Jobmonitor. Search results for pedom-asfalti-doo

8087 Jobs found

Used filters:
 • pedom-asfalti-doox
Displaying 1-50 of 8087 results.
 • Company SIGMAT D.O.O. in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova: sastavljanje i izrada pozicija. Radno iskustvo je poeljno ali nije uvjet. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA in Prud
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupanju zapošljavanja, ravnateljica OŠ don Mihovila Pavlinovia, Metkovi, Alojzija Stepinca 6 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. UITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE - 1 izvršitelj, na neodreeno, puno radno vrijeme. Mjesto rada: PODRUNA ŠKOLA PRUD U PRUDU. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - poznavanje hrvatskog jezika i latinikog pisma u mjeri koja omoguava izvoenje odgojno-obrazovnog rada, - odgovarajua vrsta i razina obrazovanja sukladno odredbama lanka ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DON MIHOVILA PAVLINOVIĆA in Dubravica
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20) i Pravilnika o nainu i postupanju zapošljavanja, ravnateljica OŠ don Mihovila Pavlinovia, Metkovi, Alojzija Stepinca 6 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto 1. SPREMAICA - 1 izvršitelj, na odreeno, nepuno radno vrijeme (23/40), povean opseg poslova, na razdoblje do 6 mjeseci. Mjesto rada: matina škola. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete. Minimalno završena osnovna škola. Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su obvezn...

 • Company ŠKOLA LIKOVNIH UMJETNOSTI in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10,105/10.-ispr., 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilnika o radu i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja, Škola likovnih umjetnosti, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Tajnik/ca, 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno u Školi likovnih umjetnosti, Split, Fausta Vrania 17, Split. UVJETI: Kandidati koji se prijavljuju na natjeaj, osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, moraju zadovoljiti i posebne uvjete propisane lankom 105., stavkom 16. i lankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRILJ in Davor
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Osnovna škola Trilj Poljike republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/20-01/151 URBROJ: 2175-20-01-20-1 U Trilju 13. listopada 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Obavijesti Splitsko – dalmatinske upanije (Klasa: 602-02/20-01/00026, URBROJ: 2181/1-08/06/636-20-2) od 6. listopada 2020., Osnovna škola Trilj raspisuje NATJEAJE za sljedea radna mjesta 1. Uitelj likovne kulture– na odreeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (18 sati rada tjedno); 1 izvršitel...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRILJ in Davor
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Osnovna škola Trilj Poljike republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/20-01/151 URBROJ: 2175-20-01-20-1 U Trilju 13. listopada 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Obavijesti Splitsko – dalmatinske upanije (Klasa: 602-02/20-01/00026, URBROJ: 2181/1-08/06/636-20-2) od 6. listopada 2020., Osnovna škola Trilj raspisuje NATJEAJE za sljedea radna mjesta 1. Uitelj likovne kulture– na odreeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (18 sati rada tjedno); 1 izvršitel...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRILJ in Davor
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Osnovna škola Trilj Poljike republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/20-01/151 URBROJ: 2175-20-01-20-1 U Trilju 13. listopada 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Obavijesti Splitsko – dalmatinske upanije (Klasa: 602-02/20-01/00026, URBROJ: 2181/1-08/06/636-20-2) od 6. listopada 2020., Osnovna škola Trilj raspisuje NATJEAJE za sljedea radna mjesta 1. Uitelj likovne kulture– na odreeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (18 sati rada tjedno); 1 izvršitel...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRILJ in Davor
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Osnovna škola Trilj Poljike republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/20-01/151 URBROJ: 2175-20-01-20-1 U Trilju 13. listopada 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Obavijesti Splitsko – dalmatinske upanije (Klasa: 602-02/20-01/00026, URBROJ: 2181/1-08/06/636-20-2) od 6. listopada 2020., Osnovna škola Trilj raspisuje NATJEAJE za sljedea radna mjesta 1. Uitelj likovne kulture– na odreeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (18 sati rada tjedno); 1 izvršitel...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA TRILJ in Davor
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Osnovna škola Trilj Poljike republike 18 21 240 Trilj Klasa: 602-01/20-01/151 URBROJ: 2175-20-01-20-1 U Trilju 13. listopada 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i Obavijesti Splitsko – dalmatinske upanije (Klasa: 602-02/20-01/00026, URBROJ: 2181/1-08/06/636-20-2) od 6. listopada 2020., Osnovna škola Trilj raspisuje NATJEAJE za sljedea radna mjesta 1. Uitelj likovne kulture– na odreeno vrijeme, do povratka odsutne radnice s privremene nesposobnosti za rad na radno mjesto; nepuno radno vrijeme (18 sati rada tjedno); 1 izvršitel...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VISOKA in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), odredbi Pravilnika o radu, l. 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje i l. 2. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Visoka - Split raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta 1.uitelj njemakog jezika -1 izvršitelj/ica, s nepunim radnim vremenom, 10 sati nastave tjedno na neodreeno vrijeme Uvjeti: Kandidat mora ispunjavati uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, ...

