Jobmonitor. Search results for petek-tours-putnicka-agencija

10279 Jobs found

Used filters:
 • petek-tours-putnicka-agencijax
Displaying 1-50 of 10279 results.
 • Company KELTEKS d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis posla: projektiranje i izrada strojeva i proizvoda...

 • Company ADRIA GRUPA d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis posla: išenje ureda....

 • Company GEBRÜDER WEISS d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: zaprimanje/otprema robe, komisioniranje. Potrebno osnovno informatiko znanje, poloen ispit za rukovatelja/icu viliarom....

 • Company HABIBOVIĆ d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: posluivanje gostiju hranom i piem. Poznavanje engleskog ili njemakog jezika je potrebno....

 • Company ELEKTROMEHANIČKA RADNJA in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: ispomo u radu elektromehaniaru...

 • Company ELUSS d.o.o. Varaždin in Trg
  19.02.2020

  Opis poslova: servis ugostiteljske opreme. Uvjeti: smjer obrazovanja nije uvjetovan. Za prijavu na natjeaj doi osobno na adresu: Trg Ivana Perkovca 39,Varadin uz prethodnu najavu na broj mobitela: 098 303612 (Ana Lešnjak). Mjesto rada: Varadin i okolica...

 • Company Osnovna škola prof. Filipa Lukasa in Visoko
  19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17.,68/18.), odredaba Pravilnika o radu, Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovna škola prof. Filipa Lukasa, Slavonska 5, 21216 Kaštel Stari, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Uitelj/ica razredne nastave –1 izvršitelj na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno do povratka na rad odsutne radnice Mjesto rada: OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari, Slavonska 5 Na natjeaj se mogu prijaviti osobe oba spola pod jednakim uvjetima. UVJETI: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisma o radu kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete...

 • Company AGS HRVATSKA d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: rad u caffe baru na benzinskoj postaji. Naknada za prijevoz za podruje Grada Zagreba....

 • Company AGS HRVATSKA d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: rad u trgovini na benzinskoj postaji. Naknada za prijevoz za podruje Grada Zagreba....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA CRIKVENICA in Crikvenica
  19.02.2020

  Opis poslova: normativno-pravni, kadrovski, opi i administrativno-analitiki poslovi Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19) , lanka 2. Pravilnika o djelokrugu rada tajnika te administrativno-tehnikim i pomonim poslovima (NN 40/2014), Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja i Pravilnika o radu Osnovna škola Vladimira Nazora, Crikvenica, Vinodolska 12, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto TAJNIK/TAJNICA ŠKOLE-1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme ( do povratka djelatnika/ce s bolovanja, kraa zamjena) – 40 sati tjedno.UVJETI: Sukladno lanku 105. stavku 16. Zakona poslove tajnika škole moe obavljati osoba koja ima: 1. završen sveuilišni ...

 • Company PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN in Labin
  19.02.2020

  Opis poslova: pospremanje, poslovi odravanja, išenja kina i prostorija Pukog otvorenog uilišta. _____________________________________________________________________________________ Na temelju lanka 47. Statuta i lanka 8. Pravilnika o radu Pukog otvorenog uilišta Labin ravnateljica Pukog otvorenog uilišta Labin raspisuje: NATJEAJ za popunu slobodnog radnog mjesta radnog mjesta u Pukom otvorenom uilištu Labin: - SPREMA/ICA (m/) – 1 izvršitelj/ica, - nepuno radno vrijeme od 20 sati tjedno - rad na neodreeno vrijeme Uvjeti koje kandidati moraju ispunjavati:osnovna škola,radno iskustvo nije potrebno,poznavanje zaštite na radu,probni rad 3 mjeseca. Pisane prijave s potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Puko Otvoreno Uilište Labin, Alda Negrija 11, Labin...

 • Company UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT "HOTEL SUNCE" in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: pomo pri pri pripremi jela. Mogunost zapošljavanja umirovljenika....

