Jobmonitor. Search results for wang-x-doo

7530 Jobs found

Used filters:
 • wang-x-doox
Displaying 1-50 of 7530 results.
 • Company VINCEK d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: organizacija putnihkih vozila u prometu, administrativni poslovi.   Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company BIŠĆAN d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: rad na kompjuteriziranoj vagi, prijem i izdavanje robe, vaganje itarica, uzimanje uzoraka, izdavanje rauna - potrebno znanje rada na osobnom raunalu...

 • Company MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU in Split
  31.10.2020

  SVEUILIŠTE U SPLITU MEDICINSKI FAKULTET objavljuje NATJEAJ I. ZA RADNO MJESTO - struni suradnik (m/) za rad u Slubi za znanost, poslijediplomske studije i trajnu medicinsku izobrazbu, radno mjesto I. vrste – 1 izvršitelj - na odreeno vrijeme u punom radnom vremenu. Obvezni uvjeti natjeaja: završen integrirani preddiplomski i diplomski sveuilišni studij pravnog ili ekonomskog smjera odnosno studij koji rezultira kvalifikacijom 7. razine prema HKO-u, te njemu izjednaen studij sukladno lanku 120. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanjuizvrsno poznavanje rada na osobnom raunaluminimalna razina znanja engleskog jezika - B2 Dodatni uvjeti natjeaja: minimalno 1 godina radnog iskustva u struci, poeljno na EU projektimaOpis poslova: Provedba EU projekata sukladno Ugovoru ...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA HVAR in Hvar
  31.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17,68/18, 98/19 i 64/20) radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) , ravnateljica Osnovne škole Hvar, raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Sprema/ica rad na odreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) najdue do 6 mjeseci, odnosno dok traje suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja-1 izvršitelj (m/) -Uvjet- završena osnovna škola U prijavi na natjeaj navodi se adresa odnosno e-mail adresa na koju e se dostaviti obavijest o datumu i vremenu procjene odnosno testira...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA HVAR in Hvar
  31.10.2020

  opis poslova: Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj(„Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17,68/18, 98/19 i 64/20) radu te lanaka 8. i 9. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje ( u daljnjem tekstu : Pravilnik ) , ravnateljica Osnovne škole Hvar, raspisuje: NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu 1. Uitelja/ice informatike rad na neodreeno, nepuno radno vrijeme (32 sati tjedno) -1 izvršitelj (m/) Uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7./17 , 68/18, 98/19 i 64/20) i Praviln...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA VITEZA TRNSKOG in Trg
  31.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, te lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana viteza Trnskog, ravnatelj Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, Trg Stjepana Radia 54, Nova Raa raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: UITELJ/ICA LIKOVNE KULTURE - 1 izvršitelj/ica na odreeno nepuno radno vrijeme (24 sata tjedno) u matinoj i podrunim školama UVJETI ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA: Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu kandidati trebaju ispunj...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA IVANA VITEZA TRNSKOG in Trg
  31.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19. i 64/20.), lanka 6., 7. i 8. Pravilnika o radu Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, te lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Ivana viteza Trnskog, ravnatelj Osnovne škole Ivana viteza Trnskog, Trg Stjepana Radia 54, Nova Raa raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: UITELJ/ICA ALBANSKOG JEZIKA (model C) – 1 izvršitelj/ica na neodreeno nepuno radno vrijeme od 4 sata ukupnog tjednog radnog vremena Uvjeti prema lanku 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 9...

 • Company DJELO D.O.O. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: posluivanje toplih i hladnih napitaka i pia. Nain javljanja: Iskljuivo zvati na 099 2204348, do 15,00 dati, ne dolaziti na adresu...

 • Company DJELO D.O.O. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova:Kontinuirano praenje tehnoloških procesaOsiguravanje higijene unutar proizvodnog pogonaNain javljanja: iskljuivo zvati na 099 2204348 do 15,00 sati, ne dolaziti na adresu...

