Jobmonitor. Search results for primizia-doo. Page 5

7121 Jobs found

Used filters:
 • primizia-doox
Displaying 401-450 of 7121 results.
 • Company AG PROJEKT PLUS j.d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: - voenje knjigovodstva, - uredski, administrativni poslovi ...

 • Company OPĆINA ZDENCI in Zdenci
  23.09.2020

  Na temelju lanaka 17. i 19. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 04/18 i 112/19 -u nastavku teksta: ZSN) i Odluke o raspisivanju natjeaja za prijem u Jedinstveni upravni odjel Opine Zdenci na radno mjesto: Komunalni radnik (KLASA:112-02/20-02/01, URBROJ:2189/15-02-20-02), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Zdenci raspisuje N A T J E A J za prijem u slubu na neodreeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Opine Zdenci na radno mjesto: 1. Komunalni radnik/radnica - jedan izvršitelj (m/), 40 sati tjedno, na neodreeno vrijeme uz probni rok od 3 mjeseca Za prijam u slubu kandidati moraju ispunjavati ope uvjete sukladno lanku 12. ZSN-a:punoljetnosthrvatsko dravljanstvozdravstvena sposobnost za obavljanje poslova ra...

 • Company LIMFA, vl. Ruža Madžarević in Other
  23.09.2020

  Opis posla: masaa i njega tijela....

 • Company Digital produkt d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: montaa svjetleih reklama na terenu....

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG, ravnateljica Poliklinike SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb raspisuje natjeaj za radno mjesto: Uitelj u predmetnoj nastavi – strunjak za rad s osobama s ošteenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode (uitelj/ica hrvatskog jezika) na neodreeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/) uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci. ...

 • Company Poliklinika SUVAG in Adamovec
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG, Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19. i 64/20.) i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Poliklinike SUVAG, ravnateljica Poliklinike SUVAG, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 10, Zagreb raspisuje natjeaj za radno mjesto: Uitelj u predmetnoj nastavi – strunjak za rad s osobama s ošteenjem sluha i/ili govora primjenom verbotonalne metode (uitelj/ica informatike) na neodreeno puno radno vrijeme, jedan izvršitelj (m/) uz ugovoreni probni rad u trajanju od 6 mjeseci. Uvjet...

 • Company PRIVATNA PRAKSA DENTALNOG LABORATORIJA NENAD MIKOVIĆ, DENTALNI TEHNIČAR in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: izrada protetskih radova u odjelu keramike....

 • Company MEP ING d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: pomona djelatnica u kuhinji, odravanje reda i istoe, suradnja sa šefom kuhinje. Radno mjesto u Starome Gradu na otoku Hvaru, trajektno pristanište br.3, Hotel Antica....

 • Company Osnovna škola Ladimirevci in Ladimirevci
  23.09.2020

  Na temelju lanka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08., 86/09, 92/10.,105/10.,90/11., 16/12. , 86/12., 94/13, 152/14. , 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), Osnovna škola Ladimirevci, Ladimirevci, objavljuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta UITELJ/ICA INFORMATIKE – 1 (jedan) izvršitelj na puno-neodreeno radno vrijeme. UVJETI za zasnivanje radnog odnosa: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa kandidati trebaju ispuniti i posebne uvjete: poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. PODNOŠENJE PRIJAVE Zamolbu sa ivotopisom, potvrdu ili elektroniki zapis o stau osiguranja, presliku isprave o završenom školovanju...

 • Company LINAMARI j.d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis posla : primanje narudbe pia i hrane, posluivanje istog, naplaivanje, dnevni obraun , odravanje haccp higijene. Na natjeaj se mogu javiti kandidati drugih kvalifikacija, ali sa radnim iskustvom od minimalno 6 mjeseci na istim ili slinim poslovima....

 • Company VLAIČEVIĆ d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: poslovi autolimarije, demontaa i montaa....

