Jobmonitor. Search results for General office clerks

99 Jobs found for General office clerks in Croatia

Used filters:
 • General office clerksx
Displaying 1-50 of 99 results.
 • Company LLOYDS DESIGN d.o.o. in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: Javascript developer - poslovi razvoja mobilnih aplikacija. Informatika znanja: Javascript, React native...

 • Company Motu Proprio j.d.o.o. in Tenja
  25.09.2020

  Opis poslova: asistent u uredu, prijem klijenata, ostali adminitrativni poslovi po nalogu poslodavca. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DeeP Solutions d.o.o. in Other
  25.09.2020

  Opis poslova: odgovaranje na telefonske pozive i mailove, rješavanje zahtjeva korisnika u upravljanju ljudskim resursima, organizacija dogaaja i testiranja zaposlenika, komunikacija s amerikim partnerom....

 • Company ZONA ZNANJA d.o.o. in Other
  25.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi. Potrebna informatika znanja....

 • Company CREATUS, vl. Suzana Košutić in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: telefonska prodaja. Trae se uporne i osobe eljne uenja te novih iskustava. Rad je iskljuivo iz ureda....

 • Company OMEGA NET vl. Matija Pavličvić in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: sklapanje ugovora putem telefona. Mogunost napredovanja, plaena edukacija, stalno usavršavanje. Visoki dnevni, tjedni i mjeseni bonusi uz plaene putne troškove po dogovoru....

 • Company SALES POWER d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Ako su komunikacija, upornost i samopouzdanje vještine koje posjedujete ,odlinih ste organizacijskih i prodajnih vještina, odlino se snalazite kad treba nekom dati savjet, uivate u svakodnevnom kontaktu s ljudima i volite nove izazove i iskustva, onda je ovo posao stvoren upravo za Vas! Fiksna plaa+ atraktivni stimulativni dodatak (dnevni, tjedni, mjeseni bonusi)  - rad u ugodnom i dinaminom okruenju - mogunost profesionalnog usavršavanja - mogunost napredovanja...

 • Company 'NAŠA DICA' in Split
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Potreba za radnicima Pomonik u nastavi Broj traenih radnika: 1 Opis poslova: Pomonik u nastavi Rad s uenicima koji imaju teškoe u razvoju, a pohaaju redovitu školu po odreenom programu ili specijaliziranu ustanovu (COO Juraj Bonai Split). Prednost e imati osobe koje su ve radile kao pomonici u nastavi ili osobe koje su završile edukaciju za pomonike u nastavi. Poeljno je da su kandidati završili slijedee škole: uitelj, predmetni nastavnik, pedagog, psiholog ili sl. (VŠS, VSS),ekonomsku, gimnazija ili sl. (SSS) Od kandidata se oekuje da su spremni na timsku suradnju i uenje, te da su pouzdani i odgovorni i vrlo je vano da imaju empatije za djecu s teškoama u razvoju. Ukoliko imaju volontersko iskustvo potrebno je navesti poslove i nazi...

 • Company SVITANJE D.O.O. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: razni administrativni poslovi, priprema dokumentacije za knjigovodstvo i drugi poslovi prema uputi poslodavca. Od kandidata se trai poznavanje talijanskog jezika, rad na raunalu, komunikacijske vještine te radno iskustvo....

 • Company DJEČJI VRTIĆ DISNEYLAND in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi u vrtiu....

 • Company AC PRIKRATKI d.o.o. in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi. Uvjet: - srednja škola 4 godine gimazijskog smjera. Mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company OLEO DORATO d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: fakturiranje i voenje blagajne...

 • Company KART GRUPA d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: - rad na prijemnom pultu (zaprimanje klijenata, upis podataka, davanje informacija o cijenama i uslugama, naplata) - posluivanje u trgovini i caffe baru u okviru karting centra - priprema klijenata za vonju (upoznavanje s komponentama karting vozila, obuavanje za upravljanje vozilom) - praenje i nadzor nad stazom - odravanje istoe prostora. Poeljno je poznavanje engleskog jezika. Mjesto rada: Šoderica....

 • Company DIZARA KNJIGOVODSTVO j.d.o.o. in Tenja
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  - opis posla: voenje i evidencija knjigovodstvenih osnovnih poslova - mogunost korištenja Mjere za poticanje zapošljavanja - potpore...

