Jobmonitor. Search results for Cooks

404 Jobs found for Cooks in Croatia

Used filters:
 • Cooksx
Displaying 1-50 of 404 results.
 • Company OSNOVNA ŠKOLA RUGVICA in Rugvica
  21.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKAZAGREBAKA UPANIJAOSNOVNA ŠKOLA RUGVICARugvica, Posavska 2KLASA: 112-02/21-01/08URBROJ: 238/26-35-20-03Rugvica, 11. listopada 2021. godine Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18. i 64/20), ravnatelj Osnovne škole Rugvica, raspisuje NATJEAJ za radno mjesto kuhar/ica 1 izvršitelj – m/, na neodreeno puno radno vrijeme Vrsta ugovora: ugovor o radu na neodreeno puno radno vrijemeMjesto rada: u sjedištu škole (Rugvica)Prijevoz: u cijelosti Uvjeti za zasniva...

 • Company MORSKI LAV d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: pomoni kuharski poslovi....

 • Company DANA NUŠTAR j.d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Rad u pekarnici na proizvodnji kruha i peciva...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA PETRA STUDENCA KANFANAR in Kanfanar
  21.10.2021

  Na temelju l. 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/13 i 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), l. 13. Pravilnika o radu te l. 6. i 7. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje Osnovne škole Petra Studenca, Kanfanar, ravnatelj Osnovne škole Petra Studenca, Kanfanar, raspisuje N A T J E A Jza popunu slobodnog radnog mjesta 1.KUHAR/ICA - 1 izvršitelj na neodreeno nepuno radno vrijeme (10 sati tjedno), uz uvjet probnog rada u trajanju od 2 mjesecaUvjeti za radno mjesto: završena srednja škola program kuhar odnosno KV kuharKandidati za slobodno radno mjesto moraju ispunjavati uvjete iz l. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj ško...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA VIDICI in Other
  21.10.2021

  OSNOVNA ŠKOLA VIDICI Š I B E N I KKLASA: 112-03/21-01/52URBROJ: 2182-44-01-21-01Šibenik, 11. listopada 2021. Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispravak, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19., 64/20.), lanaka 6. i 7. Pravilnika o radu i lanaka 6., 7. i 8. Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje, ravnatelj objavljuje NATJEAJza zasnivanje radnog odnosa Kuhar/kuharica (1 izvršitelj/izvršiteljica)- odreeno puno radno vrijeme (mjesto rada Šibenik). Na natjeaj se mogu javiti muške i enske osobe sukladno Zakonu o ravnopravnosti spolova (Narodne novine broj 82/08., 69/17.). Izrazi koji s...

 • Company MIK - PEK vl. Sandra Ljekaj in Other
  21.10.2021

  OPIS POSLA: proizvodnja kruha i ostalih pekarskih proizvoda...

 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  21.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj VI. osnovne škole Varadin (u daljnjem tekstu: Škola) r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta: POMONI KUHAR/ICA – 2 izvršitelja/ice na nepuno radno vrijeme, 20 sati tjedno na odreeno vrijeme sve dok postoji potreba za radnim odnosom, ali najdulje do 21. lipnja 2022. godine. Mjesto rada: VI. osnovna škola Varadin, Ulica Dimitrije Demetra 13, Varadin Uvjeti: Završena srednja škola – pomoni kuhar Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). ...

 • Company Osnovna škola Krunoslava Kutena in Vrbovec
  21.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, ) i Pravilnika o postupku zapošljavanja te procjeni i vrednovanju kandidata za zapošljavanje u Osnovnoj školi Krunoslava Kutena, ravnatelj Osnovne škole Krunoslava Kutena dana 8. listopada 2021. godine raspisujeNATJEAJ za popunu sljedeih radnih mjesta kuhar/ica - 1 izvršitelj – m/, na neodreeno nepuno radno vrijeme ( 20 sati tjedno) uz uvjet probnog rada od tri mjesecaUVJETI: Opi i posebni uvjeti:Osim opih uvjeta sukladno opim propisima o radu, kandidati trebaju zadovoljiti i posebne uvjete propisane Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, broj: 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/...

 • Company MATIJA FURAČ, Obiteljski dom Grabrik in Other
  21.10.2021

  Opis posla: rad u kuhinji u obiteljskom domu za starije i nemone Napomena posla: trai se kuhar/ica ili osoba koja zna kuhati (ima iskustva)...

