Jobmonitor. Search results for studio-nexar-doo

1274 Jobs found

Used filters:
 • studio-nexar-doox
Displaying 1-50 of 1274 results.
 • Company UČILIŠTE STUDIUM - ustanova in Other
  08.04.2020

  Opis posla: profesor/ica njemakog jezika za provedbu teaja njemakog jezika A1 i A2. Honorarni posao - ugovor o djelu. Preporua se da osoba posjeduje iskustvo u odravanju nastave stranog jezika u trajanju 10 godina.    ...

 • Company DOMA TRGOVINA d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis posla: poslovi prodavaa u pokretnoj trgovini....

 • Company TDR d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova Osiguravanje dostupnosti sirovina i materijala na strojevima u proizvodnji osposobljenost za rukovanje viliarom – poeljno, ali nije uvjet; iskustvo je vano...

 • Company EMA COLOR j.d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: liilaki poslovi....

 • Company HIDRO - RAD d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: servisiranje graevinskih poslova. Rad u radionici i na terenu....

 • Company PROIZVODNJA NACIONALNIH PROIZVODA, PEKARA "KATARINA",SRAČINEC, VARAŽDINSKA 178 in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: priprema i peenje pekarskih proizvoda. Uvjeti: pekar/pekarica ili osoba sa iskustvom u pekarskim poslovima neovisno o završenoj školi....

 • Company Obrt za prijevozništvo i vučna služba, vl. Zdravko Pavlic in Other
  08.04.2020

  Opis posla: prijevoz robe u meunarodnom transportu...

 • Company OPĆINA KOPRIVNIČKI IVANEC in Koprivnica
  08.04.2020

  Na temelju lanka 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11, 4/18. i 112/19), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Opine Koprivniki Ivanec raspisuje OGLAS za prijam slubenika/ice u slubu na odreeno vrijemeu Jedinstveni upravni odjel Opine Koprivniki Ivanec 1. viši referent za proraun, raunovodstvo i fondove EU – 1 izvršitelj/ica, na odreeno vrijeme – zamjena due vrijeme odsutne slubenice, probni rad od 2 mjeseca Rijei i pojmovi koji imaju rodno znaenje, korišteni u ovom natjeaju, odnose se jednako na muški i enski rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili enskom rodu. Struni uvjeti: - sveuilišni prvostupnik ekonomske struke, - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci, - poloen dravni st...

 • Company BABIĆ, VL. BRANIMIR BABIĆ, BUZET, NASELJE VERONA 28 in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: pomoni zidarski radovi na gradilištima...

 • Company BRANKA D.O.O. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: izrada kalkulacija. U obzir za zaposlenje dolaze ekonomisti/ice ili osobe sa iskustvom/znanjem rada na navedenim poslovima, neovisno o završenom smjeru obrazovanja. Radni odnos na odreeno uz mogunost na neodreeno. Iznos putnih troškova dogovara se direktno s poslodavcem....

 • Company PREPLAM d.o.o. in Dvori
  08.04.2020

  Opis posla: radi poslove samostalnog operatera na strojevima za injekcijsko prešanje plastomera  (na ubrizgavalicama) prema tehnološkom procesu i postupcima ISO 9001:2000: Rad u montai Dvori ubrizgavalicu i dodatne ureaje. Dorauje proizvode. Pakira proizvode prema tenološkim zahtjevima i slae ih na paletu. isti ubrizgavalicu i radno mjesto tijekom rada i prije primopredaje smjene. Radi i druge poslove po nalogu Poslovoe prerade....

 • Company DOM ZDRAVLJA GOSPIĆ in Barlete
  08.04.2020

  Opis posla: poslovi patronane slube, zdravstveni odgoj Na temelju lanka 22. Statuta Doma zdravlja Gospi, a u svezi Odluke Upravnog vijea o potrebi zapošljavanja (Klasa:003-06/20-01/06; Urbroj:2125/54-01-20-13) od dana 06. veljae 2020. godine Dom zdravlja Gospi raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijem u radni odnos na odreeno vrijeme za radno mjesto: prvostupnik sestrinstva (m/) u djelatnosti patronae – 1izvršitelj/ica, u svojstvu zamjene do povratka zaposlenika sa privremenog rasporeda, radno mjesto: II. vrste, mjesto rada:Gospi Uvjeti: VŠS – prvostupnik sestrinstva;poloen struni ispit;odobrenje za samostalan rad ;poznavanje rada na raunalu;poloen vozaki ispit „B“ kategorije. Kandidati su uz svoju prijavu duni priloiti slijedeu dokumentaciju: zamolba;ivotopis;preslik domovnice;pres...

