Jobmonitor. Search results for obiteljski-dom-za-starije-i-nemocne-lucija. Page 130

6983 Jobs found

Used filters:
 • obiteljski-dom-za-starije-i-nemocne-lucijax
Displaying 6934-6983 of 6983 results.
 • Company "POZITIVO" VUKOVAR in Other
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Posao je u objektu brze prehrane. Radi se za roštiljem i sa pizzama. ...

 • Company Crowe Tax and Accounting d.o.o. in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: pomono / administrativni poslovi u odjelu poreznog savjetovanja. Potrebno napredno znanje excel-a. Struni ispit i druga znanja: pravna porezna regulativa. Aktivno znanje engleskog jezika usmeno i pismeno. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Centar za posjetitelje Ivanina kuća bajke in Ogulin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  JAVNI NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme na radno mjesto pedagog animator – jedan izvršitelj/ica do povratka zaposlenice s rodiljnog/roditeljskog dopusta. Uvjeti:završeno više ili visoko obrazovanje studija predškolskog odgoja ili visokog obrazovanja razredne i predmetne nastave jezika i knjievnosti,strune, radne i organizacijske sposobnosti,iskustvo rada na projektima pedagoškog odgoja ili hrvatskog jezika i knjievnosti,aktivno znanje najmanje jednog svjetskog jezika,znanje rada na raunalu. Dodatna znanja i vještine takoer e se vrednovati. Kandidat mora, pored strunih uvjeta, ispunjavati i ope uvjete za zapošljavanje:hrvatsko dravljanstvo,zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima,punoljetnostNa natjeaj se pod ravnopravnim uvj...

 • Company GASTRO D I M, D.O.O. in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Trae se djelatnci za rad u tobacco shopu u Novom Zagrebu i centru grada....

 • Company ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA VARAŽDIN in Kom
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 107. vaeeg Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Elektrostrojarskoj školi, dana 07.09.2020. ELEKTROSTROJARSKA ŠKOLA, Hallerova aleja 5, 42000 Varadin raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (m/) nastavnik / nastavnica strunih predmeta iz podruja strojarstva – ugovor o radu na neodreeno vrijeme, puno radno vrijeme -1 izvršitelj/ica Posebni uvjeti: VSS, strojarstvo (dokazuje se odgovarajuom ispravom – diplomom, svjedodbom); Mjesto rada je u sjedištu Škole. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj u kojoj obavezno treba biti navedeno radno mjesto na koje prijavljuje i osobni podatci (osobno ime, adresa stanovanja, broj telefona, odnosno mobitela, po mogunosti e-mail adresa), kandidati/ki...

 • Company ČIČAK d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova:peenje slastica, poeljno radno iskustvo na slinim poslovima....

 • Company TOMCO-TRADE D.O.O in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis posla: prodaja auto dijelova, nabava robe i poslovi u skladištu. Uvjeti: srednja škola bez obzira na smjer. Poeljno poznavanje jednog stranog jezika. Obavezno poznavanje osnova rada na raunalu. Vana motivacija za rad i spremnost na uenje. Za uspješnu kandidaturu na dolje navedenu adresu e - pošte poslati zamolbu i/ili ivotopis. Postoji mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE BATAGELJ MATULJA VESNA in Strana
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  - MOGUNOST KORIŠTENJA VLASTITOG VOZILA - poznavanje dva strana jezika - rad u ordinaciji i na terenu - licenca MEDICINSKE SESTRE...

 • Company OLYMPIA VODICE d.d. in Bilo
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: odravanje i popravci elektro i vodoinstalacija SSS elektriar odravanja, elektromehaniar, kotlovniar ili bilo kojeg tehnikog smjara sa minimalno 3 godine radnog iskustva na navedenim ili slinim poslovima poznavanje jednog stranog jezika (engleski ili njemaki) vozaki ispit "B" kategorije zamolbe ili ivotopise slati na mail: ...

 • Company SERIOLA d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad u trgovini ronilake opreme od 09.00 do 17.00 sati....

 • Company TAKOM d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: rad na gradilištu. Po potrebi rad na Brau gdje je osiguran smještaj. Probni rok 2 mjeseca. Poeljno radno iskustvo ali nije uvjet....