 • Company POGON DUBROVNIK in Dubrovnik
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Ponuda s dokazima o ispunjavanju svih traenih uvjeta koja treba ukljuivati: motivacijsko pismopotvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje/ elektroniki zapis o radno-pravnom statusu (e-radna knjiica) iz kojeg je vidljiv dosadašnji radni sta kandidata ne stariji od 30 danauvjerenje da se ne vodi kazneni postupak-ne stariji od 30 danapreslike diplome traenog stupnja strune spreme i zvanja s dopunskom ispravom o studiju/prijepis ocjenapreslika vaeevozake dozvole B kategorijedokaz o znanju rada na raunalu (u nedostatku formalne isprave o znanju rada na raunalu potrebno je dostaviti vlastoruno potpisanu izjavu kao zasebni dokument (navedene injenice nije dovoljno samo navesti u ivotopisu ili motivacijskog pismu) Ponude sa ivotopisom i dokazima o ispunjavanju svih traenih uvjeta dostavit...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za izbor i imenovanje (m/) Predstojnik Klinike za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivno lijeenje Uvjeti:- VSS medicinski fakultet - specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti klinike - odobrenje za samostalan rad - znanstveno-nastavno zvanje - 5 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - zamolbuivotopispreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan raddokaz o znanstveno-nastavnom zvanjudokaz o radnom iskustvu u zvanju i to:potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za izbor i imenovanje (m/) 5. Voditelj Odjela za maksilofacijalnu kirurgiju Uvjeti: - VSS medicinski fakultet - specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti odjela - odobrenje za samostalan rad - 5 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - zamolbuivotopispreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan raddokaz o radnom iskustvu u zvanju i to:potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je razvidno da je osiguranik radio na poslovima traene strune spreme kao i razdoblje obavljanja naved...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za izbor i imenovanje (m/) 3. Predstojnik Klinike za djeje bolesti Uvjeti: - VSS medicinski fakultet - specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti klinike - odobrenje za samostalan rad - znanstveno-nastavno zvanje - 5 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - zamolbuivotopispreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan raddokaz o znanstveno-nastavnom zvanjudokaz o radnom iskustvu u zvanju i to:potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je razvidno da je osiguranik radio na p...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za izbor i imenovanje (m/) 4. Predstojnik Klinike za infektologiju Uvjeti: - VSS medicinski fakultet - specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti klinike - odobrenje za samostalan rad - znanstveno-nastavno zvanje - 5 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - zamolbuivotopisdpreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan raddokaz o znanstveno-nastavnom zvanjudokaz o radnom iskustvu u zvanju i to:potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je razvidno da je osiguranik radio na ...

 • Company KLINIČKI BOLNIČKI CENTAR SPLIT in Split
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  „Na temelju Odluke ravnatelja Klinikog bolnikog centra Split, raspisuje se N A T J E A J za izbor i imenovanje (m/) 2. Predstojnik Klinike za plune bolesti Uvjeti: - VSS medicinski fakultet - specijalizacija iz grane medicine iz djelatnosti klinike - odobrenje za samostalan rad - znanstveno-nastavno zvanje - 5 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti: - zamolbuivotopispreslik diplome o završenom fakultetupreslik uvjerenja o poloenom specijalistikom ispitupreslik odobrenja za samostalan raddokaz o znanstveno-nastavnom zvanjudokaz o radnom iskustvu u zvanju i to:potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – elektroniki ispis o radnom stau iz koje je razvidno da je osiguranik radio na ...

 • Company DJEČJI VRTIĆ TIČIĆI in Novigrad
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijee Djejeg vrtia Tiii Novograd- Scuola materna Tiii Cittanova , objavljuje N A T J E A J za prijem radnika na radno mjesto pomonika u odgojno obrazovnom radu s djetetom s teškoama u razvoju (M/) na odreeno nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno, 1 izvršitelj-ca Natjeaj je otvoren od 16.10.2020. 24.10.2020. Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa jesu:Minimalno SSS ili odgajatelj predškolske djece VŠS. ili VSS struni suradnik psiholog, defektolog.da nije pravomono osuivana za kaznena djela iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi.Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA SLATINE in Slatine
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Na temelju l.107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12., 126/12, 94/13, 136/14,-RUSRH, 152/14, 7/17. 68/18, 98/19 i 64/20), odredbi Pravilnika o radu Osnovne škole Slatine i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Slatine, ravnateljica Osnovne škole Slatine, Put Lovreta 1, eljka Ninevi, objavljuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa - uitelj/ica informatike, 1 izvršitelja/ica na odreeno nepuno radno vrijeme od 25 sati tjedno, zamjena do povratka privremeno odsutne uiteljice na rad Mjesto rada: OŠ Slatine Slatine, Put Lovreta 1. Uvjeti: Uz ope uvjete sukladno Zakonu o radu kandidati trebaju zadovoljiti posebne uv...