 • Company DOM ZDRAVLJA SISAK in Sisak
  23.09.2020

  DOM ZDRAVLJA SISAK Sisak, Kralja Tomislava 1 Siska, 21.9.2020. Na temelju lanka 26. Statuta Doma zdravlja Sisak, ravnateljica Doma zdravlja Sisak raspisuje slijedei NATJEAJ za prijem u radni odnos dva ( 2 ) doktora/ doktorice medicine dentalne za zasnivanje radnog odnosa na odreeno vrijeme u ordinacijama dentalne medicine Sisak. Uvjeti koje kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati:VSS –doktor/doktorica medicine dentalne sa završenim preddiplomskim i diplomskim studijem medicinepoloen dravni ispitodobrenje za samostalni radpoznavanje rada na raunalu Zainteresirani kandidati/kandidatkinje obvezni su, uz pisanu zamolbu, dostaviti slijedee dokumente u preslici:ivotopisdokument o završenom strunoj spremiuvjerenje o poloenom dravnom ispituodobrenje za samostalni rad ( licenca )domo...

 • Company HAUSSE D.O.O. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: voenje administracije....

 • Company VAP, vl. I AMEL HUSKIĆ in Other
  23.09.2020

    Opis poslova: pranje i išenje vozila ...

 • Company MKZ D.O.O. in Other
  23.09.2020

  rad u caffe baru BIG-BEN Pitomaa...

 • Company ENERGOS d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: prikupljanje ponuda dobavljaa/kooperanata, provjera i rangiranje, izrada kalkulacija i ponuda za izvoenje elektroinstalacijskih radova; praenje javnih natjeaja, te priprema natjeajne dokumentacije; komunikacija s klijentima i partnerima. Razina obrazovanja: SSS/VŠS/VSS elektro smjera.Informatika znanja: aktivno korištenje MS Office paketa....

 • Company LTH Metalni lijev d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: izrada i strojna obrada jednostavnih sastavnih dijelova alata, priprema komada za obradu i alata za rezanje...

 • Company MDR TECH d.o.o. in Tenja
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis posla: fakturiranje, priprema i ispostavljanje predrauna i rauna, voenje blagajne, korespondencija s knjigovodstvom. Uvjeti: viša i/ili prvostupanjska škola - ekonomski smjer. Postoji mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company ADRIADIESEL GREEN ENERGY d.d. in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: rezanje materijala, posluivanje strojevima za rezanje materijala, donošenje lakših šipki i profila iz skladišta, zamjena alata na strojevima za rezanje....

 • Company PASSION FOR FOOD j.d.o.o. in Luka
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: rad u slastiarni  "Luka Ice Cream & Cakes"....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA-BIBINJE in Bibinje
  23.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 ,7/17 ,68/18 , 98/19 i 64/20 ), te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Stjepana Radia Bibinje ravnateljica OŠ Stjepana Radia Bibinje raspisuje : NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA2.UITELJ INFORMATIKE -1.Izvršitelj ( nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno ) Na odreeno vrijeme -1.Izvršitelj do povratka zaposlenice s porodnog dopusta Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA-BIBINJE in Bibinje
  23.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 ,7/17 ,68/18 , 98/19 i 64/20 ), te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Stjepana Radia Bibinje ravnateljica OŠ Stjepana Radia Bibinje raspisuje : NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA UITELJ EŠKOG JEZIKA – 1. Izvršitelj ( nepuno radno vrijeme 6 sati tjedno ) na neodreeno vrijeme. Uvjeti: Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i...

 • Company ENNA Fruit d.o.o. in Other
  23.09.2020

  POSLOVI ADMINISTRATORA...

 • Company AGROPROTEINKA d.d. in Tenja
  23.09.2020

  Opis poslova: kontrola ispravnosti proizvodnih procesa. Mogunost korištenja Mjere aktivne politike zapošljavanja....