 • Company ESICHER d.o.o. in Karlovac
  08.04.2020

  RAD OD KUE Opis posla: Odgovarati klijentima na upite i zahtjeve …… Komunikacija sa korisnicima (bez Cold calling-a) Izrada najpovoljnijih ponuda …….Prezentacija, ugovaranje i prodaja usluga…………….Tjedno Izvještavanje o rezulatima prodaje……..Rješavanje korisnikih upita i podrška putem telefona/E-maila. Osiguranje24.hr je nasljednik prvog ONLINE servisa za kupovinu proizvoda osiguranja u Hrvatskoj pod nazivom Osiguranje.com.hr koji je 2003. godine poeo sa radom, te je dosegao 150.000 korisnika i 12.000 klijenata. Od 2019. godine dolazi do rebrendinga, te je krajem godine lansiran pod novim imenom Osiguranje24.hr. Osiguranje24.hr je servis koji vam prua informacije o ponudi proizvoda i usluga razliitih osiguravatelja, usporeujui cijene i uvjete osiguranja. Sve ponude su neobvezujue i infor...

 • Company "GRIM" GRADITELJSTVO in Other
  08.04.2020

  Opis posla: graevinski radovi u visokogradnji (izrada kua, fasaderski radovi i ostalo). U obzir dolaze i pomoni/pomone radnici/radnice. Mjesto rada: Varadinska upanija, Koprivniko - krievaka upanija. Poslodavac osigurava svakodnevni povratak kui. Poeljno radno iskustvo, ali nije uvjet....

 • Company EKSPERT GRADNJA d.o.o. in Antenal - Antenal
  08.04.2020

  Mjesto rada Istarska i Primorsko goranska upanija ....

 • Company PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, DRAGICA PASKA, VARAŽDIN, DVORŠČAKOVA 13 in Other
  08.04.2020

  Opis posla: prodaja odjee i drugih proizvoda (cipele, torbice) u trgovini na trnici u Novom Marofu. Radno iskustvo poeljno, ali nije uvjet....

 • Company SOKOL BROD d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi kod uvoenja vodovodnih instalacija. Terenski rad: Hrvatska i Njemaka. Radnici u Njemakoj se zapošljavaju kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava jedan obrok dnevno....

 • Company SOKOL BROD d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: uvoenje vodovodnih instalacija. Terenski rad: Hrvatska i Njemaka. Radnici u Njemakoj se zapošljavaju kao izaslani radnici. Poslodavac organizira i snosi troškove smještaja. Poslodavac organizira i snosi troškove prijevoza od Hrvatske do Njemake te od mjesta boravka do mjesta rada u Njemakoj i natrag. Poslodavac osigurava jedan obrok dnevno....

 • Company GRANOM D.O.O. in Other
  08.04.2020

  Opis posla: gradnja i adaptacija stambenih objekata; izrada fasada. Uvjeti: zidar/zidarica - fasader/fasaderka ili osobe bez odgovarajue spreme s iskustvom na poslovima gradnje i/ili izrade fasada. Mjesto rada: Varadinska upanija. Prilikom eventualnog rada na terenu poslodavac organizira prijevoz i smještaj. Postoji mogunost zapošljavanja više radnika/radnica....

 • Company EKO GARTEN D.O.O. in Other
  08.04.2020

  Mjesto rada: Hotel Garten. Opis posla: odravanje objekta. Uvjet: šire poznavanje razliitih majstorskih poslova. Prednost imaju osobe koje imaju vodoinstalaterskog ili soboslikarskog iskustva....

 • Company LEGOLIM in Koprivnica
  08.04.2020

  Opis poslova: izrada i postava graevne limarije. Rad na visini. Poeljno je radno iskustvo. Mjesto rada: Koprivnica i okolica....

 • Company OVB ALLFINANZ CROATIA D.O.O. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: analiza trišta, rad s informacijama i menaderski zadaci. Mogunost rada u punom i nepunom radnom vremenu....

