovara i okolice....

 • Company BIPA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: usluivanje kupaca, naplata robe, briga o robi i izgledu prodavaonice, poštivanje standarda i zadanih ciljeva prodavaonice ...

 • Company "MONDEO TEKSTIL" VL. MARIJA GLASNOVIĆ in Ivanje
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  - opis poslova: šivanje, slaganje robe, krojenje...

 • Company ZELENI KUT- UGOSTITELJSKI OBRT in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: svakodnevno išenje vanjskih zajednikih prostora, terasa i dnevno išenje soba. Postoji mogunost zapošljavanja umirovljenika na pola radnoga vremena....

 • Company DJEČJI VRTIĆ RADOST LUDBREG in Ludbreg
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju (N. N. broj 10/97,107/07 i 94/13.) i lanka 38. Statuta Djejeg vrtia Radost Ludbreg, Upravno vijee Djejeg vrtia Radost Ludbreg raspisuje : NATJEAJ za radno mjesto struni suradnik/struna suradnica psiholog/ica – pripravnik/ca I. Psiholog/ica - pripravnik/ica – jedan (1) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme II. UVJETI za gore navedeno radno mjesto su: - prema l.24. i 25.Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N. N. 10/97, 107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu (NN133/97), profesor psihologije, diplomirani psiholog, magistar psiho...

 • Company STUDIO MARCELA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: frizerske usluge....

 • Company ONTARIO TRGOVINA d.o.o. in Dubrava
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: prodaja djeje odjee. Mjesto rada na lokacijama ZAGREB - DUBRAVA i ZAGREB CENTAR Javiti se na tel. 01 2773091 od 8-16 sati....

 • Company BALJAK d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: odravanje higijene, davanje lijekova, voenje temeljne dokumentacije....

 • Company TPZ LINDE VILIČARI HRVATSKA d.o.o. in Adamovec
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: raunovodstveni poslovi. Uvjeti: - VSS/VŠS/SSS ekonomski smjer-raunovodstvo - 5 godina radnog iskustva na raunovodstvenim poslovima - rad u raunovodstvenom programu - znanje MS Office - rad u financijskom raunovodstvu - salda konti kupci i dobavljai - knjiga URA, IRA, obraun PDV-a - financijski i operativni leasing - platni promet - osnovna sredstva - znanje engleskog jezika - neto plaa 5.000,00 kn (start!) - rad na neodreeno vrijeme - probni rok 6 mjeseci. Zamolbe slati pisanim putem na adresu: Tpz Linde viliari Hrvatska d.o.o. Novoselska 25 10040 Zagreb Ili na e-mail: ...

 • Company VEGO PLANTIS d.o.o. in Semeljci
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  RADNIK U SKLADIŠTU (Staklenik Trnava) POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE: < >Vozaka dozvola B kategorijespremnost na samostalan rad i rad u timusposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuodgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost OPIS POSLA:zaprima narudbu povra od strane neposredno nadreenoguvozi kutije za pakiranje povra i palete u staklenikpriprema paletu s povrem za transportizvozi paletu s povrem iz staklenikavae paletu s povremstavlja paletu zajedno s odgovarajuim deklaracijama i popratnom dokumentacijom u prometsvakodnevno izvještava neposredno nadreenog o prinosu i stanju skladišta MJESTO RADA: Trnava RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 3 NAPOMENA: Mole se kandidati da...

 • Company PAKIKA j.d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Opis poslova: priprema i posluivanje toplih i hladnih napitaka....

 • Company TONI, VL. ANTONIO DRČEC in Tenja
  23.02.2020 Updated on: 24.02.2020

  Opis posla: prijevoz vozilom vunom slubom Postoji mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PROLJEĆE in Hrvatsko
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: odgoj i obrazovanje djece predškolske dobi. Za prijam u radni odnos odgojitelja kandidati moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) te lanka 2. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Kandidati moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: hrvatsko dravljanstvo, završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima (odgojitelj predškolske djece-nastavnik predškolskog odgoja), odnosno završen sveuilišni diplomski stu...