 • Company TAKOM d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: graevinski poslovi: zidari, tesari i armirai. Po potrebi rad na Brau gdje je osiguran smještaj. Probni rok 2 mjeseca. Poeljno radno iskustvo ali nije uvjet....

 • Company TAKOM d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: pomoni graevinski radovi. Po potrebi rad na Brau gdje je osiguran smještaj. Probni rok 2 mjeseca. Poeljno radno iskustvo ali nije uvjet....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: priprema i obrada namirnica, podjela obroka, pranje sua, išenje kuhinje. Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: priprema hrane u restoranu s veim brojem obroka, linijskom prehranom i a la carte prehranom. Razina obrazovanja: KV, SSS, VKV-kuhar ili kuhar majstor Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti....

 • Company PLETER - USLUGE d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: priprema hrane i pia, naplata usluge, rad s PC blagajnom, pruanje a la carte usluge. Razina obrazovanja: SSS, VKV, KV, ugostiteljska-konobar Osobe koje ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (Narodne novine broj 121/17) dune su uz prijavu na natjeaj dostaviti dokaze navedene u lanku 103. Zakona u svrhu ostvarivanja prava prednosti....

 • Company I GIMNAZIJA in Dubrovnik
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.), ravnateljica I. gimnazije Zagreb, Avenija Dubrovnik 36, Zagreb, raspisuje: NATJEAJ za radno mjesto 1. Spremaa/ice- na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati rada tjedno) - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br.: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13 , 152/14, 07/17, 68/18) i prema Pravilniku o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („Narodne novine“, br. 1/96, 80/99). Uz vlastoruno potpisanu prijavu i ivotopis kandidati ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DOBRI in Split
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17, 68/18., 98/19. i 64/20.) Osnovna škola ____________DOBRI-SPLIT____________________ raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Struni komunikacijski posrednik za uenike s teškoama, na odreeno nepuno radno vrijeme za 25 sati tjedno (25/40), 1 izvršitelja (m/) UVJETI: Kandidat za strunog komunikacijskog posrednika mora imati završeno minimalno etverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje, završenu edukaciju za strunog komunikacijskog posrednika te za njegovo angairanje ne smiju postojati zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 10...

 • Company VIP PROM d.o.o. in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: administracija, prodaja, tehnika podrška. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company USTANOVA ZA ZDRAVSTVENU NJEGU U KUĆI KARLOVAC in Karlovac
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: fizioterapeutski tehniar/ka obavljanje pripravnikog staa prema Planu i programu pripravnikog staa. I Raspisuje se natjeaj za prijam pripravnika u radni odnos na odreeno vrijeme radi stjecanja prvog radnog iskustava - obavljanja pripravnikog staa u trajanju od jedne godine: Fizioterapeutski tehniar/tehniarka, jedan izvršitelj Uvjeti: Fizioterapeutski tehniar/tehniarka (SSS) II Kandidat treba ispunjavati uvjete propisane odlukom Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Mjerama aktivne politike zapošljavanja - nezaposlena osoba bez staa osiguranja u obrazovnoj razini, prijavljena u evidenciju nezaposlenih. Pripravnik ima pravo na pripravniku pl...

 • Company PHOENIX Farmacija d.d. in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  OPIS POSLA: preuzimanje i smještanje robe, briga o popunjenosti polica i manipuliranje robom unutar skladišta,komisioniranje, odgovornost za paljivo rukovanje i spreavanje robnih gubitaka, paljivo rukovanje dokumentacijom, briga o izgledu, istoi i urednosti skladišta, sudjelovanje u poslovima inventure (1-2 godišnje), gradska dostava po potrebiostali poslovi po nalogu Voditelja skladišta....

 • Company Dječji vrtić Sušak in Rijeka
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: provoenje odgojno-obrazovnog programa rada s djecom rane i predškolske dobi; planiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada; prikupljanje, izrada i odravanje sredstava za rad s djecom te voenje brige o estetskom i funkcionalnom ureenju prostora za izvoenje razliitih aktivnosti; rad na zadovoljavanju svakodnevnih potreba djece i njihovih razvojnih zadaa te poticanje razvoja svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima; voenje dokumentacije o djeci i radu te zadovoljavanje strunih zahtjeva u organizaciji i unapreenju odgojno-obrazovnog procesa; suradnja s roditeljima i strunim timom u Ustanovi kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj zajednici; struno usavršavanje sukladno godišnjem i individualnom planu usavršavanja; suradnj...