 • Company UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT "HOTEL SUNCE" in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: rad u Hotelu Sunce u Podstrani. Poeljno radno iskustvo ali nije uvjet....

 • Company UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT "HOTEL SUNCE" in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: poslovi sobarice u hotelu. Mogunost zapošljavanja umirovljenika....

 • Company UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT "HOTEL SUNCE" in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: prijem i prijava gostiju,  izdavanje rauna, suradnja s agencijama. Poeljno radno iskustvo i znanje engleskog i talijanskog ili francuskog ili španjolskog jezika.  Mogunost zapošljavanja umirovljenika....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ČAKOVCI in Unije
  19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19.) Osnovna škola akovci, akovci, Šandora Petefija 8 raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta UITELJA-ICE RUSINSKOG JEZIKA I KULTURE PO MODELU C – 1 izvršitelj-ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati ukupnog radnog vremena tjedno. Uvjeti: Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi („N...

 • Company STOLARIJA "BATORI" in Vrata
  19.02.2020

  OPIS POSLA: rad u pogonu za proizvodnju vrata....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MILAN BROZOVIĆ in Kastav
  19.02.2020

  Opis poslova: priprema i izvoenje nastave od I. do IV. razreda Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14., 7/17. i 68/18.) lanka 8. Pravilnika o radu te lanaka 6. i 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ „Milan Brozovi“ ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) ravnatelj/ica OŠ „Milan Brozovi” Kastav objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj/ica razredne nastave – 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme uz uvjet probnog rada u trajanju od 6 mjeseci.Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Kandidati uz ope uvje...

 • Company SUPER IGRA d.o.o. in Sesvete
  19.02.2020

  Opis posla: pomoni poslovi u pripremi namirnica i jela. Mjesto rada: Hotel Gallus, Sesvete...

 • Company SUPER IGRA d.o.o. in Sesvete
  19.02.2020

  Opis poslova: priprema i obrada namirnica, priprema svih vrsta toplih i hladnih jela. Mjesto rada: Hotel Gallus, Sesvete...

 • Company SUPER IGRA d.o.o. in Sesvete
  19.02.2020

  Opis posla: pospremanje soba gostiju, briga o istoi. Mjesto rada: Hotel Gallus, Brestoveka 2b, Sesvete....

 • Company Osnovna škola Pantovčak in Adamovec
  19.02.2020

  Na temelju lanka 107. Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19) OSNOVNA ŠKOLA PANTOVAK ZAGREB, Hercegovaka 108 raspisuje NATJEAJ za radno mjesto spremaice u OŠ Pantovak na neodreeno i nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno (4 sata dnevno) – 1 izvršitelj/izvršiteljica Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola. UVJETI: Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), kandidati trebaju ispunjavati ove uvjete: završena osnovna škola (Pravilnik o radu Osnovne škole Pantovak Zagreb, Hercegovaka 108 ). PRILOZI: uz vlastoruno potpisanu prijavu s nazivom radnog mjesta na koje se prijavljuje te s osobnim podacima (navesti osobno im...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA in Kom
  19.02.2020

  TEHNIKA ŠKOLA UPANJA VELIKI KRAJ 42, UPANJA KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2212-13-01-20-1 U upanji, 17.2.2020. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Tehnika škola upanja raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnik njemakog jezika – nepuno radno vrijeme (12 sati nastave), neodreeno – 1 izvršiteljnastavnik geografije/povijesti – nepuno radno vrijeme (10 sati nastave), odreeno – zamjena za bolovanje – 1 izvršiteljkemija – nepuno radno vrijeme (4 sata nastave), neodreeno – 1 izvršitelj Opi uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i sr...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA in Kom
  19.02.2020

  TEHNIKA ŠKOLA UPANJA VELIKI KRAJ 42, UPANJA KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2212-13-01-20-1 U upanji, 17.2.2020. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Tehnika škola upanja raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnik njemakog jezika – nepuno radno vrijeme (12 sati nastave), neodreeno – 1 izvršiteljnastavnik geografije/povijesti – nepuno radno vrijeme (10 sati nastave), odreeno – zamjena za bolovanje – 1 izvršiteljkemija – nepuno radno vrijeme (4 sata nastave), neodreeno – 1 izvršitelj Opi uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152...

