Jobmonitor. Search results for tri-projekt-doo

7089 Jobs found

Used filters:
 • tri-projekt-doox
Displaying 1-50 of 7089 results.
 • Company SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC in Sisak
  22.01.2020

  REPUBLIKA HRVATSKA SISAKO-MOSLAVAKA UPANIJA SREDNJA ŠKOLA VIKTOROVAC SISAK, Aleja narodnih heroja 1 Sisak, 20. sijenja 2020. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN 57/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 i 98/19, dalje u tekstu: Zakon ) i lanka 72. Statuta Srednje škole Viktorovac, Srednja škola Viktorovac raspisuje NATJEAJ za radno mjesto Sprema/ica – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme, uz probni rok od 3 mjeseca, u sjedištu Škole; završena osnovna škola Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene lancima 105. i 106. Zakona. Kandi...

 • Company ŠKRNIČKI d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: poslovi samostalnog autolimara i autolakirera sa iskustvom. Poslodavac nudi ugovor na neodreeno uz uvjet probnog rada na 3 mjeseca....

 • Company OPG DARKO STIJAK in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Mogunost korištenja potpore za zapošljavanje: Pripravništvo Opis posla: sudjelovanje i nadzor tehnoloških procesa od sjetve do berbe povra. ...

 • Company JOBI d.o.o. in Rasinja
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: posluivanje pia, pripremanje, odravanje inventara unutar ugostiteljskog objekta, uzimanje narudbe za goste, evidentiranje narudbi, pospremanje stola, priprema rauna i zahvala na posjeti. Uvjeti natjeaja: - minimalno završena osnovna škola - radno iskustvo nije vano Rad u Caffe baru "Lav 2", Rasinja...

 • Company FRIZERSKI SALON ZA DAME I GOSPODU "EXCLUSIV", MARIO CENER, VARAŽDIN, PAVLINSKA 5 in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: šišanje, bojenje, izrada frizura i drugi frizerski poslovi. Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme....

 • Company ELEKTROINSTALACIJE "HATLAK-IĆO" in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: izvoenje svih elektroinstalaterskih radova...

 • Company TOČKASTA ZEBRA j.d.o.o. in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: posluivanje pia i hrane. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company BJELIN d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: klasiranje kratkih elemenata iza štucera, slaganje elemenata na letvice ili bez njih, odvajanje elemenata po klasama. Potreban obrazovni program: stolar. ...

 • Company POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: dorada i otprema sjemenske robe....

 • Company DJEČJI VRTIĆ BAKAR in Bakar
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: odgojno-obrazovni rad s djecom predškolske dobi Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijee Djejeg vrtia "Bakar", Bakar raspisuje NATJEAJ ZA ODGAJATELJE 20.01.2020.-.28.01.2020. odgojitelj/ica – 1 izvršitelj/ica – na neodreeno- puno radno vrijeme UVJETI: Prema l. 24., 25. i 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), i l. 2. Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Uz prijavu kandidati su duni priloiti:kratki ivotopisovjerenu presliku domovnice ili originalovjerenu presliku diplome ili originalpotvrdu o radnom stau elektronski zapis ispis Hzmouvjerenje nadlenog suda da se protiv podnosit...

 • Company REOMA GRUPA d.o.o. in Adamovec
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: odravanje skladišta, manipulacija robe na skladištu. Mjesto rada: Radnika cesta 184, Zagreb....

 • Company REOMA GRUPA d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: prijevoz neopasnog otpada kamionom i kombi vozilom....

 • Company Eon Plan d.o.o. in Slanje
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: • obrada svih poslovnih dogaaja u financijskom raunovodstvu, raunovodstvu dugotrajne imovine i robnom i materijalnom knjigovodstvu • sastavljanje potrebnih internih i vanjskih mjesenih, kvartalnih i godišnjih izvješa • obraun PDV-a • usklaivanje kartica kupaca/dobavljaa • obraun plaa i izrada JOPPD obrasca • obraun putnih troškova i nadoknada • priprema i slanje obrazaca za poreznu upravu, korištenje sustava e-porezne, e-mirovinsko, e-zdrastveno • praenje zakona i propisa iz podruja raunovodstva i financija • svi ostali poslovi koje obavlja knjigovoa U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje u etverogodišnjem trajanju, prvostupnik/ca i/ili magistar/ra ekonomske struke. Informatika znanja: odlino poznavanja rada na raunalu. Mjesto rada: Meimurska 21, Zagreb....

 • Company TOP-ALP in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: ugradnja i montaa pvc stolarije...

 • Company DUJAKOVIĆ-INSTALACIJE d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: pomoni radovi kod izvoenja strojarske instalacije (plin, grijanje, hlaenje, vent.), montaa bojlera i radijatora....

 • Company DUJAKOVIĆ-INSTALACIJE d.o.o. in Vode
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: pomoni radovi kod izvoenja instalaterskih radova vode i odvodnje, montaa sanitarija....

