Jobmonitor. Search results for valalta-doo-rovinj

5979 Jobs found

Used filters:
 • valalta-doo-rovinjx
Displaying 1-50 of 5979 results.
 • Company "032" UGOSTITELJSKO-TRGOVAČKI OBRT in Tenja
  27.01.2020

  Opis poslova: priprema i posluivanje pia. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company KOMPARE ONLINE d. o. o. in Other
  27.01.2020

  Opis poslova: prodaja telekom usluga digitalnim kanalima...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe Japa in Other
  27.01.2020

  Mogu se javiti njegovatelji/ce sa ili bez radnog iskustva....

 • Company SPORT & MODA d.o.o. in Other
  27.01.2020

  Opis posla: prodaja, rad na blagajni, zaprimanje robe, administrativni poslovi, organizacija rad trgovine....

 • Company MLINAR pekarska industrija d.o.o. in Osijek
  27.01.2020

  Opis posla: komunikacija s kupcima i posluivanje kupaca, rad na blagajni , priprema, slaganje i izlaganje robe, išenje i ureivanje prodavaonice i okolnog prostora. Spremnost za odlazak u prodavaonice Mlinara koje posluju na Jadranu u ljetnim mjesecima. Prijave sa ivotopisom i naznakom radnog mjesta: „Prodava – Osijek i sezona“ u naslovu ili tekstu e-maila slati na: . ...

 • Company MAGAN CAFFE in Tenja
  27.01.2020

  Opis poslova: posluivanje pia i toplih napitaka u Caffe baru Magan. Mogunost korištenja mjera APZ-a....

 • Company VUKMAN MOTORS in Other
  27.01.2020

  Opis posla: pomoni poslovi u autoservisu....

 • Company OPTIMA SELECTIO d.o.o. in Other
  27.01.2020

  organiziranje, koordiniranje i kontrola nabave i zaliha kreiranje, kontrola, praenje, izvršenje plana nabave praenje stanja zaliha izrada tjednih i mjesenih izvještaja o nabavi i stanju zaliha obilazak i kontrola maloprodajnih jedinica organizacija i koordinacija prodajnih mjesta razvoj i napredak prodajnih procesa briga o vizualnom izgledu i izloenosti proizvoda...

 • Company TAJNA MORA d.o.o. in Other
  27.01.2020

  Opis posla: posluivanje jela i pia. Radi se na turistikom brodu za kruna putovanja po Jadranu u sezoni 2020. godine...

 • Company DIŠPET d.o.o. in Other
  27.01.2020

  PRODAVA U TRGOVINI HRANE, PIA I MJEŠOVITE ROBE...

 • Company VOĆNI TRG j.d.o.o. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: prodaja sendvia i ostalih proizvoda iz ponude ugostiteljskog objekta u centru grada....

 • Company TID-EXTRA d.o.o. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SERVISER/KA AKUMULATORSKOG ALATA...

 • Company VINDIJA trgovina d.o.o. in Jalkovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  - PRODAVA / PRODAVAICA U PRODAVAONICI PREHRAMBENIH PROIZVODA - mogunost stalnog zaposlenja U obzir dolaze prodavai/prodavaice ili srodne struke. Pisane zamolbe sa preslikom svjedodbe o završnom ispitu dostaviti na: Vindija trgovina d.o.o., Varadinska ulica 1. odvojak 9, Jalkovec, 42 000 Varadin ili . ...