 • Company Dječji vrtić Sušak in Rijeka
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: provoenje odgojno-obrazovnog programa rada s djecom rane i predškolske dobi; planiranje i vrednovanje odgojno-obrazovnog rada; prikupljanje, izrada i odravanje sredstava za rad s djecom te voenje brige o estetskom i funkcionalnom ureenju prostora za izvoenje razliitih aktivnosti; rad na zadovoljavanju svakodnevnih potreba djece i njihovih razvojnih zadaa te poticanje razvoja svakoga djeteta prema njegovim sposobnostima; voenje dokumentacije o djeci i radu te zadovoljavanje strunih zahtjeva u organizaciji i unapreenju odgojno-obrazovnog procesa; suradnja s roditeljima i strunim timom u Ustanovi kao i s ostalim sudionicima u odgoju i obrazovanju djece rane i predškolske dobi u lokalnoj zajednici; struno usavršavanje sukladno godišnjem i individualnom planu usavršavanja; suradnj...

 • Company VODOVOD D.O.O. in Barban
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 28. stavak 1. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/19) i lanka 4. Pravilnika o radu - proišeni tekst br. 3956/16 od 17.06.2016. godine, Uprava - direktor objavljuje natjeaj za radno mjesto Kontrolor prekidnih komora i rezervoara - 2 izvršitelja (m/) Uvjeti:Struna sprema:III stupanj obrazovanja, trogodišnji program industrijske, tehnike ili obrtnike škole, strojarskog ili elektrotehnikog obrazovnog programa iliIV stupanj, etverogodišnji nastavni program, srednje tehnike škole, strojarskog ili elektrotehnikog obrazovnog programaRadno iskustvo: nije potrebnoMjesto rada: Pogon Rakonek, BarbanRadni odnos zasniva se na odreeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseciPosjedovanje vozake dozvole za B kategoriju vozila, ali nije uvjetPrednost, ali nije uvjet, imaju kandidati sa...

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Adoro je renomirana firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom smo krenuli prije 9 godina i iz godine u godinu biljeimo konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis posla: Rad na automatiziranoj liniji za plastifikaciju aluminijskih ploa i profila: vješanje dijelova, skidanje dijelova, kontrola kvalitete, sortiranje na transportna kolica, ostali poslovi u proizvodnji Uvjeti: motiviranost za rad, uenje i napredovanje, odgovornost, savjesnost Prednost: iskustvo u radu na slinim poslovima Nudimo : - Stalni radni odnos - Siguran posao u stabilnoj firmi - Uvjeti ...

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Adoro je renomirana firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom smo krenuli prije 9 godina i iz godine u godinu biljeimo konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis posla: rad u pogonu na strojevima i strojnim linijama za obradu stakla i sklapanju IZO-stakla Uvjeti: motiviranost za rad, uenje i napredovanje, odgovornost, savjesnost Prednost: iskustvo u radu sa staklom i slinim poslovima Nudimo : - Stalni radni odnos - Siguran posao u stabilnoj firmi - Uvjeti rada po europskim standardima - Redovita i stimulativna primanja - Mogunost usavršavanja i napredovan...

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Adoro je renomirana firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom smo krenuli prije 9 godina i iz godine u godinu biljeimo konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis posla: pomoni poslovi u skladištu aluminijskih profila, aluminijskih ploa, metalne galanterije okova i ostalog materijala i pribora, primanje i izdavanje robe, manipulacija i transport materijala unutar pogona proizvodnje, loko vonja dostavnog vozila za dijelove i materijal, unutarnji transport robe i materijala, upotreba viliara Uvjeti: vozaka dozvola „C“ kategorije, motiviranost za rad, odgovor...

