Jobmonitor. Search results for OSATINA GRUPA d.o.o.

21 Jobs found

Used filters:
 • OSATINA GRUPA d.o.o.x
Displaying 1-21 of 21 results.
 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  25.09.2020

  PREHRAMBENI TEHNOLOG (DISTRIBUTIVNI CENTAR) OPIS POSLA:sudjeluje u uhodavanju proizvodnje na staklenicimausko surauje sa voditeljem staklenike proizvodnje te pomae u unapreivanju proizvodnje i proizvodnih procesaodgovoran je za kontrolu plana proizvodnjeizvještava o realizaciji plana proizvodnje periodiki i godišnjepronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjabrine o ishodovanju svih potvrda, certifikata, dozvola i suglasnosti kojim podlijee proizvodnja povrakreira i provodi dugorone strategije u proizvodnji povrazajedno sa komercijalnim sektorom istrauje i analizira trišta kupaca i dobavljaa te dobavljaa repromaterijala i sirovinasudjeluje u edukacijama, seminarima i sajmovima usko vezano uz proizvodnju povraplanira, organiz...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  25.09.2020

  OPIS POSLA:zaprima narudbu povra od strane neposredno nadreenoguvozi kutije za pakiranje povra i palete u distributivni centarpriprema paletu s povrem za transportizvozi paletu s povrem iz distributivnog centravae paletu s povremstavlja paletu zajedno s odgovarajuim deklaracijama i popratnom dokumentacijom u prometsvakodnevno izvještava neposredno nadreenog o prinosu i stanju skladištaodgovoran je za materijalno stanje skladištaodgovoran je za pravilno korištenje sredstava radasudjeluje na izvještajima o radnim uincimaradi i druge poslove po nalogu neposredno nadreenog POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSVozaka dozvola B kategorijespremnost na samostalan rad i rad u timusposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuodgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ADMINISTRATOR U PROIZVODNJI POVRA OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:< >Napredno znanje rada na raunaluVoz...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ADMINISTRATOR U PROIZVODNJI POVRA OPIS POSLA:vodi dnevnu evidenciju rada radnikaprikuplja i dostavlja podatke za obraun plaa i toplog obroka radnikaprovjerava ispravnost te vodi evidenciju ulazne i izlazne dokumentacijevodi dokumentaciju skladišnog poslovanja - skladišta sirovina i skladišta gotovih proizvodana osnovi usmenih i/ili pismenih naloga neposredno nadreenog vodi dokumente vezane uz proizvodnjusvakodnevno prikuplja podatke o radnim uincima radnikasudjeluje u izradi mjesenih izvještaja o radnim uincima radnikasudjeluje na izvještajima o radnim uincima radnikavodi statistiku bolovanja i godišnjih odmora radnikapristigle i proizvedene dokumente rasporeuje i dostavlja prema slubi ili funkciji unutar organizacije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:< >Napredno znanje rada na raunaluVoz...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  OPIS POSLA:prijem svjeeg mesa i mesnih preraevinaizlaganje i prodaja mesa i mesnih preraevinakontrola rokova trajanja svjeeg i pakiranog mesabriga o popunjenosti, istoi i urednosti odjelasavjetovanje kupacaPoznavanje i upotreba osnovnih higijensko-sanitarnih principa odravanja osobne i higijene opreme i radnih površina POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSvozaka dozvola B kategorije (poeljno)radno iskustvo nije potrebno...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA: Planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrola proizvodnje u stakleniku, odgovara za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istih, odreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku, planira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 NAPOMENA:...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA Svakodnevno prati zakonsku regulativu, izrauje raznovrsne ugovore, predugovore, sporazume i dr., izrauje odluke, zapisnike i druge interne akte društva, izrauje pravilnike društva, daje smjernice, pravna mišljenja i tumaenja za potrebe organizacijskih jedinica društva, provodi postupak dobivanja dugogodišnjih zakupa… POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS- Pravni fakultetAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA P...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Podgora
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA:odrava sistem za izgnojavanjeodrava energetsku i gromobransku mreuodrava hidroforsku stanicu, vodovodnu i kanalizacijsku mreuodrava antene za praenje aktivnosti kravaodrava ventilaciju i rasvjetuodrava elektrine pastirepomae u odravanju sustava unutar drugih objekata na farmiosigurava ispravnost svih drugih ureaja radi nesmetanog i kontinuiranog odvijanja proizvodnog procesa POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:KV, SSSVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti MJESTO RADA: Podgora RADNO ISKUSTVO: sa radnim iskustvom (6. mjeseci) VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 NAPOMENA: Mole se kandi...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Ivankovo