 • Company UČENIČKI DOM SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  UENIKI DOM SPLIT Matice hrvatske 13, Split raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Odgajatelj – 2 izvršitelja/ice, od toga: – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, do povratka odsutnog odgajatelja, a najdulje do 31.8.2021.g. Uz opi uvjet o zasnivanju radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i slijedee uvjete: - Završen sveuilišni diplomski studij - Pedagoške kompetencije (temeljem l. 52. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi) - Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. Uz pisanu prijavu i ivotopis kandidati (pod 1., 2. i 3.) obavezno prilae u originalu ili ovjerenoj kopiji:diplomu o steenoj strunoj spre...

 • Company UČENIČKI DOM SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  UENIKI DOM SPLIT Matice hrvatske 13, Split raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 2. Spremaica – 1 izvršitelj/ica, - na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, do dobivanja suglasnosti zbog nove organizacije rada i provoenja svih propisanih uputa i epidemioloških mjera, a najdulje do 7.2.2021. Uz opi uvjet o zasnivanju radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i slijedee uvjete: - Završena osnovna škola - Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. Uz pisanu prijavu i ivotopis kandidati (pod 1., 2. i 3.) obavezno prilae u originalu ili ovjerenoj kopiji:diplomu o steenoj strunoj spremi2. domovnicu 3. potvrdu o pedagoško-psihološkom obrazovanju ( za odgajatelje) 4. uvjerenje da nema zapreke za zasnivanje radnog od...

 • Company UČENIČKI DOM SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  UENIKI DOM SPLIT Matice hrvatske 13, Split raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Odgajatelj – 2 izvršitelja/ice, od toga: – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom, do dobivanja suglasnosti za novo radno mjesto, a najdulje do 31.8.2021.g. Uz opi uvjet o zasnivanju radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidat mora ispunjavati i slijedee uvjete: - Završen sveuilišni diplomski studij - Pedagoške kompetencije (temeljem l. 52. Pravilnika o strunoj spremi i pedagoško psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjoj školi) - Nepostojanje zapreke za zasnivanje radnog odnosa u školskoj ustanovi. Uz pisanu prijavu i ivotopis kandidati (pod 1., 2. i 3.) obavezno prilae u originalu ili ovjerenoj kopiji:diplomu o steenoj strunoj sp...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  a temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18., 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa uitelj njemakog jezika, nepuno radno vrijeme od 30 sati tjedno, odreeno -1 izvršitelj/ica Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/2019) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18., 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa uitelj engleskog jezika, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odreeno -2 izvršitelja/ice Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/2019) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  a temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18., 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Sprema/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odreeno 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta: Kuhar/ica SSS-3godin...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18., 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa uitelj razredne nastave u produenom boravku, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odreeno - 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Sukladno lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18,98/2019) i Pravilniku o odgovaraj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ANTUNA AUGUSTINČIĆA in Ivanec Bistranski
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18., 98/19), lanka 8. Pravilnika o radu te lanka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Antuna Augustinia, ravnateljica Osnovne škole Antuna Augustinia, Zapreši, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Kuhar/ica, puno radno vrijeme od 40 sati tjedno, odreeno 1 izvršitelj/ica Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 152/14, 7/17,68/18, 98/19) i Pravilniku o organizaciji rada i sistematizaciji radnih mjesta: Kuhar/ica SSS-3godin...

