Jobmonitor. Search results for Home-based personal care workers

181 Jobs found for Home-based personal care workers in Croatia

Used filters:
 • Home-based personal care workersx
Displaying 1-50 of 181 results.
 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE STUBIČAR in Other
  26.10.2021

  - rad u 2 smjene - poeljno radno iskustvo - prednost osobama s poloenim teajem za njegovatelja/icu starijih...

 • Company Spektar in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: potpora i podrška starijim osobama i osobama s invaliditetom: - pomo u nabavi namirnica, lijekova i drugih potrepština, - pomo u pripremi/priprema obroka, - pomo u odravanju istoe stambenog prostora, - posredovanju u ostvarivanju raznih prava (plaanje rauna, dostava pomagala, naruivanje i pratnja kod lijenika i      sl.), - pruanje podrške kroz razgovore i druenje itd. Prijaviti se mogu nezaposlene ene prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem, a prednost imaju: - ene starije od 50 godina, - hrvatski branitelji, djeca i suprunici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, - ene s invaliditetom, - roditelji djece s teškoama u razvoju, - rtve trgovanja ljudima, - rtve nasilja, - azilantice, ml...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe, IVANA in Other
  26.10.2021

  Opis posla: Skrb i briga o osobama s invaliditetom, te starijim i nemonim osobama....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE VEDRANA in Other
  26.10.2021

  NJEGA I BRIGA O STARIJIM OSOBAMA, ODRAVANJE OSOBNE HIGIJENE KORISNIKA DOMA, HRANJENJE I POMO PRI HRANJENJU...

 • Company OBITELJSKI DOM ZLATNA JESEN in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: njega i briga o starijima i nemonima....

 • Company Dom SeneCura Novaki Bistranski in Other
  26.10.2021

  Opis posla: njega i skrb starijih i nemonih osoba u Domu...

 • Company Dom za psihički bolesne odrasle osobe Bistričak in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: pomo korisnicima pri obavljanju osobne higijene, sudjeluje u njezi i kupanju korisnika, odrava higijenu posteljine korisnika, dezinficira prostor u kojem korisnik boravi, uoava promjene na korisniku i obavještava medicinsko osoblje. Uvjeti: Završeni smjer i razina obrazovanja nisu vani Potreban teaj za njegovatelja Radno iskustvo 1 godinu. Mogunost zapošljavanja više osoba. PRIMANJA: 6.000,00 - 6.500,00 KN...

 • Company CENTAR ZA REHABILITACIJU STANČIĆ in Other
  26.10.2021

  CENTAR ZA REHABILITACIJU STANI ZAGREBAKA 23, STANI Klasa: 110-04/21-01/71 URBROJ: 238/04-94-02/02-21-1 Stani, 13.10.2021. Na temelju lanka 36. Statuta Centra za rehabilitaciju Stani (dalje u tekstu: Centar ), uvezi s lankom 23. Pravilnika o sistematizaciji i unutarnjem ustroju Centra , ravnateljica Centra objavljuje NATJEAJ Za zasnivanje radnog odnosa u Centru za rehabilitaciju Stani Na radnom mjestu NJEGOVATELJ – 2 izvršitelj/ica, na odreeno, puno radno vrijeme zamjena za bolovanje/rodiljni dopust Uvjeti:Osnovnoškolsko obrazovanje + teaj za njegovateljaNepostojanje zapreke iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi Pozivaju se osobe iz lanka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i lanovima njihovih obitelji (NN 121/17). da uz prijavu na natjea...

 • Company HSS in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: pruanje usluge gerontodomaina/ce osobama tree ivotne dobi s ošteenjem vida, voenje evidencije rada, evidencije loko vonje, pisanje izvještaja, suradnja s koordinatorom na projektu. Osoba mora posjedovati vozaku dozvolu jer posao ukljuuje terenski rad na prostoru Zagrebake upanije (okolica Grada Zagreba)....

 • Company KUĆA SVETOG FRANJE in Other
  26.10.2021

  Poslodavac zapošljava njegovatelja/icu sa završenim teajem za rad, radi pruanja njege i skrbi za korisnike doma....

 • Company Obiteljski dom "Mršić" in Other
  26.10.2021

  Opis posla: skrb i njega o starijim i nemonim osobama. Uvjet: završen teaj za njegovatelja/njegovateljicu....

 • Company OBITELJSKI DOM ELISA in Other
  26.10.2021

  Njegovatelj starijih i nemonih...

