Jobmonitor. Search results for Cartographers and surveyors

3 Jobs found for Cartographers and surveyors in Croatia

Used filters:
 • Cartographers and surveyorsx
Displaying 1-3 of 3 results.
 • Company GRAD ZAGREB in Adamovec
  19.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  Na temelju lanka 17. i lanka 19. stavaka 1. i 4. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, 86/08, 61/11 i 112/19), proelnica Gradskog ureda za katastar i geodetske poslove, raspisuje O G L A S za prijam u slubu na odreeno vrijeme u Gradski ured za katastar i geodetske poslove Višeg strunog suradnika/više strune suradnice za pregled elaborata u Odjelu za katastar zemljišta i nekretnina – 3 izvršitelja/izvršiteljice. Potrebno struno znanje: magistar/magistra, odnosno struni specijalist/struna specijalistica geodetske struke, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, poznavanje rada na PC-u. Poseban uvjet: poloen dravni struni ispit. Uvjet magistra/magistre, odnosno strunog specijaliste/strune specijalistice, t...

 • Company VALSIL d.o.o. in Other
  17.01.2020 Updated on: 27.01.2020

  opis posla:  poslovi ovlaštenog inenjera geodezije uvjet: struni ispit za ovlaštenog inenjera geodezije postoji mogunost zaposlenja umirovljenika...

 • Company LIST GEOINFORMATIKA d.o.o. in Tenja
  17.01.2020 Updated on: 22.01.2020

  Opis poslova: ureivanje podataka, daljinska istraivanja. U obzir dolazi magistar/ra geodezije i geoinformatike. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja - pripravništvo....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cartographers and surveyors Edit filters