 • Company GRADING d.o.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  opis poslova: priprema i obrada drva u proizvodnji namještaja, rad na stroju, rezanje elemenata na mjeru...

 • Company GRADING d.o.o. in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  opis poslova: pomoni poslovi u proizvodnji namještaja, rad na stroju, rezanje elemenata na mjeru...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'DUGOPOLJE' in Dugopolje
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Uitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme Uvjeti: Prema Zakonu o radu (Narodne novine br. 93/14., 127/17., 98/19.), Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi . 87/08, 86/09, 92/10,105/10, 90/11, 5/12,16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19 i 64/20), Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19., 75/20.), Pravilniku o radu Osnovne škole Dugopolje i Pravilniku o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanjePrijava na natjeaj mora sadravati : - Osobno ime - Adresu stanovanja - Kont...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PROF. BLAŽ MAĐER, Novigrad Podravski in Novigrad
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), i lanaka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski, ravnateljica Osnovne škole „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos: 3. uitelja hrvatskog jezika na odreeno, nepuno radno vrijeme -11 sati tjedno UVJETI: Uitelj hrvatskog jezikaPrema lanku 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 i 64/20) te lanku 5.stavku 6.a Pravilnika o odgovarajuoj vrsti ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PROF. BLAŽ MAĐER, Novigrad Podravski in Novigrad
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), i lanaka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski, ravnateljica Osnovne škole „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos: 4. pomonik u nastavi – 1 izvršitelj na odreeno, nepuno radno vrijeme do 30.06.2021. UVJETI: Pomonika u nastavi – najmanje završena srednja škola Uz vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj potrebno je priloiti:ivotopis,diplomu odnosno dokaz o steenoj strunoj spremi,dokaz o dravljanstvu (domovnica),uvjerenje da kandidat nije pod istragom i da se protiv njega ne vodi kazneni p...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PROF. BLAŽ MAĐER, Novigrad Podravski in Novigrad
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), i lanaka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski, ravnateljica Osnovne škole „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos: 2. knjiniara – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu radnicu (nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno) u Novigradu P. UVJETI: KnjiniarPrema lanku 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19 i 64/20) te la...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PROF. BLAŽ MAĐER, Novigrad Podravski in Novigrad
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), i lanaka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski, ravnateljica Osnovne škole „Prof. Bla Maer“ Novigrad Podravski raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos: 1. uitelja glazbene kulture - 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, zamjena za privremeno odsutnu radnicu (nepuno radno vrijeme od 22 sati tjedno) u Novigradu P. UVJETI: Uitelj glazbene kulturePrema lanku 105. stavak 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 7. STRUNI UITELJ RADIONIKIH VJEBI I NASTAVNIK ELEKTROTEHNIKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica, na odreeno, nepuno (14 sati tjedno) radno vrijeme, do 9. srpnja 2021. godine. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106....

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 1. NASTAVNIK MATEMATIKE I INFORMATIKE SKUPINE PREDMETA - 1 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, radi zamjene privremeno nenazone radnice, do povratka iste na rad, a najdulje do 30. lipnja 2021. godine. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i poseb...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 6. NASTAVNIK RAUNALSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, radi zamjene privremeno nenazone radnice, do povratka iste na rad, a najdulje do 30. lipnja 2021. godine. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propis...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 4. NASTAVNIK RAUNALSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 5. NASTAVNIK RAUNALSKE SKUPINE PREDMETA – 1 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2021. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 2. NASTAVNIK BIOLOGIJE - 1 izvršitelj/ica, na odreeno, nepuno (9,5 sati tjedno) radno vrijeme, radi zamjene privremeno nenazone radnice, do povratka iste na rad, a najdulje do 31. kolovoza 2021. godine. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete p...