 • Company SILVANA POŽEGA in Other
  21.10.2021

  Opis posla: priprema obroka za korisnike....

 • Company RESTORAN PREPELICA, vl. Dragica Horvat in Other
  21.10.2021

  KUHAR/KUHARICA...

 • Company "LACO" in Other
  21.10.2021

  Opis posla: priprema namirnica, izrada pizza ,te pomo drugom kuharu po potrebi. Trai se odgovornost prema poslu. U obzir dolaze osobe bez završene škole, sa završenom osnovnom ili srednjom trogodišnjom strunom spremom....

 • Company RADMILA j.d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Opis posla: Priprema gableca, rad za fritezom, roštiljem po potrebi i konvekcijskom penicom. Odravanje higijene radnog prostora. ...

 • Company POZITIVA FOOD j.d.o.o. in Other
  21.10.2021

  Rad na rostilju na puno radno vrijeme ili pola radnog vremena....

 • Company SAJOMA D.O.O. in Other
  21.10.2021

  Opis poslova: pripremanje i obrada namirnica. Rad u restoranu, pripremanje hrane - grill, a la carte, gableci. Mjesto rada - Hotel Frankopan. Radno vrijeme od ponedjeljka do petka....

 • Company DJEČJI VRTIĆ PALČIĆ in Orahovica
  20.10.2021

  Temeljem lanka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 98/19) Upravno vijee Djejeg vrtia Pali objavljuje odluku o raspisivanju NATJEAJA za prijam u radni odnos kuhara/ice 1 izvršitelj/ica na odreeno, puno radno vrijeme, zbog poveanog obima posla, najdue do 30.06.2022. godine Za prijam u radni odnos kuhara/ice kandidati/inje moraju ispunjavati, osim opih uvjeta, uvjete propisane lankom 24. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13 i 94/19), te lanka 8. Pravilnika o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97). Kandidati/inje moraju ispunjavati sljedee uvjete za prijam u radni odnos: - SSS, kuhar/ica - Najmanje godinu dana radnog iskustva u struci Por...

 • Company DJEČJI VRTIĆ SMILJE in Bilice
  20.10.2021

  DJEJI VRTI SMILJE Prilaz tvornici 39B, 22 000 Šibenik tel: 022/550-508, e-mail: KLASA: 601-01/21-01/48 URBROJ: 2182/01-4-3-4-21-06 Šibenik, 06.10.2021. Na temelju lanka 26. toka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Smilje raspisuje se: NATJEAJ za izbor POMONMOG KUHARA 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme UVJETI: prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Smiljeosnovna škola Probni rad 60 dana. ROK NATJEAJA:8 dana od objave natjeajaobavi...

 • Company Tng Group AB in Råda
  20.10.2021

  DJEJI VRTI SMILJE Prilaz tvornici 39B, 22 000 Šibenik tel: 022/550-508, e-mail: KLASA: 601-01/21-01/48 URBROJ: 2182/01-4-3-4-21-06 Šibenik, 06.10.2021. Na temelju lanka 26. toka 2. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) i Odluke Upravnog vijea Djejeg vrtia Smilje raspisuje se: NATJEAJ za izbor POMONMOG KUHARA 1 izvršitelj na neodreeno vrijeme UVJETI: prema odredbama Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19), prema Pravilniku o vrsti strune spreme strunih djelatnika te vrsti i stupnju strune spreme ostalih djelatnika u djejem vrtiu (NN 133/97.) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada Djejeg vrtia Smiljeosnovna škola Probni rad 60 dana. ROK NATJEAJA:8 dana od objave natjeajaobavi...

 • Company Mutuelle la Mayotte in Bar
  20.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Rad u Restoranu Botel Marina, Rijeka Opis posla:samostalan rad i odgovornost u vlastitoj smjenikvaliteta pripremljene hrane i kuhanje sukladno uputama gl. kuharapoznavanje rada na A la cartu, rad na polupansionu, buffet doruakUvjeti:Minimalno 4 godine iskustva na istim ili slinim poslovimaIzvrsno poznavanje trendova u kulinarstvu te razliitih vrsta kuhinjeOdgovornost, sposobnost planiranja i organizacije poslaelja za radom u timuAktivno znanje bar jednog stranog jezikarad u smjenama od 07:00 do 15:00 sati i 15:00 do 23:00 sata...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe VILLA BREZOVICA in Other
  20.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis poslova: pomoni poslovi u kuhinji oko pripreme i posluge obroka....