 • Company GRAWE Hrvatska d.d. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: - izgraivanje vlastitog portfelja pribavljanjem novih stranaka - rad na terenu s postojeim i novim strankama u svrhu ostvarenja svojih ciljeva - kreiranje najbolje ponude za stranke - odravanje portfelja i briga o korisnicima osiguranja i zaštiti njihovih vrijednosti Poeljna 1 godina radnog iskustva na poslovima prodaje. Znanje stranih jezika je prednost, nije uvjet. Prijave slati s napomenom: "prodajni predstavnik". ...

 • Company STATUS M in Other
  24.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Organizacija Status M neprofitna je udruga graana i graanki ija je misija  stvarati prostore za sudjelovanje mladia i muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i društva nenasilja. Radimo u zajednici, informiramo i senzibiliziramo javnost, osnaujemo strunjake/inje, istraujemo i zagovaramo unapreenje politika i praksi. Od 2010. godine Status M promie vrijednosti nenasilja i ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i feminizma, solidarnosti i ukljuivosti kroz rad u zajednici, informiranje i senzibiliziranje javnosti, osnaivanje strunjaka/inja i zagovaranje unapreenja politika i praksi. Organizacija Status M financira se iz sredstava EU, meunarodnih zaklada te nacionalnih izvora: Status M provodi prosjeno 10 do 15 projekata godišnje, s prosjenim godišnji proraunom od 1.000.000,00 kuna. Opis rad...

 • Company AG MONTAŽA j.d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: voenje evidencija, komunikacija s radnicima i naruiteljma, prijave i odjave radnika, izrada rauna. Uvjeti: - završena srednja škola bez obzira na smjer - dobro znanje njemakog jezika u govoru i pismu - poznavanje rada na raunalu - iskustvo i B kategorija su poeljni. Mogunost stalnog zaposlenja. Za prijavu kontaktirati poslodavca na navedeni telefon od 7-15 sati....

 • Company CADENAS SERVICES d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: izrada kataloga 3D modela za kupce iz Amerike, Azije i Europe i izrada tehnike projektne dokumentacije. Uvjeti: završena najmanje srednja škola industrijskog ili tehnikog usmjerenja ili gimnazija matematiki smjer ili viša/prvostupanjska škola/fakultet tehnikog usmjerenja (strojarstvo, elektrotehnika, graevina) Potrebna znanja i vještine: - odlino znanje stranog jezika u govoru i pismu (engleski i/ili njemaki) - odlino poznavanje rada na raunalu (MS Office) Radni odnos zasniva se na neodreeno vrijeme uz probni rad. Zamolba i ivotopis šalju se elektronikom poštom na: ...

 • Company LUMOS MAXIMA SALES j.d.o.o. in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: rad u uredu....

 • Company EXTROVERTUS, VL. TAMARA VRDOLJAK in Other
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: rad u pozivnom centru, prodaja i sklapanje ugovora putem telefona. Mogunost napredovanja, bonusi i stimulansi na rad....

 • Company MEDICINSKA ŠKOLA ANTE KUZMANIĆA-ZADAR in Zadar
  24.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10.-ispr., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.) i lanka 7. Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja u Medicinskoj školi Ante Kuzmania -Zadar, Medicinska škola Ante Kuzmania- Zadar, raspisuje N A T J E A J za zasnivanje radnog odnosa u Medicinskoj školi Ante Kuzmania-Zadar za radno mjesto1. Administrativni radnik – na neodreeno nepuno radno vrijeme 4 sata dnevnog radnog vremena odnosno 20 sati tjednog radnog vremena . Uz ope uvjete za zasnivanje radnog odnosa propisane Zakonom o radu kandidat treba imati slijedeu vrstu i razinu obrazovanja: završena upravna , birotehnika ili hoteljersko turistika škola u etverogodišnjem tr...

 • Company SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA in Koprivnica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/08, 86/09, 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 126/12., 94/13., 152/14., 7/17., 68/18., 98/19.) SREDNJA ŠKOLA KOPRIVNICA, Trg slobode 7, Koprivnica, raspisuje NATJEAJ za slobodno radno mjesto (M/) 1. Administrativni radnik, 1 izvršitelj, 40 sati tjedno, neodreeno puno radno vrijeme Prijavu je potrebno vlastoruno potpisati. Uz prijavu, kandidati su duni priloiti: 1. ivotopis 2. dokaz o strunoj spremi 3. elektroniki zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje 4. uvjerenje nadlenog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci). Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa: lanak 106. Zako...

 • Company Mano Vita d.o.o. in Tenja
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: obavljanje raznih administrativnih poslova. Mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja....