 • Company ELEKTROTEHNIČKA ŠKOLA SPLIT in Split
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6. - 8. Pravilnika o radu i lanka 8., stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, Elektrotehnika škola – Split, Teslina 2, Split, raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta 3. NASTAVNIK RAUNALSTVA I ELEKTROTEHNIKE SKUPINE PREDMETA - 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, puno radno vrijeme. Za zasnivanje radnog odnosa uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete propisane lankom 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 8...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Brestje, Potonica 8, Sesvete, dana 14. listopada 2020. godine, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - UITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU- 3 izvršitelja, na odreeno puno radno vrijeme UVJETI:opi i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su duni priloiti: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, diplomu/dokaz o steenoj strunoj spremi, elektroniki zapis ili potvr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRESTJE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispravak, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18.) ravnatelj Osnovne škole Brestje, Potonica 8, Sesvete, dana 14. listopada 2020. godine, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto - UITELJA/ICU RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU-1 izvršitelj, na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI:opi i posebni uvjeti sukladno Zakonu o radu, Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi. Kandidati obvezno navode ime i prezime, adresu, broj telefona i e-mail adresu te su duni priloiti: vlastoruno potpisanu prijavu, ivotopis, diplomu/dokaz o steenoj strunoj spremi, elektroniki zapis ili potvr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE in Makarska
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  EDUKATOR-REHABILITATOR (M/) - PRIPRAVNIK – puno radno vrijeme, 1 izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto:diplomski sveilišni studij ili diplomski specijalistiki studij odgovarajue vrste, utvrenu zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta da nije pravomono osuivan za kaznena i prekršajna djela, odnosno da protiv njega nije voen kazneni i prekršajni postupak za djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanjuKandidati uz prijavu na natjeajprilau: - ivotopis (vlastoruno potpisan) - uvjerenje o završenoj školi - uvjerenje o nekanjavanju sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) ( ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka sukladno lanku 25. Zakona o predšk...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE in Makarska
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  SPREMAICA(DOMAICA) – nepuno radno vrijeme- 20 tjedno, 1 izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjeti za radno mjesto spremaice (domaice): Osnovna školaprema lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) i lanku 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu ( "Narodne novine" broj 133/97).Kandidati uz prijavu na natjeajprilau: - ivotopis (vlastoruno potpisan) - uvjerenje o završenoj školi - uvjerenje o nekanjavanju sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.) (ne starije od 6 mjeseci) - uvjerenje o nevoenju prekršajnog postupka sukladno lanku 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narod...

 • Company DJEČJI VRTIĆ BIOKOVSKO ZVONCE in Makarska
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  ODGOJITELJ (M/) – Pripravnik na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj Uvjeti za radno mjesto odgojitelja - pripravnik na odreeno vrijeme, puno radno vrijeme:preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, ili sveuilišni diplomski ili specijalistiki studij odgovarajue vrste ili VŠS, odgojitelj predškolske djece ili VŠS, nastavnik predškolskog odgojaUz zamolbu kandidati prilau:ivotopis (vlastoruno potpisani)Dokaz o odgovarajuem stupnju obrazovanja, prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N. 10/97,107/07 i 94/3) i Pravilnikuo vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (N.N. 133/97).(preslika diplome)Dokaz o hrvatskom dravljanstvuUvjerenje o nekanjavanju (ne starije od 6 mjeseci) sukl...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme za zamjenu privremeno nenazone radnica do povratka na rad UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti u preslici sljedee dokumente: dokaz o strunoj spr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ - 3 izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme najdulje do 31. 08. 2021., povean opseg poslova UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti u preslici sljedee dokumente: dokaz o strunoj spremi, doka...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO SPREMAICA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). - Osnovna škola Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti u preslici sljedee dokumente: dokaz o strunoj spremi, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, ivot...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, zamjena radnice do povratka na rad s punim radnim vremenom, a najdulje do 31. 08. 2021. UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti u preslici sljedee ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti u preslici sljedee dokumente: dokaz o strunoj spremi, dokaz o strunom ispitu, dokaz o hrvatskom dravljan...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SESVETE in Sesvete
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Sesvete, objavljuje se NATJEAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJ - 2 izvršitelja/ice na odreeno puno radno vrijeme najdulje do 31. 08. 2021., za realizaciju programa predškole za pedagošku godinu 2020./2021. UVJETI: Prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (Narodne novine, broj 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Uz pisanu prijavu vlastoruno potpisanu potrebno je priloiti u preslici sl...