 • Company PANA Windows d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Potrebne kvalifikacije i kompetencije:SSS/VSS - ekonomskog ili tehnikog smjeraznanje njemakog jezika u govoru i pismu , poznavanje engleskog jezika je dodatna prednostRad na raunalu: MS Office, InternetObavezno poznavanje auto cadRadno iskustvo u prodaji ili izradi ponuda za aluminijske prozore – korištenje programa ORGADATA ili sl.Vozaka dozvola B kategorije-aktivni voza Potrebne sposobnosti:Spremnost za rad u timuOrganiziranost i sistematinost u poslu Ukoliko smatrate da ispunjavate navedene uvjete molimo Vas pošaljite nam Vaš CV i propratno pismo na sljedeu mail adresu: Rok za podnošenje molbi : do 28.02.2020. godine...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BUBAMARA KALINOVAC in Kalinovac
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  N A T J E A J za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Djejeg vrtia Bubamara Kalinovac Za ravnatelja/icu moe biti imenovana osoba koja osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa ispunjava uvjete za odgojitelja ili strunog suradnika, prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, te koja ima najmanje 5 (pet) godina radnog staa u djelatnosti predškolskog odgoja (l. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju - NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u vrtiu – NN br.133/97). Ravnatelj/ica se imenuje na vrijeme od 4 godine, sa 1/8 ( 5 sati tjedno) radnog vremena na poslovima ravnatelja/ice. Uz prijavu na natjeaj kandidati moraju priloiti presliku slije...

 • Company DJEČJI DOM MAESTRAL SPLIT in Split
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Pruanje podrške, savjetovanje i pomaganje djece, mladih i obitelji. DJEJI DOM MAESTRAL SPLIT, raspisuje N A T J E A J za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme: SOCIJALNI RADNIK - jednog izvršitelja na odreeno puno radno vrijeme (36 mjeseci) Uvjeti: a) diplomski sveuilišni studij socijalnog rada b) 1 godina radnog iskustva u struci c) struni ispit d) probni rad: 4 mjeseca e) vozaki ispit Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - ivotopis - dokaz o steenoj strunoj spremi - dokaz o poloenom strunom ispitu - preslika domovnice i osobne iskaznice - elektroniki zapis ili potvrda o podatcima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci)...

 • Company APIS IT d.o.o. in Dane
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Agencija za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT d.o.o.) najvei je IT integrator i mjesto gdje se razvijaju najkompleksniji informatiki sustavi u Republici Hrvatskoj. Uz APIS IT, tvrtku koja djeluje više od pola stoljea, neizostavno je vezana povijest informatizacije Hrvatske, što je ini jedinstvenim spojem bogatog iskustva i novih, kreativnih ideja naših vrhunskih strunjaka u ije se znanje i usavršavanje kontinuirano ulae. Zbog proširenja poslovanja APIS IT u potrazi je za kreativnim i motiviranim osobama, zainteresiranima za rad u tvrtki u kojoj mogu postati dio tima koji svojim predanim radom i znanjem mijenja nain funkcioniranja naše drave i olakšava ivot graanima. Nudimo priliku zapošljavanja ambicioznim osobama na radnom mjestu: Sistem inenjer 3 v...

 • Company GAVRANOVIĆ d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: rad na blagajni, delikatesi i u trgovini. Mogunost na neodreeno....

 • Company SECURITAS HRVATSKA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: montaa sustava tehnike zaštite i/ili vatrodojave, instaliranje, programiranje i puštanje u rad sustava tehnike zaštite i/ili vatrodojave. Obrazovni program: SSS/VSS elektrotehnikog smjera,  poznavanje raunalnih mrea, licenca za zaštitara – tehniara prednost, ali nije uvjet...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SKALICE in Split
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) Odredaba Pravilnika o radu Osnovne škole Skalice i lanka 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Osnovna škola Skalice raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE-1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme od 40 sati tjedno Mjesto rada: Osnovna škola Skalice, Put Skalica 18, Split Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete i imati odgovarajuu vrstu obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osno...

 • Company STOLAR d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  trai se uredna, pedantna i odgovorna osoba koja je voljna raditi; iste se uredski prostori na lokaciji Zagrebaka 8, Goriica-Donja Zelina; postoji mogunost stalnog radnog odnosa; kontakt osoba-ga. Ivana...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAMBI in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: rad s djecom predškolske dobi. NATJEAJ Djeji vrti Bambi raspisuje natjeaj za: ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU - na odreeno vrijeme Broj traenih radnika: 1 Mjesto rada: Srainec Razina obrazovanja: viša struna sprema ili prvostupanjska Potrebna dokumentacija: diploma o završenom studiju, potvrda o poloenom strunom ispitu, zamolba, ivotopis. Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17.) da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze o ostvarivanju prava prednosti iz lanka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu...

 • Company Obrt za proizvodnju, trgovinu i turizam JAMAN, vl. Danijel Jaman, Split, Šubićeva 3 in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: slikanje i crtanje u tehnikama akrila i pastela. Po mogunosti baratanje photoshopom ali nije neophodno. Poslati cv sa 5-10 klasinih radova tonskog naina rada....

