Jobmonitor. Search results for Accounting associate professionals

87 Jobs found for Accounting associate professionals in Croatia

Used filters:
 • Accounting associate professionalsx
Displaying 1-50 of 87 results.
 • Company PROFIT CONSULT d.o.o. in Other
  25.01.2020

  Opis poslova: financijsko knjienje poslovne dokumentacije, priprema dokumentacije, priprema izvještaja za Poreznu upravu i ostale institucije te izrada obveznih i korisnikih financijskih izvještaja pravnih subjekata.U obavljanju poslova osigurana je struna pomo i suradnja tima....

 • Company Wüstenrot stambena štedionica d.d. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: prodaja financijskih proizvoda. Uvjeti: - minimalno završena srednja škola, smjer obrazovanja nije vaan - poeljno iskustvo u prodaji financijskih proizvoda i osiguranja - informatiko znanje - vozaka dozvola B kategorije - poeljno: licenca HANFA-e, osnovno znanje engleskog/njemakog jezika, ali nisu uvjet za zaposlenje Radni odnos se zasniva na odreeno vrijeme, uz mogunost zaposlenja na neodreeno vrijeme. ...

 • Company OPORTUM d.o.o. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: razni administrativni poslovi unutar ureda i van ureda. Informatika znanja: napredna....

 • Company PEVEC d.d. in Other
  25.01.2020

  Kriteriji: • imate steenu višu ili visoku strunu spremu • imate minimalno tri godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima • izvrsno poznajete nabavne procese • poznajete asortiman elektronikih ureaja (audio-video oprema, informatika oprema) • vrhunski ste pregovara • imate razvijene organizacijske vještine • proaktivni ste i samostalni • izvrsno poznajete engleski  ili njemaki jezik • izvrsno poznajete rad u MS Office paketima • aktivan ste voza B kategorije Osiguravamo strukturirano uhodavanje u posao. Nama je vano da ste zadovoljni i da imate priliku razvijati se. Profesionalni smo, radna atmosfera kod nas je ugodna, a humor shvaamo vrlo ozbiljno. Stavljamo kvalitetnu suradnju, dijeljenje znanja i spremnost na pomo kolegama na prvo mjesto. Više o pogodnostima pogledajte na: kari...

 • Company APFEL d.o.o. in Other
  25.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: obrada trišta i prodaja robe iz asortimana poslodavca (pie). Poeljno radno iskustvo. Za kandidate van makarskog podruja osiguran smještaj.Pp ...

 • Company FLAVO, vl. Alenka Čović in Tenja
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: istraivanje i segmentacija trišta, sudjelovanje u pripremi, pisanju, prijavljivanju i provedbi projekata sufinanciranih iz fondova Europske unije. Uvjeti: - u obzir dolaze osobe bez obzira na smjer obrazovanja - napredno korištenje MS Office paketa - posjedovanje certifikata / uvjerenja u podruju pripreme i provedbe projekata financiranih iz EU fondova ili isto dokazati radnim iskustvom. Kandidati/kinje moraju dostaviti ivotopis (u Europass formatu) i molbu za posao. Prijave koje ne ispunjavanju uvjete iz oglasa nee se uzeti u razmatranje. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company OLYMPIC MOTO ŠOLA d.o.o. in Other
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: voenje knjigovodstva...

 • Company GRAD SUPETAR in Supetar
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanaka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj samoupravi (»Narodne novine«, br. 86/08., 61/11., 04/18. i 112/19.) i lanka 33. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela (»Slubeni glasnik« br. 01/19.), proelnik Jedinstvenog upravnog odjela Grada Supetra raspisuje OGLAS za prijam u slubu Višeg referenta za financije i proraun u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Supetra, Odsjeku za financije i proraun ( 1 izvršitelj/ica ) na odreeno vrijeme u trajanju od 6 (šest) mjeseci radi obavljanja poslova iji se opseg privremeno poveao Opi uvjeti za prijam u slubu:punoljetnost,hrvatsko dravljanstvo,zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima Posebni uvjeti za prijam u slubu:sveuilišni prvostupnik str...

 • Company ACCEPTUS d.o.o. in Other
  24.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis  poslova: - poslovi  knjigovoe  u knjigovodstvenom  servisu...