 • Company TEHNIČKA ŠKOLA ŽUPANJA in Kom
  19.02.2020

  TEHNIKA ŠKOLA UPANJA VELIKI KRAJ 42, UPANJA KLASA: 112-01/20-01/01 URBROJ: 2212-13-01-20-1 U upanji, 17.2.2020. Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18) Tehnika škola upanja raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa nastavnik geografije/povijesti – nepuno radno vrijeme (10 sati nastave ), odreeno – zamjena za bolovanje – 1 izvršitelj Opi uvjeti: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18). Kandidati moraju ispunjavati uvjete propisane lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, ...

 • Company BLOND vl. Mirjana Kujundžić in Other
  19.02.2020

  KOZMETIARSKI POSLOVI USALONU ZA ULJEPŠAVANJE .. ŠMINKANJE GELIRANJE I TRAJNI LAK NOKTIJU...

 • Company OPI-M d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: odravanje higijene trgovakog centra i ureda. ...

 • Company PRESS d. o. o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: ponude turistikih sadraja, paketa aranmana, mjenjaki poslovi i sl Potrebno je znanje stranog jezika Poeljne osobine: kreativnost i samostalnost te spremnost na izazove za cjelogodišnji rad Poslodavac nudi stimulativna primanja...

 • Company PRESS d. o. o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: dostava robe i loko vonja...

 • Company GEN d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: prijevoz putnika. Poeljno vozako iskustvo u B kat minimalno dvije godine. Mogue prijava na nepuno radno vrijeme, kako kandidatu odgovara....

 • Company GEBRÜDER WEISS d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Dozvola za vozaa viliara...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.02.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) – doktor medicine specijalist djeje kirurgije – 1 izvršitelj – na neodreeno vrijeme (m/) Uvjeti: – VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz djeje kirurgije – poloen struni ispit – poloen specijalistiki ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu i to: – potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta – potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu – uvjerenje o poloeno...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.02.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) – doktor medicine specijalist pedijatrije – 1 izvršitelj – na neodreeno vrijeme (m/) Uvjeti: – VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz pedijatrije – poloen struni ispit – poloen specijalistiki ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu i to: – potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta – potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu – uvjerenje o poloenom specij...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.02.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) – doktor medicine specijalist ginekologije i opstetricije – 1 izvršitelj – na neodreeno vrijeme (m/) Uvjeti: – VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz ginekologije i opstetricije – poloen struni ispit – poloen specijalistiki ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu i to: – potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta – potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispi...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.02.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) – doktor medicine specijalist infektologije –1 izvršitelj – na neodreeno vrijeme (m/) Uvjeti: – VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz infektologije – poloen struni ispit – poloen specijalistiki ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu i to: – potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta – potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu – uvjerenje o poloenom spec...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.02.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) – lijenik specijalist psihijatrije – 1 izvršitelj –na neodreeno vrijeme (m/) Uvjeti: – VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz psihijatrije – poloen struni ispit – poloen specijalistiki ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu i to: – potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta – potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu – uvjerenje o poloenom specijalistik...

 • Company OPĆA BOLNICA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.02.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Ope bolnice Varadin i lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (Narodne novine broj 128/17., 47/18. i 123/19.), ravnatelj Ope bolnice Varadin raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos (m/) – doktor medicine specijalist neurologije – 1 izvršitelj – na neodreeno vrijeme (m/) Uvjeti: – VSS integrirani sveuilišni studij medicine, doktor/doktorica medicine, specijalizacija iz neurologije – poloen struni ispit – poloen specijalistiki ispit – odobrenje za samostalan rad Hrvatske lijenike komore. Kandidati su uz molbu duni priloiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja u presliku/originalu i to: – potvrdu ili diplomu medicinskog fakulteta – potvrdu ili uvjerenje o poloenome strunom ispitu – uvjerenje o poloenom specija...

