Jobmonitor. Search results for muzic-obrt-za-strojobravarske-usluge-vl-damir-muzic-sesvete-ludbreske-vinogradska-35

8139 Jobs found

Used filters:
 • muzic-obrt-za-strojobravarske-usluge-vl-damir-muzic-sesvete-ludbreske-vinogradska-35x
Displaying 1-50 of 8139 results.
 • Company MDK GRAĐEVINAR d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Voditelj projekta je najodgovornija osoba na gradilištu od strane Izvoaa, koja je glavna veza izmeu Investitora, Izvoaa i podizvoaa te nadzora. Zadatci voditelja projekata su sljedei: · Sudjelovanje u tehnikoj pripremi gradilišta (ukljuujui ureenje gradilišta), zajedno s odjelom Pripreme i praenja projekata, te organizacija gradilišta· Uvoenje glavnog izvoaa radova i svih ostalih izvoaa u radove· Koordinacija rada svih sudionika u izgradnji, koji su u neposrednoj Ugovornoj obvezi s Investitorom ili Naruiteljem (projektanti, izvoai, struni nadzor i ostali), te upravljanje svim procesima na gradilištu· Kontrola i provedba svih mjera zaštite na radu, koje su propisane zakonom· Analiza dostavljene projektne dokumentacije, troškovnika i dinamikog plana, te provjera njihove usklaenosti· Izrada...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Vode
  21.10.2021

  svakodnevno stavlja slamu na duboku steljuizgnojava blatne hodnikepere i odrava pojilicebrine se za ventilaciju u štaliobavlja telenje krave ili junicevodi brigu o teletu i kravi nakon poroajamarkira tele i upisuje u evidenciju broj teleta i broj kravekoja se otelilavodi brigu o koliini vode u boxovima za telenjezaduen je za istou porodilištahrani i napaja teladisti, pere i dezinficira box, ubacuje slamu u boxove i kontrolira rad pojilicaprovjerava i pere automate za napajanje telia...

 • Company PANEX AGM D.O.O. in Kosa
  21.10.2021

  Servisiranje poljoprivrednih prikljuaka:  freza, šprica, maler, kosa .......

 • Company PRERADA I PRODAJA PLASTIKE MIKI-PLAST VL. DARIO MIKULEC in Dvori
  21.10.2021

  Opis poslova: radnik u proizvodnji plastinih proizvoda ( pvc letvica za dvorišta i balkone, štapova za voarstvo i povrtlarstvo) , pakiranju i skladištenju....

 • Company KRESTO d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: - utovar, istovar robe, preuzimanje i predaja robe - kontroliranje šifri artikala - zaprimanje i izdavanje dokumentacije, drugih dokumenata o robi - utvrivanje i obavještavanje nadreenih o ošteenjima pošiljaka, manjku ili višku robe - samostalno obavljanje skladišnih poslova po nalozima i zaduenjima - odravanje reda i istoe i skladištu i krugu skladišta ...

 • Company ENERGO d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: odravanje energetskih postrojenja i instalacija, kao i puštanje u pogon instalacija po završetku radova.Druga znanja i vještine: Samostalnost u radu, timski rad, rad na visini.Napomena: Uz zamolbu, kandidati su duni dostaviti ivotopis, ispis staa s mirovinskog osiguranja, presliku svjedodbe odgovarajueg smjera i presliku vozake dozvole.Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu duan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti prilikom zapošljavanja, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, duan je uz prijavu na oglas priloiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz oglasa, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, ...

 • Company VUPRO d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis posla: organiziranje i provoenje prodajnih i marketinških aktivnosti Mogue korištenje potpore pri zapošljavanju...

 • Company HP D.D. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: - preuzimanje i razraivanje pošiljaka za dostavu - slaganje pošiljaka po rajonu - zaduivanje s knjienim pošiljkama i novanim sredstvima - dostavljanje poštanskih pošiljaka i novanih doznaka - zaprimanje poštanskih pošiljaka na adresi korisnika na širem dostavnom podruju - razduivanje svih vrsta pošiljaka – obraun, pranjenje poštanskih koveia - dokumentiranje i izvještavanje pomou elektronikih ureaja (pametni telefon, tablet i sl.) - oitavanje stanja brojila potrošaa - radno mjesto ukljuuje vonju na motoru do 50 kubika - poeljno je da kandidat poznaje grad, odnosno naseljeno mjesto ovisno o podruju dostave Poeljne osobine kandidata: fleksibilnost, komunikativnost, usmjerenost na potrebe korisnika i ostvarivanje rezultata, sklonost timskom radu, tonost i preciznost, organizira...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA I PROMETNA ŠKOLA OSIJEK in Osijek
  21.10.2021

