Jobmonitor. Search results for Studentconsulting Sweden AB (Publ)

5 Jobs found

Used filters:
 • Studentconsulting Sweden AB (Publ)x
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Råda
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla:organizacija osoblja na svim radnim zadacima u okviru uslunih prostoraizrada dnevnih i sedminih rasporeda radnika prema zahtjevima posla te voenje evidencije radavoenje dnevne radne liste i kontrola prisutnosti radnika na raduizlaganje dnevnog menija radnom osoblju te upuivanje na nain posluivanja jela i piabriga o istoi prostorija za usluivanje, kao i istoi sredstava za raddoek, prihvat i ispraaj gostiju u uslunim prostorima te briga o njihovom smještaju u restoranuzaprimanje primjedbi i reklamacija gostiju u vezi hrane, pia i rada osobljakontrola rada uslunog osoblja (strunost, tonost, brzina, nain ophoenja s gostima, primjena standarda)po potrebi zaprimanje narudbi i posluivanje gostijunadzor kvalitete i koliine jela i piaobuka mladih radnika, novih (sezonskih) radnika i u...

 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Izrada idejnih, glavnih i izvedbenih projekata....

 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. stavka 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 14. Pravilnika o radu, te lanaka 4. – 6. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Srednjoj školi Plitvika jezera (u daljnjem tekstu: Pravilnik), Srednja škola Plitvika jezera, objavljuje seNATJEAJza zasnivanje radnog odnosasprema/ica – puno radno vrijeme, odreeno, najdue do povratka odsutne radniceUvjeti: Uz ope uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“, broj: 93/14., 127/17. i 98/19.) i Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 16/12, 86/12, 94/03, 152/14, 7/17., 68/18., 98/19. i ...

 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Råda
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12. , 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.,98/19,64/20- u daljnjem tekstu: Zakon),Zakon o radu (NN 93/14, 127/17, 98/19), Pravilnika o odgovorajuoj vrsti obrazovanje uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi, lanka 6.,7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje (u daljnjem tekstu: Pravilnik) ravnateljica Osnovne škole Grigora Viteza, Zagreb, Kruge 46 objavljuje:NATJEAJ za popunu radnog mjesta:3. Uitelj/ica informatike na odreeno puno radno vrijeme, 40 sati ukupnog tjednog radnog vremena – 1 izvršiteljMjesto rada: Osnovna škola Grigora Viteza, Kruge 46 Uvjeti za zasnivanje radnog ...

 • Company Studentconsulting Sweden AB (Publ) in Other
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Sveuilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebaka 30, Pula, raspisuje NATJEAJ Medicinski fakultet:za izbor jednog izvršitelja/izvršiteljice u znanstveno-nastavnom zvanju i na radnom mjestu redovitog profesora - prvi izbor, iz znanstvenog podruja biomedicine i zdravstva, znanstvenog polja klinike medicinske znanosti, znanstvene grane interna medicina, na odreeno vrijeme u nepunom radnom vremenu (dopunski rad sukladno lanku 61. stavku 3. Zakona o radu). Pristupnici moraju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Uz prijave na natjeaj pristupnici su duni priloiti:ivotopispresliku diplome o završenom doktoratu znanosti;opis dosadašnje umjetnike, znanstvene, nastavne i strune djelatnosti;popis objavljenihumjetnikih, znanstvenih i strunih radova i pril...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Studentconsulting Sweden AB (Publ) Edit filters