 • Company STROJOKOM d.o.o. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: knjienje Ura, Ira, putnih naloga, izvoda, plae i dr. za firme. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje u etverogodišnjem trajanju, prvostupnik/ca i/ili magistar/ra ekonomskog smjera. Strani jezici: engleski (poeljno - nije uvjet) Informatika znanja: poznavanje informatike. Prednost: rad u Synesis programu. Postoji mogunost rada na neodreeno vrijeme....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SKAKAVAC' in Karlovac
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i lanka 95 Statuta i Odluke Ureda dravne uprave KLASA:602-02/20-01/6 URBROJ: 2133/1-02/01-20-2 od 20.01.2020. ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto ališ raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Uitelj/ice glazbene kulture za 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, na neodreeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44. Mjesto rada je u sjedištu škole u Skakavcu, Skakavcu 44,. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Za prijem u radni odnos, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispunjavati uvjete sukladno ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'SKAKAVAC' in Karlovac
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("N.N." broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10. – ispravak, 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13.,152/14. ,7/17. i 68/18) i lanka 95 Statuta i Odluke Ureda dravne uprave KLASA:602-02/20-01/6 URBROJ: 2133/1-02/01-20-2 od 20.01.2020. ravnatelj Osnovne škole „ Skakavac“ Anto ališ raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta Uitelj/ice predmetne nastave od 5.-8. razreda za provoenje programa srpskog jezika i kulture (Model C) za 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena, na neodreeno vrijeme u OŠ „Skakavac“, Skakavac 44. Mjesto rada je u sjedištu škole u Skakavcu, Skakavcu 44,. Na natjeaj se ravnopravno mogu javiti osobe oba spola. Za prijem u radni odnos, uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa s...

 • Company ARHITEKTONSKI FAKULTET in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Arhitektonski fakultet Sveuilišta u Zagrebu raspisuje N A T J E A J za radno mjesta: 1. jednog izvršitelja na radnom mjestu IV. vrste - spremaica, na neodreeno radno vrijeme, s punim radnim vremenom Uvjeti: završena osnovna škola, radno iskustvo na istim ili slinim poslovima. Opi uvjeti: Uz prijavu kandidati su duni (u izvorniku ili neovjerenom presliku) priloiti:ivotopis, dokaz o dravljanstvu (osobna iskaznica, putovnica, vojna iskaznica ili domovnica), dokaz o završenom školovanju, uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci), dokaz o ukupnom radnom iskustvu, ne stariji od 3 mjeseca: elektroniki zapis (e-radna knjiica). Ako kandidat uz prijavu priloi dokumente u kojima osobni podaci nisu istovjetni, duan je dostaviti i dokaz o njihovoj promjeni (pr...

 • Company SVEUČILIŠTE U ZAGREBU EKONOMSKI FAKULTET in Trg
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Sveuilište u Zagrebu, EKONOMSKI FAKULTET raspisuje N A T J E A J za radno mjesto u Informatikoj slubi • jednog (1) izvršitelja (m/) na radno mjesto struni suradnik za informatiku – administrator informacijskog sustava (sistem inenjer), radno mjesto I. vrste na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu uz obvezan probni rad (6 mjeseci) Osim opih uvjeta propisanim Zakonom o radu, pristupnik (m/) mora ispunjavati i sljedee uvjete: • završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od tri godine iz podruja prirodnih ili tehnikih ili raunalnih i informacijskih ili društvenih znanosti i 5 godina radnog iskustva na strunim poslovima upravljanja posluiteljskim i mrenim infrastrukturama • završen diplomski sveuilišni studij ili specijalistiki diplomski struni studij iz podruja ...

 • Company HRVATSKI ZAVOD ZA TRANSFUZIJSKU MEDICINU in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 24. temeljnog Kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“  broj  128/17.) i odluke ravnateljice o b j a v l j u j e N A T J E A J za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme za radno mjesto 1. SSS/IV - zdravstveni tehniar laboratorijskog smjera ili SSS medicinski tehniar/medicinska sestra u Odjelu za davalaštvo krvi na lokaciji Petrova 3 – 1 izvršitelj Uvjeti: - osim opih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i ove uvjete: Za radno mjesto pod 1. • SSS/IV  zdravstveni tehniar laboratorijskog smjera ili SSS medicinski tehniar/medicinska sestra, • poloen struni ispit, • odobrenje za samostalan rad, • radno iskustvo: 12 mjeseci, • znanje engleskog jezika, • poznavanje rada na osobnom raunalu. Uz prijavu kandidati...