  Na temelju lanka 99.a , stavka 12. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN: 87/08., 86/09.,92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. 152/14. , 7/17. i 68/18.) i lanka 70. Statuta Elektrotehnike i prometne škole Osijek, ravnatelj Elektrotehnike i prometne škole Osijek raspisuje NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno radno vrijeme Strunjak za promidbu i vidljivost - 20 sati rada tjedno – 1 izvršitelj (m/) Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prijam u radni odnos, a to su punoljetnost, hrvatsko dravljanstvo te zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima, te sljedee posebne uvjete: visoka struna sprema/magistar strukepoznavanje rada na raunalunapredno znanje MS Office paketapoznavanje engleskog jez...

 • Company EMD ELEKTROMEHANIKA in Other
  21.10.2021

  Opis posla : rad na poziciji administrativni tajnik/ca u proizvodnji. - prednost znanja u Minimaxu....

 • Company EURO-INSTALACIJE d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova:  izvoenje elektroinstalaterskih radova Uvjeti: traena zanimanja: ELEKTROINSTALATER/KA - ELEKTROTEHNIAR/KA ili TEHNIAR ZA RAUNALSTVO...

 • Company Dječji vrtić RIBICA in Other
  21.10.2021

  Opis posla: - išenje i odravanje prostorija....

 • Company Osnovna škola POKUPSKO in Pokupsko
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnateljica Osnovne škole Pokupsko, Dr. Franje Tumana 49, 10414 Pokupsko, raspisuje NATJEAJ za popunu radnih mjesta m/ista/ice - 1 izvršitelj/ice na neodreeno, puno radno vrijeme- 40 sati tjednoUz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju ispunjavati uvjete iz l.105. i l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona u osnovnoj i srednjoj školi (NN 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 136/14, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) uz uvjet probnog rada.Uz prijavu na n...

 • Company Dječji vrtić Ivankovo in Ivankovo
  21.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKADJEJI VRTI IVANKOVOUPRAVNO VIJEEKLASA: 112-03/21-01/12URBROJ: 2188/03-JT-1-21-2Ivankovo, 29. rujna 2021. Na temelju lanka 24. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN br. 10/97., 107/07., 94/13, 98/19), lanka 63. Statuta Djejeg vrtia Ivankovo, KLASA: 012-03/20-01/1, UBROJ: 2188/03-JT-1-20-2., i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Ivankovo, KLASA: 601-03/20-01/8, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-3, Pravilnika o izmjeni Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Ivankovo KLASA: 601-03/20-01/8, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-6, i Odluke o raspisivanju Natjeaja za odgojitelja pripravnika (1 izvršitelj) Upravnog vijea KLASA: 112-03/21-01/12, URBROJ: 2188/03-JT-1-20-1, od 23. rujna 2021., Upravno vijee Djejeg vrtia Ivankovo na 7. sjednici...

 • Company NADALINA, vl. Tanja Orešković in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: Rad u slastiarnici, posluivanje pia i slastica (kolai, sladoledi....)...

 • Company "PODRAVINA EXPRESS TOURS" AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: Komunikacija s klijentima, administrativni poslovi, poslovi oko organizacije putnikih aranmana, rad na raunalu....

 • Company MEVIG D.O.O. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: osposobljavanje, odravanje i remont strojeva za preradu plastinih masa i ostale opreme....

 • Company Suprabit d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: poslovi razvojnog inenjera/ke. U obzir dolaze kandidati VSS raunalni smjer. ...

 • Company PETROL d.o.o. in Okoli
  21.10.2021

  Poslovi prodavaa/ice na benzinskoj postaji: - ponuda i prodaja robe i usluga - izvoenje svih postupaka na prodajnom mjestu u skladu s uputama - zaprimanje goriva sukladno vaeim uputama - poznavanje i izvoenje propisa s podruja protupoarne zaštite, zaštite i zdravlja na radu, zaštite okoline te uputama za sigurno rukovanje prehranom (HACCP) - pomo pri obrazovanju i osposobljavanju novog kadra - skrb za urednost objekta i okoliša - obavljanje drugih poslova po nalogu nadreenog Uvjeti: - završeni smjer nije vaan - sposobnost samostalnog i timskog rada - odgovornost, pouzdanost, komunikativnost Mogunost stalnog zaposlenja. U naslovu e-maila navesti: ZA NATJEAJ "PRODAVA NA BENZINSKOJ POSTAJI U BARTOLOVCU"...

