Jobmonitor. Search results for sanda-obrt-za-njegu-lica-i-tijela. Page 5

10936 Jobs found

Used filters:
 • sanda-obrt-za-njegu-lica-i-tijelax
Displaying 401-450 of 10936 results.
 • Company " BABILON " - PRIMOŠTEN in Other
  20.02.2020

  Opis poslova:priprema salata i odravanje istoe u kuhinji....

 • Company MIT STIL j.d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: polaganje keramikih ploica na podruju Varadina i okolice. Uvjeti: polaga/polagaica keramikih ploica ili osobe bez obzira na završenu školu sa iskustvom u postavljanju keramike minimalno 2 godine. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company KATARINA in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: priprema toplih i hladnih napitaka, rad za šankom ...

 • Company DRVOPLAST D. D. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova - rad na strojevima za izradu plastinih profila. Mogunost zapošljavanja na neodreeno vrijeme....

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB RIJEKA in Preko
  20.02.2020

  Opis poslova: savjetovanje i informiranje, pomo u prepoznavanju problema i traenju rješenja u razliitim socijalnim teškoama Na temelju lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama ( Narodne novine broj 128/17 ), odredbe lanaka 38. Statuta Centra za socijalnu skrb Rijeka, ravnatelj Centra za socijalnu skrb Rijeka, Rijeka, Laginjina 11a, objavljuje javni natjeaj za radno mjesto diplomirani socijalni radnik I vrste – neodreeno puno radno vrijeme –2 izvršitelja N A T J E A J za zasnivanje radnih odnosa na neodreeno puno radno vrijeme na radno mjesto diplomiranog socijalnog radnika I vrste u Centru za socijalnu skrb Rijeka, 2 izvršitelja UVJETI : - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski...

 • Company CORAZZA d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: usluivanje gostiju hranom i piem Mjesto rada: AC/ULIKA...

 • Company CORAZZA d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: Posluivanje gostiju hranom i piem Mjesto rada AC Ulika....

 • Company CORAZZA d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u pripremi jela Mjesto rada: AC/ULIKA ...

 • Company KANTINA j.d.o.o. in Adamovec
  20.02.2020

  Opis poslova: veterinarski pregled, prodaja hrane i lijekova za ivotinje. Mjesto rada: Vojnovieva 22, Zagreb....

 • Company KANTINA j.d.o.o. in Adamovec
  20.02.2020

  Opis poslova: rad u veterinarskoj amulanti. Mjesto rada: Vojnovieva 22, Zagreb...

 • Company SPLITSKA KUĆA ZDRAVLJA d.o.o. in Okoli
  20.02.2020

  Opis poslova: osiguravanje i odravanje visoke razine istoe i urednosti hotelskih zajednikih prostorija, briga o inventaru, briga o cvijeu, hortikulturi, okolišu zgrade. POeljno iskustvo rada u hotelu....

 • Company PELAGOS NET FARMA d.o.o. in Other
  20.02.2020

  OPIS POSLA: TEHNOLOG U PRERADI RIBE...

 • Company PELAGOS NET FARMA d.o.o. in Other
  20.02.2020

  OPIS POSLA: -RAD S KUPCIMA...

 • Company GRYPHUS SECURITY SERVICES d.o.o. in Other
  20.02.2020

  OPIS POSLOVA: - poslovi zaštite i osiguranja javnih okupljanja, objekata i postora LICENCA ZA ZAŠTITARA NIJE UVJET....

 • Company GRYPHUS SECURITY SERVICES d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: - poslovi zaštitara rengenista u lukom terminalu LICENCA ZA ZAŠTITARA NIJE UVJET....

 • Company REPENDO d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: runo pranje i išenje osobnih vozila. Parkiranje vozila prije i poslije pranja....

 • Company GRADNJA SVETI JURAJ, vl. Ivan Nekić in Other
  20.02.2020

  ZIDANJE S OPEKOM ,BUKANJE I OSTALI POSLOVI GRADNJE ....