 • Company Obrt za proizvodnju, trgovinu i turizam JAMAN, vl. Danijel Jaman, Split, Šubićeva 3 in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: prezentacija i prodaja jaman art slika te ostalih proizvoda....

 • Company GERMANIA SPORT d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: rad u kladionici...

 • Company MEĐIMURJE PMP d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Poslovi zidara...

 • Company INTRA MONT j.d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  OPIS POSLA: MONTAA GIPS PLOA...

 • Company PREPLAM d.o.o. in Vode
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Naše poduzee se bavi preradom plastinih masa tehnologijom injekcijskog brizganja polimera. Zbog godina iskustva u ovoj vrsti prerade plastike nudimo kvalitetnu izradu širokog asortimana proizvoda. Glavni cilj poduzea je kvalitetna izrada proizvoda, brza isporuka i zadovoljstvo kupca. Vode nas snaga i energija u provoenju zacrtanih ciljeva, a svoj uspjeh temeljimo na standardima kvalitete koji su i u našem nainu upravljanja ljudskim potencijalima te uinkovitoj organizacijskoj strukturi. Opis poslova Administator je dio našeg tima u administrativno -  komercijalnim poslovima. Pomae poslovanju tako što kvalitetno, pravovremeno i tono obavlja pomone poslove iz podruja opih poslova, komercijale i knjigovodstava, to ukljujuje brigu oko dokumetnacije, komunikaciju i korespodenciju sa poslovnim pa...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BIJELO BRDO in Bijelo Brdo
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10, 90/11,16/12,86/12, 94/13.,152/14.,7/17., 68/18.,98/19.) Osnovna škola Bijelo Brdo, Bijelo Brdo objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. UITELJ/ICA FIZIKE – odreeno nepuno radno vrijeme (8 sati tjedno) – 1 izvršitelj - nastava na srpskom jeziku i irilinom pismu – model A Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br.87/08., 86/09., 92/10., 105/10.,90/11.,16/12., 86/12., 94/13.,152/14.,7/17.i 68/18. i 198/19). Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidat treba ispuniti i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada...

 • Company SOLVIS d.o.o. in Donji Kućan
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: skladišni poslovi. Uvjeti: - završeni smjer i razina obrazovanja nisu vani - aktivno upravljanje viliarom - poznavanje skladišnih ulazno – izlaznih dokumenata - poznavanje dokumenata vezanih za proizvodnju - poeljno iskustvo sa dokumentima vezanih za uvoz / izvoz - osnovno poznavanje engleskog jezika - kategorija B - osposobljenost za upravljanje viliarom - minimalno 1 godina iskustva - potrebno osnovno znanje rada na raunalu. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. Zamolbu poslati na e-mail: / ili osobno dostaviti na prijemni šalter Tvrtke Solvis d.o.o., Cehovska 106, 42000 Varadin....

 • Company ANTIKOR d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  opis posla: radnik na poslovima antikorozivne zaštite, bojanje elinih konstrukcija ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SRDOČI in Rijeka
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: sudjelovanje u pripremama sjednica, voenje dokumentacije škole, voenje ecidencije radnog vremena, i drugi poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa škole Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, NN 86/09, NN 92/10, NN 105/10, NN 90/11, NN 05/12, NN 16/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19) te odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Srdoi, Osnovna škola Srdoi, Rijeka, Ante Modrušana 33, dana 21.02.2020. godine raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto TAJNIK/ICA ŠKOLE- 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, do povratka trenutno odsutne radnice na rad Uvjeti: Kandidati uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, moraju ispun...

 • Company BEVERAGES SERVIS d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: servisiranje rashladne opreme za industriju pia....

 • Company BEVERAGES SERVIS d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: razni administrativni poslovi...

 • Company SLAVONIJA - BOŠKOVIĆ d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla - obrada ulaznih i izlaznih rauna, otpremnica, knjienja....

 • Company "TRGOVOD" VIROVITICA in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis posla: prodava u trgovini sa asortimanom robe za vodovod i grijanje...