 • Company LENTI d.o.o. in Police
  21.10.2021

  PRODAJA  SVIH VRSTA NAOALA. PRIMANJE ROBE, IZLAGANJE NA POLICE SA CIJENAMA....

 • Company BART - ELEKTRONIKA d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis posla: Radovi na instaliranju i odravanje HVAC sustva...

 • Company ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE TAJANA TOPALOVIĆ, dr. med. dent., Osijek, Prolaz Josipa Leovića 4 in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: • asistiranje doktoru dentalne medicine • komunikacija s pacijentima • prijem i priprema pacijenata • voenje kartona pacijenata • voenje evidencije i stanja materijala te naruivanje istog • sterilizacija i dezinfekcija radnog mjesta i instrumenata Mogue zapošljavanje radnika sss medicinskog smjera (dentalni asistent/asistentica, medicinska sestra/tehniar, dentalni tehniar/tehniarka), na odreeno, zamjena za bolovanje....

 • Company PRHKO d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: dostava pekarskih proizvoda. Radno vrijeme 05:00h-09:00h....

 • Company GIMNAZIJA A.G.MATOŠA in Kom
  21.10.2021

  GIMNAZIJA A. G. MATOŠA AKOVO KLASA: 112-01/21-01/7URBROJ: 2121/26-21-01-1akovo, 8. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija A. G. Matoša, akovo, Vijenac k. A. Stepinca 11 objavljujeNATJEAJza popunjavanje radnog mjestaNASTAVNIK/ICA BIOLOGIJE – 1 izvršitelj, na neodreeno, puno radno vrijemeNa natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.).Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane opim propisima o radu, kandidati trebaj...

 • Company GIMNAZIJA A.G.MATOŠA in Budrovci
  21.10.2021

  GIMNAZIJA A. G. MATOŠA AKOVO KLASA: 112-01/21-01/8URBROJ: 2121/26-21-01-1akovo, 8. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o vrednovanju kandidata za zapošljavanje Gimnazija A. G. Matoša, akovo, Vijenac k. A. Stepinca 11 objavljujeNATJEAJza popunjavanje radnog mjestaSPREMA/ICA – 1 izvršitelj, puno radno vrijeme, odreeno, do povratka na rad odsutnog radnikaNa natjeaj se mogu javiti kandidati oba spola (lanak 13. stavak 2. Zakona o ravnopravnosti spolova, Narodne novine, broj 82/08. i 69/17.).Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane opim propisima o rad...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SRDELICA in Other
  21.10.2021

  VOENJE ODGOJNO OBRAZOVNOG PROCESA U DJEIJEM VRTIU.   NEPOSREDNI RAD S DJECOM, SURADNJA S RODITELJIMA..itd...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Kom
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i lanka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovaka 1 objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 2.Uitelj/ica hrvatskog jezika- rad na odreeno, nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno)-zamjena, 1 izvršitelj Mjesto rada: sjedište škole a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovaka 1) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored opih uvjeta sukladno Zakonu o radu, svi kandidati moraju ispunjav...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Kom
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i lanka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovaka 1 objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 4. Voditelj/ica raunovodstva- rad na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) – zamjena, 1 izvršitelj, uz uvjet probnog rada sukladno odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/17., 47/18.,123/19.,66/20.) Mjesto rada: sjedište škole a prema potrebi i izvan sje...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Kom
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18., 98/19, 64/20-dalje Zakon) i lanka 4. i 5. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Voltino, Osnovna škola Voltino, Zagreb, Vinkovaka 1 objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1.Uitelj/ca razredne nastave u produenom boravku –rad na neodreeno, puno radno vrijeme ( 40 sati tjedno) -1 izvršitelj Mjesto rada: sjedište škole a prema potrebi i izvan sjedišta škole (Osnovna škola Voltino, Vinkovaka 1) Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Pored opih uvjeta sukladno Zakonu o radu, svi kandidati mo...

 • Company STOLARSKI OBRT JOSIP RIBIČIĆ in Other
  21.10.2021

  Opis poslova:  Programiranje CNC stroja i upravljanje proizvodnim procesima...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA ŠIBENIK in Other
  21.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA JURJA DALMATINCA Š I B E N I K Stipe Ninia 27 KLASA: 112-02/21-01/14 URBROJ: 2182-40-01-21-01 Šibenik,15. listopada 2021. Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20), Pravilnika o radu OŠ Jurja Dalmatinca i Pravilnika o postupku zapošljavanja, te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Jurja Dalmatinca, ravnatelj objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa SPREMAICA (1 izvršitelj/ica) neodreeno nepuno radno vrijeme(mjesto rada Šibenik) od 20 sati tjedno UVJETI: opi uvjet prema Zakonu o radu (Narodne novine broj 93/14., 127/17.,98/19), Zakonu...