 • Company KNAUF d.o.o. in Bilo
  19.02.2020

  Razina obrazovanja: KV, SSS, strukovno usmjerenje - strojarstvo elektro.. Opis poslova: osiguravanje i pripremanje kartona i aditiva za proizvodnju, upravljanje elektrinom dizalicom u svrhu doziranja komponenti i zamjene rola kartona, sudjelovanje u startanju proizvodnje, upravljanje procesom proizvodnje gips kartonskih ploa sa upravljakog pulta na izlaznom dijelu, škarama,vonja viliara zbog skladištenja paleta u skladišnoj hali, nadzor i kontrola postrojenja i sudjelovanje u otklanjanju zastoja, stalni nadzor i kontrola kvalitete, pravovremena reakcija kod eventualnih zapreka u procesu proizvodnje, rezanje i slaganje gips traka, slaganje i paletiranje prema vrsti i dimenzijama, išenje postrojenja, popravak i sortiranje paleta. Voenje poslova u proizvodnji gips karto...

 • Company KNAUF d.o.o. in Bilo
  19.02.2020

  Razina obrazovanja: KV, SSS, strukovno usmjerenje - strojarstvo elektro.. Opis poslova: upravljanje proizvodnjom profila sa upravljakog pulta,sortiranje i provoenje po vrsti i nalogu, kontroliranje kvalitete profila, zamjena odgovarajuih djelova,pravovremena intervencija u sluaju pojavljivanja smetnji u procesu proizvodnje profila, dnevno išenje postrojenja, popravak i sortiranje paleta, provoenje mjera zaštite na radu i zaštite od poara. Potrebna znanja i vještine: poeljno poznavanje engleskog ili njemakog jezika u govoru i pismu ali nije uvjet. Druga znanja i vještine: timski rad, pouzdanost, odgovornost za preuzete zadatke. Napomena: obavezno je priloiti: ispis staa Mirovinsko osiguranje, dokaz o obrazovanju, zamolbu i ivotopis -  moete poslati e-mailom ili poštom (Knauf d.o.o. odjel...

 • Company Hrvatski Crveni križ, Društvo Crvenog križa Krapinsko - zagorske županije in Krapina
  19.02.2020

  Opis posla: obavljanje poslova vezano uz prevenciju i suzbijanje bolesti ovisnosti, neposredni kontakti s ovisnicima o intravenoznim drogama koji su ukljueni u program smanjanja štete, provoenje programa zamjene upotrebljenog pribora, informiranje ovisnika o mogunostima i nainima resocijalizacije, aktivno sudjelovanje u radu s korisnicima programa smjanjenja štete, informiranje ovisnika o mogunostima ukljuivanja u pojedine terapijske programe, sudjelovanje u izradi promidbenog materijala, predlaganje programa umanjenja zdravstvenih posljevica ovisnika o intravenoznim drogama, predlaganje programa i projekata informiranja mladih o rizicima pojedinih oblika ponašanja, sudjelovanje u osnivanju mree savjetovališta pri lokalnim Društvima Crvenog krua i koordiniranje njhovim radom, organiziranje...

 • Company Osnovna škola POKUPSKO in Pokupsko
  19.02.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13,136/14, 152/14, 07/17 i 68/18. ) ravnateljica Osnovne škole Pokupsko, Pokupsko 37A, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta 1. Tajnik/tajnica - 1 izvršitelj/ica na odreeno puno radno vrijeme, rad u sjedištu poslodavca i izvan sjedišta poslodavca; Uvjeti iz toke 1.; prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12,126/12, 94/13, 136/14,152/14, 07/17,68/18). Uz prijavu na natjeaj (koju je potrebno vlastoruno potpisati) kandidati su duni priloiti: - ivotopis, - diplomu, - domovnicu, - uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni pos...