 • Company RAČUNOVODSTVO. HR d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Raunovodstvo.hr d.o.o. je tvrtka u pruanju knjigovodstvenih i raunovodstvenih usluga te usluga poreznog savjetovanja koja kontinuirano ulae u razvoj poslovanja. Naši klijenti su poduzea i organizacije iz svih industrija poput telekomunikacija, IT-a, maloprodaje i veleprodaje, turizma, proizvodnje i mnogih drugih. U svrhu daljeg širenja našeg poslovanja svoj tim elimo upotpuniti odgovornom i motiviranom osobom. Opis posla • samostalno obavljanje raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova • izrada bilance, rauna dobiti i gubitka, te svih ostalih zakonom propisanih periodikih izvješa • knjienje i obrada ulaznih/izlaznih rauna, putnih naloga, loko vonje • voenje salda-konti kupaca i dobavljaa (voenje knjiga URA i IRA) • obraun plaa • obraun PDV-a • izrada JOPPD obrazaca • knjienja glavne knjige i...

 • Company L. U. A. N. A. d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: knjigovodstvena obrada podataka, knjienje izvoda, ulaznih i izlaznih rauna, priprema financijskih izvještaja i ostali poslovi u knjigovodstvu...

 • Company CEDAR d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: - kontiranje i knjienje raunovodstva troškova, dugotrajne imovine i sitnog inventara,  evidencija, - knjienje i obrada dokumenata  kreditnih institucija i banaka,   - obrada i knjienje amortizacije, obraun teajnih razlika,                                                                                       - poznavanje, izrada i kontrola materijalnih dokumenata (narudbenice, primke, kalkulacije, meuskladišnice, otpremnice, radni nalozi, fakture), izrada, - priprema i kontrola izvoznih dokumenata;usklaivanje zalihe proizvoda, sirovine i robe (materijalne i financijske evidencije), - obrada periodinih i godišnjih inventura zaliha, poznavanje Zakona o PDV-u i Poznavanje Zakona o porezu na dobit....

 • Company CEDAR d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: poznavanje materijalne dokumentacije:(Ulazni dokumenti:kalkulacije,radni nalozi, meuskladišnice; Izlazni dokumenti: otpremnice, meuskladišnice,izrada rauna; Dokumenti otpreme: CMR,JCD, brodska teretnica,kargo polica,certifikat o porijeklu robe, fitocertifikat) suradnja sa odjelima nabave I komercijale, voenje svih administrativnih poslova Uprave ...

 • Company BINĐO d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: provoenje raunovodstvenih operacija, izrada finacijskih, poreznih i ostalih izvješa, obrada i knjienje knjigovodstvene dokumentacije, ulazni/izlazni rauni, blagajniko poslovanje. Potreban obrazovni program: raunovodstvo i finacije....

 • Company DOLEX d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: dovoenje novih klijenata odnosno kupaca sukladno strukturi usluga koje nudimo-idealan kandidat treba biti sposobna i proaktivna osoba sklona terenskom radu Potrebna znanja i vještine: urednost i sistematinost, dobre koordinacijske i komunikacijske vještine...

 • Company ALARM AUTOMATIKA d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: Prodajni, nabavno-logistiki i administrativni poslovi vezani uz prodaju sustava tehnike zaštite: odgovaranje na prodajne upite i nuenje opreme uredima Alarm automatike izvan Hrvatske , izrada ponuda, rauna i ostalih dokumenata, koordiniranje izmeu kupaca i nabave, naruivanje robe i praenje stanja skladišta, izrada izvješa i izvještavanje managementa, praenje i analiza prometa po kupcima/grupi proizvoda, praenje novih tehnologija. Obrazovni program: ekonomija ili tehniki smjer   Nudimo: stalni radni odnos nakon probnog roka - stimulativna nagraivanja i posebne nagrade za postignuti uspjeh - poklon bonovi, boinice, pokloni za djecu, potporu za novoroenu djecu, razne druge socijalne potpore, plaene sportske aktivnosti - profesionalni napredak i kontinuirano struno usavršavanje -...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA VUKOVAR in Vukovar
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18.) i lanka 5. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Osnovne škole Dragutina Tadijanovia, ravnateljica Škole raspisuje N A T J E A J za popunu radnog mjesta VODITELJ/VODITELJICA RAUNOVODSTVA - 1 izvršitelj na puno (40 sati tjedno) - odreeno vrijeme Uz ope uvjete o zasnivanju radnog odnosa sukladno Zakonu o radu kandidat mora ispunjavati i posebne uvjete utvrene lankom 105. Zakonu o ...