 • Company GRADNJA SVETI JURAJ, vl. Ivan Nekić in Tenja
  20.02.2020

  Kandidat treba imati radno iskustvo u zanimanju fasader i biti samostalan u radu .Poeljan poloen vozaki ispit "B" kategorije zbog mogunosti korištenja vozila vlasnika radi obavljanja posla ....

 • Company GO - TEK d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis posla: brušenje, išnje bravarskih elemenata za ograde ...

 • Company UDRUGA TJELESNIH INVALIDA TOMS in Marina
  20.02.2020

  Ostale informacije: Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava KLASA: 910-04/17-07/10, URBROJ: 524-06-02-01/1-18-441, od 21. rujna 2018. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaeli – program zapošljavanja ena“, Kodni broj: UP.02.1.1.05.0230, KLASA:910-04/18-07/213,URBROJ:524-06-02-01/1-18-1 Udruga tjelesnih invalida TOMS objavljuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme u Udruzi tjelesnih invalida TOMS za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu Projekta “Zaeli promjenu! - Pomo u kui starima i nemonima s podruja Grada Trogira te opina Marina, Okrug i Seget – radnica za pomo i potporu starijim osobama i/il...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA in Adamovec
  20.02.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 – proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/17, 70/19 i 98/19) Ministarstvo pravosua raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme SEKTOR ZA EVIDENCIJE, POMILOVANJA I PODRŠKU RTVAMA I SVJEDOCIMA Sluba za podršku rtvama i svjedocima Odjel za razvoj i koordinaciju sustava podrške rtvama i svjedocima i meunarodnu suradnju - viši struni savjetnik – 1 izvršitelj/ica (rbr. 376.) – radi zamjene do povratka due vrijeme odsutne slubenice Struni uvjeti: - završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili specijalistik...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA in Adamovec
  20.02.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/17, 70/19 i 98/19) Ministarstvo pravosua raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme UPRAVA ZA KAZNENO PRAVO - administrativni tajnik - 1 izvršitelj/ica (rbr. 336.) - radi zamjene do povratka due vrijeme odsutne slubenice Struni uvjeti: - srednja struna sprema upravne, ekonomske ili birotehnike struke ili gimnazija - 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poloen dravni ispit Osim navedenih uvjeta, kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijam u dravnu slubu, koji su propisani odredbama lanka 48. Zakona o drav...

 • Company MINISTARSTVO PRAVOSUĐA in Adamovec
  20.02.2020

  Sukladno lanku 61. stavku 11. Zakona o dravnim slubenicima („Narodne novine“, broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12 - proišeni tekst, 37/13, 38/13, 1/15, 138/15 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske 61/17, 70/19 i 98/19) Ministarstvo pravosua raspisuje O G L A S za prijam u dravnu slubu na odreeno vrijeme UPRAVA ZA GRAANSKO, TRGOVAKO I UPRAVNO PRAVO SEKTOR ZA ZEMLJIŠNOKNJINA I STVARNA PRAVA Sluba za stvarna prava - samostalni upravni referent - 1 izvršitelj/ica (rbr. 333.) - radi zamjene do povratka due vrijeme odsutne slubenice Struni uvjeti: - završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij prava - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima - poloen dravni ispit - poznavanje rada na raunalu Osim navedenih uvjet...

 • Company DUCAL d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis posla:rad na telefonskoj centrali (preuzimanje i preusmjeravanje telefonskih poziva)preuzimanje i razvrstavanje pošteorganizacija slubenih putovanja , rezervacija hotela, ispunjavanje putnih naloganaruivanje uredskog i potrošnog materijalakorespodencija s inozemstvomprijava/odjava na HZZO i HZMOpraenje i unos evidencija radnog vremenaobrada raznih potvrda ( banke, Zavod za zapošljavanje itd.). Uvjeti: - IV stupanj strune spreme (gimnazija, ekonomska škola) - VŠS (ekonomski smjer) - poeljno radno iskustvo na slinim poslovima - znanje rada s Microsoft Office aplikacijama (Word, Excel), - elja za usvajanjem novih znanja i vještina, - odlino poznavanje engleskog jezika (u govoru i pismu) - vozaka dozvola (aktivan/na voza/ica). Što nudimo:rad u stabilnoj i respektabilnoj kompanijiredov...