 • Company POL - MOT d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis posla : pripremanje obroka, poetna obrada hrane, priprema salate i deserata, pranje sua, odravanje higijenskih i sanitarnih uvjeta u radnom prostoru, naruivanje namirnica prema uputama šefa kuhinje, preuzimanje naruene robe i drugi poslovi prema uputi poslodavca ...

 • Company ORŠOLIĆ d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: samostalno pripremanje i kuhanje jela....

 • Company MAG, VL. IVAN KRULIĆ in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis posla: - kuhar/ica samostalan rad u kuhinji, grillu i tavama, timski rad u smjenama. - pomoni kuhar/ica pranje sua, išenje, pomo u pripremi jela....

 • Company SRŠEK, ugostiteljski obrt vl. Iva Sršek, Zagreb, Andrije Žaje 43 in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: izrada jednostavnih slastica, poznavanje rada sa vuenim i dizanim tijestom. U obzir dolazi slastiar ili pomoni slastiar sa iskustvom. Za kandidate izvan Zagreba koji ne mogu putovati na dnevnoj bazi poslodavac nudi smještaj, a za one koji mogu putovati plaa trošak prijevoza u cjelosti....

 • Company MALI GARDUN j.d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Opis poslova: priprema i kuhanje hrane....

 • Company KIFLICA d. o. o. in Other
  19.10.2021

  Opis poslova: priprema tijesta, peenje kruha, peciva i ostalih pekarskih proizvoda. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company TUNA & WINE d.o.o. in Other
  19.10.2021

  Opis posla: samostalna priprema jela u sushi restoranu...

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE DUBROVNIK in Dubrovnik
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Pored naprijed traenih uvjeta svi kandidati koji se prijavljuju na natjeaj duni su priloiti :Prijavu/molbu za posaoivotopisDokaz o dravljanstvu ( preslika domovnice )Dokaz o traenoj strunoj spremi (preslika svjedodbe osnovne/srednje škole, ovisno što se trai)Potvrdu o podacima evidentiranim u matinoj evidencije HZMO -aUvjerenje o nekanjavanjuPrivola za obradu osobnih podataka (preuzeti na web stranicama Doma ili osobno u prostorijama Doma) Pravo prednosti prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' 121/17):Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavka 1. – 3. Zakona, da uz prijavu na natjeaj dostave dokaze iz lanka 103. stavak 1.Poveznica na internetsku stranicu Ministarstva: , a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni za ...

 • Company CRO-PEK 2, vl. Majeljinda Biraj in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  PRAVLJENJE BUREKA...

 • Company E.D.A.L. TRADE d.o.o. in Adamovec
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Poslodavac trai pekara/pekaricu sa iskustvom u pripremanju bureka. Mjesto rada Zagreb....

 • Company NEGOTIUM d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: PROIZVODNJA PEKARSKIH PROIZVODA ...

 • Company SOLDO UGOSTITELJSTVO d. o. o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Poslovi pripremanja hrane. Centar grada, stalni radni odnos, prva smjena, nedjelja i blagdani su neradni. ...

 • Company PANADA USLUGE NOVA d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Mali obiteljski restoran trai kuhara....

 • Company BOUTIQUE HOTELI ZADAR d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: rad na pripremi slastica u Art kavani....

 • Company LIMKO VEDAX d.o.o. in Karlovac
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova:  pomoni poslovi u kuhinji. Mjesto rada:  Konoba rni kos, Mirka Bogovia 7 (Banija),Karlovac...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA ŠEĆERANA in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Uvjeti: pored opih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete: - završena odgovarajua škola za kuhara Uz pisanu prijavu na natjeaj kandidati su obavezni priloiti: - ivotopis - domovnicu odnosno dokaz o dravljanstvu - dokaz o steenoj strunoj spremi (svjedodbu) - potvrdu o podacima evidentiranima u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje - uvjerenje da protiv osobe nije pokrenut i ne vodi se kazneni postupak u smislu l.106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (ne starije od mjesec dana) Osoba koja se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno lanku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17, 98/19 i 84/21), lanku 48. stavku 1.-3. Zakona o civilnim stradalnicima iz D...