 • Company CAMMEO FRANŠIZA d.o.o. in Other
  23.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: Izrada analiza i efikasnosti zaposlenih vozaa. Izrada rasporeda rada zaposlenih vozaa u smjeni. Izrada periodinih izvještaja za poslodavca. Edukacije novih zaposlenika....

 • Company OMIAL NOVI d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: prijava i odjava radnika, evidencija godišnjeg i bolovanja radnika, voenje sati, pisanje ugovora, poslovi ISO i BRC standarda vezano za obuku zaposlenika, koordiniranje ope kadrovske administracije. - VSS / VŠS - ekonomskog smjera...

 • Company OMIAL NOVI d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: praenje i koordinacija narudbi i isporuka kupcima. - VSS / VŠS - ekonomskog smjera...

 • Company DJEČJI VRTIĆ RADOST in Split
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Temeljem lanka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (N.N.10/97;107/07;94/13),Upravno vijee Djejeg vrtia „ RADOST“, SPLIT,raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu Ekonom-materijalni knjigovoa– 1 (jedan/jedna) izvršitelj/ica na odreeno vrijeme s punim radnim vremenom (40 sati tjedno) do 31.12.2020. -Probni rad :3 mjeseca UVJETI:- SSS ekonomskog smjera -1 godina radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj,kandidati su duni priloiti: - ivotopis - domovnicu - dokaz o steenoj strunoj spremi - dokaz o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa sukladno l.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (ne starije od 6 mjeseci) a)potvrda nadlenog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (l.25.st....

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 2. ODJEL ZA PRIPREMU PROJEKATA - struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) ili struni provstupnik (VŠS iz podruja - društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - pozn...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 1. ODJEL ZA STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJNE PROGRAME - struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 2 izvršitelja/ice Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) ili struni provstupnik (VŠS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na en...

 • Company JAVNA USTANOVA RAZVOJNA AGENCIJA BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE in Bjelovar
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 17. Statuta Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, v.d. ravnatelja Javne ustanove Razvojne agencije Bjelovarsko-bilogorske upanije, Slobodanka ali, mag. iur. raspisuje slijedei: N A T J E A J za izbor i prijem u radni odnos 3. ODJEL ZA PROVEDBU PROJEKATA - struni suradnik, na odreeno vrijeme – 1 godina, 1 izvršitelj/ica Kandidati moraju ispunjavati sljedee posebne uvjete: - magistar društvene, humanistike, tehnike ili druge odgovarajue struke (VSS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) ili struni provstupnik (VŠS iz podruja društvenih, humanistikih, tehnikih ili interdisciplinarnih podruja znanosti) - poznavanje engleskog jezika i sposobnost uinkovite komunikacije na engleskom jeziku - poznav...

 • Company PONDI d.o.o. in Slanje
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: Osnovni i napredni raunovodstveni poslovi.Obraun plaa i slanje popratnih obrazaca.Obraun PDV-a i slanje popratnih obrazaca.Knjienje i kontrola izlaznih i ulaznih rauna, putnih naloga, bankovnih kunskih i deviznih izvoda.Voenje analitikog knjigovodstva osnovnih sredstava, obraun amortizacije i sitnog inventara.Usklaivanje i kontrola salda konti kupaca i dobavljaa.Praenje i primjena raunovodstvenih i aktualnih propisa i zakonskih promjena.Samostalno obavljanje raunovodstveno-knjigovodstvenih poslova te komunikacija sa klijentima i nadlenim institucijama.Izrada završnog rauna.Ostali raunovodstveno - knjigovodstveni poslovi prema potrebi.Odgovornost prema obvezama i rokovima.Samostalnost i proaktivnost...

 • Company AMPLIFICO d.o.o. in Splitska
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Prednost: Znanje dodatnih stranih jezika , komunikativnost i poznavanje rada na raunalu. Dunosti i odgovornosti:Poznavanje proizvoda i usluga koje kompanija nudiKomunikacija s klijentimaPoznavanje Microsoft Office programaOnline marketingKomunikativnost, ljubaznostOdgovornost pri izvoenju poslovnih procesaPozitivan pristup prema poslu i kupcimaOpis poslova: · pismena i usmena poslovna korespondencija · istraivanje trišta i pronalazak partnera · planiranje i provoenje prodajnih aktivnosti · odravanje društvenih mrea · optimizacija trailica · provoenje ostalih marketinških aktivnosti Što nudimo:Rad u dinaminoj i poticajnoj srediniMladi tim suradnikaPriliku za osobni i profesionalni razvojRazvijanje poslovnih vještina, prodajnog i marketinškog ...

