Jobmonitor. Search results for OSNOVNA ŠKOLA KORENICA

2 Jobs found

Used filters:
 • OSNOVNA ŠKOLA KORENICAx
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,5/12,86/12,94/13,152/14,7/17 i 68/18 ), l.24.Kolektivnog ugovora za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama ( NN 51/18), l.72.Statuta i l.8. Pravilnika o radu Osnovne škole dr. Franje Tumana,te l.6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole dr. Franje Tumana, ravnateljica Osnovne škole dr. Franje Tumana, Rijeka 2, 53230 Korenica, Draena Arai, prof., dana 10.sijenja 2020.godine raspisuje NATJEAJ Za prijem radnika u radni odnos OSNOVNA ŠKOLA DR. FRANJE TUMANA, KORENICAUITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, puno radno vrijeme , 1 izvršitelj na neodreeno vrijemeUvjeti: Uz ope uvjete ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA KORENICA in Rijeka
  12.01.2020 Updated on: 18.01.2020

  Osnovna škola dr. Franje Tumana, Rijeka 2, Korenica temeljem lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10 - ispravak, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12 – proišeni tekst, 94/13, 152/14 , 07/17 ,68/18 i 98/19 ), te l.6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole dr. Franje Tumana, ravnateljica Osnovne škole dr. Franje Tumana, Rijeka 2, 53230 Korenica, Draena Arai, prof., dana 10.sijenja 2020.godine objavljuje: JAVNI POZIV za prijavu kandidata (m/) za obavljanje poslova pomonika u nastavi za uenike s teškoama u razvoju u Osnovnoj školi dr. Franje Tumana I. Nositelj projekta „Obrazovanje jednakih mogunosti“ UP.03.2.1.03-0036 je Liko-senjska upanija, a koj...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSNOVNA ŠKOLA KORENICA Edit filters