 • Company OIB, OBRT ZA USLUGE I TRGOVINU, VL. NIKOLA GALOVIĆ, ZAGREB, ULICA CVIJETE ZUZORIĆ 3 in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: poslovi dostave i  liilaki radovi, vodoinstalaterski ,elektriarski, bravarski, stolarski poslovi, montaa namještaja i suhe gradnje u  stanovima i kuama klijenata. Poslovni tim: stvara pozitivnu radnu atmosferu, ukljuuje sve zaposlenike/zaposlenice u cjeloivotno uenje, omoguava fleksibilno radno vrijeme, kreira uvjete za zaradu prema Vašim reultatima. Obvezne dokumente (zamolba, ivotopis i motivacijsko pismo) slati iskljuivo na mail najkasnije do 20.04.2020. ...

 • Company CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN in Knin
  08.04.2020

  CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB KNIN KLASA: 112-03/20-01/1 URBROJ: 2136-12-03/3-20-3 Knin, 06.4.2020.   Na temelju lanka 35. Statuta Centra za socijalnu skrb Knin, ravnateljica Centra za socijalnu skrb Knin, te suglasnosti Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, KLASA: 100-01/20-02/110, URBROJ: 519-04-2-1-2/6-20-2 od 17. veljae 2020., raspisuje     NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa u Centru za socijalnu skrb Knin za radno mjesto:   psiholog/inja I. vrste - odreeno puno radno vrijeme od najdue godinu dana na nepopunjeno sistematizirano radno mjesto  - 1 izvršitelj/ica   Uvjeti   -završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij psihologije -jedna godina radnog iskustva u struci -poloen struni ispit -odobrenj...

 • Company HGH INSTALACIJE, Marko Halambek in Other
  08.04.2020

  Opis posla: Instalater/instalaterka grijanja i klimatizacije. Stimulativna primanja....

 • Company KONSA d.o.o. in Vrata
  08.04.2020

  Opis posla:izrada vrata,prozora i namještaja......

 • Company DOSTAVLJAČ j.d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Zbog poveanog opsega posla u Splitu, otvorene su dvije pozicije za rad kao dostavlja/ica. Za rad je potrebno imati vlastito vozilo (motocikl, bicikl ili automobil) i mobilni telefon (Android ili iPhone).- zaradi do 6,000 kn mjeseno + bonusi - budi plaen svaka 2 tjedna Ako ste zainteresirani moete nas kontaktirati putem maila ili pozivom na broj 0923910165. ...

 • Company M.K. NAUTICA d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: voza kamiona ili kombija po potrebi sa kodom 95...

 • Company OBITELJSKI DOM IVANA HORVATOVIĆ in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: njega i skrb o starijim i nemonim osobama u Obiteljskom domu. Potrebno je odobrenje za rad medicinske komore. ...

 • Company OBITELJSKI DOM IVANA HORVATOVIĆ in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: njega i skrb o starijim i nemonim osobama u Obiteljskom domu. Kandidati trebaju imati poloen teaj za njegovatelja....

 • Company BRAZDA trgovina na malo i vel. poljop. oprem. vl. Adam Švraka in Other
  08.04.2020

  Opis posla: rad u knjigovodstvu...

 • Company POLJANE PROM, D.O.O. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: prodaja mješovite robe u maloj trgovini na Pujankama....

 • Company SEDLIĆ D.O.O. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: Unošenje skladišnih dokumenata (primki, kalkulacija, otpremnica, meuskladišnica) i kontrola ispravnosti istih, praenje materijalnog stanja robe na skladištima materijala, usklaenje sa glavnom knjigom po kontima i vrstama skladišta,kontrola ispravnosti , otvaranje šifri novih skladišta, šifri novih artikala proizvoda, knjienje ulaznih i izlaznih rauna za robu, mjeseni obrauni materijalnog knjigovodstva i usklaenje sa financijskim knjigovodstvom, organiziranje i provoenje inventura (skladišta i maloprodaja) te  izrada elaborata o provedenoj godišnjoj inventuri, po nalogu Uprave društva izrada izvještaja o stanju robe, obraun otkupa itarica - završena srednja škola / viša škola ili prvostupanjska / fakultet, akademija - ekonomskog smjera - osnovno znanje engleskog jezika - infor...

 • Company ORIUS d.o.o. in Other
  08.04.2020

  - trae se radnici / radnice za poslove pakiranja povra - škola nije bitna za zasnivanje radnog odnosa - predviena plaa iznosi 3.300 kn...