 • Company Obiteljski dom "Moj mir" in Other
  26.10.2021

  OPIS POSLA: poslovi njegovatelja/ice u domu za starije i nemone osobe. Uvjet: poloen teaj za njegovatelja/icu...

 • Company DRUŠTVO OSOBA S CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM ZAGREB in Other
  26.10.2021

  Opis posla: Pruanje usluge osobne asistencije osobi s invaliditetom za poslove koji ne mogu obavljati samostalno: pruati pomo pri osobnoj higijeni korisnika, pruati pomo pri odravanju higijene stambenog prostora korisnika, pruati pomo u kuanskim poslovima, pruati pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o potrebama korisnika, pruati pomo u socijalnim aktivnostima korisnika. Rad kod korisnika u kuanstvu i po potrebi u zajednici. Mogue zapošljavanje osoba bez srednje strune spreme. U tom sluaju nuno je imati završen teaj njegovatelja....

 • Company DJEČJI VRTIĆ OPUZEN in Opuzen
  26.10.2021

  Temeljem l. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19) i lanka 50. Statuta Djejeg vrtia Opuzen, Upravno vijee Djejeg vrtia Opuzen objavljuje za prijem u radni odnos za radno mjesto Asistent/pomonik/ica u radu s djecom s teškoama u razvoju na odreeno vrijeme (do 30.06.2022.godine), – na pola radnog vremena – 1 izvršitelj Kandidati moraju ispunjavati sljedei uvjet za prijem u radni odnos: - minimalno srednja struna sprema etverogodišnja SSS, VŠS ,VSS Pored navedenog uvjeta kandidati moraju ispunjavati i ope uvjete za prijem u radni odnos: 1. punoljetnost 2. hrvatsko dravljanstvo 3. zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta -dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavit e iza...

 • Company Dom za starije osobe DOM MEDIMAR PRIGORJE in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Njegovateljica obavlja poslove njege i skrbi za starije osobe....

 • Company Centar za odgoj i obrazovanje Vinko Bek in Adamovec
  26.10.2021

  Uvjeti za prijam u radni odnos: - završeno osnovnoškolsko obrazovanje - završen teaj za njegu - nepostojanje zapreka iz lanka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi. Uz prijavu kandidati/kinje trebaju priloiti (dovoljan je obini preslik dokumenata): •ivotopis •dokaz o strunoj spremi (svjedodba) •dokaz o završenom teaju za njegu •potvrda/elektroniki zapis s podacima evidentiranim u matinoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje •dokaz o dravljanstvu •uvjerenje nadlenog suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci). Prednost: kandidati/kandidatkinje s iskustvom rada u ustanovi socijalne skrbi, kandidati/kandidatkinje s iskustvom rada sa osobama s invaliditetom, posebno s osobama s ošteenjem vida. Na natjeaj za gore navedeno radno mjesto ...

 • Company UDRUGA CDP RIJEKA in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: pruanje usluge osobne asistencije za osobu s invaliditetom.Radnik se obvezuje obavljati sljedee poslove: pruati pomo pri osobnoj higijeni korisnka, pruati pomo pri odravanju higijene stambenog prostora korisnika, pruati pomo u kuanskim poslovima, pruati pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika, pruati pomo i pratnju u socijalnim aktivnostima korisnika.Obavezna B kategorija i vlastito vozilo. Rad u poslijepodnevnoj smijeni, 4 sata dnevno od ponedjeljka do petka. Trošak prijevoza plaen u cijelosti....

 • Company UDRUGA CDP RIJEKA in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: Pruanje usluga osobne asistencije za osobu sa invaliditetom ukljuujui pruanje pomoni pri osobnoj higijeni korisnika, pruanje pomoi pri odravanju higijene stambenog prostora korisnika, pruanje pomoi u kuanskim poslovima, pruanje pomoi u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika, pruanje pomoi i pranje u soc. aktivnostima. Napomene:mogunost zapošljavanja na nepuno radno vrijeme ...

 • Company OBITELJSKI DOM TADIĆ in Ist
  26.10.2021

  Nudimo stalni radni odnos na mjestu njegovatelja/njegovateljice. Radno vrijeme organizirano je u jutarnjoj smjeni od 7-14 h te popodnevnoj od 14- 21 h. Takoer nudimo plaeni obrok iz naše kuhinje, pokrivanje putnih troškova, daljnje usavršavanje, uredan plaeni godišnji odmor i ugodnu radnu atmosferu. Na radnom mjestu potrebno je brinuti o starijim i nemonim osobama te voditi brigu da je prostor u kojem borave uredan i ist. Postanite dio našeg tima!  ...