 • Company LINGUAE d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: Pripremanje i izvoenje nastavnih lekcija iz engleskog jezika....

 • Company PROPER ACCOUNTING, vl. Đana Bužleta Pačić in Other
  21.10.2021

  Opis posla: Trai se osoba s minimalno 5 godina radnog iskustva na raunovodstvenim poslovima koja je samostalna u radu. Prednost (ali ne i uvjet) poznavanje rada u knjigovodstvenom programu Pantheon te poznavanje engleskog jezika. ...

 • Company Stomatološka poliklinika DELIĆ in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: Rad s pacijentima: protetika, parodontologija, dentalna patologija, ortodoncija, oralna kirurgija... Napomena: Poznavanje i integriranje rada s novim tehnologijama: intraoralni scanner, 3D printer, CAD/CAM, CBCT... ...

 • Company FRIZERSKI SALON "JOSIPA" in Other
  21.10.2021

  Opis posla: -pranje kose, šišanje kose, feniranje , farbanje i svi ostali poslovi vezani uz djelatnost frizera...

 • Company ARBONA d.o.o. in Tenja
  21.10.2021

  Poslodavac trai talentiranu, kreativnu osobu (m/) koja e svojim vještinama dizajniranja i pisanja stvarati vrhunski sadraj za nas i naše klijente. Kao content creator, bit eš zaduen za stvaranje inovativnog digitalnog sadraja. Uvjeti: •Izraene vještine stvaranja animiranog, vizualnog i tekstualnog sadraja •3 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima •Besprijekorno poznavanje gramatike i pravopisa hrvatskog i engleskog jezika u govoru i pismu •Poznavanje rada u Photoshopu i drugom photo, video & design editing softwareu •Proaktivnost i visoku elju za kontinuiranim uenjem i razvijanjem vlastitih sposobnosti •Izraene komunikacijske vještine i otvorenost prema timskom radu •Posveenost detaljima i organiziranost •Orijentiranost na rezultate i zadovoljstvo korisnika Prednost ostva...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA in Kom
  21.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu te Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem., raspisuje: NATJEAJ za popunu radnih mjesta 2. uitelj/ica fizike (m/) – nepuno, neodreeno radno vrijeme – 8 sati tjedno Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILANA ŠORGA in Kom
  21.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i o obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu te Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj-Portole, Osnovna škole - Scuola elementare Milana Šorga Oprtalj - Portole, zastupana po ravnateljici Ljubici Puškar, mag. educ. biol. et chem., raspisuje: NATJEAJ za popunu radnih mjestauitelj/ica matematike (m/) – puno, neodreeno radno vrijeme – 40 sati tjedno Uvjeti: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazova...

 • Company GRAD SISAK in Sisak
  21.10.2021

  Gradonaelnica Grada Siska na temelju lanka 22. Statuta Grada Siska („Slubeni glasnik Sisako-moslavake upanije“ broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 4/13, 6/13 – proišeni tekst, 14/14, 9/15, 10/16, 6/18, 18/18 – proišeni tekst, 4/20 i 8/21), programa za financiranje zapošljavanja u javnom radu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Grad Sisak kao inicijator javnih radova, objavljuje:O G L A Sza zasnivanje radnog odnosa u javnim radovima na podruju Grada SiskaRADNIK NA OTKLANJANJU POSLJEDICA KATASTROFE UZROKOVANE POTRESOM NA PODRUJU GRADA SISKA – (m/), 14 izvršitelja, na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci, rad na puno radno vrijeme, rad na provoenju programa javnog rada:Kratak opis poslova koji e obavljati izvršitelji programa:a) rad na utovaru graevinskog otpada koji se urušio na promet...

 • Company PETAR PETRINIĆ in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: Prouavanje propisa, sudske prakse i pravne literature; sastavljanje pravnih savjeta i mišljenja, izrada podnesaka, ugovra i druge pravne dokumentacije (odluka, zapisnika i sl.); korespondencija i druga komunikacija sa klijentima i drugim sudionicima u predmetima; ostali pravniki uredski poslovi u odvj uredu. ...