 • Company Dom za starije osobe OMEA in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: kuhanje i priprema hrane u domu za starije osobe....

 • Company HRSTIĆ, vl. Nikola Hrstić in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: pomo u pekarstvu....

 • Company A.M. KORZO j.d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: Priprema i izdavanje hrane i toplih napitaka. Briga o higijeni prostora. Poeljno radno iskustvo na istim ili slinim prostorima,...

 • Company PROIZVODNO-UGOSTITELJSKI OBRT "SUZY" in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis poslova: izrada kolaa i slastica...

 • Company Talijanska osnovna škola Scuola elementare italiana 'Edmondo De Amicis' Buje Buie in Visoko
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  REPUBLIKA HRVATSKA – REPUBBLICA DI CROAZIA UPANIJA ISTARSKA – REGIONE ISTRIANA Talijanska osnovna škola Scuola elementare italiana “Edmondo De Amicis“ Buje Buie 52460 Buje – Buie Colle delle Scuole, 3 Tel/Fax 00385-52-772061/082 E-mail: ; .R. – Cto c.: 2402006-1100211674 Mb: 3036456 OIB 02043590650 SIG.AMM. 112-02/21-04 N.PROT: 2105-20-01/21-1 Buie, 11 ottobre 2021 Ai sensi dell’articolo 107 della Legge sull’educazione e istruzione elementare e media superiore (GU 87/08,86/09, 92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,126/12,94/13,152/14,7/17, 68/18 e 64/20), ed alle disposizioni del Regolamento riguardante il modo e la procedura d’assunzione dei dipendenti presso la TOŠ – SEI “Edmondo De Amicis” Buje Buie (Sigla amm: 003-05/19-01/1; N. prot: 2105-20-01/1...

 • Company VI. OSNOVNA ŠKOLA VARAŽDIN in Donji Kućan
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Temeljem lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14-RUSRH, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ravnatelj VI. osnovne škole Varadin (u daljnjem tekstu: Škola) r a s p i s u j e N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa Naziv radnog mjesta: POMONI KUHAR/ICA – 1 izvršitelj/ica na puno radno vrijeme na odreeno vrijeme sve dok postoji potreba za radnim odnosom, ali najdulje do 21. lipnja 2022. godine Mjesto rada: VI. osnovna škola Varadin, Ulica Dimitrije Demetra 13, Varadin Uvjeti: Završena srednja škola – pomoni kuhar Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola u skladu sa Zakonom o ravnopravnosti spolova (Narodne novine 82/08. i 69/17.). Uz prijavu potrebno j...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA MIKLEUŠ in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 126/12.,94/13. 152/14., 7/17., 68/18. i 98/19. i 64/20.) ravnatelj Osnovne škola Mikleuš, raspisuje NATJEAJ za popunu radnog mjesta Uitelj/ica prirode i biologije u matinoj školi - odreeno nepuno radno vrijeme – 12 sati tjedne obveze (zamjena za roditeljski dopust) - 1 izvršiteljKuhar/ica u matinoj školi -odreeno puno radno vrijeme (zamjena za bolovanje) – 1 izvršitelj Uvjeti: Uz opi uvjet za zasnivanje radnog odnosa, sukladno opim propisima o radu, osoba koja zasniva radni odnos u školskoj ustanovi mora ispunjavati i uvjete za zasnivanje radnog odnosa odreene prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi...

 • Company HELIOS FAROS d.d. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla:organizacija osoblja na svim radnim zadacima u okviru uslunih prostoraizrada dnevnih i tjednih rasporeda radnika prema zahtjevima posla te voenje evidencije radavoenje dnevne radne liste i kontrola prisutnosti radnika na raduizlaganje dnevnog menija radnom osoblju te upuivanje na nain posluivanja jela i piabriga o istoi prostorija za usluivanje, kao i istoi sredstava za raddoek, prihvat i ispraaj gostiju u uslunim prostorima te briga o njihovom smještaju u restoranuzaprimanje primjedbi i reklamacija gostiju u vezi hrane, pia i rada osobljakontrola rada uslunog osoblja (strunost, tonost, brzina, nain ophoenja s gostima)po potrebi zaprimanje narudbi i posluivanje gostijunadzor kvalitete i koliine jela i piaobuka mladih radnika, novih (sezonskih) radnika i uenika na praksisvakod...