 • Company IV. GIMNAZIJA MARKO MARULIĆ in Split
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18 , 98/19 i 64/20.), lanka 13. Pravilnika o radu, te lanka 2. stavka 1. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u IV. gimnaziji Marko Maruli Split, IV. gimnazija Marko Maruli Split, Zagrebaka 2, 21000 Split, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto 1. Nastavnik/ica biologije za 12 sati nastave tjedno – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme (za 22 sata tjedno). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: - uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, kandidati moraju ispuniti i posebne uvjete p...

 • Company Dječji vrtić Leptir in Sesvete
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.), te lanka 43. Statuta Djejeg vrtia „Leptir“ Upravno vijee Djejeg vrtia Leptir objavljuje N A T J E A J za radno mjesto POMONA KUHARICA - 2 izvršitelja/ice – rad na neodreeno, puno radno vrijeme UVJETI: prema lanku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj: 10/97., 107/07. i 94/13.) i Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.). - NSS, ugostiteljskog smjera ili osnovna škola Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Radni odnos ne moe zasnovati osoba koja ima zapreke iz lanka 25. Zakona o predškolskom odgoju ...

 • Company Kik Textilien und Non-Food d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: Poslovi usluivanja kupaca i naplate robe. Uvjet: komunikativnost, poeljno iskustvo rada u maloprodaji...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA FERDINANDOVAC in Ferdinandovac
  31.10.2020

  NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa Mjesto rada: FerdinandovacUitelj fizike/uiteljica fizike – 1 izvršitelj/ica, na neodreeno, nepuno radno vrijeme (ukupno 4 sata tjedno) Uvjeti: uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno opim propisima o radu potrebno je ispunjavati i posebne uvjete za zasnivanje radnog odnosa sukladno lanku 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20) i Pravilniku o odgovarajuoj vrsti obrazovanja uitelja i strunih suradnika u osnovnoj školi (Narodne novine, broj 6/19 i 75/20). Radni odnos ne moe zasnovati osoba za koju postoje zapreke iz lanka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne...

 • Company ARGENTUM d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: prodaja nakita i satova....

 • Company COLOR TRGOVINA d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova. - vodi brigu o asortimanu robe, zalihama robe, ispravnosti cijena, usluuje kupce, slae robu, izdaje raune...

 • Company COLOR TRGOVINA d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: - obavljanje direktne prodaje, izraivanje ponuda na dnevnoj bazi, izraivanje otpremnica i faktura, brine o dokumentaciji, naruuje robu i prati zalihe....

 • Company ERVIN CVIJET j.d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: araniranje buketa, pokolona, izrada aranmana, vijenaca, prodaja cvijea....

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA SUSEDGRAD in Preko
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Osoba e obavljati posao gerontodomaice za starije osobe. Posao ukljuuje rad poput odlaska u duan po nabavku namirnica, peglanja robe i sl. Na natjeaj se mogu prijaviti iskljuivo ene. Radna mjesta su omoguena iz Europskog socijalnog fonda preko poziva „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13). U sklopu projekta zaposlenici dobivaju BESPLATAN teaj za gerontodomaice, koji e zaposlenicama po završetku biti upisan u radnu knjiicu te e na temelju toga kasnije lakše moi pronai posao....

 • Company UDRUGA UMIROVLJENIKA JASTREBARSKO in Preko
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Osoba e obavljati posao gerontodomaice za starije osobe. Posao ukljuuje rad poput odlaska u duan po nabavku namirnica, peglanja robe i sl. Na natjeaj se mogu prijaviti iskljuivo ene. Radna mjesta su omoguena iz Europskog socijalnog fonda preko poziva „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13). U sklopu projekta zaposlenici dobivaju BESPLATAN teaj za gerontodomaice, koji e zaposlenicama po završetku biti upisan u radnu knjiicu te e na temelju toga kasnije lakše moi pronai posao....

 • Company UDRUGA UMIROVLJENIKA I STARIJIH OSOBA MALEŠNICA ZA in Preko
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Osoba e obavljati posao gerontodomaice za starije osobe. Posao ukljuuje rad poput odlaska u duan po nabavku namirnica, peglanja robe i sl. Na natjeaj se mogu prijaviti iskljuivo ene. Radna mjesta su omoguena iz Europskog socijalnog fonda preko poziva „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13). U sklopu projekta zaposlenici dobivaju BESPLATAN teaj za gerontodomaice, koji e zaposlenicama po završetku biti upisan u radnu knjiicu te e na temelju toga kasnije lakše moi pronai posao....