 • Company DUCAL d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: sortiranje, pakiranje, etiketiranje odjee, priprema robe za duane, priprema robe za internet narudbe, kontrola pripremljenih narudbi, kontrola kvalitete (CQ). Razina, smjer obrazovanja i iskustvo nisu vani. Poslodavac nudi: - organizirani prijevoz - mogunost stalnog zaposlenja - stimulativna primanja - motivirajua i kolegijalna radna atmosfera - mogunost profesionalnog napredovanja i razvoja sukladno pokazanim rezultatima. ...

 • Company UO "LEGO" in Other
  20.02.2020

  Opis posla: poslovi u praoni rublja (glaanje, slaganje i slino) Poetak rada 01.04.2020....

 • Company DJEČJI VRTIĆ ČAROBNI PIANINO in Split
  20.02.2020

  Opis poslova: rad s djecom predškolske dobi Uvjeti: - prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) i Pravilniku o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia arobni pianino, Split.                   Uz vlastoruno potpisanu zamolbu dostaviti: ivotopis, dokaz o hrvatskom dravljanstvu, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l.25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci):    a) potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.   b) potvrda nadlenog Prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak.       ...

 • Company MOTEL PAVLAKOVIĆ in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: išenje restorana i soba....

 • Company ENERGIETECHNIK EKOTERM j.d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: išenje i spremanje hostela...

 • Company TOMMY 1992 d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis posla: radovi na odravanju i montai opreme, ureaja, osnovnih sredstava kao i drugih poslova u prostorima društvapo potrebi, krai terenski rad Od Vas oekujemo: SSS – poeljno elektro smjervozaka dozvola B kategorijepoeljno radno iskustvo na istim ili slinim poslovimapoeljno poznavanje rashladnih sustava Nudimo: dinamino i ugodno radno okruenjemogunost usavršavanja te profesionalnog napredovanjamogunost stalnog zapošljavanja...

 • Company "LJERKA" VL. LJERKA BROZ, RADOBOJ 30 in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: rad u frizerskom salonu (muško i ensko šišanje, izrada minivala, pramenova, bojanje kose i ostali frizerski poslovi) Poeljno radno iskustvo....

 • Company KILT MAX d.o.o. in Police
  20.02.2020

  Opis poslova: zaprimanje robe, izrada otpremnica i rauna, slaganje robe na police Poeljno obrazovanje trgovakog smjera i iskustvo u prodaji bijele tehnike i malih kuanskih aparata....

 • Company KILT MAX d.o.o. in Police
  20.02.2020

  Opis poslova: zaprimanje robe, unos primki, izrada otpremnica i rauna, slaganje robe na police Poeljno obrazovanje trgovakog smjera i iskustvo u prodaji bijele tehnike i malih kuanskih aparata....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA MARIJA,vl.Zlatka Prtenjača in Other
  20.02.2020

  OPIS POSLOVA: - OBAVLJA POSLOVE NJEGOVATELJICE U DOMU  ZA STARIJE I NEMONE OSOBE...

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SVETA MARIJA,vl.Zlatka Prtenjača in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: - spremaica u domu za starije i nemone...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Postira
  20.02.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08,. 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. I 7/17.I 68/18.I 98/19.), lanka 8. Pravilnika o radu, te l. 14 – 22. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Postira, Poljeice 12, 21410 Postira, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa UITELJ/ICA ENGLESKOG JEZIKA 1 izvršitelj/ica , na odreeno, nepuno radno vrijeme 16/40 sati ukupnotjednog radnog vremena, do povratka radnice za porodiljnog dopusta Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti natjeaja su: ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Postira
  20.02.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08,. 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. I 7/17.I 68/18.I 98/19.), lanka 8. Pravilnika o radu, te l. 14 – 22. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Postira, Poljeice 12, 21410 Postira, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa STRUNI SURADNIK/ICA – DEFEKTOLOG 1 izvršitelj/ica , na neodreeno, nepuno radno vrijeme 16/40 sati ukupnotjednog radnog vremena Uvjeti natjeaja su: prema opim propisima Zakona o radu ( NN 93/14) i Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,. 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 8...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VLADIMIRA NAZORA in Postira
  20.02.2020

