Jobmonitor. Search results for SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET

10 Jobs found

Used filters:
 • SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTETx
Displaying 1-10 of 10 results.
 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Kom
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik za rad na projektu „IRI-Cardiometabolic“, na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Zavodu za molekularnu biologiju pri Biološkom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: •završen diplomski sveuilišni studij Molekularne biologije Dodatni uvjeti natjeaja: •iskustvo u radu s animalnim stanicama u kulturi, •upotreba metode kvantitativnog PCRa u stvarnom vremenu i metode izolacije glikana iz stanica. Na natjeaj se, pod jednakim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Pojmovi koji se koriste u ovom na...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  1.u znanstveno nastavno zvanje i na radno mjesto docent, iz podruja prirodnih znanosti, polje interdisciplinarne prirodne znanosti, grana znanost o moru, na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, u Geološko-paleontološkom zavodu pri Geološkom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici uz prijavu na natjeaj prilau: odgovarajuu diplomu,...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Polje
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 2. u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Mikrolokalni defektni alati u parcijalnim diferencijalnim jednadbama" iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj. UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/1...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Polje
  18.10.2021 Updated on: 18.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand za rad na HRZZ projektu "Višeskalni problemi u mehanici fluida " iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, na odreeno vrijeme pri Matematikom odsjeku Prirodoslovno-matematikog fakulteta Sveuilišta u Zagrebu – 1 izvršitelj UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14., 60/15. i 131/17.) Pristupnici za sve toke natj...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Kom
  16.10.2021 Updated on: 17.10.2021

  za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu radno mjesto II. vrste – viši struni referent (za struno-upravne poslove), na odreeno vrijeme, s punim radnim vremenom pri Slubi Dekanata PMF-a -1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati natjeaja moraju ispunjavati i sljedee uvjete: •završen struni dodiplomski studij ili preddiplomski sveuilišni studij upravnog, ekonomskog ili drugog srodnog usmjerenja, •jedna godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, •znanje rada na raunalu, •znanje engleskog jezika . Prednost e imati kandidati sa znanjem iz javne nabave, kao i oni koji posjeduju valjani certifikat iz ja...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana anorganska kemija, na odreeno vrijeme u trajanju 1 godine, u punom radnom vremenu, za rad na Projektu Od oblika do funkcije: Fleksibilni kristalni materijali s kontroliranim mehanikim odzivom - IP-2019-04-1242, u Zavodu za opu i anorgansku kemiju na Prirodoslovno-matematikom fakultetu, pri Kemijskom odsjeku – 1 izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na natjeaj trebaju ispunjavati uvjete propisane Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (NN 123/03., ...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Polje
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  za izbor 1.u suradniko zvanje i na radno mjesto poslijedoktorand iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika ili iz podruja prirodnih znanosti, polje matematika, ili iz podruja prirodnih znanosti, polje biologija ili iz podruja tehnikih znanosti, polje raunarstvo, na odreeno vrijeme u trajanju 2 godine, u punom radnom vremenu, za rad na HRZZ projektu IP-2019-04-2757 "Varijante u repetitivnim strukturama viseg reda u centromernim i NBPF dijelovima genoma covjeka i visih primata", u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI: Na natjeaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola. Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa pristupnici na...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Kom
  09.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu I. vrste – struni suradnik (za odreene poslove), na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u Zavodu za opu i anorgansku kemiju pri Kemijskom odsjeku PMF-a – 1 izvršitelj. Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: •završen (do)diplomski sveuilišni studij odgovarajueg smjera •poznavanje jednog stranog jezika, •poznavanje rada na osobnom raunalu, •1 godina radnog iskustva na istim ili slinim poslovima. Prednost e imati kandidati sa iskustvom rada na znanstvenim projektima. Na natjeaj se, pod...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Kom
  09.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu suradnik na ERC Synergy Grant projektu „Molecular origins of aneuploidies in healthy and diseased human tissues-ANEUPLOIDY“, na odreeno vrijeme u trajanju od jedne (1) godine, uz uvjet probnog rada u trajanju od šest (6) mjeseci, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a – 1-izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem mrene poveznice: UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa utvrenih zakonom, kandidati moraju ispunjavati i sljedee uvjete: •završen diplomski sveuilišni studij fizike (istraivaki smjer), ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij fizike (istraivaki smjer) Prednost e imati kandidati sa iskust...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET in Grana
  07.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Fakultetsko vijee Prirodoslovno-matematikog fakulteta na temelju lanka 80. Statuta Fakulteta raspisuje N A T J E A J za izbor u suradniko zvanje i na radno mjesto asistenta iz podruja prirodnih znanosti, polje fizika, grana atomska i molekulska fizika (teorijska) ili iz podruja prirodnih znanosti, polje kemija, grana teorijska kemija, u sklopu natjeaja HRZZ-a „Projekt razvoja karijera mladih istraivaa – izobrazba novih doktora znanosti“ (DOK-2021-02) na odreeno vrijeme u trajanju od 4 godine, u punom radnom vremenu, u Zavodu za teorijsku fiziku pri Fizikom odsjeku PMF-a, za rad na projektu HRZZ „Efekt kvantnog tuneliranja: dinamika molekula s kvantnim jezgrama (QuanTunMol, IP-2020-02-9932)“ - 1 izvršitelj Ponude s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natjeaja dostavljaju se iskljuivo putem...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
SVEUČILIŠTE U ZAGREBU, PRIRODOSLOVNO - MATEMATIČKI FAKULTET Edit filters