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA:odrava objekte i opremu koji se nalaze u sustavu staklenikaodrava elektrine i kanalizacijske instalacije te postrojenje za navodnjavanjepravovremeno otklanja kvarove na instalacijama i opremi u sustavu staklenikaodrava zelene površine ispred i u okolini staklenikauklanja snijeg i led s predprostora staklenikapredlae plan nabave materijala i rezervnih dijelova objekta i opreme staklenika neposredno nadreenomodgovoran za pravilno korištenje sredstava radasudjeluje na izvještajima o radnim uincimaradi i druge poslove po nalogu neposredno nadreenog POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:KV, SSSVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske spos...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA:pregovara i sklapa ugovore s kupcima, zaprima njihove narudbe i dogovara isporuku naruenih koliina robeodgovoran je za planiranje koliine roba, prodaju i isporuku robeizrauje cjenike na osnovu trišnih izvještaja na tjednoj baziobavlja poslove nabave ambalaeispostavlja raune, odobrenja i tereenjaizvještava o realizaciji plana prodaje, naplati i troškovima periodiki i godišnjekreira i provodi dugorone strategije odnosa s kupcimaistrauje i analizira trišta kupaca i dobavljaaplanira sortimente, vrste i hibride i izrauje plan potreba istihsudjeluje u marketinškim aktivnostima POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSS, VŠSznanje engleskog jezika u govoru i pismupoznavanje rada na raunalu (MS office paket)vozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaen...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLA:odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i pojavu bolesti u stakleniku, priprema hranjivu otopina, uporabu kemijskih sredsta...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Glavice
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLA:sudjeluje u kontroli sjemena prilikom sjetvesudjeluje u uzgoju presadnica za stakleniku i otvorenu proizvodnjusudjeluje u kalemljenju biljaka rajicesudjeluje u presaivanju presadnica u kocke kamene vunesudjeluje u postavljaju štapia, klipsi, gumica na presadnice rajice i krastavcakontrolira i uklanja biljke ne odgovarajue razvijenosti iz poljaobavlja berbu salate, uklanja ne odgovarajue listove, sortira i pakira ubrane glavice salate u gajbice, oznaava gajbice kontrolnim brojem, te oznaene gajbice slae na paletuodrava radnu jedinicu istom i urednompravovremeno obavještava neposredno nadreenog o svim promjenama na biljkamasudjeluje u edukaciji o prepoznavanju štetnika i bolesti u proizvodnji salate i presadnicasudjeluje na izvještajima o radnim uincimasudjeluje u edukaciji o prov...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Ivankovo
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA:odrava objekte i opremu koji se nalaze u sustavu staklenikaodrava elektrine i kanalizacijske instalacije te postrojenje za navodnjavanjepravovremeno otklanja kvarove na instalacijama i opremi u sustavu staklenikaodrava zelene površine ispred i u okolini staklenikauklanja snijeg i led s predprostora staklenikapredlae plan nabave materijala i rezervnih dijelova objekta i opreme staklenika neposredno nadreenomodgovoran za pravilno korištenje sredstava radasudjeluje na izvještajima o radnim uincimaradi i druge poslove po nalogu neposredno nadreenogPOTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:KV, SSSVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposob...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLA:planira, organizira i rukovodi poslovima odravanja i voenja elektroenergetskog sustavazaduen za nadzor tehnologije i sustavavodi proces proizvodnje i odravanja bioplinskih postrojenjadaje tehniku podršku pri rješavanju problema radnicima na bioplinskom postrojenjuosobno sudjeluje u dijagnostici i rješavanju sloenijih problema i kvarovaimplementira nove tehnologije i nadogradnje na postrojenjimanaruuje specifine dijelove sukladno potrebama odravanjakomunicira sa vanjskim slubama odravanjaorganizira analize pojedinih sirovina i na osnovu toga bilancu energija i bilancu sirovinaanalizira uzroke zastoja u proizvodnji te na osnovu analiza provodi preventivne mjereprati i organizira rad djelatnika na bioplinskim postrojenjimaprovodi analize bioplina, organizira uzorkovanje i prati kak...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLA:projektiranje objekata te samostalno voenje gradilištavoenje izvoenja radova gradnje te nadziranje izvoenja radovaizvoenje i dokumentiranje graenja – izrada, realizacija i praenje organizacijskih i terminskih planova gradilištaizvoenje radova sa vlastitim resursima i u koordinaciji sa proizvoaimaorganizacija i kontrola izvedbe radova u pogledu rokova, kvalitete i troškovavoenje graevinskog dnevnika i graevinske knjige POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluPoznavanje AutoCAD-aVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organiz...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Visoka