 • Company GANAC EVENT, VL. Robert Hrvatin in Ika
  08.04.2020

  Opis poslova: montaa montanih konstrukcija, šatora, pozornica, šankova i ostale opreme Mjesto rada: Istarska upanija Poslodavac pomae u pronalasku smještaja. Primanja: poetna plaa 7.000 kn netto ...

 • Company PETEX - INOX d.o.o. in Bilo
  08.04.2020

  U obzir dolaze bilo koje metalske struke....

 • Company PETEX - INOX d.o.o. in Other
  08.04.2020

  U obzir dolaze osobe metalske struke, tehniki crta/ica za strojarstvo. Potrebno znanje rada u Autocad-u....

 • Company PETEX - INOX d.o.o. in Other
  08.04.2020

  BRAVAR/BRAVARICA...

 • Company UDRUGA ZA PROMICANJE INKLUZIJE in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: podrška osobama s intelektualnim teškoama u organiziranom stanovanju....

 • Company MONTE-MONT, d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: rad na  rovokopau ili utovorivau....

 • Company MONTE-MONT, d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: izvoenje radova graevinske stolarije....

 • Company DJEČJI VRTIĆ CICIBAN in Bjelovar
  08.04.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj: 10/97, 107/07 i 94/13) i lanka 15. Pravilnika o radu, Upravno vijee Djejeg vrtia Ciciban na 5. sjednici odranoj 27. oujka 2020. donijelo je odluku o : RASPISIVANJU NATJEAJA I. za izbor zdravstvenog voditelja /ice I. Raspisivanje natjeaja za zdravstvenog voditelja /ice -1 izvršitelj/ica neodreeno puno radno vrijeme UVJETI za zdravstvenu voditeljicu -viša medicinska sestra (bacc.med.tech) zdravstvena sposobnost potrebna za obavljanje poslova - da nije pravomono osuivan/a za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati trebaju priloiti: - ivotopis, - domovnicu dokaz o vrsti i stupnju strune spreme (dipl...

 • Company TREBOR, d.o.o. in Other
  08.04.2020

  - IZRADA PLAA, - IZRADA PDV OBRAZACA, - KNJIENJE TROŠKOVA, - URE, IRE ...

 • Company TREBOR, d.o.o. in Other
  08.04.2020

  - IZRADA KALKULACIJA, - IZRADA IZVJEŠTAJA, - ADMINISTRATIVNI POSLOVI...

 • Company AUTO ČAVRAK d.o.o. in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: mehaniarski popravci na vozilima Posao zahtjeva korištenje vlastitog vozila...

 • Company KRISTAL-MONT-VEDRIŠ, vl. Željko Vedriš in Vrata
  08.04.2020

  Opis poslova: pomoni poslovi u montai graevinske stolarije - prozori, vrata, aluminijsko-staklenih fasada, automatskih vrata.... - radno iskustvo kao i struna sprema nisu uvjet - terenski rad na podruju RH...

 • Company KARLOVAČKA LJEKARNA KARLOVAC in Karlovac
  08.04.2020

  Karlovaka ljekarna Karlovac, ul. kralja Tomislava 19/a, Karlovac na temelju lanka 27. Statuta Karlovake ljekarne Karlovac objavljuje N A T J E A J za prijam u radni odnos magistra farmacije, jednog izvršitelja na neodreeno vrijeme. Uvjet: Magistar farmacije, poloen struni ispit i odobrenje za samostalan rad.Rad u ljekarnama u kojima poslodavac obavlja svoju djelatnost na podruju Karlovake upanije. 1. Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti slijedee dokumente (preslike): ivotopis, diplomu, dokaz o poloenom strunom ispitu, odobrenje za samostalan rad i dokaz o hrvatskom dravljanstvu (domovnica ili osobna iskaznica). 2.Zamolba u kojoj nee biti navedeni svi traeni podaci i prilozi navedeni u ovom na...

 • Company Dječji vrtić PRINCEZA in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: kuhanje i išenje. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju....

 • Company Dječji vrtić PRINCEZA in Other
  08.04.2020

  Opis poslova: njega, odgoj i obrazovanje djece. Prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju....

 • Company Wood Stuff j.d.o.o. in Vrata
  08.04.2020

  Opis poslova: samostalno obavljanje poslova krojenja, kantiranja, kao i rad na stolarskim strojevima, izrada i montaa namještaja i sobnih vrata, radovi na transportu repromaterijala i gotovih proizvoda u i iz radionice, dostava roba na objekt i unošenje u prostor gdje se vrši montaa....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
studio-nexar-doo Edit filters