 • Company HELIOS FAROS d.d. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla:odgovornost za rad kuhinje, organizacija i rukovoenje radom kuhinje, izrada rasporeda poslova i dunostiodgovornost za racionalno trošenje namirnica i odravanje troškova hrane i rada unutar budetom predvienih granicau suradnji s direktorom izrada plana potreba i raspored rada radnika potrebnih za neometano odvijanje radazaprimanje, kontrola ispravnosti i briga o pravilnom skladištenju i uvanju namirnica sukladno opisanim standardimakontrola kvalitete i kvantitete primljene robe i mjesene inventure kuhinjenaruivanje namirnica sukladno broju gostiju i menijuplaniranje obroka i sastavljanje jelovnikaodgovornost za pripremu jela, kvalitetu i okusnadgledanje svih faza kuhanja, ukljuujui metode, porcioniranje, serviranje i ukrašavanjekontrola pravilnog utroška namirnica u skladu s ...

 • Company HELIOS FAROS d.d. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla:odgovornost za rad kuhinje, organizacija i rukovoenje radom kuhinje, izrada rasporeda poslova i dunostiodgovornost za racionalno trošenje namirnica i odravanje troškova hrane i rada unutar budetom predvienih granicau suradnji s direktorom izrada plana potreba i raspored rada radnika potrebnih za neometano odvijanje radazaprimanje, kontrola ispravnosti i briga o pravilnom skladištenju i uvanju namirnica sukladno opisanim standardimakontrola kvalitete i kvantitete primljene robe i mjesene inventure kuhinjenaruivanje namirnica sukladno broju gostiju i menijuplaniranje obroka i sastavljanje jelovnikaodgovornost za pripremu jela, kvalitetu i okusnadgledanje svih faza kuhanja, ukljuujui metode, porcioniranje, serviranje i ukrašavanjekontrola pravilnog utroška namirnica u skladu s ...

 • Company HELIOS FAROS d.d. in Kuče
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  opis posla:odgovoran je za rad kuhinje te organizira i rukovodi radom kuhinje, pravi raspored poslova i dunosti, kao i za racionalno trošenje ivenih namirnicaosigurava da troškovi hrane i rada budu unutar budetom predvienih granicau suradnji s direktorom izrauje plan potreba i raspored rada radnika potrebnih za neometano odvijanje poslovnih aktivnostiprima namirnice, kontrolira da li su ispravne i brine se o pravilnom skladištenju i uvanjuodgovoran je za skladištenje i postupanje s hranom sukladno opisanim standardimakontrolira kvalitetu i kvantitetu primljene robena osnovu spiska o brojnom stanju gostiju i menija, naruuje namirniceplanira obroke i sastavlja jelovnikeodgovoran je za pripremu jela, kvalitetu i okus.nadgleda sve faze kuhanja, ukljuujui metode, porcioniranje, serviranje i uk...

 • Company Slinger AFI j.d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Poslodavac nudi profesionalnu i pozitivnu atmosferu u novo otvorenom restoranu, na top lokaciji u novom Zagrebu.  Naš idealan kandidat ima iskustvo u radu ali takoer eli napredovati u svom poslu.  S obzirom na tim i na kreativan menu ima puno prostora za rast i uenje te zbog toga je posao dosta dinamian.  Restoran iako novo otvoren je ve postao popularan i imamo ve dobru bazu stalne klijentele.  Traimo pojaanje ekipe u kuhinji zbog opsega posla....

 • Company BIRIKIN, vl. Luka Davidović in Other
  19.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis poslova: OBAVLJANJE POSLOVA KUHARA U obzir dolaze osobe sa završenom minimalno srednjom strunom spremom...

 • Company IVANEČKA PEKARA d.o.o. in Other
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis posla: Izrada pekarskih proizvoda. Noni rad. Radno iskustvo na pekarskim poslovima je prednost, ali nije uvjet. Postoji mogunost stalnog zaposlenja....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Cooks Edit filters