 • Company KOYKAN FOOD d.o.o. in Tenja
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: priprema hrane. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company UTVRDA D.O.O. in Other
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: vodi gradilište, vodi dnevnik i graevinsku knjigu Uvjeti: - jedna godina radnog iskustva na traenom poslu - poznavanje rada na raunalu - poloen vozaki ispit "B" kategorije...

 • Company ULTRA GROS d.o.o. in Other
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: poslovi u odjelu marketinga....

 • Company Obiteljski dom TREĆA DOB in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: medicinska njega i skrb korisnika doma Naknada za prijevoz prema dogovoru....

 • Company SITIM tehnička rješenja i servisi d.o.o. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova:  odravanje objekta (elektriar/strojar)....

 • Company GOSSELIN MOBILITY ZAGREB d.o.o. in Slanje
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis posla: Traimo dva zaposlenika koja odlino vladaju engleskim jezikom u govoru i pismu za rad u Dokumentacijskom odjelu. Posao se sastoji od provjere, obrade i pohrane dokumentacije vezane uz koordinaciju naših meunarodnih pošiljki. Kontrolor dokumenata zaduen je za arhiviranje dokumenata i opskrbljivanje svih lanova tima, klijenata i agenata potrebnom dokumentacijom. Za uspješno izvoenje ovog posla osoba mora biti sposobna pregledavati i obraivati tehniku dokumentaciju te pravovremeno i savjesno zapaziti, prijaviti i sanirati eventualne greške u dokumentaciji i dokumentacijskom sustavu. Uloga kontrolora je biti podrška osnovnoj djelatnosti organizacije kroz transparentno, pravovremeno i savjesno upravljanje informacijama i dokumentacijom. Kako bi se što bolje pripremio za izazove koji...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 8. Struni suradnik za poslove upravljanja projektom na projektu pod nazivom: „Funkcionalna integracija Sveuilišta u Splitu, PMF-ST, PFST te KTF-ST kroz razvoj znanstveno – istraivake infrastrukture u Zgradi tri fakulteta“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme u trajanju od 12 (dvanaest) mjeseci, odnosno do kraja provedbe projekta Uvjeti:završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih znanosti – polje ekonomija (magistar ekonomije), odnosno sveuilišni dodiplomski studij (VSS, diplomirani ekonomist) sukladno ranijim propisima,najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva,iskustvo u radu na meunarodnim projektima financiranim iz fondova i...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 9. Doktorand na meunarodnom kompetitivnom znanstvenom projektu u okviru programa Obzor 2020 pod nazivom „Bio-protective cultures and bioactive extracts as sustainable combined strategies to improve the shelf-life of perishable Mediterranean food (BioProMedFood)“ s radnim mjestom u Splitu, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme do kraja provedbe projekta ili do iskorištenja, odnosno odraivanja svih sati osiguranih financiranjem u okviru projekta, ovisno o tome koja od ove dvije okolnosti nastupi ranije Uvjeti:sukladno Zakonu o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statutu Sveuilišta te opim aktima Sveuilišta koja se odnose na izbor u znanstveno-nastavna, nastavna i suradnika radna mjestazavršen preddiplomski...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 7. Viši savjetnik za provedbu projekta pod nazivom: „The European University of the Seas (SEA-EU)“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme u predvidivom trajanju od 36 (trideset i šest) mjeseci, odnosno najkasnije do kraja provedbe projekta Opis radnog mjesta:koordinira provedbu projektnih aktivnosti u sklopu radnog paketa 5. „Making the Quintuple Helix a reality“, u kojem je Sveuilište u Splitu vodei partner, u cilju ispunjavanja ugovornih obveza i postizanja ciljeva,odrava komunikaciju i koordinira aktivnosti vezane uz radni paket WP5 s projektnim timom, partnerima i ostalim sudionicima na projektu,koordinira, sudjeluje i prati napredak aktivnosti u sklopu radnog paketa WP5,brine o ostvarenju specifinih ciljeva rad...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 3. Voditelj odsjeka raunovodstvenih poslova-financijski knjigovoa (Voditelj odsjeka - Poloaj II. vrste), 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine iz podruja društvenih znanosti,najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustvakomunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,znanje engleskog jezikapoznavnje rada na osobnom raunalu. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu presliku diplomedokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku ...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 5. Struni suradnik za znanost (Struni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme Uvjeti:završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski studij iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili prirodnih znanosti,znanje engleskog jezika,znanje rada na raunalu. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu presliku diplomedokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radnom stau Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, presliku radne knjiice ili drugu odgovaraju...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 4. Voditelj odsjeka za aktivnosti sveuilišnih ekipa (Voditelj odsjeka - Poloaj II. vrste), 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine iz podruja kineziologije,najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima,iskustvo u podruju sveuilišnog sporta i rekreacije,komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,znanje engleskog jezikapoznavnje rada na osobnom raunalu. Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu presliku diplomedokaz o radnom iskustvu (elektroniki zapis o radno...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 6. Struni suradnik za tehnike poslove projekta pod nazivom: „Water management solutions for reducing microbial environment impact in coastal areas (WATERCARE) u sklopu programa Interreg Italija Hrvatska“, 1 izvršitelj u punom radnom vremenu, na odreeno vrijeme u trajanju od 15 (petnaest) mjeseci Opis radnog mjesta:samostalno provodi poslove pripreme materijala i opreme za rad u laboratoriju, prikupljanja uzoraka na terenu, praenja i mjerenja na terenu i obrade uzoraka u laboratoriju,samostalno obrauje podatke i piše izvješapomae u obavljanju poslova u laboratorijupomae pri organizaciji dogaanja u sklopu projektapomae pri praenju provedbe i napretka projektasudjeluje u drugim aktivnostima po nalogu pretpostavljenih Uvjeti: - zavr...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 1. Struni suradnik za nastavu (Struni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij iz podruja društvenih ili humanistikih znanosti,komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,znanje engleskog jezikapoznavnje rada na osobnom raunalu. Prednost: - poznavanje rada u Informacijskom sustavu visokih uilišta – ISVU Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu...