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 87/08,. 86/09., 92/10.,105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14. I 7/17., 68/18. I 98/19.), lanka 8. Pravilnika o radu, te l. 14 – 22. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica OŠ Vladimira Nazora Postira, Poljeice 12, 21410 Postira, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa SPREMAICA1 izvršitelj/ica , na odreeno, puno radno vrijeme do 27.12.2020.god. Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.) Uvjeti: Uz uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi školi ( NN 87/0...

 • Company MRŠIĆ-TRADE, D.O.O. in Other
  20.02.2020

  Opis posla: utovar i istovar robe u skladištu poljoprivredne apoteke; Poloen vozaki "B" kategorije, poeljno "C" kategorije....

 • Company GRAĐA D.D. in Other
  20.02.2020

  Opis posla:- voenje knjigovodstva Uvjet: VŠS ili VSS ekonomskog smjera -2 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima Cijenjene ponude s preslikom domovnice,ivotopisom,dokazom o strunoj spremi i dr. dostaviti osobno tajnici direktora dana 03.03.2020.godine (utorak) u 13:00 sati...

 • Company VRANJKOVIĆ j.d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: servisiranje hidraulike. Rad  u servisu. Poeljno radno iskustvo i vozaki B kategorije ali nije uvjet....

 • Company MUŽEK KAMINKO d.o.o. in Other
  20.02.2020

           Opis poslova: rad u pogonu, konfekcioniranje stiropora, rad na utovaru i istovaru stiropora....

 • Company INTERSPORT H d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: rad u trgovini sportskom opremom, prodaja biciklistikog i fitness asortimana Poznavanje jednog stranog jezika....

 • Company INTERSPORT H d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis posla: PRODAVA/ICA Rad u trgovini sportskom opremom, prodaja biciklistikog i fitness asortimana. Poeljnan ekonomski ili trgovaki smjer. Poeljno iskustvo u servisiranju bicikla. U obzir dolaze osobe sa završenom trogodišnjom i etrverogodišnjom školom....

 • Company SVEGRAD j.d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova; graevinski poslovi Mjesto rada; Meimurska upanija...

 • Company PEKARNICA PAG, vl. Ivan Prekpalaj in Other
  20.02.2020

  Opis posla: prodaja pekarskih proizvoda....

 • Company PEKARNICA PAG, vl. Ivan Prekpalaj in Other
  20.02.2020

  Opis posla: prodaja pekarskih proizvoda....

 • Company ZIRO j.d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: dostava hrane naruiteljima - Rad u pizzeriji "MASLINA" - nedjeljom i praznikom se ne radi...

 • Company PINK STUDIO j.d.o.o. in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: ugradnja i geliranje noktiju...

 • Company OLIMPIAS TEKSTIL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju in Other
  20.02.2020

  Opis poslova: prati rad strojaubacuje predivo u stroj kada za to postoji potrebaskuplja ispletene djelove proizvoda formirajui paketsortira ispletene dijelove strojeva na dobre komade, komade za krpanje i komade za škartobavlja poslove iskljuivo po radnom nalogu evidentiranom na radnoj karticivodi rauna o urednosti prostora na kojem radiduan je ukazati voditelju smjene na eventualne probleme vezano uz rad stroja koji pratiobavlja i druge poslove po nalogu neposredno nadreene osobe Rad u 4 smjene (06.00 - 12,00 sati; 12.00 - 18.00 sati; 18.00 - 24.00 sati; 24.00 - 6.00 sati)....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
sanda-obrt-za-njegu-lica-i-tijela Edit filters