 • Company UDRUGA UMIROVLJENIKA 'DUBRAVA' ZAGREB in Preko
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Osoba e obavljati posao gerontodomaice za starije osobe. Posao ukljuuje rad poput odlaska u duan po nabavku namirnica, peglanja robe i sl. Na natjeaj se mogu prijaviti iskljuivo ene. Radna mjesta su omoguena iz Europskog socijalnog fonda preko poziva „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13). U sklopu projekta zaposlenici dobivaju BESPLATAN teaj za gerontodomaice, koji e zaposlenicama po završetku biti upisan u radnu knjiicu te e na temelju toga kasnije lakše moi pronai posao....

 • Company MATICA UMIROVLJENIKA ČRNOMEREC in Preko
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova. osoba e obavljati posao gerontodomaice za starije osobe. Posao ukljuuje rad poput odlaska u duan po nabavku namirnica, peglanja robe i sl. Na natjeaj se mogu prijaviti iskljuivo ene. Radna mjesta su omoguena iz Europskog socijalnog fonda preko poziva „Zaeli – program zapošljavanja ena – faza II“ (UP.02.1.1.13). U sklopu projekta zaposlenici dobivaju BESPLATAN teaj za gerontodomaice, koji e zaposlenicama po završetku biti upisan u radnu knjiicu te e na temelju toga kasnije lakše moi pronai posao....

 • Company TRGOSTIL D.D. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: rad u prodavaonici prehrane....

 • Company Kostwein - proizvodnja strojeva d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: poslovi tehniara/ke u pogonu zavarivanja. Uvjeti: - vrlo dobro poznavanje tehnike dokumentacije (standardi, oznake) - vrlo dobro znanje itanja bravarskih nacrta i tehnologije - pedantnost u radu - informatika pismenosti (MS Office, Windows) - poznavanje njemakog jezika, u govoru i pismu - intenzivan radni angaman, marljivost i predanost radu, snalaljivost, samoinicijativnost te sklonost timskom radu - prednost imaju osobe sa radnim iskustvom majstora ili poslovoe u podruju zavarivanja. Poslodavac nudi: - rad u dinaminom okruenju, sa sigurnim i redovnim primanjima - dodatno obrazovanje sa mogunošu napredovanja u poslu. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DEKRA d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: odravanje, prilagoavanje i programiranje šivaih i drugih strojeva u proizvodnji....

 • Company KROKOTEKS d.o.o. in Other
  31.10.2020

  Opis poslova: slaganje i sortiranje rublja....

 • Company POLJOPRIVREDNA ZADRUGA PRVČA in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  OPIS POSLA: prodaja umjetnih gnojiva, stone hrane i sredstava za zaštitu bilja....

 • Company "SERVIS ZA NJEGU I ODRŽAVANJE VOZILA", vl. Marijan Neruda, Požega, Arslanovci 51 in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  OPIS POSLA: prijevoz tereta u cestovnom prometu. Posao se odvija na podruju Hrvatske.   Kandidati/kandidatkinje moraju imati poloen COD 95....

 • Company SINDIKAT TRGOVINE HRVATSKE in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: pravni poslovi - oitovanja, suglasnosti, izrada odluka, savjetovanje lanova, zastupanje pred sudom. Izrada prijedloga kolektivnih ugovora i sudjelovanje u pregovorima. Ulanjivanje novih lanova, formiranje podrunica i svakodnevna suradnja sa povjerenicima sindikata. Edukacija lanova i sindikalnih povjerenika u podruju radnog prava. U manjem dijelu administrativni poslovi. Iznimno je vana komunikativnost, pristupanost i samostalnost u radu. Poeljno je da kandidat ima vlastiti osobni automobil. Iako je navedeno da je poeljan poloen pravosudni ispit, u obzir dolaze i kandidati koji isti nisu poloili, ali uz obvezu da ga u dogovorenom roku poloe....

 • Company K. M. D. BABIĆ d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: zamjena i popravak guma, brzi servisi, centriranje trapa i sl....

 • Company AUTOPROMET D.O.O. in Osijek
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis posla: prijevoz rasutog materijala teretnim vozilom - kiperom u tuzemnom prometu (Vetovo - Osijek). Kandidati / kandidatkinje moraju imati poloene C i E kategorije....

