Jobmonitor. Search results for OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG

1 Jobs found

Used filters:
  • OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOGx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG in Visoko
    24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

    Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87./08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 ,98/19 i 64/20), Pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 6/2019), Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (NN broj: 75/2020) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ksavera Šandora Gjalskoga, ravnatelj Osnovne škole Ksavera Šandora Gjalskoga, Mlinarska cesta 35, 10 000 Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica Povijesti 1 izvršitelj ( m/) na neodreeno, nepuno radno vrijeme (32 sati tjedno) Probni rad u trajanju od ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
OSNOVNA ŠKOLA KSAVERA ŠANDORA GJALSKOG Edit filters