 • Company OBITELJSKI DOM JANOŠEVIĆ in Other
  26.10.2021

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu....

 • Company DRUŠTVO DISTROFIČARA ISTRE - PULA in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: - Pruati pomo pri osobnoj higijeni korisnika,- Pruati pomo pri odravanju higijene stambenog prostora korisnika- Pruati pomo u kuanskim poslovima- Pruati pomo u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika- Pruati pomo i pratnju u socijalnim aktivnostima korisnika. Radno vrijeme: nepuno radno vrijeme - 4 sata dnevno...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe JEDNO SRCE in Other
  26.10.2021

  Opis posla: njega starijih i nemonih osoba...

 • Company DRUŠTVO MULTIPLE SKLEROZE VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE in Other
  26.10.2021

  osobna higijena korisnice, pratnja kod lijenika, kuanski poslovi,administartivni poslovi, pratnja u socijalnim aktivnostima......

 • Company DOM SOCIJALNE SKRBI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE VARAŽDIN D.LEKIĆ in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: - njega bolesnika, starijih i nemonih osoba. Uvjet je završen teaj za njegovatelja/icu. Mogunost stalnog zaposlenja....

 • Company DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD - CASA PER ANZIANI CITTANOVA in Novigrad
  26.10.2021

  DOM ZA STARIJE OSOBE NOVIGRAD 52466 NOVIGRAD, DOMOVINSKIH RTAVA 14 KLASA: 112-01/21-01/09 URBROJ: 2105-518-01/01-21-1 Novigrad,14.10.2021. Na temelju lanka 33. Statuta Doma za starije osobe Novigrad – Casa per anziani Cittanova, ravnateljica Doma za starije osobe Novigrad, raspisuje NATJEAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto 1. NJEGOVATELJ /ICA - 1 izvršitelj na neodreeno puno radno vrijeme Uvjeti:završena osnovna školapoloen teaj za njegovateljicehrvatsko dravljanstvopoznavanje talijanskog jezikabez radnog iskustva Uz prijavu na natjeaj kandidati su duni priloiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici: - ivotopis - svjedodba o završenom osnovnoškolskom obrazovanju - uvjerenje o osposobljavanju za njegovatelja - potvrdu o radnom stau (potvrda o podacima evidentiranim u mati...

 • Company OBITELJSKI DOM LUŽANI MATIJA JURIĆ in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: njega korisnika doma. Uvjet za radno mjesto je završena srednja škola za medicinsku sestru ili primalju ili teaj/škola za njegovateljicu. Mogunost zaposlenja umirovljenika u nepunom radnom vremenu (20 sati tjedno)....

 • Company Obiteljski dom za starije i nemoćne osobe Oaza mira in Other
  26.10.2021

  Njegovateljica u domu za starije i nemone osobe...

 • Company Centar za rehabilitaciju NADA in Other
  26.10.2021

  Opis poslova: njegovatelj/ica obavlja poslove ope njege korisnika, asistenciju kod provoenja mjera zdravstvene zaštite, odravanje higijene, istoe, dezinfekcija i dr. ...

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE in Other
  26.10.2021

  Pruanje skrbi, njega i higijena korisnika. Smjenski rad ili po dogovoru, nema nonih smjena, obrok ukljuen, primanja od 5000kn...

 • Company DOM KRALJ j.d.o.o. in Other
  26.10.2021

  TRAIMO POMONU NJEGOVATELJICU ZA RAD U DOMU ZA STARIJE I NEMONE KRALJ....

 • Company UDRUGA "SUNCE" in Other
  26.10.2021

  Pruanje usluge osobne asistencije muškoj osobi s invaliditetom; pomo pri svakodnevnim aktivnostima koje osoba s invaliditetom ne moe obaviti sama....

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe PEJAKOVIĆ in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: njega starijih osoba. Sa ili bez radnog iskustva....

 • Company OBITELJSKI DOM "KARAKAŠ" in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: Traimo njegovatelja ili njegovateljicu za standardne poslove u domu za starije i nemone....