 • Company STATUS:M in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Organizacija Status M neprofitna je udruga graana i graanki ija je misija  stvarati prostore za sudjelovanje mladia i muškaraca u postizanju rodne ravnopravnosti i društva nenasilja. Radimo u zajednici, informiramo i senzibiliziramo javnost, osnaujemo strunjake/inje, istraujemo i zagovaramo unapreenje politika i praksi. Od 2010. godine Status M promie vrijednosti nenasilja i ljudskih prava, rodne ravnopravnosti i feminizma, solidarnosti i ukljuivosti kroz rad u zajednici, informiranje i senzibiliziranje javnosti, osnaivanje strunjaka/inja i zagovaranje unapreenja politika i praksi. Organizacija Status M financira se iz sredstava EU, meunarodnih zaklada te nacionalnih izvora: Status M provodi prosjeno 10 do 15 projekata godišnje, s prosjenim godišnji proraunom od 1.000.000,00 kuna. Opis rad...

 • Company HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: organiziranje dnevnih aktivnosti za osobe starije ivotne dobi (dnevnog boravka i animacijskih aktivnosti) tijekom provedbe projekta "Nova optika 65+"....

 • Company MDR TECH d.o.o. in Tenja
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: fakturiranje, priprema i ispostavljanje predrauna i rauna, voenje blagajne, korespondencija s knjigovodstvom. Uvjeti: viša i/ili prvostupanjska škola - ekonomski smjer. Postoji mogunost korištenja mjere Potpora za zapošljavanje....

 • Company HAUSSE D.O.O. in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: voenje administracije....

 • Company OPĆINA KONČANICA in Končanica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanaka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaeli bolje sutra“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od 23. srpnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.13.0183 od 04. rujna 2020. godine, proelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Opine Konanica objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme na projektu „Zaeli bolje sutra“ na radno mjesto Referent – Voditelj projekta „Zaeli“ – 1 izvršitelj/ica – m/, na odreeno v...

 • Company OPĆINA KONČANICA in Končanica
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanaka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Odluke Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike o financiranju projekta „Zaeli bolje sutra“, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-138 od 23. srpnja 2020. godine i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. Kodni broj: UP.02.1.1.13.0183 od 04. rujna 2020. godine, proelnik Jedinstvenoga upravnog odjela Opine Konanica objavljuje OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme na projektu „Zaeli bolje sutra“ na radno mjesto Referent – Koordinator rada zaposlenih ena – 1 izvršitelj/ica – m/, na odr...

 • Company GRAD DARUVAR in Daruvar
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 17., 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), proelnica Upravnog odjela za ope, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Daruvara raspisuje   OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme Referent - voditelj/ica projekta „Zaeli dostojanstven ivot u Daruvaru“ u Upravnom odjelu za ope, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti na odreeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (okvirno 14 mjeseci) - 1 izvršitelj uz obvezni probni rad od tri mjeseca - srednja struna sprema gimnazija ili ekonomska struka, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - poloen dravni struni ispit - poznavanje rada na PC-u Osoba koja ima potrebno radno...

 • Company ARGENTUM d.o.o. in Slanje
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: zaprimanje i realiziranje narudbi Webshop kupaca, pakiranje i slanje robe - izrada popratne dokumentacije - online korisnika podrška pri narudbama Webshop kupaca - praenje stanja Webshopa i naruivanje robe iz veleprodaje. Do godine dana radnog iskustva u administrativnim poslovima. Prijave slati uz napomenu za koje radno mjesto se odnose....

 • Company GRAD DARUVAR in Daruvar
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 17., 19. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), proelnica Upravnog odjela za ope, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti Grada Daruvara raspisuje   OGLAS za prijam u slubu na odreeno vrijeme Referent-Kontrolor rada zaposlenih ena na projektu „Zaeli dostojanstven ivot u Daruvaru“ u Upravnom odjelu za ope, pravne, imovinsko-pravne poslove i društvene djelatnosti na odreeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta (okvirno 14 mjeseci) - 1 izvršitelj uz obvezni probni rad od tri mjeseca - srednja struna sprema gimnazija ili ekonomska struka, - najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovima, - poloen dravni struni ispit - poznavanje rada na PC-u - poloen isp...

 • Company OPĆINA CERNIK in Cernik
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 28. i 29. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine 86/08,61/11,04/18 i 112/19- u nastavku teksta :ZSN), Jedinstveni upravni odjel Opine Cernik objavljuje OGLAS ZA PRIJAM U RADNI ODNOS NA ODREENO VRIJEME SAMOSTALNI REFERENT ZA UPRAVNE I OPE POSLOVE –ADMINISTRATIVNI TAJNIK-administrator projekta „Zaeli-program zapošljavanja ena- faza II „ jedan ( 1 ) izvršitelj ( m/) na odreeno vrijeme za vrijeme trajanja projekta „Zaeli –program zapošljavanja ena - faza II“ ( 16 mjeseci ) uz obvezni probni rad u trajanju od 2 mjeseca 1. Kandidati moraju ispunjavati ope uvjete za prija...