 • Company Bee.Activities d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Traimo urednu i pedantnu osobu za svakodnevno odravanje uredskih prostorija. Radno mjesto podrazumijeva išenje ureda, ajne kuhinje, sanitarnih vorova i zajednikih prostorija, odravanje i zalijevanje biljaka, odlazak na poštu te ostali poslovi po dogovoru....

 • Company PELICAN TECHNOLOGIES j.d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: korištenje svih kanala i društvenih mrea u svrhu komunikacije, marketinga i prezentacije. Sve dodatne informacije o radnom mjestu mogu se dobiti na ili ...

 • Company FORMA PURUS, d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: pismoslikar/ica, izrada i sastavljanje reklama i reklamnih proizvoda. Informatika znanja: grafiki programi, Corel, Photoshop....

 • Company FORMA PURUS, d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: sastavlajnje reklama i reklamnih proizvoda. Informatika znanja: grafiki programi, Corel, Photoshop....

 • Company DENIOR TRGOVINA d. o. o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: montaa zaštita za sunce, mehanizama, postavljanje karniša Poeljno radno iskustvo. Mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company VARTEKS d.d. in Koprivnica
  19.02.2020

  Opis posla: S ciljem osnaivanja prodajnog tima u prodavaonici u Koprivnici, traimo djelatnike za poslove savjetovanja kupaca i prodaje. Posao ukljuuje i ostale aktivnosti pripreme rada prodavaonice kroz sudjelovanje u poslovima preuzimanja, skladištenja i izlaganja robe. Radno vrijeme je u dvije smjene, rasporeeno na šest dana u tjednu. Subotom prodavaonica radi do 13 sati, a nedjeljom ne radi. Nudimo mogunost rada u Varteks prodavaonici u centru Koprivnice. Poeljan profil kandidata/kinja: usmjereni ste na kupca, a na prodaju gledate kao na izazovljubazni ste, komunikativni i imate pozitivan ivotni stavvolite i razumijete moduimate odreeno radno iskustvo u prodajisavjesno i odgovorno pristupate radnim obvezamaSSS – završena srednja škola bez obzira na smjer obrazovanja Ako ste se prona...

 • Company ROBIN d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: voenje ljudskih resursa, voenje razgovora s kandidatima, odabir kandidata, prijava/odjava zaposlenika, ispunjavanje evidencija o zaposlenima, priprema dokumentacije za plau, administrativni poslovi, pripremanje razne dokumentacije za knjigovodstvo, u sluaju potrebe pripremanje dokumentacije za EU fondove. Prednost je radno iskustvo, ali ne i uvjet. Razina obrazovanja: SSS, VŠS/prvostupanjska, VSS-društveno-humanistiko podruje....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA LJUBEŠĆICA in Čurilovec
  19.02.2020

  Opis posla: poslovi planiranja, preuzimanja namirnica, pripreme i podjele obroka, išenje i odravanje kuhinje te ostali poslovi koji proizlaze iz godišnjeg plana i programa rada škole i drugih propisa. Osnovna škola Ljubešica, Zagrebaka 22, 42222 Ljubešica raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta KUHAR/KUHARICA – 1 izvršitelj/izvršiteljica, odreeno puno radno vrijeme, 40 sati tjedno, zamjena odsutne radnice Mjesto rada: OŠ Ljubešica, Zagrebaka 22, Ljubešica. UVJETI: - uz ope uvjete prema Zakonu o radu i posebne uvjete prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, prema Pravilniku o radu kandidati trebaju ispunjavati sljedee uvjete: završena srednja škola – program kuhar odnosno KV kuhar i završen teaj higijenskog minimuma U prijavi na natjeaj...

 • Company SAMSIC d.o.o. in Other
  19.02.2020

  Opis poslova: išenje poslovnog prostora-Konzum Sirobuja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
petek-tours-putnicka-agencija Edit filters