 • Company RASCO d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: Izrada setova elektro oienja i elektro-upravljakih sklopova RASCO ureaja, montaa setova elektro oienja i gotovih elektro-upravljakih sklopova na vozila. Poeljno radno iskustvo, no razmotrit emo i zamolbe kandidata bez radnog iskustva....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA-BIBINJE in Bibinje
  23.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 ,7/17 ,68/18 , 98/19 i 64/20 ), te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Stjepana Radia Bibinje ravnateljica OŠ Stjepana Radia Bibinje raspisuje : NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA5. UITELJ RAZREDNE NASTAVE U PRODUENOM BORAVKU – 2. Izvršitelja ( puno radno vrijeme 40 sati tjedno ) Na odreeno vrijeme do 18.6.2020.godine Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasn...

 • Company NEW DREAM INTERNATIONAL j.d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: telefonsko dogovaranje termina za sastanak. U obzir dolaze osobe bez obzira na razinu, smjer obrazovanja i iskustvo. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company SAJAM AUTOMOBILA ZAGREB d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova rad na rampi, kontrola ulaza, slaganje vozila na parkingu, išenje sajma. Naglasiti na koji natjeaj se osoba prijavljuje....

 • Company Osnovna škola Vela Luka in Luka
  23.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA Obala 3 broj 1, 20270 VELA LUKA KLASA: 602-01/20-01/270 URBROJ: 2117-01/20-01 U Veloj Luci, 17. rujna 2020.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Vela Luka, ravnateljica Osnovne škole Vela Luka objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj fizike, mjesto rada Vela Luka1 izvršitelj/ica na neodreeno, nepuno radno vrijeme, 16 sati ukupnog tjednog ra...

 • Company Osnovna škola Vela Luka in Luka
  23.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAKO-NERETVANSKA UPANIJA OSNOVNA ŠKOLA VELA LUKA Obala 3 broj 1, 20270 VELA LUKA KLASA: 602-01/20-01/271 URBROJ: 2117-01/20-01 U Veloj Luci, 17. rujna 2020.g. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr, 90/11.,5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 136/14.-RUSRH, 152/14.,7/17. i 68/18.) lanka 13. Pravilnika o radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) Osnovne škole Vela Luka, ravnateljica Osnovne škole Vela Luka objavljuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Uitelj povijesti, mjesto rada Vela Luka1 izvršitelj/ica na odreeno, nepuno radno vrijeme 7 sati tjedno Na natjeaj s...

 • Company AUTOPRIJEVOZ " MIKI " in Other
  23.09.2020

  Opis posla: voza teretnog vozila s prikolicom( potrebna C+ E kategorija). Prevozi se kukuruz iz Hrvatske u Sloveniju....

 • Company GRADITELJSTVO "STILLGRADNJA" ILIJA BAREŠIĆ in Other
  23.09.2020

  Opis posla: zidarski i fasaderski poslovi Predviena plaa: 6.500 kn...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA in Privlaka
  23.09.2020

  OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIA Školska 40, Privlaka KLASA: 112-07/20-01/01 URBROJ: 2188-24-02-20-1 Privlaka, 21.9.2020. Mrene stranice i oglasne ploe: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OŠ Stjepana Antolovia Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09.,92/10.,105/10.,90/11.,5/12.,16/12.,86/12.,94/13.,152/14.,07/17.,68/18., 98 /19. i 64/20), lanka 6. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik), l. 10. i 13. Pravilnika o radu OŠ Stjepa...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA PAKRAC in Pakrac
  23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br: 87/08.,86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12.,86/12., 94/13., 152/14, 07/17 , 68/18, 98/19, 64/20), lanka 6. Pravilnika o radu OŠ brae Radia Pakrac , te lanka 4. Pravilnika zapošljavanju ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole brae Radia Pakrac , Bolnika 55, 34550 Pakrac objavljuje: NATJEAJ za slobodna radna mjesta UITELJ FIZIKE- 1 izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08 i 69/17). Uvjeti: Opi uvjeti za zasnivanje radnog odnosa i posebni uvjeti propisani Zakonom o odgoju i obrazovanju u...

