Jobmonitor. Search results for Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin

3 Jobs found

Used filters:
 • Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grginx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPIS POSLOVA: socijalni radnik u Obiteljskom domu za starije i nemone,aktivno provoenje vremena i radne aktivnosti. Uz prijavu je potrebno priloiti: ivotopis i preslike dokumenata, potrebno je predoiti izvornik ili preslik domovnice, osobne iskaznice, rodnog lista, diplome, uvjerenja o nekanjavanju- ne starije od 6 mjeseci, uvjerenja o poloenom strunom ispitu, elektronikog zapisa ili potvrde o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, dokaz o radnom iskustvu-ugovor o radu ili potvrdu poslodavca o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa, odobrenje za obavljanje djelatnosti socijalnog rada....

 • Company Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  OPIS POSLOVA:- POMO PRI LIJEENJU I NJEGOVANJU KORISNIKA, ORGANIZACIJA I PROVEDBA RADA S KORISNICIMA, PROVOENJE ODREENIH DIJAGNOSTIKIH I TERAPIJSKIH POSLOVA, NJEGA KORISNIKA , NADZOR NAD LIJEKOVIMA....

 • Company Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Radno mjesto fizioterapeuta zahtjeva:- stvaranje grupe korisnika sa slinim poteškoama te odreivanje i izvoenje fizikalne vjebe po preporuci lijenika- provoenje grupnih i individualnih vjebi s korisnicima - provoenje fizikalne terapije - postupak procjene stanja pacijenta te napredak djelovanja terapije - planiranje i provedba terapijskog programa korisnika - uvoenje pacijenta u samostalno provoenje vjebi Kandidati su uz vlastoruno potpisanu prijavu na oglas obvezni priloiti:ivotopis, vlastoruno potpisanzamolbu s navedenim radnim mjestom za koje se prijavljujudokaz o hrvatskom dravljanstvu (neovjerena preslika osobne iskaznice ili domovnice),dokaz o strunoj spremi (neovjerena preslika diplome),uvjerenje nadlenog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv podnositelja prijave ne vodi ka...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Obiteljski dom "Sv.Kuzma i Damjan" vl. Leona Grgin Edit filters