Jobmonitor. Search results for SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTE

1 Jobs found

Used filters:
  • SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTEx
Displaying 1-1 of 1 result.
  • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTE in Split
    25.09.2020

    Temeljem odluke Fakultetskog vijea sa druge izvanredne sjednice od 23. lipnja 2020. godine KATOLIKI BOGOSLOVNI FAKULTET SVEUILIŠTA U SPLITU r a s p i s u j e N A T J E A J za jednog izvršitelja na radno mjesto I. vrste u suradnikom zvanju i odgovarajuem radnom mjestu asistent, u znanstvenom podruju humanistike znanosti, znanstvenom polju Filozofija, znanstvenoj grani povijest filozofije pri Katedri filozofije, na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Pristupnici koji se javljaju na natjeaj osim uvjeta navedenih u natjeaju, moraju ispunjavati i ope uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 – Odluka USRH, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14 – Odluka USRH, 60/15 i 131/17), Pravilnikom o izboru u nastavna...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
SVEUČILIŠTE U SPLITU, KATOLIČKI BOGOSLOVNI FAKULTE Edit filters