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Adoro je renomirana firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom smo krenuli prije 9 godina i iz godine u godinu biljeimo konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis industrije: Proizvodnja dekorativnih aluminijskih ulaznih vrata Opis posla: • izrada modela u Solidworks CAD • izrada programa obrade u Solidworks CAM uz korištenje macro tehnologije (izrada, nadogradnja i upravljanje macro bazom) • izrada radionikih crtea i ostale radionike dokumentacije • briga o kvaliteti obrade na HOMAG CNC portal obradnim centrima • unaprijeivanje kvalitete obrade i ostalih ...

 • Company ADORO d.o.o. in Strana
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Adoro je renomirana firma iz Munchena koja se bavi proizvodnjom i distribucijom dekorativnih, aluminijskih ulaznih vrata za strana trišta a sa proizvodnim pogonom smještenim u Zagrebu.  Sa vlastitom proizvodnjom smo krenuli prije 9 godina i iz godine u godinu biljeimo konstantni rast prodaje. Time raste i potreba za daljnjim radnim mjestima, jer broj zaposlenika isto tako raste iz dana u dan. Opis posla: rad u pogonu na strojevima za izradu dijelova aluminijske stolarije i rad u pogonu na sklapanju aluminijske stolarije Uvjeti: motiviranost za rad, uenje i napredovanje, odgovornost, savjesnost Prednost: iskustvo u radu na slinim poslovima Nudimo : - Stalni radni odnos - Siguran posao u stabilnoj firmi - Uvjeti rada po europskim standardima - Redovita i stimulativna primanja - Mogunost usav...

 • Company 'DOM ĆUKUŠIĆ' in Other
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis posla: zdravstvena njega i skrb korisnika doma. Radi se u smjenama 12/24, 12/48. Uvjeti za radno mjesto su završena srednja škola za medicinsku sestru/medicinskog tehniara i odobrenje za samostalan rad....

 • Company SAMOSTALNI UMJETNIK NADA DOŠEN in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: krojenje modne odjee. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company Crane 51, vl. Vedran Vivoda in Other
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: samostalan rad u polivalentnoj ordinaciji dentalne medicine. ...

 • Company STUDIJO MARAS, VL. JOSIPA MARAS in Other
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: - grafiko oblikovanje proizvoda - komunikacija s klijentima - priprema proizvoda za tisak - voenje web shopa - administrativni poslovi Potrebo je dobro poznavanje Adobe paketa (Photoshop, Illustrator, Indesign)....

 • Company ČISTA DESETKA, VL. NIKOLINA DELIĆ in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: išenje stubišta stambenih zgrada. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company FONTANA, vl. Gazment i Đevahir Alili in Tenja
  09.09.2020 Updated on: 15.09.2020

  Opis poslova: poslovi slastiara/ke. Uvjeti: - razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani. Putni troškovi po dogovoru. Mogunost stalnog zaposlenja. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 36. Statuta , Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ZA ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU PREDŠKOLSKE DJECE NA: 2. odreeno puno radno vrijeme – 3 izvršitelja/izvršiteljice UVJETI za radno mjesto odgojitelja predškolske djece su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja Kandidati dostavljaju: • prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, • preslik dokaza o steenoj strunoj spremi, • potvrda o poloenom strunom isp...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 36. Statuta , Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ZA ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU PREDŠKOLSKE DJECE NA: 3. odreeno puno radno vrijeme do kraja pedagoške 2020./2021.g. – 2 izvršitelja/izvršiteljice UVJETI za radno mjesto odgojitelja predškolske djece su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja Kandidati dostavljaju: • prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, • preslik dokaza o steenoj strunoj spremi...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 36. Statuta , Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ZA ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU PREDŠKOLSKE DJECE NA: 4. odreeno s pola radnog vrijemena do kraja pedagoške 2020./2021.g. – 1 izvršitelja/izvršiteljica UVJETI za radno mjesto odgojitelja predškolske djece su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja Kandidati dostavljaju: • prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, • preslik dokaza o steenoj strunoj s...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA REMETE in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: poslovi uitelja/ice likovne kulture....

 • Company V.GIMNAZIJA in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje škole....