 • Company IPSOS d.o.o. in Preko
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Agencija za istraivanje trišta i javnog mnijenja IPSOS d.o.o. trai suradnike za poslove terenskog anketiranja (anketiranje po kuanstvima „od vrata do vrata“) Terensko anketiranje se radi na podruju ovisno o mjestu stanovanja ili eljenom podruju rada, a svu potrebnu opremu za rad osigurava agencija. Uvjeti: komunikativnost- osnove rada na raunalu- ozbiljno shvaanje radnih zadataka i rokova- fleksibilnost- odgovornost. Nudimo- suradnja preko ugovora o djelu. Mogunost suradnje s umirovljenicima koji su u starosnoj, privremenoj ili obiteljskoj mirovini. Fleksibilno radno vrijeme- isplata honorara do 15. u mjesecu- plaeni putni troškovi- honorarni posao tijekom cijele godine- dodatni izvor prihoda- poetak rada po dogovoru. Prosjena cijena je 40 kn po jednoj anketi. Plaanje je po u...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE in Toplice
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 44. Statuta Djejeg vrtia Maslaak Krapinske Toplice i lanka 8. i 13. Pravilnika o radu, Upravno vijee Djejeg vrtia Maslaak Krapinske Toplice r a s p i s u j e N A T J E A J za radno mjesto POMONIK U ODGOJNO-OBRAZOVNOM PROCESU ZA DIJETE S TUR - 1 izvršitelj – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) do 31.08.2020. g. Izrazi iz teksta natjeaja koji imaju rodno znaenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i enski rod. Sukladno lanku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Na oglašeno radno mje...

 • Company DJEČJI VRTIĆ MASLAČAK KRAPINSKE TOPLICE in Toplice
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19), lanka 44. Statuta Djejeg vrtia Maslaak Krapinske Toplice i lanka 8. i 13. Pravilnika o radu, Upravno vijee Djejeg vrtia Maslaak Krapinske Toplice r a s p i s u j e N A T J E A J za radno mjesto ODGOJITELJ DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI - 1 izvršitelj za rad u kraem programu predškole, na odreeno vrijeme, nepuno radno vrijeme (12 sati tjedno) do 31.05.2020. g. Izrazi iz teksta natjeaja koji imaju rodno znaenje koriste se neutralno i jednako su primjenjivi na muški i enski rod. Sukladno lanku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova (NN 82/08) na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola. Na oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti o...

 • Company ARMAL in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova:postavljanje vodovodnih instalacija....

 • Company Dječji vrtić Vrhovine in Vrhovine
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Provodi odgojno obrazovni program rada s djecom rane i predškolske dobi Predviena plaa: 5.300,00kn Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 707/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Vrhovine raspisuje: NATJEAJ Za radno mjesto ODGOJITELJ/ICA – 2 (dva) izvršitelj/ica – puno radno vrijeme – novootvoreni poslovi Uvjeti: za odgojitelje mogu biti primljene osobe koje ispunjavaju uvjete iz lanka 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/97, 94/13 i 98/19) te lanka 2. pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine broj 133/97) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Vrhovine. Kan...

 • Company Dječji vrtić Vrhovine in Vrhovine
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Poslovi, ovlasti i odgovornost sukladno zakonu, statutu i drugim opim aktima djejeg vrtia Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19). NATJEAJ Za obavljanje poslova radnog mjesta RAVNATELJ – novotvoreni poslovi – nepuno radno vrijeme Za ravnatelja djejeg vrtia moe biti imenovana osoba koja:Ispunjava uvjete za odgojitelja ili strunog suradnika u djejem vrtiuIma najmanje 5 godina radnog staa u djelatnosti predškolskog odgoja Ravnatelj se imenuje na vrijeme od 4 godine (poslove ravnatelja raditi e u nepunom radnom vremenu od 4 sata dnevno). Prijava na natjeaj mora biti vlastoruno potpisana, a traena dokumentacija prilae se u neovjerenim preslikama. Uz prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:Dokaz o steenoj str...

 • Company Dječji vrtić Vrhovine in Vrhovine
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: Odraavanje istoe prostorija za boravak djece i ostalih prostorija vrtia Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Vrhovine raspisuje: NATJEAJ Za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAICA 1 (jedan) izvršitelj/ica - puno radno vrijeme – novootvoreni posloviUvjeti za radno mjesto: osnovna škola, sss- 3 godineUz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti:Dokaz o hrvatskom dravljanstvuDokaza o završenoj školiPotvrdu iz elektronike baze podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o dosadašnjem radnom iskustvu, ne stariju od 1 mjesecUvjerenje o nekanjavanju sukladno l. 25. zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci, i to:Uvjerenje nadlenog suda da se protiv ...

 • Company PETAR I LUCIJA d.o.o. in Other
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u kuhinji....

 • Company Bid Control d.o.o. in Okoli
  23.02.2020 Updated on: 25.02.2020

  Opis poslova: samostalni uredski i terenski rad primarno na poslovima zaštite na radu i tehnikim ispitivanjima, a sekundarno na ostalim poslovima iz djelatnosti. U obzir dolazi prvostupnik/ca / magistar/ra, podruja struke: elektrotehnika, strojarstvo, kemija, zaštita na radu, zaštita od poara, zaštita okoliša. Mogunost korištenja mjera aktivne politke zapošljavanja - pripravništvo....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
md-jdoo Edit filters