 • Company Gamechuck d.o.o. in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: razni poslovi vezani za video igre. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

 • Company AGRO CENTAR MIBIKO d.o.o. in Other
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: Sastavljanje financijskih izvještaja u tablicama i grafiki, poboljšanja inovativnosti, produktivnosti i uinkovitosti. Upravljanje planiranjem i projektima....

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Visoka
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Vaš zadatak obuhvaa cjelokupni ivotni ciklus zaposlenika u organizaciji, od administrativnih pitanja vezanih uz upravljanje ljudskim resursima, auriranja baza podataka, izvještavanja i statistike, do sloenih HR tematika, implementacije strateških HR procesa, angamana zaposlenika, organizacije motivirajuih evenata i podrške pri regrutaciji. Za nas je najvanija Vaša osobnost, razumijevanje uloge HR odjela u modernom dinaminom poslovanju i Vaš odnos prema rješavanju problema. U tvrtci Transcom ete moi raditi s pitanjima vezanim za ljudske resurse u organizaciji koju karakterizira visoka dinamika. U prošloj smo godini zaposlili gotovo 300 ljudi, a Specijalist za ljudske resurse bit e jedna od kljunih osoba u daljnjem ostvarivanju ciljeva. Kod nas ete se osjeati dobro ako: > volite okruenje ...

 • Company SAFIR d.o.o. in Tenja
  22.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: opi i kadrovski poslovi. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company ANSAMBL NARODNIH PLESOVA I PJESAMA HRVATSKE LADO in Grana
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Temeljem lanka 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama („Narodne novine“ broj 128/17, 47/2018 i 123/2019 ) i suglasnosti Ministarstva kulture od 14. sijenja 2020. godine ( KLASA: 112-01/19-01/0928, URBROJ: 532-06-02-02/6-20-02), Ansambl narodnih plesova i pjesama Hrvatske LADO iz Zagreba, Trg Republike Hrvatske 6a, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto struni suradnik za nabavu i odravanje, 1 izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme Uvjeti: - VŠS znanstveno podruje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, grana organizacija i menadment, preddiplomski sveuilišni ili struni studij, sveuilišni ili struni prvostupnik ekonomije, ECTS BODOVI – 180, - aktivno znanje jednog svjetskog jezika u govoru i pismu, - poznavanje rada na osobnom raunalu, - vozaka dozv...

 • Company OBRUČ d.o.o. in Other
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: obilazak trišta, praenje projekata, prikupljanje informacija....

 • Company LONIA d.d. in Other
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla: - organizacija i koordinacija aktivnosti i procesa rada u odjelu raunovodstva - uspostavljanje internih procedura i procesa - samostalnost u izradi financijskih izvješa i završnog rauna ukljuujuci i konsolidirano financijsko izvještavanje - suradnja s revizorima, poreznom upravom i drugim dravnim institucijama - praenje i primjena vaeih propisa iz podruja raunovodstva - praenje efikasnosti te edukacija zaposlenika - obraun pdv-a - praenje i proaktivno predlaganje mjera i unapreenja raunovodstvenih politika društva u skladu su MSFI - aktivna suradnja s ostalim odjelima unutar tvrtke - ostali poslovi i aktivnosti po nalogu poslodavca Uvjeti: - VŠS, VSS ekonomskog smjera ( poeljni smjerovi: financije, raunovodstvo) - minimalno 5 godina iskustva na raunovodstvenim poslovima - pred...

 • Company Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije in Bilo
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim ODLUKU o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedeih radnih mjesta: URED ZA IZOBRAZBU I UPRAVLJANJE LJUDSKIM POTENCIJALIMA Sluba za upravljanje ljudskim potencijalima 1. Viši struni referent (Strunjak zaštite na radu II. stupnja) – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na odreeno vrijeme (zamjena za rodiljni/roditeljski dopust), uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenog, tehnikog ili prirodnog usmjerenja (VŠS društvenog, tehnikog ili prirodnog usmjerenja), najmanje 1 godina radnog iskustva na obavljanju poslova zaštite na radu, poloen opi i pose...