 • Company EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN87/08.,86/09.,92/10,.105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,126/12.,94/13.,152/14,.07/17.,68/18.,98/19.,64/20.), a sukladno Pravilniku o nainu i postupku zapošljavanja u Ekonomskoj i birotehnikoj školi Bjelovar, Poljana dr. Franje Tumana 9, Bjelovar, koju zastupa ravnatelj Vladimir Štefanec, prof. raspisuje se N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Radno mjesto nastavnika/ce sociologije Naziv i sjedište Škole: Ekonomska i birotehnika škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tumana 9, Bjelovar Naziv radnog mjesta: nastavnik/ca sociologije, mjesto rada: Ekonomska i birotehnika škola Bjelovar, Poljana dr. Franje Tumana 9 Vrijeme na koje se sklapa ugovor o radu: neodreeno Tjedno radno vrijeme na koje se sklapa u...

 • Company OČNA OPTIKA OCULUS, vl. Damir Kujundžić in Other
  21.10.2021

  PRODAVA / PRODAVAICA U ONOJ OPTICI, POZNAVANJE PROCESA IZRADE NAOALA, PREZENTACIJA I PRODAJA ASORTIMANA, SAVJETOVANJE I STRUNA POMO VEZANA ZA PROIZVODE I USLUGE OPTIKE....

 • Company TRGOVAČKO-UGOSSTITELJSKI OBRT "JURINA" VL.MARICA J in Other
  21.10.2021

  Opis posla: priprema i posluivanje toplih i hladnih napitaka, komunikativnost, usmjerenost na kvalitetu rada i zadovoljstvo gostiju te odravanje istoe prostora...

 • Company FG GRAFIKA D.O.O. in Other
  21.10.2021

  GRAFIKI DIZAJNER...

 • Company ZEN-VET d.o.o. in Tenja
  21.10.2021

  Opis posla: obavljanje poslova doktora veterinarske medicine: pregledi, dijagnostika, preventiva, kirurški zahvati, anestezija, laboratorijske pretrage i sl. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company PRIJATELJ GRADNJA d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Pomoni poslovi u graevinarstvu te ostali poslovi po nalogu poslodavca. ...

 • Company EDURO d.o.o. in Tenja
  21.10.2021

  Ukoliko imate iskustva u crtanju - projektiranju - prodaji namještaja pridruite nam se i postanite dio našeg tima. Poslodavac trai komunikativne osobe za savjetovanje oko dizajna interijera iz proizvodnog programa Eduro - ugradbeni ormari i klizme stijenke. Namještaj izraen po mjeri u tvornici Eduro prema nacrtima i eljama kupca. Opis posla: - savjeti oko dizajna interijera iz proizvodnog programa Eduro - prodaja ugradnih ormara i ormara po mjeri-kliznih stijena i namještaja po mjeri - dizajniranje prostora interijera Uvjeti: - trae komunikativnu osobu sa osjeajem za estetiku - struna sprema: srednja struna sprema, viša struna sprema Poslodavac nudi: - nakon probnog roka, mogunost sklapanja ugovora na neodreeno vrijeme - redovita i motivirajua primanja - osmosatno radno vrijeme - ugodna ra...

 • Company Instalacije Andrašec j.d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Poslovi insalatera...

 • Company UDRUGA OBITELJI POGINULIH, UMRLIH I NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA DOMOVINSKOG RATA in Vukovar
  21.10.2021

  OPIS POSLOVA:Pomo u dostavi namirnicaPomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnikaPomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnikaPomo pri oblaenju i svlaenju i briga o osobnoj higijeni krajnjih korisnikaPomo u socijalnoj integraciji i posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl.)Pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvoPratnja i pomo u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena ena pruat e potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika. BROJ TRAENIH RADNICA: 1 osobaTRAJANJE RADNOG ODNOSA: Na odreeno vrijeme, do 31. prosinca 2021. godineRADNO VRIJEME: Puno radno vrijemeMJESTO OBAVLJANJA RADA: Podruje grada Vu...

 • Company STUDIO LOKNER j.d.o.o. in Osijek
  21.10.2021

  Opis poslova: stolarski poslovi ZBOG POVEANJA OBUJMA POSLA ZAPOŠLJAVAMO 1 OSOBU NA NEODREENO NA RADNO MJESTO STOLARA/STOLARICE. RADNO ISKUSTVO NIJE VANO. KONTAKT MAILOM NA ILI OSOBNO NA ADRESI STROSMAYEROVA 109A OSIJEK RADNIM DANOM IZMEU 8 I 12 SATI....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
muzic-obrt-za-strojobravarske-usluge-vl-damir-muzic-sesvete-ludbreske-vinogradska-35 Edit filters