Jobmonitor. Search results for 'PRAVI PUT'

1 Jobs found

Used filters:
  • 'PRAVI PUT'x
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company 'PRAVI PUT' in Other
    19.10.2021

    Opis poslova: potpore i podrške starijim osobama, osobama u nepovoljnom poloaju kroz programe zapošljavanja. Europski socijalni fond Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projekt: ZAELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA -FAZA II Broj poziva:UP.02.1.1.13 Kodni broj:UP.02.1.13.0394 Ciljana skupina: Nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ s naglaskom na tee zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (ene od 50 godina naviše, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice, povratnice s odsluenja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacio...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
'PRAVI PUT' Edit filters