 • Company EKOHOLD d.o.o. in Visoka
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: - SEO optimizacija - upravljanje digitalnim kampanjama za društvene mree Facebook, Instagram, Google Adwords - praenje i analiziranje uspješnosti na društvenim mreama - praenje i obrada statistikih podataka (Google Analytics) - osmišljavanje i realizacija online marketing kampanja - rad na tiskanim materijalima - osmišljavanje i kreiranje promotivnih materijala te njihova priprema za tisak Uvijeti: - izvrsno poznavanje digitalnog marketinga - poznavanje WordPress platforme i osnove rada u HTML-u - visoka razina pismenosti - poznavanje Adobe paketa: Ilustrator, Photoshop, InDesign - osnovno poznavanje web dizajna - poznavanje Microsoft Office paketa - kvalitetna organizacija posla - individualna organizacija usklaena s kolegama u timu - predlaganje kreativnih rješenja i ideja ...

 • Company EGO j.d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  TVRTKA EGO J.D.O.O. ZASTUPNIK JE TVRTKE HRVATSKI TELEKOM D.D.ZAPOŠLJAVAMO OSOBE ZA RAD U TELEFONSKOJ PRODAJI.DINAMIAN POSAO U KOJEM SVATKO IMA MOGUNOSTI PRIMJENITI SVOJE IDEJE I SVOJIM REZULTATIMA NAPREDOVATI. RADNO ISKUSTVO NIJE UVIJET JER SE PRIJE POETKA RADA PROLAZI EDUKACIJA ZA POSAO.NA NATJEAJ SU DOBRODOŠLI KANDIDATI IZ SVIH ZANIMANJA AKO SE OSJEAJU MOTIVIRANO ZA RAD U PRODAJI....

 • Company KASTAV GRUPA d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: prodaja elektrotehnike opreme...

 • Company KARMILEO d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  OPIS POSLA: prijevoz robe teretnim vozilom s prikolicom u meunarodnom i tuzemnom prometu. Kandidati / kandidatkinje moraju imati vaei COD 95....

 • Company KOVING d.o.o. in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: kovinotokarski poslovi. Potrebno je radno iskustvo na tokarilici klasinog tipa....

 • Company UDRUGA OSOBA S INVALIDITETOM KARLOVAČKE ŽUPANIJE in Other
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis posla: osobna asistencija Kod prijave potrebno je priloiti ivotopis i zamolbu za zapošljavanje/motivacijsko pismo. ...

 • Company BRA.PAG d.o.o. in Ivanje
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: šivanje odjevnih predmeta od trikotae na industrijskim šivaim strojevima (šteperica, ketma, lanarica). Neto plaa 4000,00 kuna na bazi predviene i ostvarene proizvodnje. Tvrtka organizira prijevoz radnika....

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI in Karlovac
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: voenje školske knjinice. Na temelju lanka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20), lanka 98. Statuta OŠ Draganii i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Draganii, Osnovna škola Draganii, Dragani raspisuje NATJEAJ za radno mjesto struni/a suradnik/ica školski/a knjiniar/ka, 1 izvršitelj/ica, na odreeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) – do povratka radnika na posao UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 15...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI in Karlovac
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave glazbene kulture u OŠ. Na temelju lanka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20), lanka 98. Statuta OŠ Draganii i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Draganii, Osnovna škola Draganii, Dragani raspisuje NATJEAJ za radno mjesto uitelj/ica glazbene kulture, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme (18 sati tjedno) UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20). Nepos...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGANIĆI in Karlovac
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: izvoenje nastave predmeta infomratike u OŠ.Na temelju lanka 107. st. 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20), lanka 98. Statuta OŠ Draganii i Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Osnovnoj školi Draganii, Osnovna škola Draganii, Dragani raspisuje NATJEAJ za radno mjestouitelj/ica informatike, 1 izvršitelj/ica, na neodreeno nepuno radno vrijeme (20 sati tjedno) UVJETI: Za prijem u radni odnos kandidati moraju ispunjavati uvjete utvrene lankom 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 64/20). N...

 • Company Dječji vrtić Četiri rijeke in Karlovac
  31.10.2020 Updated on: 31.10.2020

  Opis poslova: pomae djetetu s teškoama u razvoju. Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 47. Statuta Djejeg vrtia etiri rijeke Upravno vijee Djejeg vrtia etiri rijeke raspisuje NATJEAJ za pomagaa u vrtiu za djecu s teškoama u razvoju (m/) za 2020./2021. pedagošku godinu - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme za rad u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno) Uvjeti za radno mjesto pomagaa : - najmanje SSS, neovisno o završenoj školi. Uz pisanu zamolbu na natjeaj kandidati su obvezni priloiti sljedeu dokumentaciju: dokaz o strunoj spremidokaz o hrvatskom dravljanstvudokaz o radnom stau: elektroniki zapis, odnosno potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka HZMO-auvjerenje nadlenog suda o...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
wang-x-doo Edit filters