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 36. Statuta , Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta: ZA ODGOJITELJA/ODGOJITELJICU PREDŠKOLSKE DJECE NA: 1. neodreeno puno radno vrijeme – 3 izvršitelja/izvršiteljice UVJETI za radno mjesto odgojitelja predškolske djece su: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij za odgojitelja predškolske djece, odnosno studij za odgojitelja kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima, kao i završen sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij za odgojitelja Kandidati dostavljaju: • prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, • preslik dokaza o steenoj strunoj spremi, • potvrda o poloenom strunom is...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAA/SPREMAICE 2. na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, - 1 izvršitelj/izvršiteljicaUVJETI za zasnivanje radnog odnosa: • završena osnovna škola, opa zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova, • da osoba nije kanjavana, odnosno da protiv osobe nije voen prekršajni postupak sukladno lanku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.) Kandidati moraju dostaviti: • prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, • preslik dokaza o steenoj strunoj spremi, • dokaz o hrvatskom dravljanstvu (fotokopija osobne iskaznice), • uvjerenje o nekanjavanju, odnosno ne...

 • Company DJEČJI VRTIĆ OLGA BAN PAZIN in Pazin
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia “Olga Ban” Pazin objavljuje NATJEAJ za obavljanje poslova radnog mjesta SPREMAA/SPREMAICE 1. na neodreeno vrijeme s punim radnim vremenom, - 1 izvršitelj/izvršiteljica UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: • završena osnovna škola, opa zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova, • da osoba nije kanjavana, odnosno da protiv osobe nije voen prekršajni postupak sukladno lanku 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97.,107/07. i 94/13.) Kandidati moraju dostaviti: • prijavu za rad s opisom dosadašnjeg radnog iskustva, • preslik dokaza o steenoj strunoj spremi, • dokaz o hrvatskom dravljanstvu (fotokopija osobne iskaznice), • uvjerenje o nekanjavanju, odnosno...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RADOST in Adamovec
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  N A T J E A J Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia RADOST, Zagreb, raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta ODGOJITELJ/ICA - 5 (pet) izvršitelja/ica na odreeno puno radno vrijeme –zamjena privremeno odsutnih radnica do njihova povratka na rad Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz vlastoruno potpisanu pisanu prijavu (1.) potrebno je priloiti slijedee dokumente u preslici: 2. ivotopis, 3. dokaz o hrvatskom dravljanstvu (presli...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Uvjeti natjeaja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja u osnovnoj školi. Na ogas se mogu javiti osobe oba spola....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Uvjeti natjeaja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja u osnovnoj školi. Na ogas se mogu javiti osobe oba spola....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VOLTINO in Other
  09.09.2020 Updated on: 16.09.2020

  Uvjeti natjeaja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja u osnovnoj školi. Na ogas se mogu javiti osobe oba spola....

 • Company LO-RA-Požega in Alaginci
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Na temelju lanka 31. stavka 4. i 5. Statuta Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Poega, broj: 1/2019.-5 od 18. travnja 2019. godine i broj: 9/2019.-5 od 30. listopada 2019. godine, te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove Lokalna razvojna agencija Poega, broj: 1/2019-7 od 18. travnja 2019. godine, Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Poega, raspisuje sljedei NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na neodreeno vrijeme Raspisuje se natjeaj za zasnivanje radnog odnosa u Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija Poega (u nastavku teksta: Agencija) na radnom mjestu Informatiar u Uredu ravnatelja, jedan (1) izvršitelj. Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca. Kandidati za navedeno radno mjesto pored opih uvjeta propisanih za...

 • Company SPINALIS FIZIO CENTAR, vl. Andrea Šućur i Dženi Mirković in Other
  09.09.2020 Updated on: 18.09.2020

  Opis poslova: voenje grupnih vjebi, masaa, terapija, rehabilitacija. Poeljno znanje engleskog jezika. Mogunost zaposlenja na puno radno vrijeme....

 • Company SUKNO, d.o.o. in Other
  09.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Opis poslova: prodavaa/icu kunog tekstila (tkanine za kuanstvo, posteljine, zavjese, dekori, stolnjaci itd.) za rad u trgovini. Potrebne osobine i znanja: ljubaznost, izvrsne trgovake vještine, znanje rada na POS blagajni i POS ureaju, sklonost timskom radu, iskustvo u prodaji kunog tekstila.Nudimo zdravo radno okruenje, stimulativna primanja te mogunost napredovanja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
obiteljski-dom-za-starije-i-nemocne-lucija Edit filters