 • Company DJEČJI VRTIĆ PETRINJČICA in Petrinja
  23.09.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ( „ Narodne novine“ br. 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Petrinjica, Petrinja raspisuje NATJEAJ za izbor odgojitelja/ice Odgojitelj/ica predškolske djece - 1 izvršitelj Rad na odreeno vrijeme( zamjena) u punom radnom vremenu. Uvjeti sukladno lanku 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19) i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 137/97 ) -završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij odgovarajue vrste, odnosno studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima,, odnosno završen sveuilišni diplomski studij ili specijalistiki st...

 • Company UDRUGA 'OBNOVA' in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: pomo u dostavi namirnica, pomo u pripremi obroka u kuanstvima krajnjih korisnika, pomo u odravanju istoe stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomo pri oblaenju i svlaenju, briga o higijeni, pomo u socijalnoj integraciji, pomo u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaanje rauna, dostava pomagala i sl…), pruanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druenje te ukljuivanje u društvo, pratnju i pomo u raznim društvenim aktivnostima. Svaka ena pruat e potporu i podršku za najmanje šest krajnja korisnika. Temeljem projekta „Zaeli dobro blinjemu!“ UP.02.1.1.13.0170 u sklopu poziva „Zaeli – Program zapošljavanja ena – faza II“ UP.02.1.1.13 predvieno je zapošljavanje 3 ene koje moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: punolje...

 • Company MI4 j.d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: posluivanje pia u dnevnom caffe baru u sklopu trgovakog centra.   Uvjeti: - smjer obrazovanja nije vaan - radno iskustvo je prednost, ali nije uvjet za zaposlenje. Putni troškovi po dogovoru. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company DIZALO RUTIĆ, d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: servis i montaa dizala na podruju Varadinske upanije. Potrebno je osnovno znanje engleskog jezika....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIĆA in Privlaka
  23.09.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO-SRIJEMSKA UPANIJA OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA ANTOLOVIA ŠKOLSKA 40 32251 PRIVLAKA KLASA: 112-07/20-01/01 URBROJ: 2188-24-20-02-2 Mrene stranice i oglasne ploe: Hrvatskog zavoda za zapošljavanje OŠ Stjepana Antolovia Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20) ravnateljica Osnovn...

 • Company Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Ivan Kisić in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: branje maslina                       - nazvati u popodnevnim satima...

 • Company PORTOKREATO d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: manikura, ugradnja noktiju, masae, depilacije....

 • Company NOVI MLIN, j.d.o.o. in Other
  23.09.2020

  Opis poslova: rad u pizzeriji i a la carte restoranu Uvjeti: poeljno radno iskustvo te vozaka dozvola B kategorije, prednost poznavanje rada na roštilju; Prilikom dolaska na razgovor ponijeti ivotopis...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: - izgraivanje vlastitog portfelja pribavljanjem novih stranaka - rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva - kreiranje najbolje ponude za stranke - odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti Poeljna 1 godina radnog iskustva na poslovima prodaje. Znanje stranih jezika je prednost, nije uvjet. Prijave slati s napomenom: "prodajni predstavnik".  ...

 • Company ALARM AUTOMATIKA d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: - unaprijeenje odnosa s uredima Alarm automatike izvan Hrvatske s ciljem poveanja udjela Alarm automatike na lokalnim trištima; - odgovori na prodajne upite i pruanje podrške; - nuenje i prodaja opreme sustava tehnike zaštite; - izrada ponuda, rauna i ostalih dokumenata; - interno planiranje i naruivanje robe; - praenje zaliha i praenje dolazaka robe; - praenje i analiza KPI-eva lokalnih ureda; - praenje i educiranje o novim tehnologijama Poslodavac nudi: - stalni radni odnos nakon probnog roka; - stimulativna nagraivanja i posebne nagrade za postignuti uspjeh; - poklon bonovi, boinice, pokloni za djecu, potporu za novoroenu djecu, razne druge socijalne potpore, plaene sportske aktivnosti, - profesionalni napredak i kontinuirano struno usavršavanje, - rad u profesionalnom i d...