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLA:projektira i konstruira strojeve, naprave i alateodrava energetska postrojenja i strojeve te sustav za grijanje, ventilaciju, klimatizaciju i hlaenjeodrava sustav za snabdijevanje plinom i sve vrste posuda pod pritiskomprovodi statiku i dinamiku analizu mehanikih strojevanadzire rad sloenih strojarskih postrojenja, dijagnosticira kvarove, nadgleda servisne intervencije POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostVisoka razina usmenog i pismenog izraavanjaOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Ivankovo
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: TEHNOLOG U PROIZVODNJI POVRA (STAKLENIK IVANKOVO) OPIS POSLA:odgovoran je za planiranje, organizacijsko-tehnološko voenje i kontrolu proizvodnje u staklenikupronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje uz primjenu najnovijih tehnoloških rješenjaodgovoran je za nedostatke u proizvodnji i pravovremeno otklanjanje istihodreuje uvjete za rast i razvoj biljaka u stakleniku i upravlja sustavombrine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti povra te provodi sve potrebne vezane aktivnostidaje preporuke vezane uz plan proizvodnje povra, plan berbe povra, plan isporuke povra, izbor hibrida povra te naruivanje i kupovinu potrebne opremeplanira i nadzire aktivnosti vezane uz mjerenje biljaka i uvjete u stakleniku, prati štetnike i poja...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Glavice
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLA:sudjeluje u kontroli sjemena prilikom sjetvesudjeluje u uzgoju presadnica za stakleniku i otvorenu proizvodnjusudjeluje u kalemljenju biljaka rajicesudjeluje u presaivanju presadnica u kocke kamene vunesudjeluje u postavljaju štapia, klipsi, gumica na presadnice rajice i krastavcakontrolira i uklanja biljke ne odgovarajue razvijenosti iz poljaobavlja berbu salate, uklanja ne odgovarajue listove, sortira i pakira ubrane glavice salate u gajbice, oznaava gajbice kontrolnim brojem, te oznaene gajbice slae na paletuodrava radnu jedinicu istom i urednompravovremeno obavještava neposredno nadreenog o svim promjenama na biljkamasudjeluje u edukaciji o prepoznavanju štetnika i bolesti u proizvodnji salate i presadnicasudjeluje na izvještajima o radnim uincimasudjeluje u edukaciji o prov...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Podgora
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVAprati zdravlje stadadijeli terapiju ivotinjama po nalogu veterinaravrši umjetno osjemenjivanje, preglede na steonost, otkrivanje estrusa, lakše porodiljske zahvate i ispravljanje nepravilnih poloaja plodaupuuje veterinara na korekciju papaka i lijeenje ivotinja oboljelih na nogeodabire grla za izluenjevrši obezroavanje teladizaduen je za sterilizaciju instrumenata i odravanje istoe radnog prostoraprovodi nareene mjere, DDD postupke, profilaktike mjereprovodi i lijei reprodukciju u stadupriprema krave za izdvajanje: za osjemenjivanje, terapiju, pregledevodi evidenciju obavljenih veterinarskih postupakavodi veterinarske evidencije o potrošnji lijekovavodi evidencije o karencama mlijeka/mesa POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSSVozaka dozvola B kategorijepoznavanje rada na raunalu ...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Other
  18.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  OPIS POSLOVA: Obavlja poslove planiranja, organizacijsko-tehnološkog voenja i kontrole proizvodnje, pronalazi najpovoljnija rješenja u svrhu poboljšanja proizvodnje, brine o zdravstvenoj ispravnosti, sigurnosti i propisanoj kvaliteti proizvoda, radi godišnji plan proizvodnje POTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:VSSAktivno znanje jednog stranog jezika u govoru i pismuNapredno znanje rada na raunaluVozaka dozvola B kategorijeSpremnost na samostalan rad i rad u timuSposobnost snalaenja u dinaminom okruenjuŠirina interesa i dobra opa informiranostOdgovornost, fleksibilnost, organizacijske sposobnosti, komunikativnost MJESTO RADA: Viškovci RADNO ISKUSTVO: sa ili bez iskustva VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 2 NAPOMENA: Mole se kandidati da navedu u ivotopisu i...

 • Company OSATINA GRUPA d.o.o. in Semeljci
  16.09.2020 Updated on: 17.09.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: RADNIK U KLAONICI / MESAR OPIS POSLA:vrši klanje goveda te rasijecanje na polovice i etvrtiodgovoran za pravilno odvajanje, rasijecanje i obradu mesazaduen za izvršavanje radnih obaveza na higijenski ispravan i kvalitetan nainodrava istima prostorije, radne površine, ureaje i opremu koji su u krugu proizvodnje kako bi se sprijeila kontaminacija mesaodrava istim i urednim sanitarne voroveredovito odlae i otprema nejestive nusproizvode i ostali otpadodgovoran za pravilno korištenje sredstava radaPOTREBNA ZNANJA I KVALIFIKACIJE:SSS, KVvozaka dozvola B kategorije (poeljno)radno iskustvo poeljno MJESTO RADA: Ivankovo RADNO ISKUSTVO: poeljno, ali nije uvjet VRSTA POSLA: na odreeno vrijeme uz mogunost na neodreeno BROJ OSOBA: 1 PRIJAVE PRIMAMO DO 11.09.2020. NA ili na ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSATINA GRUPA d.o.o. Edit filters