 • Company SVEUČILIŠTE U SPLITU in Split
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU raspisuje NATJEAJ za radna mjesta 2. Struni suradnik za akademsku mobilnost (Struni suradnik – Radno mjesto I. vrste), 1 izvršitelj na odreeno vrijeme, u punom radnom vremenu Uvjeti:završen specijalistiki diplomski struni studij, sveuilišni dodiplomski studij, preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij,komunikativnost, profesionalnost i visoka razina samostalnosti u radu,aktivno znanje engleskog jezikapoznavanje rada na osobnom raunalu. Prednost: - iskustvo u radu na meunarodnim projektima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, Uz vlastoruno potpisanu prijavu za natjeaj (za radna mjesta 1.-8.) kandidati su duni priloiti:ivotopisneovjerenu presliku domovnice i osobne iskazniceovjerenu preslik...

 • Company Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju in Adamovec
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 14. toke 12. i lanka 29. toke 5. Statuta Agencije za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od dana 15. listopada 2009. godine i 27. prosinca 2012. godine i lanka 4. stavka 1. Pravilnika o radu od dana 06. studenog 2014. godine, 05. lipnja 2017. godine i 19. listopada 2017. godine, Agencija za plaanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavljuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na odreeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazonih radnika 2. PODRUNICA U VIROVITIKO-PODRAVSKOJ UPANIJI 2.1. struni referent – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme Uvjeti za rad: - srednja struna sprema poljoprivredne ili druge odgovarajue struke, - najmanje 1 godina radnog iskustva na od...

 • Company HOK-OSIGURANJE d.d. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: zaprimanje te evidencija zaprimljenih odštetnih zahtjeva i provjera potpunosti i ispravnosti upisanih podataka u prijavi šteta-odštetnih zahtjeva; kompletiranje štetovnih spisa s potrebnom dokumentacijom, korespondencija s podnositeljima odštetnih zahtjeva te klijentima Društva, pribavljanje potrebne dokumentacije za obradu odštetnih zahtjeva od stran podnositelja odštetnih zahtjeva i nadlenih tijela, koordinacija poslova obrade štete izmeu procjenitelja, lijenika-cenzora i pravnika, unos priuva šteta u informatiki sustav, izrada prijedloga sporazuma o namirenju te internih naloga za isplatu šteta. U obzir dolaze kandidati: društvenog, ekonomskog ili pravnog smjera. Potrebno: poznavanje engleskog i/ili njemakog jezika, poznavanje rada na raunalu. Rad na odreeno vrijeme uz pro...

