Jobmonitor. Search results for Firefighters

8 Jobs found for Firefighters in Croatia

Used filters:
 • Firefightersx
Displaying 1-8 of 8 results.
 • Company BJELIN d.o.o. in Other
  02.12.2020

  Opis posla: vraanje u funkciju (resetiranje) runih javljaa poara, prozora za odimljavanje, upravljanje sustavom za gašenje iskre u ventilacijskom sustavu, nadzor podruja opasnosti od poara (silosi, skladište lakova ulja, maziva, unp, lakirnica, kotlovnica, roto-sušara), te sprjeavanje poara u tvrtci, gašenje poara manjih/veih razmjera, kontrola rokova periodikih i kontrolnih pregleda vatrogasnih aparata, periodiki i kontrolni pregled vanjske i unutarnje hidrantske mree, provjera ispravnosti sustava za otkrivanje i dojavu poara, provjera ispravnosti sustava za sprijeavanje poara, ventilacije, izvoenje vjebi evakuacije, rukovanja vatrogasnim aparatima....

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA KOPRIVNICE in Koprivnica
  30.11.2020 Updated on: 30.11.2020

  Na temelju lanka 51. Zakona o vatrogastvu (Narodne Novine broj: 125/2019), lanka 22. Statuta Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice od 27.02.2020. godine, Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i nainu rada JVP Grada Koprivnice od 19.04.2019. godine, v.d. Zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Grada Koprivnice, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos za radno mjesto „Vatrogasac- 2 „ za 4 izvršitelja radni odnos zasniva se na odreeno vrijeme – 1 godina Uvjeti koje mora ispunjavati kandidat: Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedee uvjete za zasnivanje radnog odnosa: 1. mora imati hrvatsko dravljanstvo 2. da je mlai od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca 3. da ima steenu kvalifikaciju na ra...

 • Company JVP Općine Podstrana in Podstrana
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Na temelju lanka 37. Zakona o ustanovama proišeni tekst ( N.N. br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), lanka 33. Zakona o vatrogastvu (NN 125/19) i lanka 19. Statuta Javne vatrogasne postrojbe opine Podstrana, Zapovjednik Javne vatrogasne postrojba opine Podstrana, raspisuje NATJEAJ za prijam u radni odnos na radno mjesto vatrogasac (1 izvršitelj/izvršiteljica), na neodreeno vrijeme, uz probni rad od dva mjeseca. Kandidat koji se prima na radno mjesto profesionalnog vatrogasca mora ispunjavati sljedee uvjete za zasnivanje radnog odnosa: mora imati hrvatsko dravljanstvoda je mlaa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogascada ima steenu kvalifikaciju na razinama 4.1. ili 4.2. prema HKO-u ili steenu kvalifikaciju vatrogasnog smjerada ima posebno zdr...

 • Company PETROL d.o.o. in Other
  28.11.2020 Updated on: 28.11.2020

  Opis poslova: - vatrogasno deurstvo u smjeni, poslovi protupoarne preventive, voenje evidencije o pregledima sustava za ZOP, punjenje boca za UNP, punjenje i pranjenje AC, manipulacija bocama za UNP (ukrcaj/iskrcaj punih/praznih boca na/sa teretnog vozila), pranje boca sa visokotlanim peraem, odravanje istoe pogona i radne okoline Obrazovni program: završena srednja škola vatrogasnog smjera ili završena srednja škola i prekvalifikacija za zanimanje vatrogasac Uvjerenje o poloenom strunosm ispitu za Rukovatelja stlaenih plinova je prednost Kontakt na e-mail: i u naslovu navesti: za natjeaj Vatrogasac-punitelj boca (m/)...

 • Company JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA VODICA in Vodice
  27.11.2020 Updated on: 27.11.2020

  NATJEAJ za prijem u radni odnos za radno mjesto VATROGASAC – VOZA VATROGASNOG VOZILA – jedan (1) izvršitelj (m/) na neodreeno vrijeme uz probni rad od dva (2) mjeseca Uvjeti koje kandidat treba ispunjavati: - mora imati hrvatsko dravljanstvo, - da je mlaa od 30 godina prilikom prvog zaposlenja na radnom mjestu profesionalnog vatrogasca, - da ima steenu kvalifikaciju na razinama 4.1 ili 4.2 prema HKO-u ili steenu kvalifikaciju vatrogasnog smjera, - da ima posebno zdravstveno stanje i psihiku sposobnost za obavljanje vatrogasne djelatnosti što dokazuje potvrdom ovlaštene zdravstvene ustanove, - ispunjavati posebno propisanu razinu tjelesne i motorike sposobnosti, - da nije kanjavan za kaznena djela protiv ivota i tijela (glava X....

 • Company BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d. in Other
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: zakonom propisani postupci u protupoarnoj zaštiti u remontnom brodogradilištu; ukljuivo upravljanje vatrogasnim vozilom. Završena škola za vatrogasca ili prekvalifikacija Javljanje na natjeaj pomou linka: ...

 • Company BRODOGRADILIŠTE VIKTOR LENAC d. d. in Other
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis poslova: zakonom propisani postupci u protupoarnoj zaštiti u remontnom brodogradilištu. Obrazovni program: završena škola za vatrogasca ili prekvalifikacija Javljanje na natjeaj pomou linka: ...

 • Company ALZAS ALARMS d.o.o. in Other
  26.11.2020 Updated on: 02.12.2020

  Opis posla: poslovi vatrogasca. Uvjeti: - osposobljenost za zvanje vatrogasca - vozaka dozvola B kategorije Mjesto rada: Meimurska i Varadinska upanija...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Firefighters Edit filters