 • Company EMP-USLUGE, OBRT, VL. RAJKO TOMIĆ in Other
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova: rad na CNC stroju - tokarilici. ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VIS in Vis
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19, 64/20) lanka 6. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu : Pravilnik Osnovne škole VIS) ravnateljica Osnovne škole VIS objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA TEHNIKE KULTURE, OSNOVNA ŠKOLA VIS 1 izvršitelj, neodreeno nepuno radno vrijeme od (10 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, a prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, osim za kandidate ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VIS in Vis
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. -ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19, 64/20), lanka 6. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu : Pravilnik Osnovne škole VIS) ravnateljica Osnovne škole VIS objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA INFORMATIKE, OSNOVNA ŠKOLA VIS 1 izvršitelj, neodreeno nepuno radno vrijeme od (29 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, a prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, osim za kandidate s kojima se ne moe ugovoriti probni rad -pripravnici Mjesto rada: Vis, Vis Na natjeaj se mogu javiti muške i ens...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VIS in Vis
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19, 64/20) lanka 6. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu : Pravilnik Osnovne škole VIS) ravnateljica Osnovne škole VIS objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA FIZIKE, OSNOVNA ŠKOLA VIS 1 izvršitelj, neodreeno nepuno radno vrijeme od (10 sati ukupnog tjednog radnog vremena), uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 mjeseca, a prema odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama, osim za kandidate s kojima ...

 • Company Srednja škola Ban Josip Jelačić in Kom
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelai ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) ravnatelj Srednje škole Ban Josip Jelai, Zapreši objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Nastavnik/ca engleskoga jezika - 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 3 (tri) mjeseca Mjesto rada: Srednja škola Ban Josip Jelai, Trg dr. Franje Tumana 1, Zapreši Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skla...

 • Company Srednja škola Ban Josip Jelačić in Trg
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Ban Josip Jelai ( u daljnjem tekstu: Pravilnik ) ravnatelj Srednje škole Ban Josip Jelai, Zapreši objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Raunovodstveni/a radnik/ca – 1 (jedan) izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 (dva) mjeseca Mjesto rada: Srednja škola Ban Josip Jelai, Trg dr. Franje Tumana 1, Zapreši Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa...

 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE in Gorići
  29.10.2020 Updated on: 29.10.2020

  Opis poslova: poslovi sanitarnog inenjera/sanitarne inenjerke u Slubi za epidemiologiju, sloeniji poslovi i zadaci iz djelatnosti higijensko-epidemiološkog tima; 1. Sanitarni inenjer, – 2 izvršitelja Uvjeti: - VŠS, smjer sanitarno inenjerstvo, - 1 godina radnog iskustva, - napredna razina korištenja raunala, - odobrenje za samostalan rad, - poznavanje engleskog jezika, - vozaka dozvola B kategorije Ugovor se sklapa na neodreeno, puno radno vrijeme u Slubi za epidemiologiju, sa 2 izvršitelja u Velikoj Gorici Prijavi treba priloiti: - ivotopis, - dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslika osobne iskaznice ili domovnice ili putovnice), - preslika svjedodbe ili diplome ovisno o traenoj strunoj spremi, - dokaz o poznavanju engleskog jezika (izjava ili certifikat), - dokaz o poznavanju rada na rau...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
pedom-asfalti-doo Edit filters