 • Company HOK-OSIGURANJE d.d. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: pregled motornih vozila i ošteenih stvari (u poslovnici Društva i na terenu), izrada izvida šteta i fotoelaborata, utvrivanje vrste, obujma te novane visine materijalnih šteta i prijedloga naknade šteta; unos priuva u informatiki sustav, kompletiranje štetovnih spisa s potrebnom dokumenracijom, korespodencija s podnositeljima odštetnih zahtjeva te klijentima Društva. U obzir dolaze kandiati tehnikog smjera. Potrebno: poznavanje engleskog i/ili njemakog jezika, poznavanje rada na raunalu, sklonost timskom radu, razvijene komunikacijske vještine. Rad na odreeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. Poeljno je iskustvo na poslovima procjene šteta na motornim vozilima, ali nije uvjet....

 • Company HOK-OSIGURANJE d.d. in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: proces fakturiranja i opominjanja, zatvaranja izvoda, praenje naplate, pokretanje i provoenje kompenzacija i cesija....

 • Company NOVA FURCA d.o.o. in Other
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: piprema jela - tradicionalna jela, roštilj i hladna jela....

 • Company Centar za pružanje usluga u zajednici Svitanje in Koprivnica
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Na osnovu lanka 16. Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne skrbi (NN 61/2018), ravnatelj Centra za pruanje usluga u zajednici Svitanje, Koprivnica, Trg Tomislava dr. Bardeka 10/10 III. kat, raspisuje OGLAS za prijem psihologa – 1 izvršitelj/izvršiteljica na odreeno puno radno vrijeme (radi zamjene odsutnog zaposlenika) Uvjeti: – završen diplomski sveuilišni studij psihologije – poloen struni ispit – poloen vozaki ispit B – kategorije Uz pisanu prijavu kandidati/kandidatkinje su duni priloiti: – ivotopis, – domovnicu (preslika), – dokaz o steenoj strunoj spremi (preslika diplome), – uvjerenje o radnom stau (potvrda o podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje), – uvjerenje o poloenom strunom ispitu (preslika), – osnovnu dopusnicu za ...

 • Company SHAKTI, VL. LANA DEMARK in Other
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Opis poslova: poslovi pruanja usluga masae, izdavanje rauna. Od kandidata se trai komunikativnost i radišnost.. Vrermenski period zaposlenja: 01.06.2020-15.09.2020. Radno vrijeme: 11:00-18:00 Slobodan dan: subota ili nedjelja (po dogovoru). ...

 • Company SIRENA, vl. Rebekka Heinrichsmeyer in Other
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: prodaja nakita...

 • Company ODVJETNICA ANDREJA KLJAIĆ in Tenja
  26.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Opis poslova: pravni poslovi. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanjuzapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djejivrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.1.2020. raspisujeNATJEAJZa slijedee radno mjesto ZDRAVSTVENA VODITELJICA – neodreeno, polaradnog vremema m/: Jedan (1) zdravstevni voditelji/ica na neodreeno, na pola radnog vremenaUVJETI za radno mjesto:- VSS - završen preddiplomski sveuiilišni studij ili struini studij sestrinstva, ili steena višastruna sprema u djelatnosti sestrinstva u skladu s ranijim propisima - sukladno odredbamaZakona o predikolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97 , 107/07 i 94/l3). te Pravilnika ovrsti strudne spreme strudnih djelatnika te vrsti i stupnju strudne spreme ost...