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIJEM GOSTIJU, DAVANJE GOSTIMA POTREBNIH INFORMACIJA, NAPLATA RAUNA, MJENJAKI POSLOVI...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Vode
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  NADZIRE ISTOU VODE U BAZENU, ISTI PODRUJE OKO BAZENA I PLAE, VODI BRIGU O LEALJKAMA, SUNCOBRANIMA I RUNICIMA...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIHVAT GOSTIJU PRI DOLASKU, NOŠENJE PRTLJAGE, POMONI POSLOVI RECEPCIJE...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRUANJE USLUGA MASAE, USLUGA ZA NJEGU RUKU I STOPALA, TIJELA I LICA, KAO I PRODAJA KOZMETIKIH PROIZVODA, RAD NA WELLNESS RECEPCIJI...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  IŠENJE I POSPREMANJE KOMPLETNE SMJEŠTAJNE JEDINICE, SOBE...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  OBAVLJANJE POSLOVA VEZANIH ZA UNUTARNJE I VANJSKE HORTIKULTURNO UREENJE...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Okoli
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  IŠENJE, PRANJE I ODRAVANJE ZAJEDNIKIH PROSTORIJA I OKOLIŠA...

 • Company MB FRIGO GRUPA d.o.o. in Komora
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: predmontaa hladionikih vrata i priprema kalupa za izradu rashladnih komora. Rad u uhodanom proizvodnom procesu, mogunost napredovanja, rad na neodreeno vrijeme uz uvjet probnog rada....

 • Company GEM d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Posluivanje hrane i pia u Kavana & Restoran Orion, Hotel Slavonija - primjena propisanih i zadanih standarda u ugostiteljstvu Rad nedjeljom dodatno plaen, stimulacije, nagrade, topli obrok …...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  ORGANIZIRANJE I IZVRŠAVANJE AKTIVNOSTI S GOSTIMA PREMA UPUTAMA VODITELJA ODJELA...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIPREMANJE MANJE SLOENIH JELA I ASISTIRANJE KUHARU...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRIPREMANJE NAMIRNICA, PRIPREMA JELA PO DNEVNOM MENU-U, PRIPREMA ZA POSLUIVANJE...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  POSLUIVANJE HRANE I PIA, BORAINAVANJE I NAPLAIVANJE...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  BRIGA O ISTOI KUHINJE, GRUBOJ OBRADI NAMIRNICA I POSPREMANJU CRNOG I BIJELOG SUA...

 • Company HOTELI CAVTAT d.d. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  POMO GLAVNOM KONOBARU, PRIPREMANJE SALE I POSPREMANJE STOLOVA...

 • Company Dječji vrtić KOCKICA in Blaškovići
  22.01.2020

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i lanka 49. Statuta Djejeg vrtia Kockica Kršan, Upravno vijee Djejeg vrtia Kockica Kršan objavljuje N A T J E A J za prijem radnika/ce na radno mjesto 2 (dva/ije) odgajatelja/ice na odreeno, puno radno vrijeme, do 31. kolovoza 2020. godine, za rad u Djejem Vrtiu Kockica, Kršan. Uvjeti za prijem u radni odnos:završen preddiplomski sveuilišni studij – struni/a prvostupnik/ca predškolskog odgoja, bacc. paed.,završen sveuilišni diplomski studij – magistar/a predškolskog odgoja,završen studij odgovarajue vrste kojim je steena viša struna sprema u skladu s ranijim propisima (odgajatelj/ica predškolske djece, nastavnik/ca predškolskog odgoja),zdravstvena sposobnost za obavljanje ...

 • Company GALEB D.D. in Okoli
  22.01.2020

  Opis poslova: išenje i odravanje sanitarnog vora i okoliša kampa....

 • Company GALEB D.D. in Other
  22.01.2020

  Opis poslova: prodavanje robe iz asortimana prodavaonice (muška, enska i djeja odjea). Mjesto rada: trgovaki centar Lumini, Donji Kneginec. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe bez obzira na smjer - osnove rada na raunalu - poeljno poznavanje rada na PC blagajnama - dobre komunikacijske vještine - prednost je iskustvo rada u prodaji....

 • Company MIDI d.o.o. in Ivanovec
  22.01.2020

  MIDI d.o.o. Ivanovec, Kalniki odvojak 7 (Industrijska zona); 40000 akovec; e-mail: Izvozno metalopreraivako poduzee Zapošljava na neodreeno vrijeme – uz probni rok! VODITELJ NABAVE (m/) – 1 izvršitelj Uvjeti: - SSS, VŠS, VSS - Poeljno poznavanje strojarskih materijala - Proaktivnost u radu - Aktivno znanje njemakog i/ili engleskog jezika u govoru i pismu - Komunikacijske vještine - Pregovarake sposobnosti - Spremnost na putovanja - MS Office Nudimo: - stalni radni odnos (uz probni rok) - puno radno vrijeme - troškove prijevoza na posao - odline radne uvjete - stimulativna primanja u skladu sa ostvarenim rezultatima te rad u motivirajuoj radnoj sredini uz mogunost daljnjeg usavršavanja i napredovanja Ukoliko Vam je elja pridruiti se našem timu, pošaljite nam svoj ivotopis i prijavu za...

