Jobmonitor. Search results for OPĆINA TOMPOJEVCI

1 Jobs found

Used filters:
  • OPĆINA TOMPOJEVCIx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OPĆINA TOMPOJEVCI in Tompojevci
    04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

    Na temelju lanka 17. i 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18) proelnica Jedinstvenog upravnog odjela Opine Tompojevci raspisuje PONOVLJENI JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u Jedinstveni upravni odjel Opine Tompojevci na radno mjesto „ Referent - Komunalni i poljoprivredni redar“, 1 izvršitelj/izvršiteljica na neodreeno vrijeme, na puno radno vrijeme, uz obvezni probni rad od 3 mjeseca Osoba koja se prijavljuje na javni natjeaj mora ispunjavati slijedee ope uvjete za prijam u slubu, propisane lankom 12. stavkom 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11 i 04/18):PunoljetnostHrvatsko dravljanstvoZdravstvena sposobnost za obavljanje poslova rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OPĆINA TOMPOJEVCI Edit filters