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanju zapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djeji vrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.01.2020. raspisuje NATJEAJ Za slijedee radno mjesto SPREMAA m/: 1 sprema/iu na neodreeno, puno radno vrijeme Potrebni uvjeti: - završena osnovna škola te sukladno Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97), - poznavanje talijanskog jezika. Kandidat treba dostaviti sljedeu dokumentaciju: ♦ ivotopis, ♦ preslika dokaza o traenoj vrsti i stupnju strune spreme, ♦ potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (lanku 25. stavak 2. Zakona o pr...

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanjuzapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djejivrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.1.2020. raspisujeNATJEAJZa slijedee radno mjesto TAJNIKA m/: Jedan (1) izvršitelj/ica na neodreeno i puno radno vrijemeUVJETI za radno mjesto:- VSS-diplomirani pravnik ili magistar prava, struni specijalist javne uprave ili VŠS-upravnipravnik ili struni prvostupnik javne uprave,- Odlino poznavanje talijanskog jezika u pisanom i govornom obliku.Kandidat treba dostaviti sljedeu dokumentaciju:♦ ivotopis,♦ preslika dokaza o traenoj vrsti i stupnju strune spreme,♦ potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (lanku 25.stavak 2....

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanjuzapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djejivrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.1.2020. raspisujeNATJEAJZa slijedea radna mjesta ODGOJITELJA m/: etiri (4) odgajatelja/ice na puno radno vrijeme do 31.08.2020. Jedan (1) pripravnik odgojitelj na puno radno vijeme do 31.08.2020.Potrebni uvjeti:- sveuilišni prvostupnik (baccalaureus) – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, ilistruni prvostupnik (baccalaureus) – odgojitelj predškoske djece rane i predškolske dobiili magistar ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanjaili struni specijalist ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.- odlino poznavanje talijanskog u pismenom i gov...

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanjuzapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djejivrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.1.2020. raspisujeNATJEAJZa slijedea radna mjesta ODGOJITELJA m/: etiri (4) odgajatelja/ice na puno radno vrijeme do 31.08.2020. Jedan (1) pripravnik odgojitelj na puno radno vijeme do 31.08.2020.Potrebni uvjeti:- sveuilišni prvostupnik (baccalaureus) – odgojitelj djece rane i predškolske dobi, ilistruni prvostupnik (baccalaureus) – odgojitelj predškoske djece rane i predškolske dobiili magistar ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanjaili struni specijalist ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja.- odlino poznavanje talijanskog u pismenom i gov...

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanjuzapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djejivrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.1.2020. raspisujeNATJEAJZa slijedee radno mjesto STRUNI SURADNIK PEDAGOG m/: Jedan (1) struni suradnik pedagog na pola radnog vremena i neodreeno vrijemeUVJETI za radno mjesto:- završen diplomski sveuilišni studij ili diplomski specijalistiki studij za pedagoga- poznavanje talijanskog jezika u pisanom i govornom obliku.Kandidat treba dostaviti sljedeu dokumentaciju:♦ ivotopis,♦ preslika dokaza o traenoj vrsti i stupnju strune spreme,♦ potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (lanku 25.stavak 2. Zakona o predškolskom odg...

 • Company Dječji vrtić PAPERINO in Buići
  26.01.2020 Updated on: 26.01.2020

  Temeljem l. 24. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi, a sukladno l. 6. Zakona o poticanjuzapošljavanja i na temelju l. 27 Statuta Ustanove, Upravno vijee Predškolske ustanove Djejivrti-Scuola dell'infanzia "Paperino" Pore – Parenzo na dan 24.01.2020. raspisujeNATJEAJZa slijedee radno mjesto POMONI KUHAR m/: 1 pomoni kuhar/ica na neodreeno, puno radno vrijemePotrebni uvjeti:- završena osnovna škola te sukladno Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnikate vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97),- poznavanje talijanskog jezika.Kandidat treba dostaviti sljedeu dokumentaciju:♦ ivotopis,♦ preslika dokaza o traenoj vrsti i stupnju strune spreme,♦ potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (lanku 25.stavak 2. Zakona o pred...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
valalta-doo-rovinj Edit filters