 • Company Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije in Bilo
  19.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 21. Statuta Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije, donosim ODLUKU o oglašavanju potrebe zasnivanja radnog odnosa za popunu sljedeih radnih mjesta: URED ZA ZAJEDNIKE POSLOVE Sluba za financije i raunovodstvo 2. Kontrolor II. vrste – 1 izvršitelj/izvršiteljica – na odreeno vrijeme (zamjena za dugotrajno bolovanje), uz obavezni probni rad u trajanju od 3 mjeseca Uvjeti: završen preddiplomski sveuilišni studij ili struni studij u trajanju od najmanje 3 godine ekonomske struke (VŠS ekonomske struke), poznavanje odgovarajuih nacionalnih propisa, najmanje 2 godine radnog iskustva na istim ili slinim poslovima, poznavanje engleskog jezika, napredno znanje rada na raunalu, hrvatsko dravljanstvo. U prijavi je potrebno priloiti: 1. ivotop...

 • Company DOM UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA ANTUN GUSTAV MATOŠ in Trg
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14 07/17i 68/18.) Dom uenika srednjih škola Antun Gustav Matoš, Trg Marka Marulia 6, Zagreb raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta voditelj raunovodstva školske ustanove, na odreeno puno radno vrijeme, zamjena Uvjeti: - Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu kandidati/kinje trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane l. 105. i 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17.,68/18). - VSS ili VŠS smjer ekonomija ili menadment - poznavanje engleskog jezika - radno iskustvo na raunovodstvenim poslovima 1 godine U pr...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA 'IVAN MEŠTROVIĆ' in Drenovci
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br.: ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., ., . i .), lanka 6. Pravilnika o postupku i nainu zapošljavanja u Osnovnoj školi “Ivan Meštrovi” Drenovci, te lanka 9. i lanka 13. Pravilnika o radu Osnovne škole “Ivan Meštrovi” Drenovci, ravnateljica Osnovne škole “Ivan Meštrovi” Drenovci objavljuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa 1. ZA RADNO MJESTO – VODITELJ RAUNOVODSTVA – 1 izvršitelj/ica na neodreeno, puno radno vrijeme (40 sati tjedno) uz probni rok od tri mjeseca. UVJETI: Uz opi uvjet o zasnivanju radnog odnosa sukladno opim propisima o radu, kandidat koji zasniva radni odnos u školi mora ispunjavati uvjete utvrene lankom 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (“NN” br.: ., .,...

 • Company DUJMOVAČA d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: obavlja poslove nabave, prodaje i organizacije trgovakog poslovanja u poduzeu...

 • Company BOMI-LAB d.o.o. in Tenja
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: asistencija u vanjskotrgovinskom poslovanju laboratorijske opreme. U obzir dolazi završeno srednjoškolsko obrazovanje u etverogodišnjem trajanju, prvostupnik/ca i/ili magistar/ra ekonomskog smjera. Informatika znanja: aktivan korisnik/ca MS Offica, poznavanje rada u programu Synesis prednost. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company MULTIPARTNER d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: komunikacija sa dobavljaima, obrada dokumenata vezanih za prijem, skladištenje i otpremu robe, koordinacija izmeu nabave i logistike, provjera i kontrola nabavnih cijena...

 • Company BENZIN PERIĆ, d.o.o. in Other
  18.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis posla:raunovodstveni poslovi i porezno savjetovanje...

 • Company Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom in Adamovec
  17.01.2020 Updated on: 23.01.2020

  Na temelju lanka 27. stavak 1. toka 13. Statuta Zavoda za vještaenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom („Narodne novine“ broj 110/14, 67/15, 28/18 i 82/18), ravnatelj Zavoda za vještaenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta: SREDIŠNJI URED SAMOSTALNA SLUBA ZA FINANCIJE, RAUNOVODSTVO I NABAVU Odjel za raunovodstvo - samostalni struni referent II. – 1 izvršitelj na odreeno vrijeme od godinu dana, rad u punom radnom vremenu Struni uvjeti: - završen prvi stupanj fakulteta, struni studij ili viša škola (nekadašnja viša struna sprema) ekonomskog smjera - najmanje 1 godina radnog iskustva u struci - rad na raunalu – osposobljenost za samostalan rad na PC - aktivno ...

