Jobmonitor. Search results for PODRAVKA D.D.

11 Jobs found

Used filters:
 • PODRAVKA D.D.x
Displaying 1-11 of 11 results.
 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Glavni radni zadaci ukljuuju: -odravanje i popravak strojeva i ureaja u okviru proizvodnje, zamjenu strojnih dijelova, remont strojeva, izradu opreme prema dokumentaciji, -odgovornost za ispravan rad strojeva i tehnike opreme, -odgovornost za utrošak rezervnih dijelova, ... drugo prema potrebi posla. U obzir dolaze osobe strojarskog usmjerenja te je poeljno radno iskustvo u struci....

 • Company PODRAVKA D.D. in Kalnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Glavni radni zadaci ukljuuju: -obavljanje veeg broja ovisnih strojnih procesa i runih radnji, -izvršavanje opih radnih uputa, dnevnih radnih naloga uz povremenu provjeru od strane nadreenih, ... drugo prema potrebi posla. Poeljno je obrazovanje prehrambenog usmjerenja. Molbe/prijave za posao - ako se šalju poštom obavezno kod adrese navesti : ''za Kalnik, Varadin, n/r Martinevi''....

 • Company PODRAVKA D.D. in Kalnik
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: radni zadaci  ukljuuju pokretanje, zaustavljanje i promatranje funkcioniranja strojeva ili opreme što zahtjeva samo manja podešavanja materijala ili komandi, obavljanje raznih fizikih poslova i drugo prema potrebi posla. Razina i smjer obrazovanja nisu vani. Prilikom prijave dovoljno je uputiti nam ivotopis i zamolbu. Samo kandidati/kinje koji/e uu u ui izbor biti e kontaktirani. Ostalima zahvaljujemo na iskazanom interesu! Molbe/prijave za posao - ako se šalju poštom obavezno kod adrese navesti : ''za Kalnik, Varadin, n/r Martinevi''....

 • Company PODRAVKA D.D. in Kalnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: radni zadaci primarno ukljuuju utovar, istovar i prijevoz svih roba, sirovina i ambalae, drugo prema potrebi posla. Razina i smjer obrazovanja nisu vani. Potrebne kvalifikacije: uvjerenje o osposobljenosti za vozaa viliara. Prilikom prijave potrebno je uputiti nam ivotopis i zamolbu. Samo kandidati/kinje koji/e uu u ui izbor biti e kontaktirani. Ostalima zahvaljujemo na iskazanom interesu! Molbe/prijave za posao - ako se šalju poštom obavezno kod adrese navesti : ''za Kalnik, Varadin, n/r Martinevi''....

 • Company PODRAVKA D.D. in Kalnik
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Glavni radni zadaci ukljuuju: - rad na elektro-odravanju i popravcima strojeva s podruja procesa proizvodnje, uredske opreme i dizala, - montau novih instalacija te odravanje funkcionalnosti i ispravnosti novoizgraenih instalacija - drugo prema potrebi posla U obzir dolaze osobe elektro usmjerenja te je poeljno radno iskustvo u struci. Molbe/prijave za posao - ako se šalju poštom obavezno kod adrese navesti : ''za Kalnik, Varadin, n/r Martinevi''....

 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: radni zadaci primarno ukljuuju utovar, istovar i prijevoz svih roba, sirovina i ambalae, drugo prema potrebi posla. Razina i smjer obrazovanja nisu vani. Potrebne kvalifikacije: uvjerenje o osposobljenosti za vozaa viliara. Prilikom prijave potrebno je uputiti nam ivotopis i zamolbu. Samo kandidati/kinje koji/e uu u ui izbor biti e kontaktirani. Ostalima zahvaljujemo na iskazanom interesu!...

 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: radni zadaci  ukljuuju pokretanje, zaustavljanje i promatranje funkcioniranja strojeva ili opreme što zahtjeva samo manja podešavanja materijala ili komandi, obavljanje raznih fizikih poslova i drugo prema potrebi posla. Razina i smjer obrazovanja nisu vani. Prilikom prijave dovoljno je uputiti nam ivotopis i zamolbu. Samo kandidati/kinje koji/e uu u ui izbor biti e kontaktirani. Ostalima zahvaljujemo na iskazanom interesu!...

 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Glavni radni zadaci ukljuuju: - rad na elektro-odravanju i popravcima strojeva s podruja procesa proizvodnje, uredske opreme i dizala, - montau novih instalacija te odravanje funkcionalnosti i ispravnosti novoizgraenih instalacija - drugo prema potrebi posla U obzir dolaze osobe elektro usmjerenja te je poeljno radno iskustvo u struci....

 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Glavni radni zadaci ukljuuju: -obavljanje veeg broja ovisnih strojnih procesa i runih radnji, -izvršavanje opih radnih uputa, dnevnih radnih naloga uz povremenu provjeru od strane nadreenih, ... drugo prema potrebi posla. Poeljno je obrazovanje prehrambenog usmjerenja....

 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  14.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  Opis poslova: -pravovremeno i kvalitetno obavljanje poslova komisioniranja, utovara, istovara i prijevoza svih roba, sirovina i ambalae, -prema potrebi  sudjelovanje u pripremi robe ili sirovine za siguran utovar i prijevoz (manje zahtjevni fiziki poslovi), -odgovaranje za ispravnost viliara  -i drugi poslovai prema potrebi posla. Potrebne kvalifikacije: Uvjerenje o osposobljenosti za vozaa viliara Prilikom prijave potrebno je dostaviti nam ivotopis i zamolbu. Samo kandidati koji uu u ui izbor biti e kontaktirani. Ostalima zahvaljujemo na iskazanom interesu! ...

 • Company PODRAVKA D.D. in Other
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Kljune odgovornosti ove pozicije podrazumijevaju: -rukovanje  i odravanje energetskim postrojenjima (rashladna strojarnica, oprema i instalacije), -odgovornost za zadane parametre rada postrojenja i voenje dnevnika rada, -otklanjanje pogonskih smetnji, -provoenje sve pripreme za inspekcijski pregled, -odgovornost za siguran rad energetskog postrojenja te za vlastitu sigurnost i sigurnost radnika i drugo prema potrebi posla. U obzir dolaze osobe strojarskog, elektrotehnikog ili kemijsko-tehnikog usmjerenja, a poeljno je najmanje 2 godine radnog iskustva u struci. Poeljna je osposobljenost i uspješno poloen struni ispit za strojara energetskog postrojenja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
PODRAVKA D.D. Edit filters