 • Company ALARM AUTOMATIKA d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Opis poslova: kontrola ulazne dokumentacije, kontrola i knjienje ulaznih rauna, usklaivanje otvorenih stavki s dobavljaima, kontrola i arhiviranje knjigovodstvene dokumentacije, ostali administrativni poslovi Poslodavac nudi: stimulativna nagraivanja, poklon bonovi, boinice, pokloni za djecu, plaene sportske aktivnosti, profesionalni napredak i kontinuirano struno usavršavanje, rad u profesionalnom i dinaminom timu u ugodnoj radnoj atmosferi.                                                                           Prednost imaju kandidati koji imaju iskustvo u poslovima raunovodstva. Potiemo zaposlenike da budu usmjereni na rezultat, ali i da ostvare odlinu suradnju s kolegama i partnerima. elimo da zaposlenici uivaju u svom poslu, da kontinuirano ue i istrauju. Kandidati koji budu izabr...

 • Company OPĆINSKI SUD U PULI in Other
  23.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pomae sucu u radu, samostalno provodi postupak i predlae sucu odluku sukladno vaeim propisima, prima prijedloge, podneske i izjave stranaka, te obavlja samostalno ili pod nadzorom ili po uputama suca druge strune poslove. Obavlja druge strune poslove odreene zakonom i Sudskim poslovnikom, kao i poslove po nalogu predsjednika suda prema rasporedu....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA STJEPANA RADIĆA-BIBINJE in Bibinje
  23.09.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br.87/08; 86/09, 92/10, 105/10-ispravak,90/11,16/12,86/12 ,94/13,152/14 ,7/17 ,68/18 , 98/19 i 64/20 ), te lanka 4. i 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u OŠ Stjepana Radia Bibinje ravnateljica OŠ Stjepana Radia Bibinje raspisuje : NATJEAJ ZA POPUNU RADNOG MJESTA1. UITELJ INFORMATIKE – 1. Izvršitelj ( nepuno radno vrijeme 24 sata tjedno ) Na neodreeno vrijeme Za prijam u radni odnos, uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati i posebne uvjete utvr...

 • Company DJEČJI VRTIĆ GRLICA in Bilje
  23.09.2020

  NATJEAJ ZA RADNO MJESTO: POMONA KUHARICA/SPREMAICA                                                           Mjesto rada:  Bilje, Kopaevo, Lug, Vardarac   Broj traenih radnika:  1 Vrsta zaposlenja : na neodreeno vrijeme –uz probni rad od 60 dana Radno vrijeme: puno radno vrijeme Smještaj: nema smještaja Nain rada: Naknada za prijevoz : DA Natjeaj vrijedi od: 21.09.2020. Natjeaj vrijedi do: 28.09.2020. POSLOPRIMAC Razina obrazovanja: NKV Struni ispit: Radno iskustvo: Ostale informacije: Na temelju l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia Grlica Bilje objavljuje NATJEAJ za radno mjesto:      POMONA  KUHARICA/SPREMAICA - 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme uz probni rad od 60 dana Za prijam u radni odnos  kandidati moraju is...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA in Velika
  23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Hai dana 21. rujna 2020. godine raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto - uitelja/ice informatike – u razrednoj nastavi, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme, 32 sata ukupnog tjednog radnog vremena, u Osnovnoj školi Velika Pisanica (matina i podrune škole). UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: • poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz l...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VELIKA PISANICA in Velika
  23.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.- ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12, 94/13., 152/14., 07/17., 68/18., 98/19 i 64/20) ravnateljica Osnovne škole Velika Pisanica Ivana Hai dana 21. rujna 2020. godine raspisuje: N A T J E A J za radno mjesto Tajnika/cu – 1 izvršitelj/ica, na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena, u matinoj školi. UVJETI: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete: • poznavanje hrvatskog jezika i latininog pisma i odgovarajua vrsta i razina obrazovanja iz lanka 105. stavka 16. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
primizia-doo Edit filters