 • Company ŠKOLA ZA PRIMALJE in Dane
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ŠKOLA ZA PRIMALJE, Zagreb, Vinogradska cesta 29 raspisuje N A T J E A J za popunu radnih mjesta - administrativni radnik/ca- jedan/na izvršitelj/ica na neodreeno vrijeme, na puno radno vrijeme, 40 sati tjedno uvjet: završena srednja škola; probni rad traje dva mjeseca Na natjeaj se mogu javiti osobe oba spola. Probni rad traje šest mjeseci za VSS, ukoliko se ne radi o pripravniku, dva mjeseca za srednju školu, jedan mjesec za osnovnu školu. UVJETI: prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, Zakonu o radu i provedbenim propisima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, propisima, duan je u prijavi na natjeaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priloiti svu dokumentaciju, dokaze, prema posebnom zakonu te u odnosu na osta...

 • Company Transcom WorldWide d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Pridrui se našim zaposlenicima koji su u svojem svakodnevnom radu podrška korisnicima za provjeru osobnih podataka. Komunikacija s korisnicima je putem video poziva. Svi su upiti vezani uz identifikaciju korisnika. Provjere moraju biti usklaene i pouzdane, inae bi svatko mogao obaviti kupnju lanim identitetom ili obavljati bankarske transakcije pod lanim imenom. Patentirana metoda video identifikacije stoga prua zakonski usklaenu, ali brzu provjeru koju e obavljati naši agenti. Kako e tvoj dan izgledati? • posao eš zapoeti obukom na kojoj eš se upoznati sa sustavom i procesima koji e ti biti potrebni u radu • pruat eš podršku korisnicima i pravovremeno odgovarati na sve upite putem video poziva • svakodnevno eš komunicirati na njemakom jeziku • imat eš potpunu podršku svog Team Leadera i...

 • Company GAVRANOVIĆ d.o.o. in Other
  23.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova:  poslovi fakturiranja, sortiranja pošte, obrada podataka.                        Rad u ugodnoj atmosferi, dinamian posao, kolegijalnost na visokoj razini, timski rad....

 • Company EKONOMSKA I BIROTEHNIČKA ŠKOLA BJELOVAR in Bjelovar
  22.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Na temelju lanka 99. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08,86/09,92/10,105/10,90/11,16/12,86/12,94/13,152/14,7/17,68/18,98/19.64/20.), odredbi Pravilnika o nainu i postupku zapošljavanja Ekonomske i birotehnike škole Bjelovar od 21.3.2019. i sukladno uvjetima projekta Uz potporu sve je mogue, faza III U OKVIRU Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 „Osiguranje pomonika u nastavi i struno i struno komunikacijskih posrednika uenicima s teškoama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, „faza III“ koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa „ Uinkoviti ljudski potencijali“ 2014 – 2020, te Odluke o objavi natjeaja Ekonomske i birotehnike škole Bjelovar objavljuj se: NATJE...

 • Company AGROKLAS d.o.o. in Tenja
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: administrativni poslovi- voenje evidencije i obavljanje administrativnih poslova po nalogu poslodavca Mogunost korištenja mjere aktivne politike zapošljavanja....

 • Company DIJAMANT REZ DALMACIJA d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  ADMINISTRATIVNI DJELATNIK...

 • Company OSNOVNA ŠKOLA DRAGUTINA TADIJANOVIĆA in Other
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis poslova: pomonik/ica u nastavi za uenike s teškoama....

 • Company GIMlab d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Potrebno napredno poznavanje rada na raunalu i stranog jezika. Potreban poloen vozaki ispit B kategorije. Opis posla: priprema dokumentacije i provoenje svih potrebnih postupaka za proces javne nabave, izrada rauna, ponuda, rješavanje reklamacija, blagajna, putni nalozi, evidencija radnika i radnog vremena...