 • Company Ustanova za zdravstvenu njegu, rehabilitaciju i fizikalnu terapiju MAJANOVIĆ in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: rad sa starijim osobama u domu....

 • Company ENGERINI ŽELJKA,OBITELJSKI DOM in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis posla: skrb o starim i nemonim osobama u obiteljskom domu....

 • Company OBITELJSKI DOM MAJA in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  NJEGOVATELJ U OBITELJSKOM DOMU POELJNO ZAVRŠENO OSPOSOBLJAVANJE ZA NJEGOVATELJA/NJEGOVATELJICU, ALI NIJE UVJET....

 • Company AGRO-VET d.o.o. in Other
  23.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: njega i briga oko starije i nemone osobe. Poeljan je poloen teaj za njegovatelja/icu....

 • Company DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE MIRIN DVOR in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  NJEGA KORISNIKA, POMO U SVAKODNEVNIM AKTINOSTIMA KORISNIKA...

 • Company Dom za starije i teško bolesne odrasle osobe Senior Care in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: njega i briga o korisnicima doma: pomo pri zadovoljavanju osnovnih ivotnih potreba (hranjenje, oblaenje, odravanje higijene, kupanje i drugo). ...

 • Company CENTAR INKLUZIJE j.d.o.o. in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Skrb i briga o starijim osobama...

 • Company REGINA DOMUS d.o.o. in Other
  21.10.2021 Updated on: 23.10.2021

  Opis poslova: skrb i njega osoba tree ivotne dobi....

 • Company Synsam Group Sweden AB in Other
  21.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  - rad u 2 smjene - poeljno radno iskustvo - prednost osobama s poloenim teajem za njegovatelja/icu starijih...

 • Company DRUŠTVO OSOBA S TJELESNIM INVALIDITETOM in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Posao osobnog asistenta/asistentice obuhvaa slijedee aktivnosti: pruanje pomoi pri osobnoj higijeni korisnika, pruanje pomoi u aktivnostima svakodnevnog ivota ovisno o fizikim potrebama korisnika, pruanje pomoi i pratnje u socijalnim aktivnostima korisnika, pruanje pomoi pri obavljanju fizikalne terapije, odravanje higijene stambenog prostora, priprema obroka, nabava namirnica. Koje se aktivnosti provode razlikuje se od korisnika do korisnika kao i trajanje radnog vremena koje moe biti skraeno ili puno....

 • Company OBITELJSKI DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE "UNČICA" in Other
  19.10.2021 Updated on: 20.10.2021

  TRAIMO NJEGOVATELJICU ZA RAD U OBITELJSKOM DOMU ZA STARIJE I NEMONE OSOBE U DVORU, PO MOGUNOSTI SA ISKUSTVOM ALI NIJE UVJET. RAD SE SASTOJI OD NJEGE STARIJIH I NEMONIH OSOBA TE KUANSKIH POSLOVA.RAD NA ODREENO VRIJEME SA MOGUNOŠU STALNOG ZAPOSLENJA. INFORMACIJE NA 044/ 871-947....

 • Company Dom Sv. Antun in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  Njega i briga za starije i nemone...

 • Company OBITELJSKI DOM PALJUG in Other
  19.10.2021 Updated on: 21.10.2021

  TRAI SE NJEGOVATELJICA ZA STALNI RADNI ODNOS. ...

 • Company Dom za starije i nemoćne osobe MOJ DOM MAJDENIĆ in Other
  19.10.2021

  Opis poslova : njega i briga za korisnike ustanove....

 • Company 'PRAVI PUT' in Other
  19.10.2021

  Opis poslova: potpore i podrške starijim osobama, osobama u nepovoljnom poloaju kroz programe zapošljavanja. Europski socijalni fond Operativni program Uinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020 Projekt: ZAELI-PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ENA -FAZA II Broj poziva:UP.02.1.1.13 Kodni broj:UP.02.1.13.0394 Ciljana skupina: Nezaposlene ene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ s naglaskom na tee zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (ene od 50 godina naviše, ene s invaliditetom, rtve trgovanja ljudima, rtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade ene koje su izašle iz sustava skrbi domova za djecu i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., lijeene ovisnice, povratnice s odsluenja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacio...

 • Company PREDSTAVNIK OBITELJSKOG DOMA "SUNCE" MARKO ČEMAN in Other
  19.10.2021

  Opis poslova: briga i skrb za stare i nemone osobe....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Home-based personal care workers Edit filters