Jobmonitor. Search results for VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o.

2 Jobs found

Used filters:
 • VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o.x
Displaying 1-2 of 2 results.
 • Company VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Glavni zadaci: Upravljanje strojem tipa ljepilice sukladno dnevnim proizvodnim planovima te poizvodnja proizvoda u zadanom roku i kvaliteti, a prema uputama proizvodnje Nadzor i provoenje sigurnosnih pravila i kontrola upotrebe zaštitnih sredstava Organizacija rada radnika na liniji Ostvarenje ciljeva proizvodnje Kontrola koliina (pologotovih i gotovih) proizvoda, te vizualna i dimenzionalna kontrola istih Unos podataka proizvodnje u CPMS (proizvedene koliine, evidencija otpada, zastoja) Nadzor i preventivno odravanje stroja u domeni odgovornosti, a sukladno dokumentaciji proizvoaa i internim uputama te izvoenje potrebnih podešavanja Izdvajanje otpada, vaganje, voenje zapisa o otpadu te kontinuirani rad na smanjenju koliine otpada Odravanje reda i istoe u zoni odgovornos...

 • Company VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o. in Other
  18.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova:Rad na ulaganju i izlaganju kod preradnog stroja.Upravljanje ulagakim dijelom strojaKontinuirana kontrola kvalitete ploa na ulagakom dijelu stroja, te kontrola kvalitete finalnog proizvoda na izlagakom dijelu strojaObveza informiranja strojara za upitnu kvalitetu ploa i finalnog proizvodaPaletiziranje i identificiranje proizvoda paletnim karticama sukladno proizvodnim uputamaPruanje pomoi prilikom podešavanje stroja, pripreme alata i tiskovnih formiišenje alata i tiskovnih formiIzdvajanje loših proizvoda, otpada, vaganje, voenje zapisa o otpadu te kontinuirani rad na smanjenju koliine otpada te uništavanje istih u stroju za usitnjavanje ("šreder")Provoenje sigurnosnih pravila i upotreba sigurnosnih zaštitaSudjelovanje u aktivnostima preventivnog odravanja i išenja stroja i rad...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
VALOVITI PAPIR - DUNAPACK d.o.o. Edit filters