Jobmonitor. Search results for Environmental and occupational health inspectors and associates

5 Jobs found for Environmental and occupational health inspectors and associates in Croatia

Used filters:
 • Environmental and occupational health inspectors and associatesx
Displaying 1-5 of 5 results.
 • Company ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ŽUPANIJE LIČKO - SENJSKE in Tenja
  16.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Na temelju lanka 24. Statuta Zavoda za javno zdravstvo Liko-senjske upanije i odredbe lanka 24. Temeljnoga kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN br. 128/2017.), Zavod za javno zdravstvo Liko-senjske upanije raspisuje NATJEAJ Raspisuje se natjeaj za prijam u radni odnos:san. ing., terenski rad na Odjelu zdravstvene ekologije - 1 izvršitelj/ica na odreeno vrijeme od 12 mjeseci radi poveanog opsega posla na Odjelu zdravstvene ekologije Uvjeti: VŠS – prvostupnica/prvostupnik san.ing, . Uz vlastoruno potpisanu prijavu kandidati su duni priloiti: ivotopis, dokaz o strunoj spremi (preslik diplome), dokaz o hrvatskom dravljanstvu (preslik domovnice), uvjerenje o poloenome strunom ispitu, odobrenje za samostalan rad – licencu, elektroniki ispis o podacima evidentira...

 • Company VETERINARSKA STANICA KOPRIVNICA d.o.o. in Other
  14.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Uvjet: završena srednja škola za sanitarnog tehniara. Na natjeaj se mogu javiti i prvostupnik ili magistar sanitarnog inenjerstva koji su spremni raditi na poslovima sanitarnog tehniara. Posao je na neodreeno vrijeme uz probni rok od 6 mjeseci. Vozaki ispit B kategorije....

 • Company MARINA LAB OPUS d.o.o. in Marina
  13.10.2021 Updated on: 15.10.2021

  Marina Lab Opus d.o.o. obiteljska tvrtka za proizvodnju medicinskih proizvoda, kozmetike i dodataka prehrani. Naše poslovanje usmjereno je na proizvodnju kvalitetnih, sigurnih i uinkovitih proizvoda u skladu sa zakonskom regulativom i meunarodnim normama ISO. Nudimo ugovor na neodreeno vrijeme uz probni rok. Traimo: •DJELATNIK/CA U PROIZVODNJI DODATAKA PREHRANI, KOZMETIKE I MEDICINSKIH PROIZVODA •Srednja struna sprema biomedicinskog (farmaceutski, kemijski, sanitarni ili laboratorijski tehniar) usmjerenja •Afinitet prema radu u proizvodnom procesu •Radno iskustvo na istim/slinim poslovima nije uvjet, ali e biti dodatna prednost •Dobro upravljanje vremenom i prioritetima, proaktivnost i samoinicijativu •Urednost, tonost i preciznost Odgovornosti ovog radnog mjesta: •Osiguravanje efikasnog p...

 • Company BIO-SAN D.O.O. in Other
  13.10.2021 Updated on: 14.10.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na podruju Zagreba i okolice. U obzir dolaze: sanitarni teniar/ka, prvostupnik/ca sanitarnog inenjerstva, diplomirani/a sanitarni inenjer/ka, magistar/ra sanitarnog inenjerstva....

 • Company KAMIKS EKO, D.O.O. in Other
  08.10.2021 Updated on: 19.10.2021

  Opis posla: provoenje mjera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na terenu. Mjere se provode na podruju cijele RH. Obavezna je vozaka dozvola B kategorije. Radno iskustvo na DDD poslovima je poeljno ali nije uvjet zapošljavanja. Razina obrazovanja: SSS ili VŠS Obrazovni program: sanitarni tehniar ili sanitarni inenjer...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Environmental and occupational health inspectors and associates Edit filters