 • Company E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. in Adamovec
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  E.G.O. Elektro-komponente d.o.o. Zagreb, Radnika cesta 115 raspisuje N A T J E A J za radno mjesto 1. REFERENT NABAVE m/ 1 izvršitelj, na neodreeno vrijeme uz probni rad 6 mj. Uvjeti: - SSS, VŠS, VSS (ekonomskog ili slinog usmjerenja) - preddiplomski/diplomski studij u skladu s bolonjskim procesom - aktivno korištenje i poznavanje rada na raunalu (MS Office) - engleski jezik min. B1 razina Poeljno: - radno iskustvo u poslovima nabave ili slino, nije uvjet - prednost poznavanje rada u SAP-u - izraene komunikacijske, prezentacijske i analitike vještine - radne navike i odgovoran te sistematian pristup radu Opis poslova: - kontrola cijena i uvjeta plaanja - praenje rokova isporuka - koordinacija toka informacija izmeu dobavljaa i korisnika materijala/usluga - priprema uvozne dokumentacije u ...

 • Company BD REVIZ d.o.o. in Other
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: provjera financijskih izvještaja putem standardnih revizorskih postupaka, analiza i izrada financijskih izvještaja, sudjelovanje na razliitim savjetodavnim projektima (procjene vrijednosti poduzea, dubinska snimanja, izrade elaborata transfernih cijena, investicijskih elaborata itd. Obrazovni program: VŠS/VSS ekonomije, smjer: raunovodstvo i revizija. Strani jezici: engleski, poeljno i drugi strani jezici. Informatika znanja: izvrsno korištenje MS Office alata. ...

 • Company ELABORATUS d.o.o. in Other
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: raunovodstveni poslovi....

 • Company Osnovna škola Hrvatski Leskovac in Other
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: raunovodstvo i ostala administracija u svezi raunovodstva....

 • Company FINA in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  S  obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo 2 osobe za rad u Slavonskom Brodu u Poslovnici Slavonski Brod, Podrunica Slavonski Brod,  RC Osijek na radnom mjestu:   Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e:       - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV, - obavljanje kontrolne procese blagajnikog poslovanja, - prodaja Fininih proizvoda i usluga.   Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski smjer, - 8 mjeseci radnog iskustva, - poznavanje poslova platnog prometa (prednost), - iskustvo rada s klijentima (prednost), - usmjerenost na klijente i proaktivnost, - usmjerenost na detalje, - razvijene komunikacijske vještine ik...

 • Company FINA in Osijek
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  S obzirom na daljnji razvoj poslovanja traimo osobu za rad u Donjem Andrijevcima i Slavonskom Brodu u Ispostavi Donji Andrijevci, Poslovnici Slavonski Brod, Podrunica Slavonski Brod,  RC Osijek na radnom mjestu:   Djelatnik poslovnice - referent (m/) Vaši zadaci bit e:       - obavljanje poslova gotovinskog i bezgotovinskog platnog prometa, - obavljanje trezorskih poslova, - obavljanje mjenjakih poslova i poslova maloprodajne kase, - obavljanje poslova prijava u SIOV, - obavljanje kontrolne procese blagajnikog poslovanja, - prodaja Fininih proizvoda i usluga.   Od Vas emo oekivati: - VŠSS/bacc. – ekonomski smjer, - 8 mjeseci radnog iskustva, - poznavanje poslova platnog prometa (prednost), - iskustvo rada s klijentima (prednost), - usmjerenost na klijente i proaktivnost, - usmjerenost na ...

 • Company ThyssenKrupp Dizala d.o.o. in Tenja
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Opis poslova: fakturiranje i naplata potraivanja. Obrazovni program: ekonomija i raunovodstvo. Mogunost korištenja mjera aktivne politke zapošljavanja....

 • Company DJEČJI VRTIĆ 'PREČKO' in Preko
  17.01.2020 Updated on: 25.01.2020

  Na temelju lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (NN. 10/97.,107/07., 94/13.); u daljnjem tekstu Zakon i l. 43 Statuta Djejeg vrtia „Preko”, Upravno vijee Djejeg vrtia „Preko” raspisuje natjeaj za obavljanje poslova radnog mjesta: 1. VODITELJ RAUNOVODSTVA (VSS/VŠS) • Jedan (1) izvršitelj/ica na neodreeno puno radno vrijeme UVJETI: Uvjeti prema l. 24. i l. 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN.br.10/97,107/07 i 94/13), i Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune speme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97) Za oglašeno radno mjesto mogu se prijaviti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete: • visoku strunu spremu (VSS), odnosno završen preddiplomski i diplomski sveuilišni studij ili integrirani preddiplomski...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Accounting associate professionals Edit filters