 • Company DOM ZA ODRASLE OSOBE TURNIĆ in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Opis poslova: osposobljavanje korisnika za obavljanje radnih aktivnosti Na temelju l. 24. Temeljnog kolektivnog ugovora za slubenike i namještenike u javnim slubama (NN 128/17), Dom za odrasle osobe Turni, G. Carabino 6,  Rijeka, raspisuje JAVNI NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radna mjesta   Radni instruktor za aktivnosti prateih programa, 2 izvršitelja (m/), na odreeno, puno radno vrijeme 20 mjeseci Uvjeti: završeno srednjoškolsko ili VŠS obrazovanje tehnikog, poljoprivrednog ili drugog prirodnog usmjerenja, primijenjenih umjetnosti ili drugog društvenog usmjerenja, jedna godina radnog staa u struci, samostalna upotreba raunala, poloen vozaki ispit „B“ kategorije.   Uz pisanu prijavu potrebno je priloiti ivotopis, dokaz o steenoj strunoj spremi, dokaz o odobrenju za samostalan rad...

 • Company EOS MATRIX d.o.o. in Strana
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  O radnom mjestu: - dogovoriti planove plaanja koji ispunjavaju oekivanja svih ukljuenih strana - pomou softvera za upravljanje potraivanjima uvijek imate pristup najnovijim podacima za neiji plan plaanja - našu podršku imate od poetka - intenzivnim i opširnim procesom uvoenja u posao, a nakon toga, grupnim i individualnim treninzima - dinamino radno okruenje, redovita i sigurna primanja sa stimulativnim varijabilnim dijelom Uvjeti: - brzo gradite povjerenje s dunicima zahvaljujui svojem ugodnom, prijateljskom glasu i jasnoj komunikaciji - fleksibilni ste u reagiranju na razliite zahtjeve, pristupate svojim zadacima strukturirano i pravi ste timski igra - imate izraene pregovarake i komunikacijske vještine - strpljivi ste i imate mogunost prilagodbe raznim sugovornicima - proaktivni ste i u...

 • Company OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA in Osijek
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Temeljem lanka 19. stavak 1. Zakona o slubenicima i namještenicima u lokalnoj i podrunoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.), proelnici upravnih tijela Osjeko-baranjske upanije, raspisuju JAVNI NATJEAJ za prijam u slubu u upravna tijela Osjeko-baranjske upanije na radna mjesta: 6. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb: c) Referent za administrativne poslove u Pododsjeku za udruge i socijalne potpore – 1 izvršitelj (mjesto rada: Osijek)srednja struna sprema upravnog, opeg ili drugog odgovarajueg smjeranajmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajuim poslovimakomunikacijske vještine potrebne za rad sa strankama i sposobnost obavljanja tajnikih poslovaosposobljenost za rad s informatikim programima uredskog poslovanjapoloen dravni struni is...

 • Company ŠKALAC INSTALACIJE d.o.o. in Other
  20.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  ADMINISTRATOR...

 • Company LONIA d.d. in Other
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  opis posla: inventura po trgovinama, popis artikala ugovor na neodreeno, probni rok 6mj...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/503, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu SUDSKA PISARNICA Administrativni referent – sudski zapisniar – 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto administrativni referent – sudski zapisniar: - završena srednja struna sprema upravne, ekonomske, birotehnike ...

 • Company OPĆINSKI SUD U SPLITU in Split
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Na temelju lanka 45. Zakona o dravnim slubenicima (Narodne novine broj 92/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08, 34/11, 49/11, 150/11, 34/12, 49/12, 37/13, 38/13, 01/15, 138/15, 61/17, 70/19 i 98/19), i lanka 2. Uredbe o raspisivanju i provedbi natjeaja i internog oglasa u dravnoj slubi (Narodne novine broj 78/17 i 89/19), te dobivenog odobrenja Ministarstva pravosua i uprave Klasa: 119-02/20-04/503, Urbroj: 514-04-01-01-01/1-20-02 od 12. kolovoza 2020., Opinski sud u Splitu raspisuje JAVNI NATJEAJ za prijam u dravnu slubu na neodreeno vrijeme Opinskog suda u Splitu ODSJEK ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNO POSLOVANJE Raunovodstveni referent – financijski knjigovoa – 1 (jedan) izvršitelj/ica Struni uvjeti za radno mjesto raunovodstveni referent – financijski knjigovoa: - završena srednja ekonomska š...

 • Company KAPRONCA d.o.o. in Tenja
  19.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  mogunost korištenja mjera aktivne politike zapošljavanja...

 • Company AGENCIJA ZA NEKRETNINE GULIVER, vl. Dijana Grubić in Other
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Opis posla: uredski poslovi,prijava stranaka,unos podataka u raunalo... Obavezna licenca za agenta posredovanja u prometu nekretnina. Predviena plaa netto 5000,00 kuna....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
General office clerks Edit filters