 • Company AMALIA UGOSTITELJSTVO d.o.o. in Ludbreg
  22.01.2020

  Opis poslova: pospremanje i išenje prostorija i soba Uvjeti: smjer i razina obrazovanja nisu vani Mjesto rada: Hotel Amalia Ludbreg Predviena plaa iznosi 4.500 - 5.000 kuna neto....

 • Company MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o. in Other
  22.01.2020

  Opis poslova: prodaja robe...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA in Stanići
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelaia i lanka 14. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelaia, ravnateljica Osnovne škole bana Josipa Jelaia, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA 1. Uitelj/ica matematike za 40 sati tjednog radnog vremena na neodreeno vrijeme - 1 izvršitelj MJESTO RADA: Osnovna škola bana Josipa Jelaia, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvjete za zasnivanje r...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA BANA JOSIPA JELAČIĆA in Stanići
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i 98/19), lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole bana Josipa Jelaia i lanka 14. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi bana Josipa Jelaia, ravnateljica Osnovne škole bana Josipa Jelaia, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb raspisuje NATJEAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA MJESTO RADA: Osnovna škola bana Josipa Jelaia, Podgradski odvojak 1, 10090 Zagreb (poslovi se u pravilu obavljaju u sjedištu Škole a prema potrebi i izvan sjedišta Škole) RADNO MJESTO ZA KOJE SE RASPISUJE NATJEAJ: DOMAR-LOA BROJ IZVRŠITELJA: 1 izvršitelj TJEDNO RADNO VRIJEME: 20 sati tjedno. TRAJANJE UGOVORA O RADU: Ugovor se sk...

 • Company ZONA TRGOVINA d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: Projektant interijera. Probni rad 3 mj. Poeljno radno iskustvo....

 • Company ZONA TRGOVINA d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: Monter namještaja. Poeljno radno iskustvo. Probni rok 3 mj....

 • Company VIS VITALIS d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  PRODAVA/ICA...

 • Company BLAŽEVIĆ INTERIJER j.d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla : pomoni soboslikar/pomona soboslikarica                   - soboslikarski i liilaki radovi, bojanje, lienje, izrada fasada...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VJENCESLAVA NOVAKA in Kom
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Na temelju lanka 105. i 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18) te Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u osnovnoj školi, Osnovna škola Vjenceslava Novaka, Vile Velebita 15A, objavljuje N A T J E A J za radni odnos 1. Uitelj likovne kulture - 1 izvršitelj, na odreeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom natjeaju za osobe u muškom rodu korišteni su neutralno i odnose se i na muške i enske osobe. UVJET: a) studijski program nastavnikog smjera odgovarajueg nastavnog predmeta na razini diplomskog sveuilišnog studija ili integriranog preddiplomskog i diplomskog sveuilišnog studija b...

 • Company ORDINACIJA OPĆE MEDICINE NELA MARIĆ,dr.med. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: poslovi doktora medicine u slubi ope obiteljske medicine Zamjena od 17.2 - 28.2.2020...

 • Company TRGOVAČKI OBRT "LAGUNA" in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: prodaja prehrambenih artikala u trgovini, rad na blagajni. Zamjena za porodiljni....

 • Company GEO BIRO D.O.O. in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: rad na recepciji - Boutique Hostel Joyce...

 • Company RAGUSA d.o.o in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis posla: pakiranje tjestenine ...

 • Company OPG ZORAN MAĐERIĆ in Other
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: rukovanje traktorom s prikljucima i ostalim poljoprivrednim strojevima....

 • Company I GIMNAZIJA OSIJEK in Osijek
  22.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Sukladno odredbama lanka 107. ravnatelj I.gimnazije Osijek, upanijska 4 oglašava N A T J E A J za sljedea radna mjesta Nastavnik/ca matematike- na odreeno puno radno vrijeme od 20 sati u nastavi tjedno, do povratka djelatnice s bolovanja – 1 (jedan) izvršitelj/ica UVJETI za zasnivanje radnoga odnosa: Propisani su Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12.,16/12., 86/12., 126/12. 94/13. 152/14.,7/17. 68/18.i 98/19.) i Pravilnikom o strunoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine, broj 1/96. i 80/99.). Uz pisanu i vlastoruno potpisanu prijavu na natjeaj kandidati su obvezni priloiti sljedeu dokumentaciju: ivotopispreslika dokaza o s...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
tri-projekt-doo Edit filters